Кулактандыруулар

Жарыя!

39

Чаткал районунун Сумсар айыл өкмөтүнө караштуу , Кундуз –Дөбө көчөсүнүн №2 дарегинде жайгашкан идентификациялык коду 3-09-04-1001-0004 сандуу жалпы пайдалануу аянты 1,36 га (1гектар 36 сотых) жер аянты бар турак жайга ачык соода –сатык (торг) жарыяланат.

Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы – 3 530 000 сом(үч миллион беш жүз отуз миң сом )

Ачык соода –сатык (торг) 2023-жылдын 25-август күнү саат 10:00 до Чаткал районуна караштуу, Сумсар айыл өкмөтүнүн кеңсесинде өткөрүлөт.
Жаңы технологиялык талаптарга шайкеш келген тигүүчү цех ачуу багытында 300 дон 500гө чейинки жумуш орундарын камсыз кылуу максатында туура келген ишкерлер жана аукционго катышууну каалагандар арыз берүүгө жана турак жайдын баасынын 5% өлчөмүндө кепилдик сумма 176500 (жүз жетимиш алты миң беш жүз ) сом төлөөгө милдеттүү.
Арыздарды кабыл алуу аукцион өткөрүү күнүнө беш күн калганда токтотулат. Аукциондо утуп алган адамдын кепилдик акчасы сатып алуу баасына чегерилет. Аукциондун калган катышуучулары кепилдик акчасын 3 жумушчу күн ичинде кайтарып алат.
Сумсар айыл өкмөүнүн депозиттик эсеби :
Борбордук казначейства аркылуу ИНН :017011997, БИК:440001,
эсептик счет: 4408091253000957, төлөө коду: 14239400

Байланыш телефондору : 0770458595, 0773736331