Токтом

Чаткал районунун Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 2017-жылдагы токтомдору

130

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  

Чаткал району, Каныш-Кыя айылы, Т.Кошбаев көчөсү № 97    инд:721700     тел:03749 60332
      Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  I   сессиясынын                                                                     №1 токтому.   9-январь   2017-жыл                                                                   Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын   кезектеги I  сессиясы   Токтом  кылат:  
 1. 1. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы болуп, эсептөө   боюнча  комиссиясынын  шайлоо   01.2017-жылдагы  №1  протоколунун  негизинде № 2 Каныш-Кыя  шайлоо округунан депутат Бегалиев Жуманазар Турдуевич шайлансын.
  2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнөн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.             Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын   I сессиясын  алып баруучу:                                                                                          Г.Рысбекова                             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району, Каныш-Кыя айылы, Т.Кошбаев көчөсү № 97    инд:721700     тел:03749 60332
      Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  I   сессиясынын                                                                     №2 токтому   9-январь   2017-жыл                                                                   Каныш-Кыя  кайылы      Каныш-Кыя айылдык кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги  I  сессиясы   Токтом  кылат:    
 1. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасынын орун басары болуп,   № 2 Каныш-Кыя  шайлоо округунан депутат Кудайкулов Айбек Ооганович шайлансын.
  2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.                 Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
        Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI  чакырылышынын кезектеги  I сессиясынын   № 3  Т О К Т О М У.     9-январь  2017-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы.         “Каныш-Кыя  айылдык  кеңешинин сессияларынын токтомдорун  мамлекеттик тилде кабыл алуу жөнүндө”       Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI  чакырылышынын кезектеги  I сессиясы   ТОКТОМ  КЫЛАТ:   1.”Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын ченемдик укуктук актыларын каттоонун тартиби жөнүндөгү жобосуна” ылайык  Каныш-Кыя айылдык кенешинде өткөрүлгөн сессиялардын  токтомдору мамлекеттик тилде  кабыл алынсын.   2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   4.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алууну  өзүмө калтырам.         Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
 Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги II   сессиясынын                                                                     №1 токтому   25-январь   2017-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы   Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн башчысын шайлоо жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  II  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн  башчысын шайлоо боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын 25.01.2017-жылдагы №2 протоколунун негизинде   Токтом  кылат:   1.Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн  башчысын  шайлоо боюнча  Чаткал аймактык  шайлоо комиссиясынын протоколу   бекитилсин.   2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.           Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынынкезектеги   II   сессиясынын                                                                     №2 токтому   25-январь   2017-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы   Айылдык кеңештин туруктуу комиссияларын шайлоо жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги  II  сессиясы  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  туруктуу   комиссияларын   түзүп  жана  бекитүү  жөнүндө   Токтом  кылат:   1.Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин   түзүлгөн   туруктуу   комиссиялардын   курамы  бекитилсин.   2.Түзүлгөн    туруктуу   комиссиялар  өз   комитеттеринде   комиссиянын   төрагаларын   шайлоо  менен   2017-жылга  карата  иш  пландарын  иштеп   чыгышсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү  жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул  токтомдун  аткарылышын   көзөмөлгө   алып   камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин   төрагасынын  орун  басары  А.Кудайкуловго  жана жооптуу  катчы  Г.Ибраевага   милдеттендирилсин.             Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев               Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин   туруктуу   комиссияларынын   КУРАМЫ  
 • Жер жана  агрардык   маселелер, айыл чарбасы, өнөр жайы  жана   муниципалдык   менчик  боюнча  туруктуу   комиссиянын  курамы.
1.Турматов Асылбек 2.Таштанбаев Эркебек 3.Кутбидин уулу Бектемир 4.Алибеков Абдыразак 5.Бексариев Альберт
 1. Мыйзамдуулук, укук тартиби, жаратылышты коргоо, экологияны  коргоо  жана  этика  боюнча  туруктуу   комиссиянын  курамы.
1.Эргешов Каныбек 2.Барпиев Дуйшөн 3.Өнөрбаева Ракыя 4.Иманбеков Акбаралы 5.Жолдошев Саматбек
 1. Маданият, билим берүү, саламаттыкты сактоо  жана   социалдык  маселелер  боюнча  туруктуу   комиссиянын  курамы.
1.Козубаев Мирбек 2.Абдыкеримов Чынгыз 3.Эшалиев Замирбек 4.Сансызбаев Эльзар
 1. Бюджет экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу  комиссиянын
курамы. 1.Смайилов  Садыр 2.Дозонов Асылбек 3.Рысбекова Гулжамал 4.Каратаев Улукбек 5.Алмырзаев Абдыразак           Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
      Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  III сессиясынын   №   1      Т О К Т О М У            24-февраль  2017-жыл                                             Каныш-Кыя айылы   Айылдык кеңештин регламентин бекитүү жөнүндө          Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги III сессиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө  караштуу жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин  25.11.2013-жылдагы №01-24/65 сандуу буйругу менен бекитилген  “Айылдык Кенештин типтүү регламентине” ылайык, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин регламентин бекитүү жөнүндө   Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин  25.11.2013-жылдагы №01-24/65 сандуу буйругу менен бекитилген  “Айылдык Кенештин типтүү  регламентине” ылайык бекитилсин.   2.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин регламентине  өзгөртүүлөрдү киргизүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын ишмердигин жөнгө салган  Кыргыз Республикасынын  укуктук-ченемдик актыларына жана ушул Типтүү регламентке ылайык жүргүзүлсүн.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул  токтомдун  аткарылышын камсыз кылуу жагы айылдык кеңештин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловго тапшырылсын.                                      Каныш-Кыя  айылдык                            Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги III сессиясынын                                                             № 2  Т О К Т О М  У   24-февраль  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы                                        Айылдык кеңештин иш планын бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги III сессиясы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2017-жылга карата түзүлгөн иш  планын карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2017-жылга карата түзүлгөн иш планы бекитилсин.   2.Түзүлгөн иш  планга ылайык сессияга өз убагында материал даярдоо жагы туруктуу комитеттерге эскертилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловго тапшырылсын.                                      Каныш-Кыя  айылдык                    Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү  97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  III сессиясынын                                                        № 3  Т О К Т О М У   24-февраль 2017-жыл                                                     Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя айыл аймагынын 2016-жыл ичинде аткарган иштерине баа берүү жөнүндө                                    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  III сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын 2016-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматын угуп жана талкуулап,                                                  Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2016-жыл ичинде аткарган иштери  канааттандыралык                                                                                                                                                                                                                                  деп табылсын.   2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.                                   Каныш-Кыя  айылдык               Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
        Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  III сессиясынын                                               № 4  Т О К Т О М У.    24-февраль 2017-жыл                                                              Каныш-Кыя  айылы   Каныш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтүү бюджетинин аткарылышы жөнүндө                                        Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги  III сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын  2016-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча  бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу  комитетинин берген маалыматына ылайык   Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын    2016-жыл  ичиндеги   бюджетинин аткарылышы   боюнча финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2016-жылдагы бюджети 70928,3 мин сомго аткарылгандыгы белгиленсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.                             Каныш-Кыя  айылдык                   Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
          Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  III сессиясынын                                                          № 5  Т О К Т О М У.    24-февраль 2017-жыл                                                                    Каныш-Кыя   айылы   Жайыт комитетинин 2016-жыл ичинде аткарган иштерине баа берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги  III сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2016-жыл ичинде аткарган иштерин карап чыгып талкуулап  жана жер жана агрардык маселелер, айыл чарбасы,өнөр жай,муниципалдык  менчик боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматына ылайык   Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2016-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.   2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.               Каныш-Кыя  айылдык Кенешинин  торагасы:                                                 Ж.Бегалиев                               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги III сессиясынын   № 6 ТОКТОМУ. «24» Февраль  2017- ж.                                                                       Каныш-Кыя айылы 2017-жылга карата жергиликтүү бюджетти бекитүү жөнүндө Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү  бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн  2017-жылга карата түзүлүшү боюнча айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүн угуп,  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин сессиясы төмөндөгүдөй белгилейт: Жогорудагы көрсөтүлгөн маалыматтарды угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин кезектеги VI чакырылышынын III сессиясы  ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин киреше бөлүгү жергиликтүү салыктардан жана жыйымдардан топтоонун көлөмү  № 1-тиркеменин негизинде  2017-жылга карата 53738,7 миң сом өлчөмүндө бекитилсин жана өз убагында жыйноону камсыздоо Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү № 2 тиркеменин негизинде  2017-жылга карата 53738,7 миң сом өлчөмүндө бекитилсин. Эн биринчи кезекте эмгек акыга, социалдык фондго чегерүүлөргө жана коммуналдык чыгымдарга, бала бакчалардын тамак -ашына, сапар чыгымдарына жумшалаары белгиленсин. 3.Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекстин 24-беренесине ылайык айыл аймагынын бюджетинин чыгымдарынын көлөмүнүн  1% же 537,4 мин сом өлчөмүндө айыл аймагынын резервдик фондусу түзүлсүн. Ошондой эле ушул мыйзамдын 110-беренесинин 3-бөлүмүнө ылайык айыл аймагынын бюджетинин кассалык накталай жүгүртүлүүчү акча каражатынын көлөмү жыл башына карата  556,6 мин сом өлчөмүндө бекитилсин. 4.Каныш-Кыя айыл аймагынын бюджеттик эсебинде 2017-жылдын 1-январына карата калган 2026,5 миң сом акча каражаты №3 тиркеменин негизинде жумшалары белгиленсин. 5.Каныш-Кыя айыл аймагынын атайын каражат эсебинде 2016-жылдын 1-январына карата калган 410,3 сом акча каражаты №4 тиркеменин негизинде жумшалаары белгиленсин. 6.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн көлөмү 2018-жылга  56653,5 мин сом, 2019-жылга  60173,5 мин сом өлчөмүндө белгиленсин. 7.Айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө бюджеттик мекеме- уюмдардын жетекчилерине белгиленген лимиттерди максаттуу пайдалануу жагы тапшырылсын. 8.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 9.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 10.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын финансы  экономика  бөлүмүнө  милдеттендирилсин Каныш-Кыя айылдык Кеёешинин търагасы:                              Ж.Бегалиев         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
     Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги   III сессиясынын   № 7  Т О К Т О М У   24-февраль  2017-жыл                                                                     Каныш-Кыя айылы   Аймактын социалдык- экономикалык  программасын бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  III сессиясынын  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын   2017-жылга  карата түзүлгөн  социалдык-экономикалык  өнүгүү   программасын карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын   2017-жылга  карата түзүлгөн   социалдык- экономикалык  өнүгүү   программасы бекитилсин.
