Токтом

Сумсар айылдык кеңешинин токтомдору (март. 2022-жыл)

79

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын
№ 8-1 ТОКТОМУ

“14” март 2022-ж Шекафтар айылы
“ Сумсар орто мектебинин долбоору жөнүндө

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIIIсессиясы Сумсар айыл Өкмөтүнүнкызматкери А.Рысбековдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сумсар орто мектебинин “Сумсар орто мектебинин имаратынын капиталдык ремонту” долбоору жалпы суммасы 14668,551 ( Он төрт миллион алты жуз алтымыш сегиз мин беш жуз элүү бир) сом жактырылсын.
2. Сумсар орто мектебинин долбоорун финансылоо жагы Чаткал райондук өнүктүрүү фондуна сунушталсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мүлкиштери боюнча туруктуу комиссияга жана Сумсар айыл Өкмөтүнүнбашчысына жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөнбаштап мыйзамдуу күчүнө кирет

 

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын
№ 8-2 ТОКТОМУ

“14” март2022-ж Шекафтар айылы

“ Ю.А. Гагарин атындагы орто мектебинин долбоору жөнүндө

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIIIсессиясы Сумсар айыл Окмотунун кызматкери А.Рысбековдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ю.А. Гагарин атындагы орто мектебинин “Ю.А. Гагарин атындагы орто мектебинин имаратынын капиталдык ремонту” долбоору жалпы суммасы 3356878 ( үч миллион үч жүз элүү алты мин сегиз жүз жетимиш сегиз) сом жактырылсын.
2. Ю.А. Гагарин атындагы орто мектебинин долбоорун финансылоо жагы Чаткал райондук өнүктүрүү фондуна сунушталсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мүлкиштери боюнча туруктуу комиссияга жана Сумсар айыл Өкмөтүнүнбашчысына жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөнбаштап мыйзамдуу күчүнөкирет

 

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын
№ 8-3 ТОКТОМУ

“14” март2022-ж Шекафтар айылы

“ Сумсар корком онор мектебинин долбоору жөнүндө

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIIIсессиясы Сумсар айыл Өкмөтүнүнкызматкери А.Рысбековдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сумсар къркъм ънър мектебинин“Сумсар къркъм ънър мектебинин имаратынын капиталдык ремонту” долбоору жалпы суммасы 5457030 ( Беш миллион төрт жүзэлүү жети мин отуз ) сом жактырылсын.
2. Сумсар къркъм ънър мектебинин долбоорун финансылоо жагы Чаткал райондук өнүктүрүүфондуна сунушталсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мулк иштери боюнча туруктуу комиссияга жана Сумсар айыл Өкмөтүнүнбашчысына жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөнбаштап мыйзамдуу күчүнөкирет

 

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын
№ 8-4 ТОКТОМУ

“14” март2022-ж Шекафтар айылы

“ Сумсар айыл Өкмөтүнүн үч балдар бакчаларынын долбоору жөнүндө

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIIIсессиясы Сумсар айыл Өкмөтүнүн кызматкери А.Рысбековдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сумсар айыл Өкмөтүнүн үч балдар бакчаларынын ( Сумсар б/б, Жылдызча б/б, Алымкулов б/б )“Бала бакчаларды катуу жана жумшак инвентарь менен камсыз кылуу” долбоору жалпы суммасы 2068000 ( Эки миллион алтымыш сегиз мин ) сом жактырылсын.
2. Сумсар айыл Өкмөтүнүн үч балдар бакчаларынын долбоорун финансылоо жагы Чаткал райондук өнүктүрүү фондуна сунушталсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мулк иштери боюнча туруктуу комиссияга жана Сумсар айыл Өкмөтүнүнб ашчысына жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөнбаштап мыйзамдуу күчүнөкирет

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын
№ 8-5 ТОКТОМУ

“14” март 2022-ж Шекафтар айылы

“ Сумсар айыл Окмотунун ички жолдорун асфальтоо долбоору жөнүндө

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIIIсессиясыСумсар айыл Өкмөтүнүнкызматкери А.Рысбековдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сумсар айыл “Сумсар айыл Өкмөтүнүнички жолдорун асфальтоо” долбоору жалпы суммасы 18211199 ( Он сегиз миллион эки жүз он бир мин бир жүз токсон тогуз ) сом жактырылсын.
2. Сумсар айыл Өкмөтүнүнички жолдорун асфальтоо долбоорун финансылоо жагы Чаткал райондук өнүктүрүүфондуна сунушталсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мулк иштери боюнча туруктуу комиссияга жана Сумсар айыл Өкмөтүнүн башчысына жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөнбаштап мыйзамдуу күчүнөкирет

 

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын
№ 8-6 ТОКТОМУ

“14” март2022-ж Шекафтар айылы

“ В.ИЛенин атындагы жатак мектебинин долбоору жөнүндө

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIIIсессиясыСумсар айыл Өкмөтүнүнкызматкери А.Рысбековдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. В.И.Ленин атындагы жатак мектебинин“Мончо, кир жуучу жай, нан бышыруучу жайдын капиталдык ремонту” долбоору жалпы суммасы 11148528 ( Он бир миллион бир жүзкырк сегиз мин беш жүзжыйырма сегиз ) сом жактырылсын.
2. В.И.Ленин атындагы жатак мектебинин“Мончо, кир жуучу жай, нан бышыруучу жайдын капиталдык ремонту” долбоорун финансылоо жагы Чаткал райондук өнүктүрүүфондуна сунушталсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айылдык Кенешинин Бюджет, каржы, инвестиция, ишкердик жана муниципалдык мулк иштери боюнча туруктуу комиссияга жана Сумсар айыл Өкмөтүнүнбашчысына жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөнбаштап мыйзамдуу күчүнөкирет

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ
СУМСАР АЙЫЛДЫК
КЕНЕШИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕНЕШ
индекси, 721703 Сумсар айылы
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru
Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар
Тел: 03749 60082,60086, 60272
e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын
№ 8-7 ТОКТОМУ
“14”март 2022-ж Шекафтар айылы

“ Сумсар айыл Өкмөтүнүн2022 ж. бюджетине өзгөртүү киргизүү жөнүндө

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезексиз VIIIсессиясыСумсар айыл ӨкмөтүнүнФЭБнун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып Сумсар айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сумсар айыл аймагынын атайын каражаттар эсебине 14239400 төлөө коду менен 2010000 сом кириштелсин, чыгаша болугу 3111 берене менен чыгышталсын.
2. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Сумсар айылдык Кенешинин бюджеттик комиссиясына жана Сумсар айыл Өкмөтүнүн финансы-экономика бөлүмүнө милдеттендирилсин.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сумсар айыл Өкмөтүнүнбашчысына жүктөлсүн.
4. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөн баштап мыйзамдуу күчүнөкирет

 

Сумсар айылдык Кенешинин төрагасы: К.М.Эргешов