Токтом

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин токтомдору (август-декабрь. 2022-ж.)

38

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставын каттоодон өткөрүү жөнүндө

Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставын каттоодон өткөрүү боюнча карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставын каттоодон өткөрүү эске алынсын.

2. Коомчулуктагы айылдардын инвестициялык ассоциациясы (КАИА) айылдык кеңештен каттоодон өткөрүлсүн.

3. Каныш-Кыя айыл аймагында түзүлгөн аткаруу комитетинин уставы Каныш-Кыя айыл аймагында аткарылсын.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары У.Качканаковго тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 2 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунуштоо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 20.12.2022-жылдагы №01-18/1022 чыгыш сандуу кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Президентинин 22-май 2022-жылдагы ПЖ №213 жарлыгына ылайык “Жашыл мурас” улуттук компаниясын ишке ашыруунун негизинде Каныш-Кыя айылындагы борбордук паркка отургузулган карагай жана арча көчөттөрүн сатып алууга кеткен каражатын жана транспорт чыгымдарын Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунуштоо боюнча карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылындагы борбордук паркка отургузулган карагай, арча көчөттөрүн сатып алууга жана транспорт чыгымдарына кеткен, түзүлгөн сметада көрсөтүлгөн 505 298 (беш жүз беш миң эки жуз токсон сегиз) сом акча каражаты Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунушталсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине, иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө
Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким А.Ж.Сеңирбаевдин 01.12.2022-жылдагы №01-23/2091 жана 20.12.2022-жылдагы №01-23/2362 чыгыш сандуу Ала-Бука-Жаңы-Базар-Кировка автоунаа жолунун 140-155 км аралыктарына асфальт төшөө жумуштарын аткарып жаткан “Жагалмай” ЖЧКсына акча каражаттарын бөлүп берүү боюнча сунуш катын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Чаткал райондук мамлекетти администрациясынын башчысы аким А.Ж.Сеңирбаевдин сунуш каты эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган акча каражатынан: Каныш-Кыя өкмөтүнүн балансындагы Ала-Бука-Жаңы-Базар-Кировка автоунаа жолунун 140-155 км аралыгындагы асфальт төшөө жумуштарына даярдалган долбоор боюнча мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына ылайык Чаткал райондук өнүктүрүү фонд башкармалыгы тарабынан каржылоо боюнча өткөрүлгөн конкурстун негизинде же түзүлгөн келишимден 26 064 466 (жыйырма алты миллион алтымыш төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатын Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин эсебинен бөлүп берүүдө мыйзамдуулугун кароо менен иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго тапшырылсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика, финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Мүлк салыгын бекитип берүү жөнүндө

Мамлекеттик салык кызматынын Чаткал району боюнча башкармалыгынын 02.12.2022-жылдагы №047/22/07-07/9323 чыгыш сандуу катынын негизинде жазылган Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 08.12.2022-жылдагы №01-18/998 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун кайрылуусу эске алынсын.
2. Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 3-беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык 2023-жылдын 1-январынан тартып мүлк салыгы мыйзам чегинде бекитилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика, финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Абдраимов Матишке үй салууга акча жаражаттарын бөлүп берүү жөнүндө

Кара-Суу айылынын тургуну Абдраимов Матиштин үй салуу боюнча жазган арызынын негизинде Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 09.12.2022-жылдагы №01-18/1002 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Кара-Суу айылынын тургуну Абдыраимов Матиштин кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Кара-Суу айылынын 2-группадагы майып тургуну Абдраимов Матишке үй салуу үчүн 100 000 (жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин, курулуш иштерине көмөктөшүүнү уюштуру жагы Кара-Суу айылынын айыл башчысына милдеттендирилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго, Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 6 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Райондун желегин өзгөртүү жөнүндө

Чаткал районунун администрация башчысы А.Сеңирбаевдин 28.11.2022-жылдагы №01-23/2044 чыгыш сандуу катынын негизинде Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 14.12.2022-жылдагы №01-18/1011 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун кайрылуусу эске алынсын.
2. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан сунушталган Чаткал районунун желегинин үлгүсү жактырылсын.

