Кулактандыруулар

Жарыя!

71

Каныш-Кыя айыл өкмөтү Комериялык жерлерге аукцион өткөрүүнү жарыялайт

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу төмөндөгү комерциялык жерлерди сатуу үчүн аукцион өткөрүүнү жарыялайт.
Лот № 1. Башкы-Терек айылынан 300 м2 старттык баасы 6000 сом
Лот № 2. Чакмак-Суу айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом
Лот № 3. Каныш-Кыя айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом
Лот № 4. Кайың-Суу айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом
Лот № 5. Каныш-Кыя айылынан 300 м2 старттык баасы 6000 сом
Лот № 6 Кара-Булак айылынан 200 м2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 7 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 8 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 9 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 10 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 11 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 12 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 13 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 14 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 15 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 16 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 17 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 18 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 19 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 20 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 21 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 22 Айгыр-Жал айылынан 100 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 23 Жер-Капчыгай айылынан 500 м 2 старттык баасы 10 000 сом
Лот № 24 Жер-Капчыгай айылынан 600 м 2 старттык баасы 12 000 сом
Лот № 25 Жер-Капчыгай айылынан 300 м 2 старттык баасы 6 000 сом
Лот № 26 Кайың-Суу айылынан 100 м 2 старттык баасы 2 000 сом
Лот № 27 Каныш-Кыя айылынан 200 м 2 старттык баасы 4 000 сом
Лот № 28 Каныш-Кыя айылынан 400 м 2 старттык баасы 6 000 сом
Лот № 29 Жер-Капчыгай айылынан 500 м 2 старттык баасы 10 000 сом

Аукцион 2023-жылдын 2-февраль күну Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн имаратында саат 15-00 дө өткөрүлөт.
Сурап билүү телефону (0220) 19 48 51. (0508) 87 93 87