Кулактандыруулар

Жарыя!

112

Урматтуу Сумсар айыл аймагынын тургундары,Сумсар өкмөтүнүн кеңсесинде 2022-жылдын 12-апрелинде саат 14:00 дө айыл чарбага жараксыз муниципалдык жер участкаларын сатуу боюнча АУКЦИОН өткөрүлөт.
Аукционго төмөнкү жер участкалары коюлат.
1.1-дот боюнча Сумсар айыл өкмөтү,Мончок Дөбө айылы,”Жетиген” участкасынын 200м2 жер аянты жыгач иштетүүчү цех үчңн коюлат баштапкы баасы 20 000 сом.
2.2-лот боюнча Сумсар айыл өкмөтү,Мончок Дөбө айылы”Жетиген” участкасынын 600 м2 жер аянты дүкөн курулушуна коюлат.Баштапкы баасы 60 000 сом.
3.3-лот Сумсар айыл өкмөтү,Мончок Дөбө айылы,” Жетиген” участкасынын 800 м2 жер аянты мончо курулушуна коюлат.Баштапкы баасы 80 000 сом.
4.4-лот Сумсар айыл өкмөтү,Мончок Дөбө айылы,”Жетиген” участкасынын 800м2 жер аянты ашкана курулушуна коюлат.Баштапкы баасы 80 000 сом.
Эгерде аукционго катышуучулар болсо Сумсар айыл өкмөтүнүн болсо Сумсар айыл өкмөтүнө кайрылсаңыздар болот.Арыздар,кепилдик төлөмдөр (баштапкы баанын 10%),комиссиондук төлөмдөр баштапкы бааны 0,5% 2022-жылдын 08-апрелине чейин кабыл алынат.