Токтом

Сумсар айылдык кеңешинин токтомдору (декабрь. 2022-ж)

26

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги ХI сессиясынын
№ 11-3 ТОКТОМУ

“19” декабрь 2022-ж Сумсар айылы

“ Сумсар балдар бакчасынын долбоору жөнүндө “

Сумсар айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезексиз ХI сессиясы Сумсар бала бакчасынын директору Н.Баимбетованын маалыматын угуп жана талкуулап чыгып

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сумсар бала бакчасынын “Сумсар балдар бакчасынын имаратынын капиталдык ремонту” долбоору жалпы суммасы 14249009 ( Он төрт миллион эки жуз кырк тогуз мин тогуз) сом жактырылсын.
2. Сумсар балдар бакчасынын долбоорун финансылоо жагы Финансы Министрлигине сунушталсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мулк иштери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.
4. Добоорду ишке ашыруу Сумсар айыл өкмөтунун башчысы Т.Ботобековго жана Сумсар бала бакчасынын директору Н.Баимбетовага милдеттендирилсин.
5. Токтом Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык, Чаткал райондук мамлекттик администрациясынын www/chatkal.kg сайтына жарыялансын.

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги ХI сессиясынын
№ 11-2 ТОКТОМУ

“19” декабрь 2022-ж Сумсар айылы

“ Сумсар айыл аймагында Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясын түзүү жөнүндө “

Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын (АКИА) аткаруу комитетинин жетекчиси К.Полотовдун маалыматын угуп жана талкуулап, 2005-жылдын 21-февралындагы №36 “Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө” КР Мыйзамын жана 2011-жылдын 15-июлундагы №101 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамын жетекчиликке алып, Сумсар айыл аймагында түзүлгөн Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясын айылдык Кеңеште каттоо боюнча Сумсар айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезексиз ХI сессиясы, угуп жана талкуулап:

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясы (АКИА) айылдык Кеңештен каттоодон өткөрүлсун.
2. Сумсар айыл аймагында тузулгон аткаруу комитетинин Уставы Сумсар айыл өкмөтүнүн аймагында аткарылсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мулк иштери боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык, Чаткал райондук мамлекттик администрациясынын www/chatkal.kg сайтына жарыялансын.

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезексиз ХI сессиясынын
№ 11-1 ТОКТОМУ
“19” декабрь 2022-ж Сумсар айылы

“Чаткал районунун Брендинин алкагында иштелип чыккан райондун желегин кабыл алуу жөнүндө”

Сумсар айыл Өкмөтүнүн башчысы Т.Ботобековдун Чаткал райондук мамлекеттик админстрациясынын
23.11.2022ж. №261-б буйругу менен өндүрүшкө алынган Чаткал районунун логотибин Брендке жеткирүү максатында, Чаткал районунун Брендинин алкагында иштелип чыккан райондун желегин кабыл алуу жөнүндөгү кайрылуусун угуп жана талкуулап, Сумсар айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз ХI сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал районунун логотибин Брендке жеткирүү максатында, Чаткал районунун Брендинин алкагында иштелип чыккан райондун желеги кабыл алынсын жана аны бекитип берүү жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын.
2. Бул токтомду аткаруу жагы Сумсар айыл аймагынын башчысына жүктөлсүн.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин укук жана мыйзамдуулук маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык, Чаткал райондук мамлекттик администрациясынын www/chatkal.kg сайтына жарыялансын.

Сумсар айылдык Кеңешинин төрагасы: К.М.Эргешов

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

“23“декабрь 2022ж. Чыг.№19 Сумсар айылы

Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын сайтына

Чаткал районунун Сумсар айылдык Кеңеши Сизге айылдык Кенештин 7-чакырылышынын кезексиз 11-сессиясынын 2022 жылдын 19 декабрьда чыгарган 5 (беш) токтомун райондук сайтка жарыялоого жөнөтөт:
1 Токтом № 11-1 “Чаткал районунун Брендинин алкагында иштелип чыккан райондун желегин кабыл алуу жөнүндө”
2 Токтом № 11-2 “Сумсар айыл аймагында Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясын түзүү жөнүндө “
3 Токтом № 11-3 “Сумсар балдар бакчасынын долбоору жөнүндө”
4 Токтом № 11-4 “Сумсар айыл аймагынын бюджетине өзгөртүү киргизүү жөнүндө”
5 Токтом № 11-5 “Сумсар айыл аймагынын бюджетине өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

Сумсар айылдык Кеңешинин төрагасы: К.М.Эргешов
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезексиз ХI сессиясынын
№ 11-4 ТОКТОМУ
“19” декабрь 2022-ж Сумсар айылы

“Сумсар айыл аймагынын бюджетине өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

Сумсар айыл Өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн башчысынын милдктин аткаруучу А.Ашировдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Сумсар айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз ХI сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сумсар айыл өкмөтүнүн маданият тармагынын 70823 разделинин 2215 беренесинде калган 150,0 миң сом акча каражатын ушул эле разделдин 2222 беренесине жылдырылсын.
2. Бул токтомду аткаруу жагы Сумсар айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө жүктөлсүн.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин бюджеттик комиссиясына милдеттендирилсин.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык, Чаткал райондук мамлекттик администрациясынын www/chatkal.kg сайтына жарыялансын.

Сумсар айылдык Кеңешинин төрагасы: К.М.Эргешов

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кеңешинин VII-чакырылышынын кезексиз Х сессиясынын
№ 11-5 ТОКТОМУ
“19” декабрь 2022-ж Сумсар айылы

“Чаткал райондук мамлекеттик администрациясыын 18.11.2021ж. чыг.№ 01-23/1944 катынын негизинде Терек-Сай айыл аймагынан айлык маянага берилген 2,0 миллион акча каражатын башка статьяга бөлүп берүү жөнүндө”

Чаткал райондук мамлекеттик админстрациясынын 18.11.2021ж. чыг.№ 01-23/1944 катынын негизин угуп жана талкуулап, Сумсар айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз Х сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Терек-Сай айыл аймагынан айлык маянасына деп түшкөн 2,0 миллион акча каражаты төмөнкүдөй статьяларга бөлүштүрүлсүн:
1. Сапар чыгымдары 2211 100,0 миң сом.
2. Ар кандай чыгымдары 2215 1500,0 миң сом.
3. Унаа чыгымдары 2214 200,0 миң сом.
4. Жабдуу алууга 2222 200,0 мин сом
2. Токтомду аткаруу жагы Сумсар айыл аймагынын ФЭБнө жүктөлсүн.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мүлк иштери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
4 Токтом Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык Чаткал райондук мамлекттик администрациясынын www/chatkal.kg сайтына жарыялансын.

Сумсар айылдык Кеңешинин төрагасы: К.М.Эргешов