Кулактандыруулар

Кулактандыруу!

54

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн Комерциялык жерлерге аукцион өткөрүлө турган жерлердин лоттору

Лот № 1. Каныш-Кыя айылы 70 м2 старттык баасы -3500

Лот № 2. Жер-Капчыгай айылы 170 м2 старттык баасы -8500

Лот № 3. Жер-Капчыгай айылы 170 м2 старттык баасы -8500

Лот № 4. Жер-Капчыгай айылы 170 м2 старттык баасы -8500

Лот № 5. Жер-Капчыгай айылы 170 м2 старттык баасы -8500

Лот № 6. Айгыр-Жал айылы 100 м2 старттык баасы -5000

Лот № 7. Айгыр-Жал айылы 100 м2 старттык баасы -5000

Лот № 8. Каныш-Кыя айылы 300 м2 старттык баасы -15000

Лот № 9. Каныш-Кыя айылы 200 м2 старттык баасы -10000

Лот № 10. Каныш-Кыя айылы 70 м2 старттык баасы -3500

Лот № 11. Башкы-Терек айылы 200 м2 старттык баасы -10000

Лот № 12. Башкы-Терек айылы 200 м2 старттык баасы -10000

Лот № 13. Башкы-Терек айылы 200 м2 старттык баасы -10000

Лот № 14. Бавшкы-Терек айылы 200 м2 старттык баасы -10000

Лот № 15. Каныш-Кыя айылы 170 м2 старттык баасы -7500

Лот № 16. Чакмак-Суу айылы 100 м2 старттык баасы -5000

Лот № 17. Каныш-Кыя айылы 400 м2 старттык баасы -20000

Лот № 18. Каныш-Кыя айылы 50 м2 старттык баасы -2500

Лот № 19. Кайың-Суу айылы 200м2 старттык баасы-10000

Лот № 20. Кайың-Суу айылы 100м2 старттык баасы-5000

Лот № 21. Жер-Капчыгай айылы 100м2 старттык баасы-5000

Лот №22. Каныш-Кыя айылы 100м2 старттык баасы 5000

Аукцион 2023-жылдын 4-август күнү Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн имаратында саат 14-00 дө өткөрүлөт.
Сурап билүү телефону (0220) 19 48 18