Кабар

Гербарий жыйнашты

63

8-июнда №10 филиалда «Жаркыраган жай айы»-деген темала 3-класстын окуучулары менен биргеликте гербарий чогултулду. Адегенде гербарий женунде балдарга түшүнүк берилди. Гербарий чогултуунун максаты ар бир өсүмдүктүн жалбырагын ажыратуу, көнүл буруу болуп эсептелет.
Гербарийди мектептен, китепканага чейинки аралыкта чогултулду. Талдын, долоно, какым, бака жалбырак, сирен гулу, жалбыз, карагат, сары гүл, аткулак, үлүл гүлү, өгөй эне оз эне, кызгалдак, йод чептер чогултушту.