Токтом

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин токтомдору (декабрь 2021-март 2022)

132

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 тел:03749 60232.эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XI сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У

29.12.2021-жыл Каныш-Кыя айылы

Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунуштоо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 28.12.2021-жылдагы №01-18/1222 чыгыш сандуу кайрылуусунун негизинде Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу ар бир айылдардын башкы планын иштеп чыгуу үчүн топосёмка жасатууга керектелүүчү акча каражатын Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунуштоо боюнча карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XI сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу ар бир айылдардын башкы планын иштеп чыгуу үчүн топосёмка жасатууга 2 470 465 (эки миллион төрт жүз жетимиш миң төрт жуз алтымыш беш) сом акча каражаты Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунушталсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине, иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 тел:03749 60232.эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XI сессиясынын
№ 2 Т О К Т О М У

29.12.2021-жыл Каныш-Кыя айылы

Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунуштоо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 29.12.2021-жылдагы №01-18/1231 чыгыш сандуу кайрылуусунун негизинде Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн чарбалык жумуштарга Экскаватор керек болуп жаткандыгына байланыштуу 22 270 000 (жыйырма эки миллион эки жүз жетимиш миң) сом акча каражатын Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунуштоо боюнча карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XI сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн чарбалык жумуштарына Экскаватор керек болуп жаткандыгына байланыштуу 22 270 000 (жыйырма эки миллион эки жүз жетимиш миң) сом акча каражаты Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунушталсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине, иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 тел:03749 60232.эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XI сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У

29.12.2021-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VIII сессиясынын 2021-жылдын 29-октябрындагы №27 токтомунуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 28.12.2021-жылдагы №01-18/1225 чыгыш сандуу кайрылуусунда көрсөтүлгөн Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VIII сессиясынын 2021-жылдын 29-октябрындагы №27 токтомунуна өзгөртүү киргизүү боюнча жазган кайрылуусун карап жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык кеңеши

токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги VIII сессиясынын 2021-жылдын 29-октябрындагы №27 токтомунуна төмөнкүчө өзгөртүү киргизилсин:
токтомдун 2-пунктундагы “Каныш-Кыя айылындагы С.Байдөөлөтов атындагы инновациялык жалпы орто билим берүүчү мектебинин карамагындагы бокс залын оңдоп тузөө иштерин жүргүзүүгө жана спорт инвентарларын алууга долбоор сметасы даярдалсын” деген сөздөр мектепке китеп кана кылууга долбоор сметасы даярдалсын деген сөздөргө алмаштырылсын. Долбоор сметасында көрсөтүлгөн 618 412 (алты жүз он сегиз миң төрт жүз он эки) сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилсин.
2. Бул токтом “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.
3. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
4. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы финансы экономика бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин иш планын бекитүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2022-жылга карата түзүлгөн иш планын карап чыгып жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2022-жылга карата түзүлгөн иш планы бекитилсин.

2.Түзүлгөн иш планга ылайык сессияга өз убагында материал даярдоо жагы туруктуу комитеттерге эскертилсин.

3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик
администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңештин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин төрагасынын орун басарына жана жооптуу катчысына тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 2 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Депутат Ормошев Азаматбек Абдрасуловичтин арызын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасынын орун басары Ормошев Азаматбектин турмуш шартына байланыштуу депутаттык мандатын тапшыруу жөнүндөгү арызын карап чыгып
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин депутаты Ормошев Азаматбектин арызы канааттандырылсын.

2. Депутат А.Ормошевдин мандатын тапшыруу боюнча сунуш жана кезектеги округдук депутаттык кандидатураны кароо жагы Чаткал аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын.
3. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына депутат Качканаков Усубалы Нурмуканбетович дайындалсын.
4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айыл өкмөтүндөгү 2021-жыл ичинде аткарылган иштеринин
жыйынтыгын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматын угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы К.Смаиловдун 2021-жыл ичинде аткарган иштери кетирилген кемчиликтерди жоюуну эске алуу менен канааттандырарлык деп табылсын.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

 

 

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн 2021-жыл ичинде аткарылган иштеринин
жыйынтыгын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн 2021-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматын угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ нүн башчысы К.Темирбековдун 2021-жыл ичинде аткарган иштери кетирилген кемчиликтерди жоюуну эске алуу менен канааттандырарлык деп табылсын.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

 

 

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы Каныш-Кыя айыл аймагынын бюджетинин 2021-жыл ичинде аткарылышын кароо жөнүндө
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2021-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча финансы экономика бөлүмүнүн башчысынын берген маалыматын угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги ХII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2021-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча финансы экономика бөлүмүнүн башчысынын берген маалыматы эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү 2021-жылдын 12 айына жыл башында 120 500 700 (бир жүз жыйырма миллион беш жүз миң жети жүз) сомго план бекитилип берилсе, чыгаша бөлүгү жылдын жыйынтыгында 175 040 200 (бир жүз жетимиш беш миллион кырк миң эки жүз) сомго такталып, аткаруу жагы 189 018 900 (бир жүз сексен тогуз миллион он сегиз миң тогуз жүз) сомго такталган планга салыштырмалуу 13 978 700 (он үч миллион тогуз жүз жетимиш сегиз миң жети жүз) сомго же 108% көп кириштелгендиги белгиленсин.
3. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгүнө кошумча каражат түшүрүү боюнча иш алып баруу, анын ичинде кен казуу тармагында ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан кичи ишканаларды (субподряддык компаниялар) каттоого алуу, салык төлөмдөрүн өз учурунда топтоо боюнча иш алып баруу жагы финансы экономика бөлүмүнө тапшырылсын.
4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик
администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине милдеттендирилсин
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 6 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

2021-жылдан калган акча каражатын тармактарга бөлүштүрүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинде 2021-жылдан калган акча каражатын тармактарга бөлүштүрүү боюнча айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүндө көрсөтүлгөн маалыматтарды угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1.Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБнын билдирүүсү эске алынсын.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинде 2021-жылдан калган акча каражатын тармактарга бөлүштүрүү 3-тиркемеге ылайык жана атайын каражаттар эсебинен калган каражаттар 4-тиркемеге ылайык бөлүштүрүлсүн.
3.Айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө жана бюджеттик мекеме — уюмдардын жетекчилерине белгиленген лимиттерди максаттуу пайдалануу жагы тапшырылсын.
4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.
5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
6.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 7 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына техника сатып алуу жөнүндө
“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына түшкөн акча каражатынан (JCB JC305 LC, Sinotruk Howo ZZ 4327, WPZ 9302Z , Sinomach GYS 182, Sinotruk Howo ZZ 3327) техникаларын сатып алууга уруксат берүү максатында Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
токтом кылат:
1. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына түшкөн акча каражатына 1 даана JCB JC305 LC үлгүсүндөгү экскаватор, 1 даана Sinotruk Howo ZZ 4327 үлгүсүндөгү трал техникасы, 1 даана WPZ 9302Z үлгүсүндөгү трал техникасынын прицеби, 1 даана Sinomach GYS 182үлгүсүндөгү жол тегиздөөчү каток техникасы жана 2 даана Sinotruk Howo ZZ 3327 үлгүсүндөгү 25 тонналык жүк ташуучу унаа.

2. Аталган техникалардын өздүк баасы бүгүнкү күндөгү АКШ долларынын курсу менен эсептегенде 41 131 500 (кырк бир миллион бир жүз отуз бир миң беш жүз) сом болгондуктан, 30 %(пайызы) 12 339 450 (он эки миллион үч жүз отуз тогуз миң төрт жүз элүү) сом жана ушул техникаларды 5(беш) жылдык мөөнөткө камсыздандыруу үчүн кошумча акча каражаты 658 104 (алты жүз элүү сегиз миң бир жүз төрт) сом жана баажы алымы үчүн 1 200 000 (бир миллион эки жүз миң) сом акча каражаты Айыл Банктагы ачылган транзиттик эсепке төлөнсун.

3. Каныш-Кыя айыл аймагы, “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасы Айыл Банктан болгон карызы төлөнбөй калган учурда төлөө жагын өз кепилдигине алсын.
4. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына Айыл Банктан алынуучу аталган техникаларды лизингге сатып алууда кепилдик кат берүүсү айыл аймак башчысына жүктөлсүн.
5. Ушул токтом айылдык Кеңештин депутаттарынын сессиясында “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу” мыйзамына ылайык, “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун финансылык- экономикалык негиздери жөнүндөгү” мыйзамдарына ылайык жабылды.
6. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

7. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

8. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 8 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылs

Каныш-Кыя айыл аймагынын 2022-жылга карата жергиликтүү бюджетин бекитүү жөнүңдө
Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн 2022-жылга карата түзүлүшү боюнча айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүндөгү көрсөтүлгөн маалыматтарды угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү жергиликтүү салыктардан жана жыйымдардан топтоонун көлөмү № 1- тиркеменин негизинде 2022-жылга карата 223 080 200 (эки жүз жыйырма үч миллион сексен миң эки жүз) сом, анын ичинен атайын каражат салыгына 1 940 000 (бир миллион тогуз жүз кырк миң) сом өлчөмүндө бекитилсин жана өз убагында жыйноону камсыздоо Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө тапшырылсын.
2 Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү № 2 тиркеменин негизинде 2022-жылга карата 223 080 200 (эки жүз жыйырма үч миллион сексен миң эки жуз миң) сом, анын ичинен атайын каражат салыгына 1 940 000 (бир миллион тогуз жүз кырк миң) сом өлчөмүндө бекитилсин. Эң биринчи кезекте эмгек акыга, социалдык фондго чегерүүгө жана коммуналдык чыгымдарга, бала бакчалардын тамак-ашына, сапар чыгымдарына жумшалары белгиленсин.
3. Кыргыз Рсепубликасынын бюджеттик кодексинин 24-беренесине ылайык айыл аймагынын бюджетинин чыгымдарынын көлөмүнүн 1% же 2 230 800 (эки миллион эки жүз отуз миң сегиз жүз) сом өлчөмүндө айыл аймагынын резервдик фондусу түзүлсүн. Ошондой эле ушул мыйзамдын 110-беренесинин 3-бөлүмүнө ылайык, айыл аймагынын бюджетинин кассалык накталай жүгүртүлүүчү акча каражатынын көлөмү жыл башына карата 200,0 (эки жүз миң) сом өлчөмүндө бекитилсин.
4. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн көлөмү 2023-жылга 231 251 700 (эки жүз отуз бир миллион эки жүз элүү бир миң жети жүз) сом, 2024-жылга 238 712 000 (эки жүз отуз сегиз миллион жети жүз он эки миң) сом өлчөмүндө белгиленсин.

5. Айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө бюджеттик мекеме — уюмдардын жетекчилерин белгиленген лимиттерди максаттуу пайдалануу жагы тапшырылсын.
6. Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу бала бакчаларга берилүүчү тамак-аштын көлөмү бир балага бир күнгө 52 (элүү эки) сом өлчөмүндө жана ата-энелердин бир айлык төлөмү (ата-энелердин взносу) бир балага 400 (төрт жүз) сом өлчөмүндө бекитилсин.
7. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.
8. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
9. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө тапшырылсын.
10. Бул токтомду көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 9 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айыл аймагынын социалдык-экономикалык программасын
бекитүү жөнүндө
Каныш-Кыя айыл аймагынын 2022-жылга карата түзүлгөн социалдык-экономикалык өнүгүү программасын карап чыгып жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
Т о к т о м к ы л а т :
1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2022-жылга карата түзүлгөн социалдык- экономикалык өнүгүү программасы бекитилсин.

2. Программага киргизилген иштерди өз убагында аткарууда айыл аймагынын кызматкерлери менен айылдык Кенештин тиешелүүлүгүнө карата туруктуу комитеттери тыгыз байланышта иш алып баруу жагы тапшырылсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик
администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы К.Смаиловго жана Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасынын орун басары У.Качканаковго милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 10 Т О К Т О М У

11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Муниципалдык кызматчыларга дем берүүчү төлөмдөрдү берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-беренесине ылайык бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашап жана иштеп жаткандыгын жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү бар экендигин эске алуу менен Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин эмгек маянасына үстөктөрдү кошуу максатында Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-беренесине ылайык бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашап жана иштеп жаткандыгын эске алуу менен Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин эмгек маянасына 2022-жылдын январь айынан баштап ай сайын 5000 (беш миң) сом өлчөмүндө дем берүүчү үстөк кошулуп берилсин.

2. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин кызматтык маянасына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган дем берүүчү үстөк акыны кошуп эсептеп берүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнө тапшырылсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик
администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 11 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын Союзу менен кызматташууну күчөтүү тууралуу

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы, экономика жана бюджет боюнча туруктуу комисиясынын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын Союзу менен кызматташтыкты күчөтүү жана анын тийиштүү мүчөлүк акыларын убагында төлөө тууралу билдирүүсүн угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылдын 24-октябрындагы №309 Жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 13-беренесине ылайык КР ЖӨБ Союзунун мүчөсү болуп эсептелгендиктен Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы

Т О К Т О М К Ы Л А Т :

1. Каныш-Кыя айылдык Кеңеши жана Каныш-Кыя айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, КР ЖӨБ Союзунун Уставында белгиленген тартипте кызматташууну күчөтүү жана мындан ары өркүндөтүү боюнча иш аракеттерди жүргүзсүн.
2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө КР ЖӨБ Союзу менен тараптардын ар биринин
милдеттерин камтыган келишимди иштеп чыгып, кол коюу жагы тапшырылсын.

3. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө жогорудагы ченемдик укуктук актылардын негизинде КР ЖӨБ Союзуна мүчө болгондуктан анын Уставынын 3-7-пунктуна ылайык ар бир жылдын биринчи кварталында айыл аймактын калкынын санынын өсүшүнө жараша ар бир жашоочуга 1 сомдон кем эмес өлчөмүндөгү мүчөлүк акыны жергиликтүү бюджеттин эсебинен КР ЖӨБ Союзунун эсептик счетуна 11 088 (он бир миң сексен сегиз) сом акча каражаты которулуп берилсин.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 12 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүндөгү турмуш шарты оор, ден соолугуна байланыштуу жардамга муктаж үй-бүлөлөрдүн акчалай жардам берүү боюнча кайрылууларын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүндөгү жардамга муктаж жарандардын кайрылуулары эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн Жер-Капчыгай айылынын тургуну Сатиев Жеңишбек кызы Мадамилбекова Каныкейди дарыланууга алып баруу үчүн 50 000 сом, Сулайманова Гүлзаада өзү дарыланууга баруу үчүн 50 000 сом,
Айгыр-Жал айылынын тургундары Миңбаева Айчолпон дарылануу үчүн 50 000 сом,
Назаров Асан кызы Кочкорбаева Асеманын дарылануусуна 50 000 сом, Мырзагулов
Чыңгыз дарыланууга 40 000 сом, Курманбаева Сонунбүбү жолдошу Мусабаев
Жапаркулдун жүрөк операциясына 50 000 сом,
Чакмак-Суу айылынын тургуну Чоңатаева Айтбүгө уулу Кошалиев Өмүрбекти
Стамбул шаарына дарыланууга алып баруу үчүн 50 000 сом акча каражаты
жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы финансы экономика
бөлүмүнө тапшырылсын.

6. Бул токтомду көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 13 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Жаш спортчуларды колдоо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу Каныш-Кыя, Башкы-Терек айылдарынын жаш спортчулары зборго баруу үчүн Каныш-Кыя айылдык Кеңешине жазган кайрылууларын карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя, Башкы-Терек айылындагы жаш спортчулардын зборго баруу боюнча жазган кайрылуулары эске алынсын.

2. Каныш-Кыя, Башкы-Терек айылдарындагы спортчулар Бейшенов Жумадилге, Алмасбеков Нурдөөлөткө зборго баруу үчүн 50 000 (элүү миң) сомдон, Абдимаматов Сыймык Таиланд мамлекетине сборго барып келүүгө 50 000 (элүү миң) сом, Бейшеналы уулу Дастан Беларусь Республикасында өтүүчү эл аралык классикалык күрөшкө барып келүү үчүн 50 000 (элүү миң) сомдон жалпы 200 000 (эки жүз миң) акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин бюджет, финансы, экономика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 14 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Турмуш шарты оор окуучуларга жардам берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н.Жапаровдун 2021-жылдын 13-декабрындагы “Башталгыч, жалпы негизги жана орто жалпы билим алууга балдардын конституциялык укуктарын камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” №561 жарлыгын ишке ашыруу максатында Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 08.02.2022-жылы №01-18/96 чыгыш сандуу жазган кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча турмуш шарты оор 49 үй-бүлөдөгү 126 окуучуну окуу куралдары жана жылуу кийимдер менен камсыздоо үчүн 245 550 (эки жүз кырк беш миң беш жүз элүү) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө тапшырылсын
6. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин бюджет, финансы, экономика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 15 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Көрктөндүрүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 07.02.2022-жылдагы № 01-18/91 чыгыш сандуу Каныш-Кыя айылынын Шамалды-Сай участкасындагы 0,5 га жер аянтына Алтай сортундагы чычырканактын көчөттөрун отургузуу максатында жазылган кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылынын Шамалды-Сай участкасына 0,5 га жер аянтына чычырканактын көчөттөрүн отургузуу үчүн, Алтай сортундагы көчөттөрдү сатып алууга 120 000 (бир жүз жыйырма миң) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө тапшырылсын.
6. Бул токтомду көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин бюджет, финансы, экономика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 16 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Мектепке ысым ыйгаруу жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 09.02.2022-жылдагы № 01-18/99 чыгыш сандуу Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу Чакмак-Суу айылындагы Чакмак-Суу жалпы билим берүүчү орто мектебине коомдук ишмер Темиркул Кошбаевдин ысымын ыйгаруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу Чакмак-Суу жалпы билим берүүчү мектебинин эмгек жамаатынын чогулушунун №1 токтому жана ата-энелер чогулушунун №2 токтому эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтунө караштуу Чакмак-Суу айылындагы Чакмак-Суу жалпы билим берүүчү орто мектебине коомдук ишмер Темиркул Кошбаевдин ысымы ыйгарууга макулдук берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 17 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу ар бир айылдардын башкы планын иштеп чыгуу үчүн топосёмка жасатууга акча каражаттарын которуп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 11.02.2022-жылдагы №01-18/110 чыгыш сандуу Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу ар бир айылдардын башкы планын иштеп чыгуу үчүн топосёмка жасатууга керектелүүчү акча каражатын Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна сунуштоо боюнча Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин XI сессиясынын №1 токтомуна өзгөртүү киргизип акча каражатын жергиликтүү бюджеттен бөлүп берүү боюнча жазган кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
6. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.

7. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу ар бир айылдардын башкы планын иштеп чыгуу үчүн топосёмка жасатууга 2 470 465 (эки миллион төрт жүз жетимиш миң төрт жуз алтымыш беш) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.
8. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 29.12.2021-жылдагы №1 токтому күчүн жоготту деп табылсын.
9. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.
10. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

11. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине, иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 18 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Калктын ден соолугуна кам көрүу жөнүндө

Чаткал районунун Каныш-Кыя айылындагы жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору М.Исмаиловдун 11.02.2022-жылы №01-12/153 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. М.Исмаиловдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун төрөт бөлүмү үчүн эне жана наристелердин коопсуздугун алдын алуу максатында, инструменттерди стерилизациялоого автоклав аппаратын алууга 180 000 (бир жүз сексен миң) сом акча каражатын Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүп берүүдө, мыйзамдуулугун карап иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 19 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Калктын ден соолугуна кам көрүу жөнүндө

Чаткал районунун Каныш-Кыя айылындагы жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору М.Исмаиловдун 11.02.2022-жылы №01-12/153 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. М.Исмаиловдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун лаборатория бөлүмунө “Автоматический гемотологический анализатор ВСС-3900” кандын анализин чыгаруучу аппаратын алууга 600 000 (алты жүз миң) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүп берүүдө, мыйзамдуулугун карап иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айыл өкмтүнө жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 20 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Спорт шаймандарын алып берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылындагы Т.Эрматов атындагы спорт мектебине спорт шаймандарды алып берүү боюнча жаштардын кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылындагы жаш спортчулардын кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу ар бир айылга 1(бир) даанадан жана ӨБСМне 7 (жети) даана жалпы 16 (он алты) даана волейбол топторун жана башка спорттук шаймандарды алууга 168 000 (бир жүз алтымыш сегиз миң) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана бюджет комитетине, иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 21 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Акча каражатын которуп берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2021-жылдын 22-октябрындагы №228 токтомун аткаруу максатында Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн аймагында эл жана турак жай фондун каттоону өткөрүүгө керектелүүчү 273 000 (эки жүз жетимиш үч миң) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.(тиркемеге ылайык)

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө тапшырылсын.
6. Бул токтомду көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин бюджет, финансы, экономика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 22 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитети жөнүндө

Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2021-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматына ылайык Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин 2021-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын жана 2021-жылдын I-жарым жылдыкта аткарылган иштериндеги белгиленген кемчиликтерди жоюу боюнча иш алып баруу тапшырылсын.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

3. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

 

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 23 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2022-жылга карата түзүлгөн сметасын, мал башына төлөнүүчү жана техникалардын кызмат көрсөтүү тарифтерин, штаттык бирдигин жана пайдалануучу жайыт аянтын бекитип берүү жөнүндө кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы Н.Жолдошевдин кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2022-жылга карата түзгөн сметасы, 2022-жылга пландаштырылган мал башына төлөнүүчү жана техникалардын кызмат көрсөтүү тарифтерин, штаттык бирдиги жана пайдаланууга 66043 га жайыт аянты жалпы (№1,2,3,4,5,6,7,8,9) тиркемеге ылайык туруктуу комитеттердин карап чыгуусу менен бекитилсин.

3. Жайыт комитетинин 2022-жылга карата бюджети жалпы 7 335 660 (жети миллион үчжүз отуз беш миң алты жүз алтымыш) сомго бекитилсин, анын ичинен техникалардан болжолдуу түшүүчү каражат 4 125 575 (төрт миллион бир жүз жыйырма беш миң беш жүз жетимиш беш) сомго, жайыт акысынан түшүчү каражат 1 710 085(бир миллион жети жүз он миң сексен беш) сомго бекитилип, анын ичинен Каныш-Кыя айыл аймагына жана жер салыгына 564 328 (беш жүз алтымыш төрт миң үч жүз жыйырма сегиз) сомго Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин жана “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ченемдерине ылайык келтирүү максатында, жайытка түшкөн каражаттын үчтөн эки бөлүгү 1 145 757 (бир миллион бир жүз кырк беш миң жети жүз элүү жети) сом жайыт инфраструктурасын өнүктүрүү, ошондой эле жайыт комитетин күтүүгө пайдалануу үчүн которулуп берилсин.

4. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетине караштуу спец техникалар (погрузчик,хоба) Каныш-Кыя айыл аймагынын коомдук муктаждыктарын, бир топ кызматтарын аткаргандыгы үчүн, айдоочунун эмгек акысын жана соц фондко төлөнүүчү төлөмдөрүн, эскилиги жетип жаңысына алмаштырууга зарыл болгон запастык бөлүктөрүн сатып алууга Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 2022-жылга 500 000 (беш жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

5. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

6. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

7. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы жайыт комитетинин төрагасы Н.Жолдошевге жана Каныш Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 24 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасы жөнүндө

“Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2021-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматына ылайык Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1.Каныш-Кыя айыл аймагынын “Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2021-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.

2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

 

 

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 25 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасы кайрылуусун кароо жөнүндө

“Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2022-жылга карата тиркемелерге ылайык түзүлгөн бюджеттин жана таштанды чыгаруу үчүн баасын, штаттык бирдигин бекитип берүү жөнүндө кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1. “Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын башчысы М.Чоңатаевдин кайрылуусу эске алынсын.

2.”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2022-жылга карата түзүлгөн бюджети 7 175 257 (жети миллион бир жүз жетимиш беш миң эки жүз элүү жети) сомго 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-тиркемелерге ылайык бекитилип, анын ичинен 2 181 800 (эки миллион бир жүз сексен бир миң сегиз жуз) сом атайын түшүүчү акча каражатынын эсебинен, калганы жергиликтүү бюджеттен 4 993 457 (төрт миллион тогуз жүз токсон үч миң төрт жүз элүү жети) сом субсидияга берилсин.

3. Таштанды чыгаруу үчүн тарифтик баалары 13-14-тиркемеге ылайык бекитилсин.

4.”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2022-жылга карата түзүлгөн штаттык бирдиги, Жергиликтүү бюджеттен каржыланган мекемелердин штаттык бирдиктеринде кошумча үстөк акылар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө» токтомунун 4-пунктунун 4-пунктчасына ылайык төлөп берүү жагы мекемелердин жетекчилерине милдеттендирилсин жана төмөнкүлөр белгиленсин.
— мамлекеттик жарандык кызматчы жана муниципалдык кызматчы өргүүгө чыкканда ден соолугун чыңдоо үчүн ага эки айлык эмгек акы өлчөмүндө жөлөкпул төлөнөрү;
— бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашаган жана иштеген мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык үстөк төлөнөрү;
— иштин жашырын мүнөзү үчүн мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын кызматтык маяналарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайыздык үстөк төлөнөрү;
— жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү болгондо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муниципалдык кызматчылардын кызматтык маяналарына жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген башка үстөктөрдү жана төлөөлөрдү белгилеши мүмкүн экендиги:
5.Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн бюджетинен жана атайын түшүүчү каражаттын эсебинен каржыланган “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын (штаттык бирдиктерине өзгөтүүлөр кирген мекемелер) штаттык бирдиктери токтомдо тиркелген №3 тиркемелерге ылайык өзгөртүү толуктоолор менен бекитилсин жана кызматтык пайдалануу үчүн (КПҮ) колдонулуусу белгиленсин.
6.Атайын түшүүчү каражат эсептен жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн алдындагы “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын штаттык бирдиги, төрт кызматкерге атайын түшүүчү акча каражатынын эсебинен жана калган кызматкерлерге субцидиянын эсебинен эмгек акысы төлөнүп берилсин.
7. Жергиликтүү бюджеттен жана атайын түшүүчү каражаттын эсебинен каржыланган мекемелердин муниципалдык кызматка кирбеген штат бирдиктерине кошумча үстөк акылар эмгек акынын аздыгын эске алуу менен “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын штат бирдигинде көрсөтүлгөн 5000 (беш миң) сомдон үстөк акыга ылайык төлөп берүү жагы мекеме-ишканалардын жетекчилерине милдеттендирилсин.
8. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.
9. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
10. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын жетекчиси М.Чонатаевге жана Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБна милдеттендирилип
11. Бул токтомду көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясынын
№ 26 Т О К Т О М У
11.02.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетине техника алып берүү жөнүндө

Каныш-Кыя жайыт комитетинин 07.02.2022-жылдагы №14 чыгыш сандуу кайрылуусунда көрсөтүлгөн МТЗ-82.1 тракторун жана шаймандарды алуу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XII сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя жайыт комитетинин төрагасы Н.Жолдошевдин кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя жайыт комитетине МТЗ-82.1 тракторун жана шаймандарды жана 1(бир )тонна эспарсет үрөн алуу үчүн 2 500 000 (эки миллион беш жүз миң) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп, сатып алуулар парталына жарыя берүү аркылуу сатылып алынсын.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы жайыт комитетинин төрагасы Н.Жолдошевге жана Каныш Кыя айыл өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнө милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 1 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

“Айчубак” жана “Арзуу” балдар бакчасына кошумча тайпа ачуу жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 03.02.2022-жылдагы №01-18/6 чыгыш сандуу катында көрсөтүлгөн Чаткал райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Т.Тынышовдун 27.01.2022-жылдагы №02-08/37 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек, Коргон-Сай айылындарындагы “Айчубак” жана “Арзуу” балдар бакчасына кошумча тайпа ачууга макулдук берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнун ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 2 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

Балдар музыкалык мектебине ысым ыйгаруу жөнүндө

Каныш-Кыя айылынын тургундарынын балдар чыгармачылык мектебине Сүйүнкул Алиевдин атын коюу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айылынын тургундарынын кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылында жайгашкан балдар музыкалык мектебине Чаткал районунун алдыңкы чыгармачыл инсаны, обончу жана аткаруучу Сүйүнкул Алиевдин атын коюуга макулдук берилсин.

3. Мекемеге ысымы берилген жарандын атын жазып, мекеменин көрктөндүрүлүшүнө жана абалына көз салуу С.Алиевдин уул кызына жана туугандарына милдеттендирилсин.

4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

5. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айыл аймагына жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 3 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча каражатынан жардам берүү жөнүндө

Чаткал айылдык Кеңешинин төрагасы М.Козубаевдин 04.03.2022-жылдагы №1-0/03 чыгыш сандуу жана Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы Султанбек уулу Расулбектин 03.03.2022-жылдагы № 01-17/01/110 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 55-56 жана 115 беренелерин жетекчиликке алып Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Чаткал айылдык Кеңешинин төрагасы М.Козубаевдин жана Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы Султанбек уулу Расулбектин кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 55-56 жана 115 беренелерине ылайык Чаткал айыл өкмөтүнө 5 000 000 (беш миллион) сом анын ичинен 2022-жылдын II-кварталына 40%, III-кварталына 30%, IV-кварталына 30% акча каражатын бөлүп берүүгө уруксат берилсин.
3. Ушул токтомго ылайык жергиликтүү бюджетке өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө айылдык Кеңештин токтом долбоору 2022-жылдын 31-майына чейин иштелип чыксын.
4. Каныш-Кыя айыл өкмөтунүн жергиликтүү бюджетинен берилген 5 000 000 (беш миллион) сом акча каражаты жазгы талаа жумуштарына, ирригация тармагына жана бала бакчаларга тамак аш сатып алууга жумшалгандыгы жөнүндө отчеттор акча каражаты которулган күндөн тарта Чаткал айыл өкмөтүнөн ар бир кварталдан биринчи айынын 15-күнүнөн кечиктирилбей суралып турсун.
5. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.
6. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
7. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнун ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 4 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Карышкыр атууга акча каражаттарын бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя жайыт комитетинин төрагасы Н.Жолдошевдин 11.03.2022-жылдагы №18 чыгыш сандуу Каныш-Кыя айыл аймагынын тургундарынын мал-жандыктарын карышкыр жана чөөдөн сактоо боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя жайыт комитетинин төрагасы Н.Жолдошевдин кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардагы тургундардын мал-жандыктарына, карышкыр жана чөөнүн кол салуусуна каршы иш жүргүзүүсүнө кармалган ар бир карышкырдын териси үчүн 6 000 (алты миң) сом жана ар бир чөөгө 3 000 (үч миң) сомдон жалпы 150 000 (жүз элүү миң) сом акча каражаты кызыктыруучу сыйлык катары Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен Каныш-Кыя жайыт комитетине бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнун ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы жер жана агрардык маселелер, айыл чарбасы, өнөр жайы жана муниципалдык менчик боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 5 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Урөндөрдү алып келүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 10.03.2022-жылдагы №01-18/167 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардагы дыйкандарды жазгы талаа жумуштарына керек болгон үрөндү ташып келүүдө, жол акысын төлөп берүү үчүн 500 000 (беш жүз миң) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнун ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 6 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
Акча аражатын бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн караштуу Коргон-Сай айылындагы К.Акназаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин директору Б.С.Андашованын 10.03.2022-жылдагы №7 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. К.Акназаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин директору Б.С.Андашованын кайрылуусу эске алынсын.
2. К.Акназаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебининде республикалык деңгээлде “Манас таануу”интеллектуалдык телетаймашы өткөрүлүп, иш чарага кеткен чыгымдарын төлөөгө 85 000 (сексен беш миң) сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнун ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 7 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
План алууга уруксат берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы К.Смаиловдун 11.03.2022-жылдагы №01-18/169 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы К.Смаиловдун кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу бардык бала бакчалардын тамак ашына тендер өткөрүү үчүн 1 308 800 (бир миллион үч жүз сегиз миң) сом акча каражатын айыл өкмөтүн 70911 разделинин атайын каражат эсеп счетуна план алууга жана чыгымдоого уруксат берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнун ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 8 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
ГЭС куруу үчүн жер аянтына уруксат берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы К.Смаиловдун “Кыргыз Энерго” ЖЧКсынын чакан ГЭС куруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы К.Смаиловдун жана “Кыргыз Энерго” ЖЧКсынын кайрылуусу эске алынсын.
2. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу Чакмак-Суу айылынын “Бугу-Арча” участкасынан 531,82 га жер аянтына 38 МВт электр энергиясын өндүрүү үчүн кичи ГЭС курууга жана тийиштүү корутундуларынын негизинде изилдөө иштерин жүргүзүүгө, тактоого макулдук берилсин.

3. Чандалаш участкасынын 130,30 га жер аянтына 12 МВт электр энергиясын өндүрүүгө кичи ГЭС куруу үчүн тийиштүү корутундуларынын негизинде изилдөө иштерин жүргүзүүгө, тактоого макулдук берилсин.

4. “Кыргыз Энерго” ЖЧКсы тарабынан чакан ГЭС куруу боюнча тийиштүү иш кагаздарын тактоо менен иш жүргүзүүгө жана Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына сунуштоо жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтунүн башчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

6. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 9 Т О К Т О М У
11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы
План алууга уруксат берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы К.Смаиловдун 10.03.2022-жылдагы №01-18/159 чыгыш сандуу кайрылуусун карап жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
Токтом кылат:
1. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн башчысы К.Смаиловдун кайрылуусу эске алынсын.
2. Чаткал райондук мамлекеттик администрация тарабынын уюштурулган “Ата Мекенди коргоо” күнүнө карата иш-чараларга 120 000 (бир жүз жыйырма миң) сом, 8-март “Аялдардын Эл аралык майрамы” күнүнө карата иш-чараларга 60 000 (алтымыш миң) сом жалпы 180 000 (бир жүз сексен миң) сом акча каражатына айыл өкмөтүнүн атайын каражат эсеп счётуна план алууга жана өз багытында чыгымдоого уруксат берилсин.

3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

4. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнун ФЭБ бөлүмүнө, көзөмөлдөө жагы бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ
КЕҢЕШИ КЕНЕШ
Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү №120 инд:721700 эл.поч.kkenesh19@mail.ru
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясынын
№ 10 Т О К Т О М У

11.03.2022-жыл Каныш-Кыя айылы

“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына техника сатып алуу жөнүндө
“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына түшкөн акча каражатынан (гусеничный эксковатор JCB JS 305 LC\2021\2022 (гидромолот НМ 1850+ пика, дополнительный ковш 0,83 куб), седельный тягач Sinotruk Howo ZZ 4327S3247E, трал полуприцеп WPZ 9302Z, каток Sinomach GYS 182/2022, автосамосвал Sinotruk Howo ZZ 3327N384E, автогрейдер Liu Gong CLG 4215 ) техникаларын сатып алууга уруксат берүү максатында Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз XIII сессиясы
токтом кылат:
9. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына түшкөн акча каражатына гусеничный эксковатор JCB JS 305 LC\2021\2022 1 даана (гидромолот НМ 1850+ пика, дополнительный ковш) 0,83 куб), седельный тягач Sinotruk Howo ZZ 4327S3247E 1 даана, трал полуприцеп WPZ 9302Z 1 даана, каток Sinomach GYS 182/2022 1 даана, автосамосвал Sinotruk Howo ZZ 3327N384E 2 даана , автогрейдер Liu Gong CLG 4215 1 даана. Аталган техникаларды алуу үчүн “Айыл Банк” ААКна өтүнмө билдирүү жиберилсин.

10. Аталган техникалардын өздүк баасы бүгүнкү күндөгү АКШ долларынын ($ 99) курсу менен эсептегенде 62 310 600 (алтымыш эки миллион үч жүз он мин алты жүз) сом болгондуктан, 30 %(пайызы) 18 693 180 (он сегиз миллион алты жүз токсон үч мин бир жүз сексен) сом жана ушул техникаларды 5(беш) жылдык мөөнөткө камсыздандыруу үчүн кошумча акча каражаты 996 969,6 (тогуз жүз токсон алты мин тогуз жүз алтымыш тогуз) сом жана баажы алымы үчүн ар бир техникага 200 000 (эки жүз мин ) сом жалпысынан 1 400 000 (бир миллион торт жүз) мин сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен “Айыл Банк” ААКда ачылган Каныш-Кыя Тазалык муниципиалдык ишканасынын транзиттик эсеп счетуна которулсун.

11. Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө, “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасы “Айыл Банк” ААКда болгон карызы төлөнбөй калган учурда, төлөө жагын өз кепилдигине алуу жагы милдеттендирилсин.

12. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасына Айыл Банктан алынуучу аталган техникаларды лизингге сатып алууда кепилдик кат берүүсү айыл аймак башчысына жүктөлсүн.
13. Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезектеги Х сессиясынын 2021-жылдын 22-декабрындагы № 6 токтому жокко чыгарылып, автогрейдер сатып алууга бөлүнгөн акча каражаты ушул токтомдогу автогрейдер алууга төлөнүп берилсин. Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезектеги ХII сессиясынын 2022-жылдын 11-февралындагы №7 токтому жокко чыгарылсын.
14. Ушул токтом айылдык Кеңештин депутаттарынын сессиясында “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө ” мыйзамынын 27, 35 жана 39-беренелерине ылайык жазылды.
15. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук
мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына
жарыялансын.

16. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя
айылдык Кеңешинин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.

17. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: М.Аликеев