Токтом

Чаткал районунун Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 2018-жылдагы токтомдору

34

            КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                      КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                         ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                            ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН                 КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                        КАНЫШ-КИЙСКИЙ                              КЕҢЕШИ                                                           АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги Х сессиясынын   № 1  Т О К Т О МУ       19-январь  2018-жыл                                                                    Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин иш планын бекитүү жөнүндө                                        Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  Х сессиясы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2018-жылга карата түзүлгөн иш  планын карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м   к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2018-жылга карата түзүлгөн иш планы бекитилсин. 2.Түзүлгөн иш  планга ылайык сессияга өз убагында материал даярдоо жагы туруктуу комитеттерге эскертилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы   айылдык Кеңештин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловго тапшырылсын.         Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  търагасы:                                                 Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  Х сессиясынын                                                                 № 2  Т О К Т О М У   19-январь  2018-жыл                                                    Каныш-Кыя айылы Жыл ичинде аткарылган иштерге   баа  берүү  жөнүндө                                        Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги  Х сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын 2017-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматын угуп жана талкуулап,                                                Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2017-жыл ичинде аткарган иштери  канааттандырарлык  деп табылсын.   2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.           Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги Х сессиясынын   № 3 Т О К Т О М У.     19-январь  2018-жыл                                                                            Каныш-Кыя айылы. Жыл ичинде жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  Х сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын  2017-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча  бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу  комитетинин берген маалыматына ылайык, Т о к т о м   к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын    2017-жыл  ичиндеги   бюджетинин аткарылышы   боюнча финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2017-жылдагы бюджетинин   киреше бөлүгү  72001,5 мин сомго,чыгаша   бөлүгү  64023,8  мин сомго   аткарылгандыгы белгиленсин.   3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.                         Каныш-Кыя  айылдык                   Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI  чакырылышынын  кезектеги Х сессиясынын № 4  Т О К Т О М У.     19-январь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын социалдык экономикалык программасын бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин VI  чакырылышынын кезектеги Х сессиясынын Каныш-Кыя   айыл  аймагынын   2018-жылга  карата түзүлгөн  социалдык-экономикалык   өнүгүү   программасын карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын   2018-жылга  карата түзүлгөн   социалдык- экономикалык  өнүгүү   программасы бекитилсин.
 1. Программага киргизилген иштерди өз убагында аткарууда айыл аймагынын кызматкерлери менен айылдык Кеңештин тиешелүүлүгүнө карата туруктуу комитеттери тыгыз байланышта иш алып баруу жагы тапшырылсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.       Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги Х сессиясынын № 5  Т О К Т О М У.   19-январь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. 2018-2023-жылдарга карата түзүлгөн стратегиялык планын бекитүү жөнундө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги  Х сессиясынын Каныш-Кыя   айыл  аймагынын   2018-2023-жылдарга  карата түзүлгөн  стратегиялык планын    карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын   2018-2023-жылдарга  карата түзүлгөн   стратегиялык  планы   бекитилсин.
 1. Стратегиялык планга киргизилген иштерди өз убагында аткарууда айыл аймагынын кызматкерлери менен айылдык Кенештин тиешелүүлүгүнө карата туруктуу комитеттери тыгыз байланышта иш алып баруу жагы тапшырылсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.       Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  Х сессиясынын № 6  Т О К Т О М У.      19-январь  2018-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы 2018-жылга жергиликтүү бюджетти бекитүү жөнүндө   Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  Каныш-Кыя   айыл Өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  жана чыгаша  бөлүгүнүн  2018-жылга  карата  түзүлүшү  боюнча   айыл аймагынын  финансы-экономика   бөлүмүнүн   башчысы К.Темирбековдун  билдирүүсүн  угуп, Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  сессиясы  төмөндөгүдөй  белгилейт:  Жогорудагы  көрсөтүлгөн  маалыматтарды   угуп жана   талкуулап, Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин    VI  чакырылышынын   кезектеги    X сессиясы Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Канш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтүү  бюджетинин  киреше  бөлүгү  жергиликтүү   салыктардан  жана   жыйымдардан  топтоонун  көлөмү  № 1- тиркеменин  негизинде  2018-жылга  карата  64851,6 мин сом   өлчөмүндө   бекитилсин  жана өз   убагында   жыйноону камсыздоо  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө  тапшырылсын.
 2. Каныш-Кыя айыл аймагынын  Каныш-Кыя  айыл Өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин   чыгаша  бөлүгү  №2 тиркеменин   негизинде  2018-жылга   карата   64851,6 мин  сом   өлчөмүндө  бекитилсин. Эң   биринчи  кезекте   эмгек акыга,  социалдык   фондго  чегерүүгө  жана   коммуналдык   чыгымдарга, бала  бакчалардын  тамак —  ашына,  сапар чыгымдарына   жумшалаары  белгиленсин.
