Кулактандыруулар

Жарыя!

26

Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы
“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ылайык административдик мамлекеттик улук
жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервдерин түзүү үчүн ачык конкурс
жарыялайт.
Жарыя 13.10.2023-ж