 
 1. Программага киргизилген иштерди өз убагында аткарууда айыл аймагынын кызматкерлери менен айылдык Кеңештин тиешелүүлүгүнө карата туруктуу комитеттери тыгыз байланышта иш алып баруу жагы тапшырылсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.             Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
         Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI  чакырылышынын  кезектеги   III сессиясынын   № 8  Т О К Т О М У   24-февраль  2017-жыл                                                                 Каныш-Кыя айылы   Жайыт комитетинин   кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI  чакырылышынын  кезектеги III сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын  Жайыт Комитетинин 2017-жылга карата түзүлгөн сметасын,мал башына төлөнүүчү тарифтерин,штаттык бирдигин  жана пайдаланууга 22000 га жайыт аянтын бекитип берүү жөнүндө  кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап                                                              Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы Ж.Камчыбековдун кайрылуусу  эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2016-жылга карата түзүлгөн сметасы, мал башына төлөнүүчү  тарифтери,штаттык бирдиги жана пайдаланууга  22000 га жайыт аянты  (№1,2,3,4,5) тиркемеге ылайык бекитилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы жайыт комитетинин төрагасы Ж.Камчыбековго милдеттендирилип,көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.         Каныш-Кыя  айылдык         Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги III сессиясынын        9  ТОКТОМУ «24» Февраль  2017- ж.                                                                       Каныш-Кыя айылы     Ветеринардык врач  жана участкалык инспектор  штатын киргизүү жөнүндө   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн түзүмүнө  2017-жылга карата ветеринардык  врач жана участкалык инспектор  штатын контрактын негизинде  алууга,  айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүн угуп,  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин сессиясы төмөндөгүдөй белгилейт:Жогорудагы көрсөтүлгөн маалыматтарды угуп жана талкуулап, Каныш-кыя айылдык Кеңешинин кезектеги VI чакырылышынын кезектеги     III сессиясы                                                     ТОКТОМ  КЫЛАТ   1.Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн түзүмүнө  2017-жылга карата ветеринардык  врач жана участкалык инспектор  штаттын контрактын негизинде  алууга,  айыл аймагынын финансы-экономика бөлумүнүн башчысы К.Темирбековдун билдируусу эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн түзүмүнө  2017-жылга карата ветеринардык  врач жана участкалык инспектор  штатын контрактын негизинде  алууга уруксат берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын финансы  экономика  бөлүмүнө  милдеттендирилсин.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын кезексиз  IV  сессиясынын   №1   Т О К Т О М У   13-март 2017-жыл                                             Каныш-Кыя айылы   Ветеринардык кызмат көрсөтүүнун жана идентификациялык каттоодон өткөрүү кызматынын жумуш акыларынын бааларын бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  IV  сессиясы,Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдарда  2017-жылга карата жеке ветеринардык кызматкерлердин ветеринардык кызмат көрсөтүүдөн алынуучу акча каражатынын баасынын өлчөмүн жана идентификациялык каттоодон өткөрүүдө аткарылган жумушка акы төлөө боюнча бааларды  бекитип берүү жөнүндө  Каныш-Кыя айылдык вет.сервисинин башчысы Э.Кубатбековдун кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдарда 2017-жылга  карата жеке ветеринардык кызматкерлердин ветеринардык кызмат көрсөтүүдөн алынуучу акча каражатынын баасынын өлчөмүн   жана идентификациялык каттоодон өткөрүүдө аткарылган жумушка акы төлөө боюнча бааларды  бекитип берүү жөнүндө  Каныш-Кыя айылдык вет.сервисинин башчысы Э.Кубатбековдун кайрылуусу  эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдарда 2017-жылга карата жеке ветеринардык кызматкерлердин кызмат көрсотүүдөн алынуучу акча каражатынын баасынын өлчомү  идентификациялык каттоодон өткөрүүдо аткарылган жумушка акы төлөө боюнча баасы   (№ 1,2,3,4) тиркемеге ылайык бекитилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя  вет.сервистин башчысы Э.Кубатбековго милдеттендирилип,көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.                  Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                                              Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
 Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын кезексиз IV  сессиясынын                                                                     №2   ТО К Т О М У   13-март 2017-жыл                                             Каныш-Кыя айылы   Жайыт пайдалануучулар бирикмесине ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө                                                                Кыргыз Республикасынын “Жайыттар  жөнүндө” Мыйзамынын 4-беренесине ылайык  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  IV  сессиясы  Каныш-Кыя  жайыт комитети  жайыт жерлерин  натыйжалуу  жана сарамжалдуу башкарууну жана пайдаланууну  камсыз кылуу максатында   Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын  Жайыт пайдалануучулар  бирикмесине  жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу боюнча  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын  ыйгарым укуктары  өткөрүлүп берилсин. 2.Жайыт пайдалануучулар  бирикмесине  жана анын  аткаруу органы Жайыт комитетине  жайыт  жерлерин   башкарууну  жана пайдаланууну  жергиликтүү кеңеш  тарабынан расмий бекитилген  Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын көп жылдык ,бир жылдык пландарынын негизинде гана жүргүзүүсү  милдеттендирилсин. 3.Ушул токтомдун  экинчи бөлүгүндө  көрсөтүлгөн пландар  өз убагында  аткарылбаса же аларды иш жүзүнө ашырууда  одоно кемчиликтерге жол берилсе,анын  ичинен Жайыт комитетинин  карамагындагы акча каражаттары  максатсыз  жана натыйжасыз  пайдаланылса, өткөрүлүп  берилген  ыйгарым укуктары  кайта  жергиликтүү  өз алдынча  башкаруу органына  кайтарылып алынары  Жайыт  пайдалануучулар  бирикмесинин  Уставына  жана  анын аткаруу органы-Жайыт комитетине эскертилсин.
 1. Жайыт комитетинин башчысы Жайыт комитетинин бардык мүчөлөрүнө,жайыт пайдалануучуларга,жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына,жайыттарды башкаруу боюнча  ыйгарым укуктуу  мамлекеттик органына жана анын жергиликтүү расмий өкүлчүлүктөрүнө  Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин  Уставына  жана бекитилген пландарга ылайык өз убагында толугу менен тийиштүү отчетторду,маалыматтарды берип туруусуна милдеттүү.
5.Жайыт комитетине  жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдары  тарабынан жайыттарды  башкаруу жана пайдалануу боюнча пландарды өз убагында  жана бекитилген тартипте даярдоодо,макулдашууда,бекитүүдө  жана аткарууда ар тараптуу  жардамдар  такай көрсөтүлүп туруусу белгиленсин. 6.Жайыт  жерлерин  башкаруу жана пайдалануу  боюнча  аткарыла турган  бардык  иш чаралар   Кыргыз  Республикасынын  “Жайыттар жөнүндө “  Мыйзамынын  негизинде жүргүзүлүүсү каралсын. 7.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 8.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 9.Бул  токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу  Каныш-Кыя айыл аймагынын  башчысы Н.Жолдошевге  жүктөлөт.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                                                    Ж.Бегалиев                                                                                                                                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 1  токтому 4-апрель 2017-жыл                                                             Каныш-Кыя  айылы   Муниципалдык обьектилерге кошумча акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу бала бакчалардын, мектептердин жана башка муниципалдык менчиктеги обьектилерге кошумча акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө айыл Өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы К.Темирбековдун кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз  V  сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ:   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы К.Темирбековдун кайрылуусу  эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу бала бакчалардын, мектептердин жана башка муниципиалдык менчиктеги обьектилерге кошумча 1301,6  мин сом акча каражаты № 1 тиркемеге ылайык жумшоого уруксат берилсин.   3.Бөлүнгөн  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнун башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 2  токтому 4-апрель  2017-жыл                                                              Каныш-Кыя  айылы   Жергиликтүү  бюджеттин чыгаша бөлүгүнө  өзгөртүү   киргизүү   жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтү  Кыргыз Республикасынын  салык   кодексинин  319-беренесине  киргизилген   өзгөртүүлөргө  ылайык  2016-жылдын 1-июлунан  тарта  кошумча  нарк  салыгын  төлөгөн  ишканалар  сатуу  салыгынан   бошотулгандыктан,  2016-жылга  сатуу  салыгынын  планы  аткарылбай  калгандыктан,  мамлекет  2016-жылдын  4 кварталы  үчүн  аткарылбай  калган  сатуу   салыгынын   ордун   толтуруу   иретинде  которуп  берилген  2874,7 сом акча  каражатын   бөлүштүрүү  жөнүндө  айыл  Өкмөтүнүн  башчысы  Н.Жолдошевдин  кайрылуусун  карап чыгып  жана  талкуулап    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз  V  сессиясы угуп жана талкуулап   ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин   кайрылуусу  эске алынсын.   2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнө  караштуу  “Наристе”  бала  бакчасынын  имаратын  капиталдык  ондоодон  өткөрүүдө  стимулирующий  грантка  даярдалган   долбоордун  негизинде  өздүк  салымы  үчүн  жергиликтүү  бюджеттен   каржылануучу  2725,7 миң сом  акча  каражаты  жана   башкаруу  аппаратынын  ар кандай  чыгымдар   беренесине  122,0 миң сом  акча  каражатын  жумшоого  уруксат  берилсин.   3.Бөлүнгөн  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнүн башчысы К.Темирбеков милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 3  токтому                4-апрель 2017-жыл                                                                Каныш- Кыя    айылы       Чаткал айыл өкмөтунө ссуда катары акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтү  Чаткал айыл  Өкмөтүнүн  башчысы  Б.Н.Исабековдун  23.03.2017-жылдагы  №138 сандуу   катынын  негизинде  жана   Кыргыз  Республикасынын   бюджеттик   кодексинин  12-бөлүмүнүн  57-беренесинин          1 пунктунун  негизинде  Чаткал  айыл аймагынын  Чаткал айыл Өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетине  ссуда  катары  100 000 (бир ж\з миң)  сом акча  каражатын  6 айга  кайтарым  мөөнөтү  менен  айыл  Өкмөтүнүн   башчысы  Н.Жолдошевдин  кайрылуусун  карап чыгып  жана  талкуулап   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз  V  сессиясы угуп жана талкуулап   ТОКТОМ КЫЛАТ:   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн  башчысы Н.Жолдошевдин  кайрылуусу  эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтү  Чаткал айыл Өкмөтүнүн  башчысы  Б.Н.Исабековдун 23.03.2017-жылдагы №138 сандуу   катынын  негизинде  жана  Кыргыз  Республикасынын  бюджеттик  кодексинин  12 бөлүмүнүн   57  беренесинин  1  пунктунун  негизинде  Чаткал  айыл  аймагынын  Чаткал  айыл  Өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетине  ссуда  катары  100 000 (бир жүз мин)  сом акча   каражатын  6 айга  кайтарым  мөөнөтү  менен  башкаруу   аппаратынын  ар кандай  чыгымдар  беренесинен  берүүгө  уруксат  берилсин.   3.Бөлүнгөн  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнун башчысы К.Темирбеков милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 4  токтому “4” апрель 2017-жыл                                                                    Каныш-Кыя айылы   Таза суунун төлөмдөрүнүн  тарифин   бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу  Каныш-Кыя айылындагы  таза суунун тарифин бекитип берүү  жөнүндөгү  айыл  Өкмөтүнүн коммуналдык чарбанын башкы инженери  Э.Кошбаев  кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз  V  сессиясы угуп жана талкуулап   ТОКТОМ КЫЛАТ:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн коммуналдык чарбасынын башкы инженери Э.Кошбаевдин кайрылуусу эске алынсын.
