Токтом

Сумсар айылдык кеңешинин токтомдору (декабрь 2021-ж)

65
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

СУМСАР АЙЫЛДЫК

КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ

КЕНЕШ

индекси, 721703 Сумсар айылы

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

 

Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail:  sumsar_okrug@mail.ru

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

“27” декабрь  2021-ж                                                                   Сумсар айылы

 

ТОКТОМ № 6-1

           “Айыл аймактын 2026 ж чейинки программасын  бекитүү жън\ндъ“

 

 

Сумсар айыл аймагынын 2026 жылга чейинки социалдык-экономикалык программасын  бекитүү  максатында  Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 

 1. Сумсар айыл аймагынын 2026 жылга чейинки социалдык-экономикалык программасы бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сумсар айыл        Ъкмът\н\н башчысына ж\ктълс\н.
 2. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген к\ндън баштап мыйзамдуу к\ч\нъ кирет.

 

 

   Сумсар айылдык Кенешинин                           

                                   төрагасы:                                  К.М.Эргешов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

СУМСАР АЙЫЛДЫК

КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ

КЕНЕШ

индекси, 721703 Сумсар айылы

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

 

Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail:  sumsar_okrug@mail.ru

 

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

“27” декабрь  2021-ж                                                                     Сумсар айылы

 

ТОКТОМ № 6-2

                                   “2022 жылдын бюджетин бекитуу жън\ндъ“

 

 

Сумсар айыл аймагынын 2022 жылдын бюджетин бекитүү  максатында  Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Сумсар айыл аймагынын бюджети 2022 жылга чыгаша бөлүгү 11328,3 мин сом, киреше бөлүгү 11328,3 мин сом бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сумсар айыл Ъкмът\н\н башчысына  ж\ктълс\н.
 2. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген к\ндън баштап мыйзамдуу к\ч\нъ кирет.

 

 

   Сумсар айылдык Кенешинин                                                        

                                    төрагасы:                                      К.М.Эргешов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

СУМСАР АЙЫЛДЫК

КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ

КЕНЕШ

индекси, 721703 Сумсар айылы

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

 

Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail:  sumsar_okrug@mail.ru

 

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

“27” декабрь  2021-ж                                                                    Сумсар айылы

 

ТОКТОМ № 6-3

                    “Жайыт комитетинин 2022 жылга бюджетин бекитүү жън\ндъ“

 

 

Сумсар жайыт комитетинин 2022 жылга бюджетин бекитүү  максатында  Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 

 1. Сумсар айыл өкмүтүнүн жайыт пайдалануучулардын жайыт комитетинин бюджети 2022 жылга чыгаша бөлүгү 136,2 мин сом, киреше бөлүгү 136,2 мин сом бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сумсар жайыт      комитетинин төрагасы      С.Торубаевге  ж\ктълс\н.
 2. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген к\ндън баштап мыйзамдуу к\ч\нъ кирет.

 

 

   Сумсар айылдык Кенешинин                   

                                   төрагасы:                               К.М.Эргешов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

СУМСАР АЙЫЛДЫК

КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ

КЕНЕШ

индекси, 721703 Сумсар айылы

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

 

Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail:  sumsar_okrug@mail.ru

 

 

Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

“27” декабрь  2021-ж                                                                Сумсар айылы

 

ТОКТОМ № 6-4

      “Жайыт комитетинин автопогрузчигинин тарифтерин бекитүү жън\ндъ“

 

Сумсар жайыт комитетинин автопогрузчигинин тарифтерин бекитүү  максатында  Сумсар айылдык Кенешинин VII-чакырылышынын кезектеги VI сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Сумсар айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулардын жайыт комитетине караштуу автопогрузчигинин тарифтери 3200 сом 1-мото/саатка, ал эми 3-сааттан ашыкча иштегендиги учун 3000 сом  1-мото/ саатка бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сумсар жайыт  комитетинин төрагасы      С.Торубаевге  ж\ктълс\н.
 2. Токтом Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген к\ндън баштап мыйзамдуу к\ч\нъ кирет.

 

   Сумсар айылдык Кенешини                             

                                 төрагасы:                                        К.М.Эргешов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

ЧАТКАЛ РАЙОНУ

СУМСАР АЙЫЛДЫК

КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

СУМСАРСКИЙ АЙЫЛНЫЙ

КЕНЕШ

индекси, 721703 Сумсар айылы

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail: sumsar_okrug@mail.ru

 

Почтовый индекс, 721703, с. Сумсар

Тел:  03749 60082,60086, 60272

e-mail:  sumsar_okrug@mail.ru

 

 

“28” декабрь  2021-ж  Чыг.№9                                             Сумсар айылы

 

 

Жалал-Абад областык юстиция

                                                                                                      башкармалыгынын башчысына

 

 

Чаткал районунун Сумсар  айылдык Кенешинин 2021-жылдын 27 декабрында     өткөрүлгөн сессиясында чыгарылган төрт токтомун мамлекеттик реестрге каттоого  жөнөтөт.

 

 

 

 

 

 

Сумсар айылдык Кенешинин                      

                                төрагасы:                                      К.М.Эргешов