Токтом

Жарыя!

67

Сумсар айыл өкмөтү “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө ”Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык административдик мамлекеттик башкы, улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервдерин түзүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

Квалификациялык талаптар:
1) Башкы кызмат орундары үчүн:
билими:
— жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика тармактарында)
Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;
2) Улук кызмат орундары үчүн:
-Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим–(финансылык экономикалык багыттары боюнча,мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспуденция, айыл чарба, гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш багыттары боюнча, социалдык багыттары боюнча)
— Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3)Кенже кызмат орундары үчүн:
-гуманитардык илимдер багытындагы филология, лингвистика, экономика башкаруу багытындагы,эсептөө техникасы,информациялык технологиялык илимдер багытындагы информациялык система жана технология илими боюнча жогорку кесиптик билим,атайын орто
-иш стажына талап коюлбайт

КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТҮҮЛҮГҮ:
1)Башкы кызмат орундары үчүн:
Жалпы мыйзамдар
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— “КРнин Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;
— КРнин Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”
— “КРнин ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
— “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
— “КРнин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”мыйзамдары;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120-токтому “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” мыйзамын
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамын
-Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын 01-октябрындагы №510”Кыргыз Республикасында 2021-2025-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы жөнүндө”
-Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2004-жылдын 28-декабрындагы №958 “Мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн уюштуруучулук,материалдык техникалык шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө”
-Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдын 05-мартындагы №114 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды мамлекеттик тилге окутуу жана иш кагаздарын жүргүзүүнүн мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча чаралар жөнүндө”
-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2016-жылдын 26-майындагы №591-VI “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”
-“Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышы тууралуу” токтомун
Тиешелүү тармактактагы мыйзамдар:
2)Улук кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— “КРнин Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;
— КРнин Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”
— “КРнин ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
— “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
— “КРнин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120-токтому “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө”.

Экономика тармагы боюнча:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
— “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө № 131 токтому.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
Айыл чарба тармагы боюнча жалпы мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— “КРнин Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;
— КРнин Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”
— “КРнин ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
— “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
— “КРнин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120-токтому “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө”.

— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
2) Кенже кызмат орундары үчүн
Социалдык тармактар боюнча жалпы мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— “КРнин Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;
— КРнин Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”
— “КРнин ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
— “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
— “КРнин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”мыйзамдары;

Социалдык тармак боюнча мыйзамдар:

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120-токтому “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө”.

— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;

Салык тармактар боюнча жалпы мыйзамдар:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”мыйзамы.

Салык тармак боюнча мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;

Аскердик эсепке алуу столунун инспектору

Аскердик тармактар боюнча жалпы мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— “КРнин Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;
— КРнин Эмгек кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”
— “КРнин ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
— “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
— “КРнин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”мыйзамдары;

Аскердик кызмат боюнча мыйзамдар

— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер(атайын папкада тиркелген):
-өзүнүн арызы
-резюме(электрондук почтаны көрсөтүү менен),өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
-нотариустун же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо)ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
-нотариустун же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы болсо);
-илимий даражаны жана илимий наамы(бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөсү;
-паспорттун көчүрмөсү;

Документтер 2022-жылдын 06.07.-17.07.2022-ж. чейин кабыл алынат.Иш убактысы 08:30 дан 17:30 га чейин.

Квалификациялык талаптарга жооп бергендер конкурска катышууга чакырылат.

Дареги:Жалал-Абад облусу,Чаткал району Кундуз-Дөбө көчөсү 3,Сумсар айыл өкмөтү.Сурап билүү телефону:0776-79-00-30