  2.Каныш-Кыя айылындагы таза суунун тарифи  тиркемеге ылайык бекитилсин жана тарифтин негизинде  тиешелүү мекемелер менен иш алып баруу жагы коммуналдык чарбанын кызматкерлерине милдеттендирилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын.             Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 5  токтому         4-апрель 2017-жыл                                                                          Каныш-Кыя   айылы   Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасына  бала бакча   салууга каражат бөлүү жөнүндө   Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасына бала бакча салууга 17500,0 мин сом акча каражатынан 2017-жылдын жергиликтүү бюджетинен 7000,0 мин сом акча каражатын бөлүп  берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:   1.Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасына бала бакча салууга 17500,0 мин сом акча каражатынан 2017-жылдын жергиликтүү бюджетинен 7000,0 мин сом акча каражатын болуп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасына бала бакча салууга 17500,0 миң сом акча каражатынан 2017-жылдын жергиликтүү бюджетинен 7000,0 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз  V сессиясынын   № 6  токтому   4-апрель 2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы     Каныш-Кыя айылынын Кайың-Суу участкасына бала бакча салууга каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылынын Кайын-Суу  участкасына бала бакча салууга 10745,0 миң сом акча каражатынан 2017-жылдын жергиликтүү бюджетинен 8596,0 мин сом акча каражатын бөлүп  берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     \1.Каныш-Кыя айылынын Кайын-Суу  участкасына бала бакча салууга 10745,0 миң сом акча каражатынан 2017-жылдын жергиликтүү бюджетинен 8596,0 миң сом акча каражатын бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айылынын Кайын-Суу  участкасына бала бакча салууга 10745,0 миң сом акча каражатынан 2017-жылдын жергиликтүү бюджетинен 8596,0 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 7  токтому   4-апрель 2017-жыл                                                                    Каныш-Кыя айылы   Кайың-Суу бала бакчасын  салууда  2016-жылдан калган акча каражатын бөлдүрүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылынын Кайын-Суу  участкасына  2016-жылы бала бакча салууда 01.01.2017-жылга карата калган 990,6 миң сом акча каражатын  айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү  бюджетинен бөлүп  берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Каныш-Кыя айылынын Кайын-Суу  участкасына  2016-жылы бала бакча салууда 01.01.2017-жылга карата калган 990,6 миң сом акча каражатын, айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айылынын Кайын-Суу  участкасына  2016-жылы бала бакча салууда 01.01.2017-жылга карата калган 990,6 миң сом акча каражаты айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнундө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   №  8  токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                       Каныш-Кыя айылы   Чебурашка балдар бакчасынын капиталдык ремонтуна жергиликтүү бюджеттен өздүк салымы үчүн каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылындагы Чебурашка балдар бакчасын капиталдык ондоодон өткөрүүдө   1603,8 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 2978,4 миң сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде, акча каражатын бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Каныш-Кыя айылындагы Чебурашка балдар бакчасын капиталдык ондоодон өткөрүүдө   1603,8 мин сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 2978,4 мин сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде  акча каражатын бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айылындагы Чебурашка балдар бакчасын капиталдык ондоодон өткөрүүдө   1603,8 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 2978,4 мин сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде  акча  каражаты бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 9  токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы   Наристе балдар бакчасынын капиталдык ремонтуна жергиликтүү бюджеттен өздүк салымы үчүн каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылындагы  Наристе  балдар бакчасын капиталдык ондоодон өткөрүүдө   2752,7 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 1648,6 миң сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде  акча каражатын бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:    
 1. Каныш-Кыя айылындагы Наристе балдар бакчасын капиталдык ондоодон өткөрүүдө 2752,7 мин сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 1648,6 мин сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде, акча каражатын бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдируусу эске алынсын.
  2.Каныш-Кыя айылындагы Наристе балдар бакчасын капиталдык оңдоодон өткөруүүдө   2752,7  миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 1648,6 мин сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 10  токтому   4-апрель 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы         Каныш-Кыя айылындагы күрөш залын капиталдык ремонттон өткөрүүгө               жергиликтүү бюджеттен өздүк салымы үчүн каражат бөлүп берүү жөнүндө     Каныш-Кыя айылындагы  күрөш залдын имаратын  капиталдык оңдоодон откөрүүдө   1438,9 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 2672,3 миң сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде, акча каражатын бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Каныш-Кыя айылындагы күрөш залдын имаратын капиталдык ондоодон өткөрүүдө   1438,9  миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 2672,3 мин сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде акча каражатын бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айылындагы күрөш залдын имаратын капиталдык ондоодон өткөрүүдө   1438,9  миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен, ал эми 2672,3 миң сом акча каражаты стимулирующий гранттан  түзүлгөн долбоордун негизинде акча  каражаты бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 11  токтому   4-апрель  2017-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы   Башкы-Терек орто мектебинин жылытуу системасын капиталдык ремонттон өткөрүүгө каражат бөлүп берүү жөнүндө   Башкы-Терек айылындагы Башкы-Терек орто мектебинин жылытуу системасын   капиталдык оңдоодон өткөрүүдө   1173,4 мин сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  акча каражатын бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Башкы-Терек айылындагы Башкы-Терек орто мектебинин жылытуу системасын   капиталдык оңдоодон өткөрүүдө   1173,4 миң сом акча каражатын жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Башкы-Терек айылындагы Башкы-Терек орто мектебинин жылытуу системасын   капиталдык оңдоодон өткөрүүдө   1173,4 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 12  токтому   4-апрель 2017-жыл                                                                   Каныш-Кыя айылы   Башкы-Терек айылындагы  үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык оңдоодон өткөрүүгө каражат бөлүп берүү жөнүндө   Башкы-Терек айылындагы  үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык оңдоодон өткөрүүгө   695,0 миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Башкы-Терек айылындагы  үй-бүлөлүк  дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык ондоодон өткөрүүгө 695,0 миң сом акча каражатын жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин билдирүүсү эске алынсын.   2.Башкы-Терек айылындагы  үй-бүлөлүк  дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык оңдоодон өткөрүүгө 695,0 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 13  токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                        Каныш-Кыя айылы   Чаткал райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун № 1 үй-бүлөлүк  дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык оңдоодон өткөрүүгө   каражат бөлүп берүү жөнүндө   Чаткал райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун № 1 үй-бүлөлүк  дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык оңдоодон өткөрүүгө   200,0  миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Чаткал райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун № 1 үй-бүлөлүк  дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык ондоодон өткөрүүгө 200,0  миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Чаткал райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун № 1 үй-бүлөлүк  дарыгерлер тобунун имаратын  капиталдык оңдоодон өткөрүүгө 200,0  миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 14  токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                     Каныш-Кыя айылы          “Беккер чуңкурун” курууга каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча  “Беккер чуңкурун”  курууга  837,3  миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:   1.Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча  “Беккер  чункурун”  курууга  837,3    миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча  “Беккер  чуңкурун ”  курууга  837,3  миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 15 токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                 Каныш-Кыя айылы   Чакмак-Суу айылына ФАП курууга каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылына ФАП курууга 788,4  миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылына ФАП курууга 788,4    миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылына ФАП курууга 788,4  миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   №  16 токтому   4-апрель 2017-жыл                                                              Каныш-Кыя айылы   Чакмак-Суу айылына таза суу чыгаруу боюнча долбоорунун өздүк салымы үчүн каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылына 2016-жылы бүткүл дүйнөлүк Азык -түлүк программасынын негизинде  таза суу чыгарууда өздүк салымы үчүн 299,9  миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылына 2016-жылы Бүткүл дүйнөлук Азык-түлук программасынын негизинде  таза суу чыгарууда өздүк салымы үчүн 299,9  мин сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылына 2016-жылы бүткүл дүйнөлүк Азык-түлүк программасынын негизинде  таза суу чыгарууда өздүк салымы үчүн 299,9 мин сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 17 токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                      Каныш-Кыя айылы   Аймактагы ички каналдарды оңдоого каражат бөлүп берүү жөнүндо   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу   ар бир  айылдагы  ички каналдарды ондоого  696,3  миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу   ар бир  айылдагы  ички каналдарды ондоого  696,3 мин сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу   ар бир  айылдагы  ички каналдарды ондоого  696,3 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 18  токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                   Каныш-Кыя айылы   “Арзуу” бала бакчасына долбоордун негизинде каражат бөлүп берүү жөнүндө   Коргон-Сай айылындагы “Арзуу” балдар бакчасынын айланасын королоого, балдар ойноочу жайын  жана балдарга ынгайлуу шарт түзүүгө керектелуучу курулуштарды курууга  2726,7  мин сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Коргон-Сай айылындагы “Арзуу” балдар бакчасынын айланасын королоого, балдар ойноочу жайын, балдарга ыңгайлуу шарт түзүүгө керектелүүчү  курулуштарды куруу үчүн 2726,7  мин сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдируусу эске алынсын.   2.Коргон-Сай айылындагы “Арзуу” балдар бакчасынын айланасын королоого, балдар ойноочу жайын  жана  балдарга ынгайлуу шарт түзүүгө керектелүүчү  курулуштарды күрүү үчүн  2726,7  мин сом акча каражаты жергиликтуу бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 19 токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Күнөсканаларды курууга каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу ар бир айылга күнөскана  курууга 300,0  миң сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин V чакырылышынын  кезексиз V сессиясы     ТОКТОМ КЫЛАТ:     1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу ар бир айылга күнөскана курууга 300,0  мин сом акча каражатын  жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде  бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу ар бир айылга күнөскана курууга 300,0  миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен   түзүлгөн долбоордун негизинде бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 20 токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   “Данай Сервис”ЖЧКсына  жер иштетүүгө  макулдук берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айыл аймагына караштуу “Ортоңку Чанач ”участкасындагы 2,7 га жер аянтына ,Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан “Данай Сервис” ЖЧКсына чачыранды алтынды  иштетүү  үчүн   2021-жылдын  31-декабрына    чейин  иштетүү  максатында  кен  пайдалануу  укугуна  2016-жылдын  2-ноябрындагы  №5040 АЕ  лицензиясынын  жана   №1  лицензиялык   макулдашууга  ылайык,  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  Кодексине”  жана  “Жер  казынасы”  жөнүндөгү  мыйзамына  ылайык  аталган  жерлерди  “Айыл  чарба  багытындагы”  жерлер   категориясынан  “Өнөр жай,транспорт,байланыш,коргонуу жана башка  жерлер”   категориясына  которууга   макулдук  беруу  боюнча  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши                                                   Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя  айылдык  аймагына  караштуу  “Ортоңку Чанач”  участкасынан  2,7 га  жер  аянтын “Данай Сервис ” ЖЧКсына  чачыранды  алтынды 2020-жылдын 30-мартына чейин  иштетүү  максатында  аталган  жер  участогун “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан  “Өнөр жай,транспорт,байланыш,коргонуу жана башка  жерлер”  категориясына  которууга  түзүлгөн  комиссиянын  чечими  менен  макулдук  берилсин.   2.“Данай Сервис ”  ЖЧКсына   төмөндөгүлөр  милдеттендирилсин: — Каныш-Кыя  айыл  аймагына  2,7 га  жер  аянтына  алынбай   калган   пайданын  ордуна  толтурууну  төлөп   берүүсү  жана   арендалык   келишим   түзүү  жагы. — Кен  иштетүү  иштери   бүткөндөн  кийин   бузулган   жерлерди  калыбына   келтирүү (рекультивация)  иштерин   жүргүзүү. — Жергиликтүү  калк  менен  коомдук   угуу  өткөрүп, соц  пакет  кабыл   алуусу.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Токтомдун  аткарылуусун  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                                              Ж.Бегалиев                                                               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 21 токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   “Нур Чаткал ”ЖЧКсына  жер иштетүүгө  макулдук берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айыл аймагына караштуу “Каныш-Кыя  ”участкасындагы 45,49 га жер аянтына ,Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан “Нур Чаткал” ЖЧКсына чачыранды алтынды  иштетүү  үчүн   2026-жылдын  24-январына     чейин  иштетүү  максатында  кен  пайдалануу  укугуна  2017-жылдын  24-январындагы   №5204 АЕ  лицензиясынын  жана   №1  лицензиялык   макулдашууга  ылайык,  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  Кодексине”  жана  “Жер  казынасы”  жөнүндөгү  мыйзамына  ылайык  аталган  жерлерди  “Айыл  чарба  багытындагы”  жерлер   категориясынан  “Өнөр жай,транспорт,байланыш,коргонуу жана башка  жерлер”   категориясына  которууга   макулдук  беруу  боюнча  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши                                                   Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя  айылдык  аймагына  караштуу  “Каныш-Кыя ”  участкасынан  45,49 га  жер  аянтын “Нур Чаткал ” ЖЧКсына  чачыранды  алтынды 2026-жылдын 24-январына  чейин  иштетүү  максатында  аталган  жер  участогун “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан  “Өнөр жай,транспорт,байланыш,коргонуу жана башка  жерлер”  категориясына  которууга  түзүлгөн  комиссиянын  чечими  менен  макулдук  берилсин.   2.“Нур Чаткал ”  ЖЧКсына   төмөндөгүлөр  милдеттендирилсин: — Каныш-Кыя  айыл  аймагына  45,49 га  жер  аянтына  алынбай   калган   пайданын  ордуна  толтурууну  төлөп   берүүсү  жана   арендалык   келишим   түзүү  жагы. — Кен  иштетүү  иштери   бүткөндөн  кийин   бузулган   жерлерди  калыбына   келтирүү (рекультивация)  иштерин   жүргүзүү. — Жергиликтүү  калк  менен  коомдук   угуу  өткөрүп, соц  пакет  кабыл   алуусу.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Токтомдун  аткарылуусун  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  тапшырылсын.    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                                           Ж.Бегалиев                                                                КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз V сессиясынын   № 22  токтому 4-апрель 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   “Азия Голд Холдинг ”ЖЧКсына  жер  иштетүүгө  макулдук берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айыл аймагына караштуу “Түлкү баш-1”участкасындагы 12,53 га,”Түлкү баш-2”участкасындагы 16,41 га  жер аянтына ,Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан “Азия Голд Холдинг” ЖЧКсына чачыранды алтынды  иштетүү  үчүн   2020-жылдын  31-декабрына    чейин  иштетүү  максатында  кен  пайдалануу  укугуна  2016-жылдын  15-ноябрындагы  №5071 АЕ  лицензиясынын  жана   №1  лицензиялык   макулдашууга  ылайык,  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  Кодексине”  жана  “Жер  казынасы”  жөнүндөгү  мыйзамына  ылайык  аталган  жерлерди  “Айыл  чарба  багытындагы”  жерлер   категориясынан  “Өнөр жай,транспорт,байланыш,коргонуу жана башка  жерлер”   категориясына  которууга   макулдук  беруу  боюнча  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши                                                     Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылдык  аймагына  караштуу  “Түлкү баш-1”участкасындагы 12,53 га,”Түлкү баш-2”участкасындагы 16,41 га  жер  аянтын “Азия Голд Холдинг ” ЖЧКсына  чачыранды  алтынды 2020-жылдын 31-декабрына  чейин  иштетүү   максатында  аталган  жер  участогун “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан  “Өнөр жай,транспорт,байланыш,коргонуу жана башка  жерлер”  категориясына  которууга  түзүлгөн  комиссиянын  чечими  менен  макулдук  берилсин.   2.“Азия Голд Холдинг ”  ЖЧКсына   төмөндөгүлөр  милдеттендирилсин: — Каныш-Кыя  айыл  аймагына  12,53га жана 16,41 га  жер  аянтына  алынбай   калган   пайданын  ордуна  толтурууну  төлөп   берүүсү  жана   арендалык   келишим   түзүү  жагы. — Кен  иштетүү  иштери   бүткөндөн  кийин   бузулган   жерлерди  калыбына   келтирүү (рекультивация)  иштерин   жүргүзүү. — Жергиликтүү  калк  менен  коомдук   угуу  өткөрүп, соц  пакет  кабыл   алуусу.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Токтомдун  аткарылуусун  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  тапшырылсын.    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                                       Ж.Бегалиев                                                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
      Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын   кезектеги  VI сессиясынын                                                                  № 1  т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы   Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги   VI сессиясы  Чакмак-Суу айылынын жалпы тургундарынын айылдын көчөлөрүнө ысым  берүү боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жөнөтүлгөн кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу  айылынын жалпы тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин.   2.Чакмак-Суу  айылындагы 1-көчөсүнө  Сулайманов Эрмырзанын, 2-көчөсүнө Кошалиев Корчубектин  ысымдары ыйгарылсын.   3.Көчөгө ысымы берилген жарандардын атын жазып,номерлерин  илүү менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу алардын уул-кыздарына,туугандарына милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтунүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.             Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
 Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги    VI сессиясынын                                                                               № 2  т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы   Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI  чакырылышынын   кезектеги VI сессиясы    Башкы-Терек  айылынын жалпы тургундарынын айылдын көчөлөрүнө ысым  берүү  боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жөнөтүлгөн кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек   айылынын жалпы тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин.   2.Башкы-Терек   айылындагы Арал көчөсүнө Дозонов Сатылгандын,Ак-Тилек көчөсүнө Жолдошев Эргешбайдын,Топ-Терек көчөсүнө  Таштанбаев Салимбайдын   ысымдары ыйгарылсын.   3.Көчөгө ысымы берилген жарандардын атын жазып,номерлерин  илүү  менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу алардын уул-кыздарына,туугандарына милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                             КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
       Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын   кезектеги  VI сессиясынын                                                                               № 3  т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы   Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  VI сессиясы   Коргон-Сай   айылынын жалпы тургундарынын айылдын көчөлөрүнө ысым  берүү боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жөнөтүлгөн кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Коргон-Сай    айылынын жалпы тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин.   2.Коргон-Сай    айылындагы көчөлөргө Сариев Токторбайдын,Абдыкеримов Ашыркулдун,Атабаев Токтоматтын,Иманбеков Дөөлөттүн    ысымдары ыйгарылсын.   3.Көчөгө ысымы берилген жарандардын атын жазып,номерлерин  илүү менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу алардын уул-кыздарына,туугандарына милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI чакырылышынын    VI сессиясынын                                                                  № 4  т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы   Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI  чакырылышынын   VI сессиясы    Каныш-Кыя айылынын жалпы тургундарынын айылдын көчөлөрүнө ысым  берүү боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жонотулгон кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу   Каныш-Кыя    айылынын жалпы тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин.   2.Каныш-Кыя айылындагы -мурдагы Строительная көчөсүнө Токобаев Өскөнбайдын, -Байматов  көчөсүнөн  Строительная көчөсүнө чейинки  көчөгө Мырзалиев Акылбектин, -мектептин  күн чыгыш тарабындагы көчөгө Жакыпбеков  Бостайдын, -Кайын-Суу участкасындагы  көчөлөргө Шекебаев Жумабектин жана  Мамакеев Минбайдын, -Почтадан  Чоюнов Султандын үйүнө чейинки  көчөгө Таалайбек Бектургановдун -Комсомол көчөсүнө  Кадырбеков Эшенкулдун ысымдары ыйгарылсын.   3.Көчөгө ысымы берилген жарандардын атын жазып,номерлерин  илүү  менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу алардын уул-кыздарына,туугандарына милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
    Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI чакырылышынын кезектеги  VI сессиясынын                                                               № 5  т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                               Каныш-Кыя айылы   Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI  чакырылышынын кезектеги   VI сессиясы    Айгыр-Жал  айылынын жалпы тургундарынын айылдын көчөлөрүнө ысым  берүү боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жөнөтүлгөн кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу   Айгыр-Жал айылынын жалпы тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин.   2.Айгыр-Жал айылындагы  көчөлөргө -Кара-Суу участкасындагы 1-көчөгө Исаков Эргештин, -Кара-Суу участкасындагы 2-көчөгө Сатыбалдиев Умардын, -Мектептин жанындагы көчөгө Бейшенбаев Жунусбектин, -Ынтымак жамаатынын 1-көчөсүнө Субаналиев Абдинин, — Ынтымак жамаатынын 2-көчөсүнө Мырзагулов Ормонхандын -Ногой жамаатынын 1-көчөсүнө Барпы Рысбаевдин -Ногой жамаатынын 2-көчөсүнө Коёш уулу Кенжебайдын -Жаны-Кыштак жамаатынын 3-көчөсүнө Абдыраманов Конокбайдын -Жаны-Кыштак жамаатынын 2-көчөсүнө Ашырбеков Ыманбектин -№6 ГСВнын жайгашкан көчөсүнө Эшикулов Асанбектин -Үстүңкү айылдын жамаатындагы көчөгө Кулумбетов Кудайбердинин ысымдары     ыйгарылсын.   3.Көчөгө ысымы берилген жарандардын атын жазып,номерлерин  илүү  менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу алардын уул-кыздарына,туугандарына милдеттендирилсин.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
     Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги  VI  сессиясынын                                                                № 6 т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                               Каныш-Кыя айылы   Жыйымдар бөлүмүнүн адисине ыйгарым укуктарды берүү боюнча келишим түзүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI чакырылышынын   кезектеги  VI сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевдин  Чаткал райондук салык кызматынын  жыйымдар бөлүмүнүн  адисине   айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү боюнча келишим түзүү жөнүндө берген маалыматын угуп жана талкуулап                                                                Т о к т о м    к ы л а т :     1.Чаткал райондук салык кызматынын “Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдарында айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Каныш-Кыя айыл аймагына  келишим түзүү сунушталсын.   2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   4.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук,укук тартиби,этика жана жаратылышты коргоо,экология боюнча туруктуу  комитетине милдеттендирилдсин.                   Каныш-Кыя айылдык         Кеңешинин төрагасы:                                                        Ж.Бегалиев                             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
           Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги VI  сессиясынын                                                                                 № 7  т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                               Каныш-Кыя айылы   Жер маселелерин жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын курамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги   VI сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын берген сунушуна ылайык Кыргыз Республикасынын жер мыйзамынын укуктук ченемдик актысынын 3- бөлүмүнүн 7-пунктунун  негизинде жер участокторуна укуктарды берүү процессин ишке ашыруу үчүн комиссиянын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө                                                              Т о к т о м    к ы л а т :   1.Кыргыз Республикасынын жер мыйзамынын укуктук ченемдик актысына ылайык  жер участокторуна  укуктарды  берүү процессин ишке ашыруу үчүн Каныш-Кыя айыл аймагындагы  комиссиянын курамына өзгөртүү  киргизилсин.(комиссиянын курамы  тиркелет).   2.Түзүлгөн комиссияга мыйзамга ылайык функцияларын аткаруу тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.               Каныш-Кыя айылдык         Кеңешинин төрагасы:                                                        Ж.Бегалиев                   Каныш-Кыя    айылылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын    20.04.2017-жылдагы VI сессиясынын № 7 токтомуна  тиркеме         Каныш-Кыя айыл аймагынын  жер маселелерин жөнгө салуу боюнча  түзүлгөн комиссиянын курамы:       1.Курманалиев  Кутманбек — Каныш-Кыя айыл аймагынын башкы адиси, комиссиянын   төрагасы 2.Сулайманкулов Актан  —     Каныш-Кыя айыл аймагынын  адиси,комиссиясынын төрагасынын орун басары 3.Нармырзаев Курманбек  —   Каныш-Кыя айыл аймагынын жыйымдар бөлүмүнүн адиси,комиссиянын мүчөсү 4.Субанов Анарбек             —   Каныш-Кыя айыл аймагынын ВУС инспектору комисссиянын мүчөсү 5.Алибеков Абдразак           —  Каныш-Кыя айылдык  Кеңешинин депутаты, комиссиянын   мүчөсү                               Каныш-Кыя айылдык         Кеңешинин катчысы:                                                        Г.Ибраева.                                                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
        Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI  чакырылышынын кезектеги  VI  сессиясынын                                                                                 № 8  т о к т о м у   20.04.2017-жыл                                                               Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя айыл аймагынын жашоочуларына соода сатык үчүн  аукцион аркылуу жер берүүдө  алгачкы баасын бекитүү жөнүндө     Каныш-Кыя айыл аймагында жеке ишкерлерге соода сатык үчүн айыл чарбасына тиешелүү эмес жерлерди аукцион аркылуу берүүгө жердин алгачкы баасын аныктоо боюнча  Каныш-Кыя айыл аймагынын сунушун карап жана талкуулап,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги VI  сессиясы     Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагында жеке ишкерлерге соода сатык үчүн айыл чарбасына тиешелүү эмес жерлерди аукцион аркылуу берүүдө  жердин алгачкы баасы  1 м2 жерге      50(эл\\) сомдон бекитилсин.   2.Бекитилген баанын негизинде иш алып баруу Каныш-Кыя айыл аймагында жер маселелерин жөнгө салуу боюнча 20.04.2017-жылдагы Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  VI  сессиясынын  №8 токтому менен бекитилген комиссиянын курамына тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилсин.       Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                                              Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
    Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  VI сессиясынын                                                                                                                                 №  9  т о к т о м у   20.04. 2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы   Чаткал аймактык шайлоо комиссиясынын  резервдик курамына  талапкерлерди бекитүү жөнүндө   Чаткал аймактык шайлоо комиссияларынын  курамынын резервине  Каныш-Кыя айыл аймагынан  көрсөтүлгөн талапкерлердин  тизмесин   карап чыгып  Каныш-Кыя айылдык Кеңеши                                                   Т О К Т О М    К Ы Л А Т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Чаткал аймактык шайлоо комиссиясынын  резервине киргизүүгө  боюнча берген талапкерлердин  тизмеси  эске алынсын.    
 1. Чаткал аймактык шайлоо комиссиясынын курамынын резервине Каныш-Кыя айыл аймагынан  көрсөтүлгөн талапкерлердин  тизмеси  тиркемеге ылайык бекитилсин. (тиркеме тиркелет)
  3.Бул резервдик курам  борбордук шайлоо комиссиясына сунушталсын.   4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.                    Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             Чаткал аймактык шайлоо комиссияларынын  курамынын резервине  Каныш-Кыя айыл аймагынан  көрсөтүлгөн талапкерлердин                                                                                                                           тизмеси.  
Ф.И.О. Туулган жылы Билими Иштеген жери кызматы Кайсы  эмгек  жааматынан  шайлоочулардын   чогулушунан
1 Бектемир кызы Акзыйнат 1994 жогорку ЧРМА Каныш-Кыя айылынын жалпы шайлоочулар жааматы
2 Алыбаева Махабат 1977 Ат.орто Чаткал оттору”газетасы Каныш-Кыя айылынын жалпы шайлоочулар жааматы
3 Жаныбек кызы Алтынай 1996 Бут. жогорку Рай.архитектура Каныш-Кыя айылынын жалпы шайлоочулар жааматы
4 Дүйшебай кызы Айтолкун 1992 жогорку Телеком Каныш-Кыя айылынын жалпы шайлоочулар жааматы
5 Кудайбердиев  Алтынбек 1982 орто Убактылуу иштебейт Каныш-Кыя айылынын жалпы шайлоочулар жааматы
                   Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин  катчысы:                                           Г.Ибраева.                                                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                   №  1  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы                 Коомдук алдын алуу борборун каттоодон өткөрүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы       Каныш-Кыя айыл  аймагынын   башчысы  Н.Жолдошевдин  Каныш-Кыя  айыл   аймагынын   алдында   уюштурулган  коомдук  алдын  алуу   борборунун  (КААБ) Уставын  юстициядан  каттоодон  өткөрүү  жана  печат, штамп алууга  уруксат  берүү  жөнүндө   кайрылуусун  карап  чыгып  жана  талкуулап, Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  алдында  уюштурулган  коомдук  алдын  алуу  борборунун  (КААБ) Уставын  юстициядан  каттоодон  өткөрүү  жана   печать,  штамп  алуу  боюнча  уруксат   сураган  кайрылуусу   эске  алынсын.
 
 1. Кыргыз Рсепубликасынын Өкмотүнүн  2015-жылдын  27-октябрындагы  №747 токтому  менен  бекитилген  коомдук  алдын  алуу  борборунун  типтүү  Уставына  ылайык,  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  алдында   уюштурулган  коомдук  алдын  алуу   борборунун  (КААБ) Уставын  юстициядан  каттоодон  өткөрүү  жана  печать, штампь алуу  жана  борбордун  жетекчисин  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  буйругу  менен   бекитүү  иштерин  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамдарына  ылайык  жүргүзүү    Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  айылдык кенештин  укук  тартиби,  мыйзамдуулук, этика, жаратылышты  жана  экологияны  коргоо  боюнча  туруктуу  комитетине   тапшырылсын.                  Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                        №  2 т о к т о м у 9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы Айыл чарба жерлерин ижарага берүү тартиби жөнүндө Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  2017-жылдын  1-январына карата  1479га  айыл  чарба   жерлеринин  мамлекеттик  фонд  (АЧЖФ)  жерлери   бар.  Анын  ичинен  суулуу  305га,  кайракы  58га,  бак 1га, чоп чабык 218га, залеж  897га.  Ушул  фонддун  жерлери  Чакмак-Суу, Башкы-Терек, Коргон-Сай , Каныш-Кыя, Айгыр-Жал  айылдарында  жайгашкан.  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кеңешинин   мыйзам  чыгаруу  жыйыны  бекиткен “Айыл  чарба   багытындагы  мамлекеттик  фонддун   жерлерин  ижарага  берүү тартиби” жөнүндөгү  2007-жылдын  29-июнундагы  №1997-111  жобосуна  ылайык  аукцион   өткөрүү  жолу  менен   түз  ижарага  берүү  (жакыр үй-бүлөлөргө, Ата-Мекендик   согуштун,Ооган   согушунун,Баткен  коогаланынын,Чернобыль кырсыгынын    катышуучуларына)айыл  өкмөтүнүн   жарандарына   берилүүчү  жер  аянттарынын  өлчөмүн   бекитип  берүү  жөнүндө  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн  кайрылуусун  карап  чыгып  жана  талкуулап, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы Т о к т о м     к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  айыл  чарба  жерлеринин  мамлекеттик  фонд  жерлери  Кыргыз   Республикасынын  жогорку  Кеңешинин  мыйзам  чыгаруу   жыйынында   бекитилген  “Айыл  чарба   багытындагы  мамлекеттик  фондусунун  (АЧЖФ) жерлерин  ижарага  берүүнүн  тартиби”  жөнүндөгү  2007-жылдын  29-июнундагы  №1997-111  талабына  ылайык   ижарага  берилсин.
 2. Каныш-Кыя айыл аймагынын  бардык  айылдарында  айыл  чарба   багытындагы  мамлекеттик  фондунун   жерлерин  аукцион  өткөрүү  жолу  менен   түз   ижарага  берүү  боюнча  комиссиянын  курамы  №1  тиркемеге  ылайык  бекитилсин.
 3. Айыл аймагынын айыл  чарба  жерлеринин  мамлекеттик  фонд   жерлерин  (АЧЖФ) 1,0га  жеринин  суулуу  жана  кайракы  айдоо  жерлердин  баштапкы  баасы  айылдар  жана  участкалар  боюнча  соц  фонд  взносторун, жер  салыгынын  жана  ижара   акысынын  эсеби  №2  тиркемеге  ылайык   бекитилсин.
 4. Айыл чарба  жерлеринин  мамлекеттик  фонд   жерлерин  (АЧЖФ) аукцион  өткөрүү  жолу   менен  түз  ижарага  берүү  (жакыр  үй-бүлөлөргө,  Ата-Мекендик   согуштун, Ооган  согушунун,  Баткен  коогаланынын, Чернобель   согушунун  катышуучуларына)  жана  бардык   ижарачылар  менен  келишим  түзүү,  айыл өкмөтүнүн   фондусунун    жерлерин  аукцион  аркылуу  ижарага  берүү   комиссиясына  жүктөлсүн.
5.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 6.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 7.Бул  токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө   айыл  чарба, жерге   жайгаштыруу  экология  жана   жаратылышты  коргоо  боюнча  туруктуу   комиссиясына  тапшырылсын.  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                        Ж.Бегалиев                                                                                                                                                                                        Каныш-Кыя  айылдык  кеңешинин VI                                                                                           чакырылышынын  кезексиз VII                                                                                          сессиясынын №2  токтомуна 1-тиркеме   Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  жер  аянттарына  менчик  укуктарды  түз  жана   аукциондо  сатуу,  жерди  ижарага   берүү   жана   өздөштүрүлгөн  жерлерди  берүү  боюнча   комиссиянын  курамы.   Комиссиянын  төрагасы:               К.Осмонбеков-   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын айыл  чарбасы  боюнча   башкы  адис   Катчысы:                                         Г.Кыдыралиева-    Каныш-Кыя  айыл аймагынын  адиси     Мүчөлөрү:   -Иманбеков  А    Айылдык  Кеңештин      депутаты -Алибеков  А       Айылдык  Кеңештин  депутаты -Эргешов К          Айылдык  Кеңешинин  депутаты -Тотонов М.        Райондук  Агрардык  өнүктүрүү   башкармалыгынын  адиси — Ар  бир  айылдын  айыл  башчылары                       Каныш-Кыя  айыл аймагынын жооптуу  катчысы:                                                                         Г.Ибраева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Каныш-Кыя  айылдык  кенешинин VI                                                                                          чакырылышынын  кезексиз VII                                                                                          сессиясынын №2  токтомуна 2-тиркеме   Каныш-Кыя  айылы  боюнча: 1.Аэропорт, Кара-Эчки, Кара-Ой -491- 871 2.Ныязмат, Назалжон -491-871
 1. Социализм
4.Кара-Терек, Четки-Сай , Кедей-Сай 5.Шабыр 6.Чоң-Сай, Борсобай 7.Алма-Жон 8.Чоң-Тескей 9.Шамал-Сай   Айгыр-Жал  айылы  боюнча: 1Түлөберди, Кара-Саз-491-871 2.Чымчык-Уя 3.Кара-Суу 4.Теке-Сүзгөн, Арашан 5.Түпкүр 6.Кара-Шоро -491-871   Чакмак-Суу  айылы  боюнча: 1.Аюу-Чачы, Арпа-Төктү-491-871 2.Чакмак-Суу -491-871   Башкы-Терек айылы боюнча:   1.Башкы-Терек, Орто-Терек-491-871 2.Аяккы-Терек, Кумбел 3.Жалгыз-Арча, Куу-Тал   Коргон-Сай айылы боюнча:   1.Жданов, Жуман-Терек, Кичи Кумбел-491-871 2.Төрө-Тал 3.Ур-Кедей       Каныш-Кыя  айыл аймагынын жооптуу  катчысы:                                                                         Г.Ибраева                                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                 №  3  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Зыян келтирген малдарга айып пул салуу жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы       Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча өткөрүлгөн жалпы  элдик жыйындын 18.04.2017-жылдагы №28  токтомуна ылайык,  Каныш-Кыя  айыл аймагындагы  көп жылдык чөптөргө, эгин аянттарына  түшкөн  малдарга айып салуу боюнча   Каныш-Кыя айыл аймагынын кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап,   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча өткөрүлгөн жалпы элдик жыйындын 18.04.2017-жылдагы №28 токтомуна ылайык   Каныш-Кыя  айыл аймагындагы  көп жылдык чөптөргө, эгин аянттарына  түшкөн  малдарга айып салуу боюнча  Каныш-Кыя айыл аймагынын кайрылуусу  эске алынсын.
  2.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдарда көп жылдык чөптөргө,эгин аянттарына түшкөн  малдарга ар бир айылдын тургундары менен өткөрүлгөн чогулуштарында кабыл алынган  токтомдору бекитилсин жана токтомго  ылайык айып салынары белгиленсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын айыл чарбасы боюнча башкы адиси К.Осмонбековго милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.                  Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                 №  4  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы      Чакмак-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусу жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы Чакмак-Суу айылынын тургундарынын  таза  суу чыгарууга кошумча акча каражат сураган  кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап, бул  маселе боюнча мурунку сессияда эле каражат бөлүнгөндүгүн белгилеп   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Чакмак-Суу айылынын тургундарынын таза суу чыгарууга кошумча акча каражат сураган  кайрылуусу боюнча мурдагы сессияда эле каражат бөлүнгөндүгү эске алынсын.
  2.Айрым такталбаган маселелер болсо кийинки сессияда тактап маалымат берүү жагы финансы,экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетке жөнөтүлсүн.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы төраганын орун басары А.Кудайкуловго  тапшырылсын.                      Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                                                                       №  5  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы.   Айгыр-Жал айылынын тургундарынын кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы  Айгыр-Жал айылынын Чапаев участкасынын  тургундарынын мечит салуу боюнча   курулуш материалдарын алып берүүнү  суранган  кайрылуусун карап чыгып   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасынын тургундарынын мечит салуу боюнча кайрылуусу Каныш-Кыя айыл аймагына жөнөтүлсүн.
  2.Кайрылууну карап чыгып ,айыл тургундары жана тиешелуу  адистер менен чечип, айылдык кенешке маалымат берүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттедирилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы төраганын орун басары А.Кудайкуловго  тапшырылсын.                      Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                                                                       №  6  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя айылынын тургундарынын кайрылуусу  жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы       Каныш-Кыя айылынын Маданият жана Жер-Капчыгай участкаларынын тургундарынын  бала бакча куруу боюнча кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айылынын Маданият жана Жер-Капчыгай участкаларынын тургундарынын бала бакча куруу боюнча кайрылуусу айылдык Кенеште талкууга алынгандыгы белгиленсин.
  2.Жаны курула  турган бала бакча  Жер –Капчыгай участкасына курууга уруксат берилсин. Мыйзамдуу жер аянтын тактап,тиешелуу документтерин  бүткөрүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  айылдык Кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын.                    Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                                                                       №  7  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя   айылы   Көл жайытына баруучу жолдун бүтпөй жаткандыгы жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы   Каныш-Кыя айылынын тургундарынын  Көл жайытына баруучу жолдун толук бүтпөй жаткандыгына байланыштуу  кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айылынын тургундарынын Көл жайытына баруучу жолдун толук бүтпөй жаткандыгына байланыштуу кайрылган кайрылуусу эске алынсын.
  2.Көл жайытына баруучу жолдун бүтпөй жаткан себептерин жеринде карап  чыгып кийинки сессияда толук маалымат берүү жагы  айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  айылдык Кеңештин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловго жүктөлсүн.                  Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                             №  8  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Ысым ыйгаруу боюнча кайрылууларды кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы       Каныш-Кыя айылынын тургундарынын  ички көчөлөргө , балдар музыкалык мектебине жана  көпүрөгө  белгилүү инсандардын ысымын ыйгаруу  боюнча кайрылууларын  карап чыгып   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айылынын тургундарынын ички көчөлөргө, балдар музыкалык мектебине жана көпүрөгө  белгилуу инсандардын ысымын ыйгаруу  боюнча кайрылуулары   2018-жылдын 1-январына чейин токтотулгандыгы эске алынсын.
  2.Кайрылууларга  мыйзамга ылайык  ат коюу иштери КР Президентин шайлоо өткөнгө чейин убактылуу токтотулгандыгы боюнча маалымат берүү жооптуу катчы Г.Ибраевага тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  айылдык Кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын.                    Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                    №  9  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы    Каныш-Кыя айылына жаңы жасалган арканы коюуга жер тактап берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы  Каныш-Кыя айылына жаңы жасалган  арканы коюу боюнча жерди тактап берүү үчүн кайрылган Каныш-Кыя айыл аймагынын кайрылуусун карап чыгып,   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айылына жаңы жасалган арканы коюу үчүн жерди тактап берүү боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын кайрылуусу эске алынсын.
  2.Арка коюучу жерди тактап, ынгайлуу жерге коюу жагы Каныш-Кыя айыл аймагына жана мыйзамдуулук,укук тартиби жана экология , этика боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  айылдык Кенештин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловго  тапшырылсын.                  Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                                                                       № 10  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Ж.Ташкеев атындагы негизги билим берүүчү мектебинин 2-корпусунун жылытуу системасын оңдоого каражат бөлүү жөнүндө     Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы       Айгыр-Жал айылынын Ж.Ташкеев  атындагы негизги билим берүү мектебинин директору Б.Эшикуловдун кайрылуусун карап чыгып,   Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Айгыр-Жал айылынын Ж.Ташкеев атындагы негизги билим берүү мектебинин директору Б.Эшикуловдун кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Түзүлгөн сметага ылайык мектептин 2-корпусун жылытуу системасын ондоп түзөө үчүн 53 600(элүү үч миң алты жүз) сом акча каражатын бөлүп берүүгө уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  айылдык Кеңештин  финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                  Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын                                                                                                                                № 11  т о к т о м у   9-июнь  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   2018-2019-2020-жылдарга карата жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн долбоорун бекитүү жөнүндө     Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясы,                 Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн  башчысы  Н.Жолдошевдин  2018-2019-2020-жылдарга  карата   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  жана  чыгаша   бөлүгүнүн  долбоорун  бекитип  берүү  боюнча   кайрылуусун  карап  чыгып  жана  талкуулап     Т о к т о м     к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айылдык аймагынын  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  жана чыгаша  бөлүгү  боюнча   түзүлгөн  долбоору   төмөндөгүдөй  болуп   бекитилсин.
2018-жылга  карата  53991,5 мин сом 2019-жылга карата  57145,0 мин сом 2020-жылга  карата  60698,1 мин сом .  
 1. Каныш-Кыя айылдык аймагынын  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн  2018-2019-2020-жылга  карата  жергиликтүү  бюджетинин  бекитилген  киреше  жана  чыгаша  бөлүгү  боюнча  түзүлгөн  долбоору  боюнча  иш  алып  баруу  жагы  финансы-экономика    бөлүмүнүн  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендирилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы  айылдык Кеңештин  финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын              Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
 Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  1  т о к т о м у   21-август 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Чаткал райондук оорукансынын стоматология бөлүмүнүн ремонту үчүн каражат бөлүп берүү жөнүндө   Чаткал райондук ооруканасынын стоматология бөлүмүн ремонттон өткөрүүгө  жергиликтүү бюджеттен акча каражат  сурап кайрылган А.Казматовдун  кайрылуусун айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:   1.Чаткал райондук ооруканасынын стоматология бөлүмүн ремонттон өткөрүүгө жергиликтүү бюджеттен акча каражат сураган А.Казматовдун  кайрылуусу эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен түзүлгөн сметага ылайык акча каражатын  чечип берүү   жагы Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                   Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  2  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   “Чапчыма” ЖЧКсына  тиешелүү гаражды сатуу алуу жөнүндө   “Чапчыма” ЖЧКнын директору М.Карабаеванын  “Чапчыма” ЖЧКсына  тиешелүү гаражды сатуу боюнча айыл аймакка сунуш кылган кайрылуусун айылдык Кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:   1.“Чапчыма” ЖЧКнын директору М.Карабаеванын  “Чапчыма” ЖЧК га тиешелуу гаражды сатуу боюнча айыл аймакка сунуш кылган кайрылуусу эске алынсын.   2.Каныш-Кыя айыл аймагына  “Чапчыма” ЖЧК га тиешелүү гаражды сессияда айтылган айрым сунуштарды эске алуу менен: -айрым түшүп калган шиферлерин оңдоо -айлана -тегерегин тосуу жана дарбаза коюу , бааланган  суммага ылайык сатып алууга уруксат берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                               Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  3  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Спорт аянтчасын куруп берүү жөнүндө   Айгыр-Жал айылынын Чапаев жана Кармоцех  участкасынын жашоочуларынын спорт аянтчасын куруп берүү  боюнча кайрылуусун айылдык Кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Айгыр-Жал айылынын Чапаев жана Кормацех участкасынын жашоочуларынын спорт аянтчасын куруп берүү боюнча кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Айгыр-Жал айылынын Чапаев жана Кормацех участкасына спорт аянтчасын курууга жер аянты такталып берилсин, акча каражат бөлүп берүү боюнча 2018-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүү программасына киргизип , түзүлгөн долбоорго ылайык иш алып баруу Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке  жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                           Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
     Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  4  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Токтоназаров Ильяска  материалдык  жардам берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылынын тургундарынын Токтоназаров Ильястын ден соолугуна байланыштуу  акча каражат бөлүп берүүгө уруксат сураган  кайрылуусун айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылынын тургундарынын Токтоназаров Ильястын ден соолугуна байланыштуу акча каражат бөлүп берүүгө уруксат сураган кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Айгыр-Жал айылынын тургуну Токтоназаров Ильястын ден соолугуна байланыштуу Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен  100 000 (жүз миң) сом акча каражатын  мыйзамдуу чечип берүүгө уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                      Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  5  т о к т о м у   21-август 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Чакмак-Суу айылынын жаңы мектепти инвентарлар менен камсыздоо,айланасын короолоо боюнча кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Чакмак-Суу айылынын тургундарынын жаңы курулуп жаткан мектептин айланасын короолоп жаңы инвентарлар менен камсыздап берүү боюнча кайрылуусун айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылынын тургундарынын жаны курулуп жаткан мектептин айланасын короолоп жаны инвентарлар менен камсыздап берүү боюнча кайрылуусу эске алынсын.
  2.Чакмак-Суу айылына курулуп жаткан жаны мектептин айланасын королоо боюнча иштер 2018-жылдын программасына киргизилип , жаңы инвентарлар менен камсыздоо боюнча  тиешелүү мекемелер менен бирге Билим берүү министрлигине кат жолдоо керектиги белгиленсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет жана социалдык маселелер  боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                           Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  6   т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя айылына сейил бак куруу боюнча кайрылууну кароо жөнүндө   Чаткал районунун жаштарынын райондун борборундагы Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу паркка сейил багын куруу боюнча  жергиликтүү бюджеттен акча каражат сураган  кайрылуусун айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   Т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Чаткал районунун жаштарынын райондун борборундагы Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу паркка сейил багын куруу боюнча жергиликтүү бюджеттен акча каражат сураган кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу паркка сейил багын куруу 2018-жылдын социалдык экономикалык өнүгүү программасына киргизилип, долбоорун жана сметасын түзүп иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                     Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                     №  7  т о к т о м у   21.08.2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Кожобеков Ойгонбайга  материалдык жардам берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя айылынын тургуну Кожобеков Ойгонбайдын  небереси Ойгонбаев Баямандын ден  соолугуна байланыштуу  акча каражат бөлүп берүүгө уруксат сураган  кайрылуусун айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя айылынын тургуну Кожобеков Ойгонбайдын небереси Ойгонбаев Баямандын ден соолугуна байланыштуу  акча каражат бөлүп берүүгө уруксат сураган  кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айылынын тургуну Ойгонбаев Баямандын ден  соолугуна байланыштуу  Каныш-Кыя айыл аймагы бюджеттеги  мүмкүнчүлүгүнө  карап 100 000 (жуз миң) сомго чейин мыйзамга ылайык чечип  берүүгө уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                    Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
   Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  8 т о к т о м у   21-август 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Аймактагы мектептердин кайрылуулары жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу мектептердин  ар кандай зарыл иштерге акча каражат сурап кайрылган кайрылуусун айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы                                                   т о к т о м     к ы л а т:       1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу мектептердин  ар кандай зарыл иштерге акча   каражат сураган  кайрылуусу эске алынсын.   2.Мектептердин кайрылууларын жергиликтүү бюджеттеги мүмкүнчүлүктөргө карап, мыйзамдуу чечип берүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет жана социалдык маселелер  боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                 Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
   Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  9  т о к т о м у   21-август 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Арканын жанына илбирстин айкелин коюу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Каныш-Кыя айылына орнотулган арканын жанына демөөрчүлөр тарабынан жасалган илбирстин  айкелин орнотууга уруксат сурап кайрылган кайрылуусун айылдык Кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя айылына орнотулган арканын жанына демөөрчүлөр тарабынан жасалган илбирстин  айкелин орнотууга уруксат сураган  кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Арканын жанындагы жерди тегиздеп,ылайыктуу жерлерине отургуч коюп королоо жана көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер  боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                             Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
 Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  10   т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Ормошов Дуйшөнкулга материалдык жардам берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя айылынын тургуну Ормошев Дүйшөнкулдун турмуш шартына  байланыштуу  акча каражат бөлүп берүүго уруксат сураган  кайрылуусун айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя айылынын тургуну Ормошев Дуйшонкулдун турмуш шартына байланыштуу акча каражат бөлүп берүүгө уруксат     кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айылынын тургуну Ормошев Дүйшөнкулга жергиликтүү бюджеттен  10 000 (он миң) сом акча каражатын берүүгө уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                     Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  11  т о к т о м у   21-август 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя айылынын тургуну Алибекова Нүргүлдүн кайрылуусу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя айылынын тургуну Алибекова Нургулдун турмуш -шартына  байланыштуу  материалдык жардам  берүү  боюнча     кайрылуусун айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя айылынын тургуну Алибекова Нургулдун турмуш- шартына байланыштуу  акча каражат сураган кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Алибекова Нургулдун арызын мыйзамга ылайык чечүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын кароосуна калтырылсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                      Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  12   т о к т о м у   21-август 2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Студенттерге каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардагы студенттердин акча каражат бөлүп берүүгө уруксат сураган  кайрылуусун айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу айылдардагы студенттердин акча каражат сураган кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Студенттердин кайрылуусун мыйзамга ылайык чечүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын кароосуна калтырылсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
 Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  13  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Наристе бала бакчасынын ремонт иштерине каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Наристе балдар бакчасынын директору А.Козубаеванын бала бакчанын ремонт иштериндеги айрым кемчилдиктерине жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүп берүү боюнча  кайрылуусун  айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   Т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Наристе балдар бакчасынын директору А.Козубаеванын бала бакчанын ремонт иштериндеги айрым кемчилдиктерине жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүп берүү боюнча кайрылуусу эске алынсын.
  2.Кайрылууда көрсөтүлгөн кемчилдиктерди  тиешелүү  адистер менен карап, долбоорго кошумча акча каражат бөлүү менен ишти аягына чыгаруу жагы Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, экономика жана  бюджет боюнча туруктуу комитетке жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                     Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  14  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Чакмак-Суу мектебинин 10-классын ордунда калтыруу  жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу негизги мектебинин  жаңы ачылган 10-классты  ордунда калтыруу боюнча  кайрылуусун  айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   Т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу негизги мектебинин 10-класс боюнча кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Чакмак-Суу айылынан башка мектепке каттап окууга климаттык шарты оор экендигин эске алуу менен  окуучулардын  билим алуусуна шарт түзүп берүү үчүн 10-классты ордунда калтырууга уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                       Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  15  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Кайың-Суу орто мектебинин 10-11-класстарын ордунда калтыруу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу  орто мектебинин  10-11-класстарын   ордунда калтыруу боюнча  кайрылуусун  айылдык Кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   Т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу орто мектебинин 10-11-класстар боюнча  кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айылындагы  башка мектепке каттап окууга климаттык шарты  оор экендигин эске алуу менен  окуучулардын  билим алуусуна шарт түзүп берүү үчүн 10-11-класстарды ордунда калтырууга уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                      Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  16  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   Башкы-Терек орто мектебинин 5-7-10-11-класстарын  ордунда калтыруу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек   орто мектебинин  5-7-10-11-класстарында окуучулардын санынын жетишпегендиги   боюнча  кайрылуусун  айылдык Кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   Т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек орто мектебинин 5-7-10-11-класстар  боюнча  кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы   башка мектептерге   каттап окууга климаттык шартын  оордугун  эске алуу менен  окуучулардын  билим алуусуна шарт түзүп берүү үчүн 5-7-10-11-класстарды ордунда калтырууга уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                          Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  17  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   А.Баймырзаев атындагы орто мектебинин 8-9-10-11-класстарын ордунда калтыруу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Баймырзаев  атындагы  орто мектебинин  8-9-10-11-класстарындагы окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык Кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   Т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Баймырзаев атындагы орто мектебинин 8-9-10-11-класстар  боюнча  кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айылындагы  башка мектепке каттап окууга климаттык шарттын  оордугун  эске алуу менен  окуучулардын  билим алуусуна шарт түзүп берүү үчүн 8-9-10-11-класстарды ордунда калтырууга уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтунүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                         Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын                                                                                                                                    №  18  т о к т о м у   21-август  2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   К.Акназаров атындагы орто мектебинин 10-11-класстарын ордунда калтыруу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу К.Акназаров атындагы   орто мектебинин  10-11-класстарына окуучулардын санынын жетишпестиги    боюнча  кайрылуусун  айылдык Кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясы   Т о к т о м     к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу К.Акназаров атындагы орто мектебинин 10-11-класстар  боюнча  кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы башка мектептерге   каттап окууга климаттык шартынын   оордугун  эске алуу менен  окуучулардын  билим алуусуна шарт түзүп берүү үчүн 10-11-класстарды ордунда калтырууга уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                   Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                                              №    т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы   Жайыттарды туура пайдалануу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы  Каныш-Кыя    айылдык Кеңешинин 17.05.2017-жылдагы №  7/1  буйругуна ылайык  Каныш-Кыя айыл аймагындагы  жайытка малдарды жайгаштыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге  көзөмөл жүргүзүү боюнча түзүлгөн убактылуу комиссиянын берген маалыматын угуп жана талкуулап   Т О К Т О М   КЫ Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы жайытка малдарды жайгаштыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге көзөмөл жүргүзүү боюнча түзүлгөн убактылуу комиссиянын берген маалыматы   эске алынсын.
  2.Каныш-Кыя айыл аймагындагы жайытка малдарды жайгаштыруу боюнча кемчилдиктер эске алынып,кемчиликтерди жоюу боюнча  Каныш-Кыя айыл аймагынын Жайыт комитетине  эскертилсин   жана  2018-жылга карата жайыт комитетинин ишин көзөмөлгө алуу  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге милдеттендирилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  жер жана агрардык маселелер,айыл чарбасы,өнөр жайы жана муниципалдык менчик боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  IX  сессиясынын                                                              № 2  т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                                   Каныш-Кыя айылы   Аймактагы муниципалдык обьектилердин  абалы жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  IX  сессиясы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин       17.05.2017-жылдагы №5 буйругуна ылайык  Каныш-Кыя айыл аймагында жайгашкан бала бакчалардын жана мектептердин,саламаттыкты сактоо жана спорт тармагынын жалпы абалы боюнча социалдык комитеттин маалыматын угуп жана талкуулап                                               Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагында жайгашкан бала бакчалардын жана мектептердин,саламаттыкты  сактоо тармагынын   жалпы абалын карап чыгуу боюнча социалдык  комитетинин   берген маалыматы эске алынсын.   2.Айыл аймакта жайгашкан бала бакчалардын,мектептердин жалпы абалын карап чыкканда төмөндөгүдөй кемчилдиктерди жоюу  белгиленсин:аймактагы бардык бала бакчалар жана мектептердин курулуш жана ремонт иштерин жүргүзүүдө  сметаларын долбоорлорун даярдоодо тиешелүү шарттарынын баарын эске алуу менен сапаттуу түзүлүшү эске алынсын жана жергиликтүү бюджеттин сарамжалдуу сарпталышына талап коюлсун.   3.Кетирилген кемчилдиктерди жоюу  боюнча мектеп директорлору,бала бакчалардын башчылары  кечиктирилгис чараларды корушсун.   4.Жогорудагы кетирилген кемчилдиктерди ордуна келтирүү боюнча иштерди тиешелүү адистери менен аткарууга алуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.   5.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   6.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   7.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык  Кеңешинин төрагасы:                              Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                                              №    т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы   Салыктардын жарым жылдык келип түшүүсү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги  IX   сессиясы,Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 17.05.2017-жылдагы №4   буйругуна ылайык  Каныш-Кыя айыл аймагына келип түшүүчү салыктардын жарым жылдык аткарылышы  боюнча финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетинин  берген маалыматын угуп жана талкуулап    Токтом   кылат:                       1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2017-жылдын 6 ай ичиндеги  келип түшүүчү салыктардын   аткарылышы боюнча финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетинин  берген маалыматы  эске алынсын.  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2017-жылдын 6 ай ичиндеги келип түшүүчу салыктардын аткарылышы боюнча  айтылган сын-пикирлерди эске алуу менен 2017-жылдын аягына чейин салык төлөмдөрүнүн   аткарылышын толук камсыз    жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.  
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.
          Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                                              №    т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы   Тоо кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан  ишканалар  жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын   кезектеги  IX   сессиясы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 05.09.2017-жылдагы №9   буйругуна ылайык, Каныш-Кыя айыл аймагында  тоо-кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмалардын иштери боюнча мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматын угуп жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагында  тоо-кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмалардын иштери боюнча мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын.  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагында тоо-кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жургүзүп жаткан фирмалардын жетекчилерин кезексиз сессияда маалыматта айтылган сын-пикирлер боюнча маселени кароо үчүн чакыртылсын жана ишке жайгаштырууда айылдар боюнча тең салмактуулукту сактап тиешелүү мекемелер менен иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.       Каныш-Кыя айылдык  Кеңешинин төрагасы:                                                                   Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                                                №    т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы   Муниципалдык обьектилердин кышка карата даярдыгы жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын кезектеги    IX   сессиясы,Каныш-Кыя    айылдык Кеңешинин 26.09.2017-жылдагы №  11  буйругуна ылайык  Каныш-Кыя айыл аймагына  караштуу  мекеме-уюмдардын кышка   карата  даярдыктары жөнүндө  социалдык комитетинин   берген маалыматын угуп жана талкуулап   Т О К Т О М   КЫ Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу мекеме-уюмдардын кышка   карата  даярдыктары жөнүндө  социалдык комитетинин   берген маалыматы  эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу мекеме-уюмдардын кышка   карата  даярдыктары жөнүндө   айтылган сын-пикирлерди  эске алуу менен  иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы   Н.Жолдошевге милдеттендирилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул  токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын    кезектеги IX сессиясынын                                                                №    т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы   КААБнун төрагасы Т.Мырзалиевдин  эмгек акысы жөнүндө     Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы  Каныш-Кыя     айыл аймагынын Т.Мырзалиевдин  эмгек акысын төлөп берүү  жөнүндөгү арызы боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап чыгып     Т О К Т О М   КЫ Л А Т :     1.Коомдук алдын алуу борборунун төрагасы Т.Мырзалиевдин кайрылуусу эске алынсын.   2.Коомдук алдын алуу борборунун төрагасы Т.Мырзалиевдин эмгек маянасын төлөп берүү боюнча мыйзам чегинде иш алып баруу Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө жагы   мыйзамдуулук ,укук  тартиби жаратылышты   коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги    IX сессиясынын                                               №    т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                                Каныш-Кыя айылы   Наристе бала бакчасынын кошумча ремонт иштери жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы   Каныш-Кыя  айыл аймагындагы   Наристе бала бакчасынын кошумча ремонт иштери жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :   1.Наристе бала бакчасы боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.   2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинде 2017-жыл үчүн акча каражаты  чектелүү  болгондуктан,Наристе бала бакчасынын кошумча ремонт иштери  2018-жылдын социалдык-экономикалык  программасына киргизүү сунушталсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                                         №   8   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы   Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн төлөмдөрдү эсепке  киргизүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы  КРсынын бюджеттик кодексинин  жана “Жайыттар жөнүндө”КРсынын мыйзамынын ченемдерине ылайык келтирүү  максатында КРсынын финансы министрлиги “жайыт жерлерин пайдалануу үчүн төлөмдү”эсепке киргизүү жана пайдалануу боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :   1.Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн төлөмдөрдү эсепке киргизүү  боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.   2.КРсынын бюджеттик кодексинин жана “Жайыттар жөнүндө”  КРсынын мыйзамдарынын ченемдерине ылайык  тиешелүү мекемелер менен бирдикте типтүү келишим түзүлсүн жана аткарууга алынсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы жер жана агрардык маселелер,айыл чарбасы,онор жайы жана муниципалдык менчик боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  торагасы:                                                   Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги IX сессиясынын                                                 №    т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                         Каныш-Кыя айылы   Социалдык обьектилерге кошумча жылытуу системаларын киргизүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы,Каныш-Кыя  айыл аймагындагы айрым  социалдык  мекемелерге кошумча отун көмүр алуу  жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы айрым социалдык  мекемелерге кошумча отун көмүр алуу  жөнүндөгү  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
  2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын жергиликтүү  бюджетиндеги акча  каражатын үнөмдөө максатында алтерьнативдик электр энергиясы менен жылытуу системалары киргизилсин  жана жылытуу системаларын кыш мезгилинде үзгүлтүккө учуратпоо үчүн генераторлор менен камсыз кылуу каралсын.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                               №   10   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                      Каныш-Кыя айылы   Кайың-Суу балдар бакчасынын  жылытуу иштерине кошумча каражат бөлүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы   Каныш-Кыя  айыл аймагындагы  Кайын-Суу участкасындагы жаңы салынып жаткан Кайын-Суу   бала бакчасынын жылытуу системалары үчүн кошумча каражат бөлүп берүү  жонүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Кайын-Суу участкасындагы жаңы салынып жаткан бала бакчанын жылытуу системалары үчүн кошумча каражат бөлүп берүү жөнүндөгү  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
  2.Кайын-Суу  участкасындагы жаны салынып жаткан  бала бакчанын  курулуш иштеринин бүткөндүгү жөнүндө комиссиянын кабыл алуусунан кийин кошумча каражат бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын кезектеги    IX сессиясынын                                                 №   11   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                         Каныш-Кыя айылы   Кара-Булак бала бакчасынын  кошумча иштерине каражат бөлүп берүү  жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагындагы  Чапаев  участкасындагы жаны салынып жаткан Кара-Булак    бала бакчасынын кошумча иштери  үчүн кошумча каражат бөлүп берүү  жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Чапаев участкасындагы жаны салынып жаткан бала бакчанын кошумча курулуш иштерине  кошумча каражат бөлүп берүү  жөнүндөгү  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
  2.Чапаев  участкасындагы жаны салынып жаткан  Кара-Булак бала бакчасынын  курулуш иштерине кошумча  акча  каражаты  финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетинин карап чыгуусунун жыйынтыгы боюнча   бөлүнүп берилсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги  IX сессиясынын                                                 №   12   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                               Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя көпүрөсүнүн  долбоор сметасын түздүрүү жөнүндө     Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын кезектеги   IX   сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагындагы  Каныш-Кыя көпүрөсүнүн долбоор-сметасын түздүрүү   жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя көпүрөсүнүн долбоор-сметасын түздүрүү жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя көпүрөсүнүн курулушуна демөөрчүлөрдүн каржылоосу  менен бөлүнүп берилип жаткан каражаттын эсебинен смета-долбоорун түзүүгө  каражат бөлүнүп берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.               Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                               №   13   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                              Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя айыл аймагынын кызматтык автоунаасы жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагынын 1347  номерлүү  кызматтык автоунаасы   боюнча  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын кызматтык автоунаасы боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 1347 номерлүү кызматтык автоунаасынын гарантиялык иштөө мөнөөтү бүткөндүгүнө байланыштуу  аймактын балансынан чыгарууга уруксат  берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.             Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                              КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги  IX сессиясынын                                               №   14   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                              Каныш-Кыя айылы     Демөөрчүлүк менен берилген кызматтык автоунаа   жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы   Каныш-Кыя  айыл аймагынын “ЗААВ  Чаарат”ЖЧКсы  тарабынан демөөрчүлүк менен  алынып берилген  жаңы кызматтык автоунаасы   боюнча  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын кызматтык автоунаасы боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жаңы кызматтык автоунаасын мыйзам чегинде аймактын балансына алууга   уруксат  берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                               №   15   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин  Жалал-Абад областтык башкармалыгынын Ала-Бука райондор аралык бөлүмүнүн кайрылуусу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги    IX   сессиясы  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин  Жалал-Абад областтык башкармалыгынын Ала-Бука райондор аралык бөлүмүнүн  материалдык-техникалык базасын чыңдоого көмөк көрсөтүү жөнүндөгү кайрылуусун  карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Жалал-Абад областтык башкармалыгынын Ала-Бука райондор аралык бөлүмүнүн материалдык-техникалык базасын чыңдоого көмөк көрсөтүү жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Кайрылууда корсотулгон объект Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу муниципалдык объектилердин катарына кирбегендигине байланыштуу  мыйзам жол бербестиги белгиленип,каражат бөлүп  берүүгө    уруксат  берилбесин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги  IX сессиясынын                                                 №   16   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                       Каныш-Кыя айылы   Айгыр-Жал айылынын эски айылдык клубу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын кезектеги    IX   сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   Айгыр-Жал  айылындагы эски  айылдык клубу  боюнча  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы Айгыр-Жал айылдык клубунун абалы боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы Айгыр-Жал айылдык клубунун атайын түзүлгөн комиссиянын актысы менен жараксыз абалга келгендиги белгиленсин   жана мыйзам чегинде бузууга уруксат берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы социалдык маселелер    боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги   IX сессиясынын                                                            №   17  т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                        Каныш-Кыя айылы   Кайың-Суу ФАПына  кышка карата   склад салуу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   Кайын-Суу ФАПынын кышка карата склад салуу   боюнча  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу ФАПынын кышка карата склад салуу   боюнча     Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы Кайын-Суу ФАПынын кышка карата отун-көмүр сактоочу складынын курулуш иштерине 35000 (отуз беш миң ) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы социалдык маселелер    боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.             Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги  IX сессиясынын                                               №   18  т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы   “ Чаткал” чек ара заставасынын утурумдук ремонт иштерине көмөк көрсөтүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы,Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын  “Чаткал”чек ара заставасынын  утурумдук ремонт иштерине  көмөк көрсөтүү жөнүндөгү кайрылуусун  карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын “Чаткал”чек ара заставасынын утурумдук ремонт иштерине   көмөк көрсөтүү жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Кайрылууда көрсөтүлгон объект Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу муниципалдык объектилердин катарына кирбегендигине байланыштуу  мыйзам жол бербестигин белгиленип,каражат бөлүп  берүүгө    уруксат  берилбесин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                                 №   19   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                                 Каныш-Кыя айылы   Социалдык обьектилерге жылуулукту үзгүлтүксүз берип туруу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги   IX   сессиясы,Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   мектептерде жана бала бакчаларда кыш мезгилинде электр энергиясы жок учурда  үзгүлтүксүз жылуулукту камсыз кылып туруу боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу мектептердин жана бала бакчалардын үзгүлтүксүз жылуулугун камсыз кылуу боюнча   Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы мектеп,бала бакчаларга электр энергиясы жок учурда жылуулукту үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн генераторлорду сатып алууга  тиешелүү  акча каражаты бөлүнүп берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы социалдык маселелер    боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                           КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX сессиясынын                                                 №   20   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                       Каныш-Кыя айылы   “Түшүм”майрамын райондук деңгээлде өткөрүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги   IX   сессиясы Каныш-Кыя  айыл аймагында райондук денгээлде өткөрүлүүчү Айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата “Түшүм”майрамын  уюштуруу  боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагында “Түшүм”майрамын өткөрүү боюнча   Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы уюштурулуп жаткан “Түшүм”майрамы райондук денгээлде экендиги белгиленип,аны өткөрүү үчүн Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен 200000 ( эки жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы социалдык маселелер    боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын кезектеги    IX сессиясынын                                                 №   21   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                          Каныш-Кыя айылы   Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн  кайрылуусу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн  байкоочу камераларды орнотууга  көмөк көрсөтүү жөнүндөгү кайрылуусун  карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн байкоочу камераларды орнотууга көмөк көрсөтүү  жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу эске алынсын.
 
 1. Кайрылууда көрсөтүлгөн объект Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу муниципалдык объектилердин катарына кирбегендигине байланыштуу  мыйзам жол бербестиги  белгиленип,жергиликтүү бюджетте каражаттын тартышына байланыштуу каражат  бөлүп  берүүгө    уруксат  берилбесин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги  IX сессиясынын                                                 №   22   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                 Каныш-Кыя айылы   М.Мырзабаевдин жасалма уруктандыруу пунктун ачуу жөнүндөгү кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы,М.Мырзабаевдин  малдын асыл тукумдуулугун өстүрүү боюнча жасалма уруктандыруу пунктун ачууга   көмөк көрсөтүү жөнүндөгү кайрылуусун  карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын айыл чарбасын өстүрүүдө жасалма уруктандыруу пункттарынын өтө зарыл экендиги белгиленсин.
 
 1. Каныш-Кыя айыл аймагында жасалма уруктандыруу пунктун ачуу боюнча 2018-жылдын социалдык-экономикалык программасына киргизилип,АРИС программасынын алкагындагы долбоорлорго киргизүү сунушталсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын кезектеги   IX сессиясынын                                                 №   23   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                               Каныш-Кыя айылы   Чаткал райондук  сотунун  2017-жылдын  25-сентябрдагы  №228 токтомун аткаруу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги   IX   сессиясы  Чаткал райондук  сотунун  2017-жылдын  25-сентябрдагы  №228 токтомун аткаруу боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын  кайрылуусун  карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :   1Чаткал райондук  сотунун  2017-жылдагы 25-сентябрындагы № АДМ-31-17-Д12  токтому эске алынсын.  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы Коргон-Сай айылындагы “Арзуу” бала бакчасынын имараты боюнча Чаткал райондук сотунун токтомунун негизинде 200000 (эки жүз миң)сом айып төлөнүп берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке,аткарылышын камсыз кылуу Каныш-Кыя  айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге  тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                          КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ  
Чаткал району,Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү 97    инд:721700     тел:03749 60332
Каныш-Кыя  айылдык  Кеёешинин  VI   чакырылышынын кезектеги    IX сессиясынын                                                 №   24   т о к т о м у   30.10.2017-жыл                                                                                   Каныш-Кыя айылы   “Ак шоола”балдар  бакчасына  кошумча тайпа  ачуу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеёешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги  IX   сессиясы  “Ак шоола”балдар  бакчасынын кошумча тайпалары  боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын  кайрылуусун  карап жана талкуулап                                        Т О К Т О М   К Ы Л А Т :   1.”Ак шоола”балдар бакчасынын  кошумча тайпасы боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын кайрылуусу  эске алынсын.  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы Чакмак-Суу айылындагы “Ак шоола ” бала бакчасын Чакмак-Суу мектебинин эски имаратына  көчүрүүго жана кошумча тайпа ачууга  уруксат берилип, II тайпанын тамак-ашын каржылоо жергиликтүү бюджетке түшүрүлгөн  кошумча каражаттардан бъл\н\п  берилсин.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.   4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы финансы,экономика  жана бюджет   боюнча туруктуу комитетке,аткарылышын камсыз кылуу Каныш-Кыя  айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге  тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев]]>

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь