Кулактандыруулар

Жарыя!

33

Каныш-Кыя айыл өкмөтү Комериялык жерлерге аукцион өткөрүүнү жарыялайт

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу төмөндөгү комерциялык жерлерди сатуу үчүн аукцион өткөрүүнү жарыялайт.

Лот № 1. Башкы-Терек айылынан 300 м2 старттык баасы 6000 сом
Лот № 2. Чакмак-Суу айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом
Лот № 3. Каныш-Кыя айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом
Лот № 4. Каныш-Кыя айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом
Лот № 5. Каныш-Кыя айылынан 300 м2 старттык баасы 6000 сом
Лот № 6 Кара-Булак айылынан 200 м2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 7 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 8 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 9 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 10 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 11 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 12 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 13 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 14 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 15 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 16 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 17 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 18 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 19 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 20 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 21 Кара-Булак айылынан 200 м 2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 22 Айгыр-Жал айылынан 100 м 2 старттык баасы 4000 сом
Аукцион 2022-жылдын 27-декабрь күну Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн имаратында саат 15-00 дө өткөрүлөт.
Сурап билүү телефону (0772) 85 87 87. (0508) 87 93 87