Кулактандыруулар

Жарыя!

25

 

Каныш-Кыя айыл өкмөтү Комерциялык жерлерге аукцион өткөрүүнү жарыялайт

Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө караштуу төмөндөгү комерциялык жерлерди сатуу үчүн аукцион өткөрүүнү жарыялайт.

Лот № 1. Башкы-Терек айылынан 300 м2 старттык баасы 3000 сом.
Лот № 2. Чакмак-Суу айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом.
Лот № 5. Каныш-Кыя айылынан 300 м2 старттык баасы 3500 сом
Лот № 8. Каныш-Кыя айылынан 100 м2 старттык баасы 2000 сом.
Лот № 9. Каныш-Кыя айылынан 120 м2 старттык баасы 3000 сом
Лот № 10. Каныш-Кыя айылынан 200 м2 старттык баасы 3000 сом . .
Лот № 13. Каныш-Кыя айылынан 300 м2 старттык баасы 3000 сом
Лот № 15. Каныш-Кыя айылынан 1000 м2 Старттык баасы 7000 сом
Лот № 16 Каныш-Кыя айылынан 100 м2 Старттык баасы 2500 сом
Лот № 18 Каныш-Кыя айылынан 200 м 2 Старттык баасы 2500 сом
Лот № 20 Каныш-Кыя айылынан 100 м 2 Старттык баасы 2500 сом
Лот № 21 Каныш-Кыя айылынан 200 м 2 Старттык баасы 3000 сом
Лот № 22 Каныш-Кыя айылынан 100 м 2 Старттык баасы 2500 сом
Лот № 23 Айгыр-Жал айылынан 200 м 2 Старттык баасы 4000 сом
Лот № 24 Айгыр-Жал айылынан 200 м 2 Старттык баасы 4000 сом
Лот № 25 Айгыр-Жал айылынан 200 м 2 Старттык баасы 4000 сом
Лот № 26 Айгыр-Жал айылынан 200 м 2 Старттык баасы 4000 сом
Лот № 27 Айгыр-Жал айылынан 200 м 2 Старттык баасы 4000 сом
Лот № 28 Каныш-Кыя айылынан 700 м 2 Старттык баасы 14000 сом

Аукцион 2021-жылдын 17-сентябрь күнү Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн имратында саат 15-00 дө өткөрүлөт.

Сурап билүү телефону (0772) 85-87-87. (0508) 87-93-87