3. Чаткал районунун желеги Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан сунушталган үлгүсү Чаткал районунун желеги катары бекитүү жагы райондук мамлекеттик администрациясына калтырылсын.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары У.Качканаковго тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 7 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Кара-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусу жөнүндө

Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кара-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кара-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Кара-Суу айылында өтүүчү спорттук иш чарага 15 000 (он беш миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 8 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Жардам сурап кайрылган жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардан ден соолугуна жана жашоо шартына байланыштуу акчалай жардам сурап кайрылган жарандардын кайрылууларын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардан ден соолугуна жана жашоо шартына байланыштуу акчалай жардам сурап кайрылган жарандардын кайрылуулары эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардан ден соолугуна жана жашоо шартына байланыштуу акчалай жардам сурап кайрылган тиркемеде көрсөтүлгөн жарандарга жалпы 555 000 (беш жүз элүү беш миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин. (тиркеме тиркелет)

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу айылдардан жардам сурап кайрылган жарандарга Каныш-Кыя айылдык кеңешинин кезектеги XXII сессиясынан колдоо тапкан акча каражаттары
№ ФИО Айылы Багыты Бөлүнгөн акча каражаты
1 Сулайманова Гүлнар Эрмырзаевна Коргон-Сай Уулу Көбөк уулу Русландын бөйрөгүн дарылантууга 70 000 сом.
2 Нурдинов Калыйбек Айгыр-Жал 1-топтогу майып аялы Эргешова Гүлназдын кезектеги дарылануусуна 50 000 сом.
3 Сатиев Жеңишбек Жер-Капчыгай Бала кезинен майып кызы Мадамилбекова Каныкейдин дарылануусуна 20 000 сом.
4 Алмарсбек уулу Нурдин Каныш-Кыя Жашоо шартына байланыштуу 20 000 сом.
5 Адилбекова Мейилкан Кайың-Суу Рак менен оруугандыктан химия алууга 60 000 сом.
6 Мирзабекова Айнура Ташболотовна Чакмак-Суу Бала кезинен майып кызы Кудайбердиева Сезимайдын операциясына 40 000 сом.
7 Анарбаев Асан Муратбекович Чакмак-Суу Аялы Кадырова Замираны дарылантууга 30 000 сом.
8 Субанова Алиса Кайың-Суу 2-топтогу майып эки уулун дарылантууга 30 000 сом.
9 Алтаев Мухтар Башкы-Терек Өзбекстан республикасына барып дарыланууга 40 000 сом.
10 Кадырова Айсулуу Жокошовна Айгыр-Жал Небереси Кадыров Даниелдин бетиндеги темиреткини дарылантууга 10 000 сом.
11 Мамакеев Урматбек Бейшеналыевич Кайың-Суу 2-топтогу майып уулу Бейшеналиев Бекзатты дарылантууга 20 000 сом.
12 Оморова Кенжегүл Чакмак-Суу Жашоо шартына байланыштуу 10 000 сом.
13 Назарматова Наркан Чакмак-Суу Кызы Жаркылова Даткайымдын дарылануусуна 20 000 сом.
14 Алибеков Кубаныч Кайың-Суу 2-топтогу майып агасы Алибеков Эркинбектин дарылануусуна 20 000 сом.
15 Алимбек уулу Халилбек Кара-Булак Дарыланууга барууга 30 000 сом.
16 Бектурганова Айнура Каныш-Кыя Сиңдиси Бектурганова Акмаралды майыптар интернатына жайгаштырууга 15 000 сом.
17 Манапов Мыктыбек Жер-Капчыгай Апасы Манапова Тургунбүбүнүн жамбаш сөөгүнө операция жасатууга 40 000 сом.
18 Чоңатаев Кубанычбек Каныш-Кыя Уулу Кубанычбек уулу Жеңишбектин жаагына операция жасатууга 30 000 сом.
Жалпы: 555 000 сом.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 9 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча каражаттарын бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутаттарынын сунушун угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутаттарынын сунушу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатынан; Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу саламаттыкты сактоо тармагында иштеп жаткан мед кызматкерлерге, билим берүү тармагындагы улуу муун мугалимдерге жана бала бакчаларга жаңы-жылдык белектерди берүү үчүн 60 000( алтымыш миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 10 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл өкмөтү боюнча 2022-жылдын бюджетинде бекитилип иштетилбей калган акча каражаттарын бөлүштүрүү жөнүндө
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы К.Темирбековдун 2022-жылдын бюджетинде бекитилип иштетилбей калган акча каражаттарын башка багыттагы жумуштарга жумшоо боюнча берген маалыматын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы К.Темирбековдун маалыматы эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңеши тарабынан 2022-жылы аткарылуучу жумуштарга бөлүнгөн жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилбей калган 26 794 466 (жыйырма алты миллион жети жүз токсон төрт миң төрт жүз алтымыш алты) сом акча каражатын башка багыттагы жумуштарга жумшоого уруксат берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 11 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын кайрылуусун кароо жөнүндө

“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын башчысы М.Чоңатаевдин 23.12.2022-жылдагы №15 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын башчысы М.Чоңатаевдин кайрылуусу эске алынсын.
2. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынадагы үнөмдөлгөн жана кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен сапарга чыгуу үчүн 55 000 (элүү беш миң) сом, техникалардын керектелүүчү күйүүчү жана майлоочу майларына 474 500 (төрт жүз жетимин төрт миң беш жүз) сом, ар кандай чыгымдарга 96 100 (токсон алты миң бир жүз) сом, запастык бөлүктөргө 272 300 (эки жүз жетимиш эки миң үч жүз) сом акча каражатын жумшоого уруксат берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 12 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
А.Баймырзаев атындагы жалпы билим берүүчү мектебине кошумча ашкана жана спорт зал курууда акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин18.10.2022-жылдагы протоколун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин протоколу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 11.02.2022-жылдагы №6токтому менен Жер-Капчыгай айылындагы А.Баймырзаев мектебине кошумча корпус салуу үчүн бекитилген 26 761 320 (жыйырма алты миллион жети жүз алтымыш бир миң үч жүз жыйырма) сом акча каражатынан; аталган мектептин курулуш чатырчасын жабууга 6 500 000 (алты миллион беш жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 13 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Чаткал райондук өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн акча каражатын жумшоо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин16.12.2022-жылдагы протоколун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин протоколу эске алынсын.
2. Чаткал райондук өнүктүрүү фондунда балдар чыгармачылык үйүнүн окуу материалдык базасын чыңдоо максатында бөлүнгөн 220 000 (эки жүз жыйырма миң) сом акча каражатына тендер аркылуу керектүү материалдарды алып берүүгө макулдук берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 14 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча каражаттарын бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутат Ж.Атантай уулунун сунушун угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин депутаты Ж.Атантай уулунун сунушу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин спорт залына керектүү жарыктандыруучу каражаттарын алууга акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 15 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн билдирүүсү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшү, Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы бюджеттин түзүлгөн отчеттордун жана жазма буйруктарын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн билдирүүсү эске алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшү, Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы бюджеттин түзүлгөн отчеттору жана жазма буйруктарын мыйзамдуулугун кароо менен аткаруу Каныш-Кыя айыл өкмөт башчысына тапшырылсын.
3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитеттерине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясынын
№ 16 Т О К Т О М У
26.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кирешесине бекитилген пландан жылдырап берүү жөнүндө
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 23.12.2022-жылдагы №01-18/1037/1 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгүнө 2022-жылда 223 080 200 (жыйырма үч миллион сексен миң эки жүз) сом акча каражатына план бекитилсе жыл жыйынтыгы менен план 198 599 400 (бир жүз токсон сегиз миллион беш жүз токсон тогуз миң төрт жүз) сомго такталгандыктан пландан 24 480 800 (жыйырма төрт миллион төрт жүз сексен миң сегиз жүз) сом кыскартылып берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

XXIII сессия

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XXIII сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У
30.12.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
12.08.2022-жылдагы кезектеги XVIII сессиясынын 19-токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

“КыргызЭнерго” ЖЧКсынын директору Н.И.Мизановдун 29.12.2022-жылдагы №119 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XXIII сессиясы
Токтом кылат:
1. “Кыргыз Энерго”ЖЧКсынын директору Н.И.Мизановдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 2022-жылдын 12-августундагы № 19-токтомуна өзгөртүү киргизилсин.

3. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 271-токтомуна ылайык суу фондунун жерлерин аныктап ( суу фондунун жерлери 0,26; 019824) айыл чарба жерлеринен бөлүп алгандыгына байланыштуу “Кыргыз Энерго” ЖЧКсына чакан ГЭС куруу үчүн 6,9712 га “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясындагы жер участогун “Өнөр жайынын, транспорттун,байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясына которууга макулдук берилсин.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат
сайтына жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары У.Качканаковго тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев