Кулактандыруулар

Жарыя!

45

Каныш-Кыя айыл өкмөтү Комериялык жерлерге аукцион өткөрүүнү жарыялайт

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу төмөндөгү комерциялык жерлерди сатуу үчүн аукцион өткөрүүнү жарыялайт.

Лот № 1. Башкы-Терек айылынан 300 м2 старттык баасы 6000 сом
Лот № 2. Чакмак-Суу айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом
Лот № 3. Каныш-Кыя айылынан 300 м2 старттык баасы 6000 сом
Лот № 4. Каныш-Кыя айылынан 100 м2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 5. Каныш-Кыя айылынан 0,60 м2 старттык баасы 3000 сом
Лот № 6. Кара-Булак айылынан 1500 м2 старттык баасы 30 000 сом
Лот № 7 Кара-Булак айылынан 200 м2 старттык баасы 4000 сом
Лот № 8 Жер-Капчыгай айылынан 1000 м2 старттык баасы 20 000 сом
Аукцион 2022-жылдын 17-март күну Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн имаратында саат 15-00 дө өткөрүлөт.

Сурап билүү телефону (0772) 85 87 87. (0508) 87 93 87