 3. Чаткал райондук мамлекеттик   статистика  бөлүмү   тарабынан  2018-жылдын       18-январындагы  №14  чыгыш  тактамасынын  негизинде  2018-жылдын  1-январына  карата Каныш-Кыя  айл  аймагынын  Каныш-Кыя  айыл  Өкмөтүнүн    калкынын  саны  10108 болгондуктан ,  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2013-жылдын                 8-июлундагы  №403  токтомунун  негизинде  айыл  Өкмөтүнүн   типтүү түзүмү жана   штаттык  санын  бекитүү  боюнча  жана  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  Каныш-Кыя    айыл   Өкмөтүнө, башчынын  орун басары  жана  бир жетектөөчү  адис  штат  бирдиги   берилсин.
 4. Кыргыз Рсепубликасынын бюджеттик  кодексинин  24-беренесине  ылайык айыл  аймагынын  бюджетинин   чыгымдарынын  көлөмүнүн  1% же  648,5 миң сом  өлчөмүндө  айыл аймагынын   резервдик  фондусу  түзүлсүн. Ошондой  эле ушул  мыйзамдын  110-беренесинин  3-бөлүмүнө  ылайык, айыл  аймагынын  бюджетинин   кассалык  накталай  жүгүртүлүүчү  акча  каражатынын  көлөмү  жыл  башына  карата  696,3 мин сом   өлчөмүндо  бекитилсин.
 5. Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин  24-беренесине  ылайык   айыл  аймагынын  бюджетинин   чыгымдарынын  көлөмүнүн  1% же 648,5 мин сом  өлчөмүндө  айыл аймагынын  резервдик  фондусу  т\з\лс\н. Ошондой эле ушул  мыйзамдын  110-беренесинин  3-бөлүмүнө  ылайык, айыл  аймагынын  бюджетинин  кассалык  накталай  жүгүртүлүүчү  акча  каражатынын  көлөмү  жыл башына  карата  696,3 миё сом  өлчөмүндө  бекитилсин.
 6. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя  айыл Өкмөтүнүн  атайын каражат эсебинде  2018-жылдын  1-январына  карата  калган  1353,5 сом акча каражаты №4 тиркеменин негизинде  жумшалаары  белгиленсин.
 7. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин долбоорунун  киреше  жана   чыгаша  бөлүгүнүн көлөмү  2019-жылга 57145,0 миё сом, 2020-жылга  60698,1 миё  сом  өлчөмүндө   белгиленсин.
 8. Айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө   бюджеттик  мекеме — уюмдардын  жетекчилерин   белгиленген   лимиттерди   максаттуу  пайдалануу жагы   тапшырылсын.
9.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 10.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын  камсыз   кылуу жагы  Каныш-Кыя   айыл аймагынын   Каныш-Кыя  айыл Өкмөтүнүн   финансы экономика  бөлүмүнө    милдеттендирилсин.
      Каныш-Кыя  айылдык Кенешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                                                             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  Х   сессиясынын   № 7 токтому.   19-январь   2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Айгыр-Жал айылынын Кармоцех участкасына таза суу чыгаруу  жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  2018-жылдын  социалдык-экономикалык  өнүгүү  программасына  киргизилген Айгыр-Жал  айылынын  Кармоцех  участкасына   таза суу    чыгаруу  боюнча  кайрылуусун  карап жана талкуулап  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши Токтом  кылат:  
 1. Айгыр-Жал айылынын Кармоцех участкасына таза  суу чыгаруу боюнча  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  түзгөн  смета  проектиси  эске алынсын.
2.Райондук   өнүктүрүү  фондунун  талаптарына   ылайыкталып  жазылган  долбоордун  негизинде  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  жергиликтүү   бюджетинен  өздүк  салымы  үчүн    830,8  сом  акча  каражаты  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы бюджет  экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  Х   сессиясынын                                                                     № 8   токтому.   19-январь  2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Каныш-Кыя  айылына таза суу чыгаруу иштери жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  2018-жылдын  социалдык-экономикалык  өнүгүү  программасына  киргизилген Каныш-Кыя айылына   таза суу чыгаруу боюнча кошумча иштерине каражат бөлүп берүү жөнүндөгү   кайрылуусун  карап чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши Токтом  кылат:  
 1. Каныш-Кыя айылына таза суу чыгаруу долбоорунун кошумча   иштери  боюнча   сметасы    даярдалсын.
2.Даярдалган  долбоор сметасы   райондук  өнүктүрүү   фондусуна  сунушталсын  жана талапка    ылайык   Каныш-Кыя  айыл аймагынын  жергиликтүү   бюджетинен  өздүк  салымы  үчүн  тиешелүү   акча  каражаты  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы бюджет  экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  Х   сессиясынын                                                                     № 9   токтому.   19-январь  2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Беш айылдын борбордук көчөлөрүнө жарыктандыруу ишин жүргүзүү жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  2018-жылдын  социалдык-экономикалык  өнүгүү  программасына  киргизилген Айгыр-Жал, Коргон-Сай, Башкы-Терек, Чакмак-Суу, Каныш-Кыя айылдары  аркылуу  өтүүчү  борбордук   көчөлөргө  көчө жарыгын  орнотуу  боюнча  кайрылуусун  карап чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши Токтом  кылат:  
 1. Айгыр-Жал, Коргон-Сай, Башкы-Терек, Чакмак-Суу, Каныш-Кыя айылдары аркылуу өтүүчү  борбордук   көчөлөргө  көчө жарыгын  орнотуу  боюнча     смета  проектиси  даярдалсын.
2.Даярдалган  смета-проектиси райондук  өнүктүрүү   фондусуна  сунушталсын  жана талапка    ылайык   Каныш-Кыя  айыл аймагынын  жергиликтүү   бюджетинен  өздүк  салымы  үчүн  тиешелүү   акча  каражаты  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы бюджет  экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  Х   сессиясынын                                                                     № 10  токтому   19-январь 2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Айыл чарба техникаларын өткөрүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  Каныш-Кыя   МТС  муниципалдык  ишканасы   боюнча  кайрылуусун  карап чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши Токтом  кылат:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя МТС муниципалдык  ишканасына    “Мал чарбасын  жана рынокту өнүктүрүү -2” долбоору  аркылуу келген  айыл чарба техникалары, шаймандары  өткөрүлүп берилсин.
 1. Каныш-Кыя МТС муниципалдык ишканасына  өткөрүлүп берилген  айыл чарба техникаларынын   иштөө тарифтери тиркемеге ылайык  бекитилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  жана  түзүлгөн  ишкананын  жетекчисине   милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги Х  сессиясынын   №   11  токтому. 19-январь 2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Фабрика курууга уруксат беруу жөнүндө Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  Х  сессиясы “Глобал Джамгыр Майнинг” ЖЧКсынын фабрика курууга  172,02 га жер участогунун  трансформациясы боюнча    Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына   жөнөткөн  кайрылуусун  карап чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши Токтом  кылат: 1 “Глобал Джамгыр Майнинг” ЖЧКсынын  фабрика  курууга  172,02га жер  участогун  бир  категориядан  экинчи   категорияга  которуу  жөнүндөгү  кайрылуусу  эске алынсын. 2.“Глобал Джамгыр Майнинг” ЖЧКсынын “Джамгыр” участогунун  түштүк – батыш тарабына  кен байлыктарды  иштетүүчү  ишкана   куруу үчүн  жер аянтына  төмөндөгү  контурдук  №1144, 146,147, 148, 157,162,163,173 жалпы жер аянты 10,6 гектар-айыл чарба  өндүрүшүндө   пайдаланылбаган  таштак жерлер  жана таш  шилендилери №135,141,142,143,160,159,161,158,164 жалпы 59,4 гектар таштак жайыт жери: топурактын түрү  боюнча  тоонун  шалбаа  альпы топурагына  киргендиги, таштуулугу  боюнча  өтө таштуу, топурактын калындыгы орточо  тайыздыкта  жана  топурактын бонитети анын  терс сапаттарын  эске алганда  15 балл экендиги  жана  контур №40,42,52,47,142,149,135 жалпы аянты 102,0 гектар-таштак жайыт жери: топурактын  туру боюнча тоонун  талаа  шалбаа  альпы топурагына   киргендиги, таштуулугу   боюнча өтө таштуу, механикалык курамы женил куймалуу  жер  0,3- 0,5 метр терендиктен кийин чон таштардан  тургандыгын, топурактын бонитети анын терс сапаттары 8(сегиз) балл экендиги  эке  алынып, кен байлыктарды иштетүүчү  ишкана  курууга   жалпы 172,02 га жер аянтынын  максаттык  багытын өзгөртүү  үчүн  “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан “Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, коргоонун жана башка багытындагы жерлер” категориясына  которууга  макулдук  берилсин  жана  райондук мамлекеттик  администрацияга которууга  сунуш  беруу  жагы  Каныш-Кыя   айыл өкмөтүнө  тапшырылсын. 3.Бул токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  жер жана  агрардык  маселелер, айыл чарбасы, өнөр жайы  жана муниципалдык  менчик боюнча  туруктуу  комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  Х   сессиясынын                                                                     № 12  токтому.   19-январь 2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы   Каныш-Кыя МТС муниципалдык ишканасына кошумча техникаларды алуу жөнүндө Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын   кезектеги Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  Каныш-Кыя   МТС  муниципалдык  ишканасына кошумча техникаларды алуу    боюнча  кайрылуусун  карап чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши Токтом  кылат:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя МТС муниципалдык  ишканасына    кошумча техникаларды сатып алуу  АРИС  программасы тарабынан   8 128,0 сомго каржылануусу эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя МТС муниципалдык ишканасына  кошумча техникаларды  сатып алууга  2 710,0(эки млн.жети жүз он миң)  сомдук  өздүк  салымы менен  райондук өнүктүрүү   фондусуна  долбоор  даярдалып жөнөтүлсүн.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  жана  түзүлгөн  ишкананын  жетекчисине   милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги Х   сессиясынын                                                                     № 13   токтому.   19-январь 2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Каныш-Кыя МТС муниципалдык ишканасына кошумча айыл чарба шаймандарын сатып алуу жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  Каныш-Кыя   МТС  муниципалдык  ишканасына кошумча айыл чарба шаймандарын сатып алуу    боюнча  кайрылуусун  карап чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши Токтом  кылат:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя МТС муниципалдык  ишканасына    айыл чарба шаймандарын  сатып алууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя МТС муниципалдык  ишканасына  айыл чарба шаймандарын    сатып алууга  жергиликтүү бюджеттен   680,0(алты жүз сексен миң) сом каражат бөлүнүп берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  жана  түзүлгөн  ишкананын  жетекчисине   милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги Х   сессиясынын                                                                     № 14   токтому.   19-январь 2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Каныш-Кыя-Сай  участкасына көпүрө  куруу жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги   Х  сессиясы    Каныш-Кыя   айылындагы   Каныш-Кыя-Сай  участкасына      жөө адамдар жана мал өтүүчү көпүрөнү куруу боюнча кайрылуусун   карап жана талкуулап Токтом  кылат:  
 1. Каныш-Кыя айылындагы Каныш-Кыя-Сай  участкасына      жөө адамдар жана мал өтүүчү көпүрөнү  курууга АРИС тарабынан  6596,0(алты млн.беш жүз токсон алты миң)  сомдук  долбоор каржылануусу белгиленсин.
 1. Каныш-Кыя айылындагы Каныш-Кыя-Сай  участкасына      жөө адамдар жана мал өтүүчү көпүрөнү куруу боюнча долбоордогу   1 904,0(бир млн.тогуз жүз төрт миң) сом  өздүк салымы“ЗААВ   Чаарат”  ишканасы  тарабынан каржылануусу  эске алынсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  жана  түзүлгөн  ишкананын  жетекчисине   милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги Х   сессиясынын                                                                     № 15   токтому.   19-январь 2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Айыл чарба жерлерин ижарага берүү жөнүндө Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кзектеги   Х  сессиясы        Каныш-Кыя айыл аймагынын  айыл чарба  жерлерин  ижарага  берүү  боюнча   кайрылуусун карап   жана талкуулап Токтом  кылат:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын айыл чарба жерлерин ижарага  берүү  боюнча кайрылуусу  эске  алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын айыл чарба  багытындагы  жерлери  “Айыл чарба  багытындагы  мамлекеттик  фонддун жерлерин  ижарага  берүү  тартиби”  жөнүндө  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Кенешинин  2007-жылдын  29-июнундагы      N 1997-III  токтому менен   бекитилген  «Айыл чарба  жерлерин  кайра  бөлүштүрүү  фондунун  жерлерин  ижарага  берүү  шарттары жана  тартиби  тууралуу  ТИПТҮҮ  жобого  ылайык  ижарага  берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  жер  жана  агрардык маселелер, айыл чарбасы, өнөр  жайы  жана   муниципалдык  менчик  боюнча   туруктуу  комитетине  тапшырылсын.
Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги Х   сессиясынын                                                                     № 16  токтому.   19-январь  2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Калктуу конуштарга видео жана фотофиксация системаларын орнотуу жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги   Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагынын   калктуу  конуштарга  видео  жана  фотофиксация  системаларын  орнотуу  боюнча  кайрылуусун  карап жана талкуулап Токтом  кылат:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу  конуштарга  видео  жана  фотофиксация   системаларын  орнотуу    боюнча   кайрылуусу эске алынсын.
2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  калктуу конуштарына  видео жана фотофиксация системаларын  орнотуу   үчүн Каныш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтүү бюджетинин  тартыштыгы белгиленсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы бюджет  экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  Х   сессиясынын                                                                     № 17   токтому.   19-январь  2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Ата-энеси жок балдарга колдоо көрсөтүү жөнүндө Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  Х  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагындагы    тоголок  жетим  балдарга  жер  күбөлүктөрүн   алып  берүү боюнча  кайрылуусун  карап  жана талкуулап Токтом  кылат:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы тоголок  жетим  балдарга  жер  күбөлүктөрүн   алып  берүү  боюнча   кайрылуусу эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы тоголок жетим балдарга   жер  күбөлүктөрүн алып  берүү үчүн  Чаткал райондук  мамлекеттик   кадастр  жана  кыймылсыз  мүлккө     укуктарды  каттоо   бөлүмүнүн   тарифине  ылайык  тиешелүү акча каражаты бөлүнүп  берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы бюджет  экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  Х   сессиясынын                                                                     №18   токтому.   19-январь  2018-жыл                                                                   Каныш-Кыя  айылы Жайыт комитетинин   жетишпеген акча каражаттары боюнча   Каныш-Кыя   айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги   Х  сессиясы        Каныш-Кыя  айыл аймагынын Жайыт комитетинин  кайрылуусун  карап жана талкуулап Токтом  кылат:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Жайыт комитетинин  кайрылуусу  эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Жайыт комитетинин   ар кандай  чыгымдарына   бөлүнгөн  акча  каражаты  жетишпегенине  байланыштуу айрым статьяларына  кошумча    акча каражаты  тиркемеге ылайык  бөлүнүп  берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  жагы жер  жана  агрардык   маселелер, айыл  чарбасы, өнөр жайы  жана   муниципалдык   менчик  боюнча  туруктуу  комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын    кезектеги  Х сессиясынын                                                 №  19  Т О К Т О М У.      19-январь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагына ат майданын куруу боюнча   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  Х сессиясы Чаткал райондук  “Көк бөрү  жана күрөш ”федерациясынын   кайрылуусун   карап    чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Чаткал райондук “Көк бөрү жана күрөш ”федерациясынын кайрылуусу эске алынсын.
2.Каныш-Кыя айыл аймагында  улуттук  оюндарды жандандыруу,жаштарды  машыктыруу  үчүн ат майдандарын курууга тиешелүү  жер аянты бөлүнүп берилип, Каныш-Кыя айыл аймагынын стратегиялык  планына   киргизилип,ат майданын курууга тиешелүү  акча каражатын чечүү  жагы  инвесторлорду  тартуу менен   каралсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу   жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.       Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги  Х сессиясынын №  20   Т О К Т О М У.      19-январь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Мамлекеттик салык кызматынын  Чаткал райондук башкармалыгын  кайрылуусу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги   Х сессиясы Мамлекеттик салык кызматынын   Чаткал району  боюнча башкармалыгынын    кайрылуусун   карап    чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Мамлекеттик салык кызматынын Чаткал району боюнча башкармалыгынын     кайрылуусу эске алынсын.
 1. Мамлекеттик салык кызматынын Чаткал району боюнча башкармалыгынын    кайрылуусу   бюджет  экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу комитетинин кароосуна   калтырылсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө    жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасынын  орун басары  А.Кудайкуловго   милдеттендирилсин.       Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
    Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги  Х сессиясынын №  21   Т О К Т О М У.      19-январь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. КААБнун төрагасы Т.Мырзалиевдин кайрылуусу боюнча   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин VI  чакырылышынын  кезектеги  Х сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын  коомдук алдын алуу  борборунун   төрагасы  Т.Мырзалиевдин  эмгек маянасын төлөп берүү  боюнча   кайрылуусун   карап    чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын коомдук алдын алуу борборунун   төрагасы  Т.Мырзалиевдин  кайрылуусу эске алынсын.
 1. Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 25-июнундагы №82  мыйзамынын 12-1 статьясында  көрсөтүлгөндөй   КААБнун төрагасы Т.Мырзалиевдин  эмгек маянасы Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинде акча каражатынын  тартыштыгына  байланыштуу төлөнүп берилбесин  жана  башка булактардан каржылоо үчүн сунуш берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин бюджет  экономика  жана  финансы  боюнча   туруктуу комитетине  тапшырылсын.   Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги ХI сессиясынын № 1   Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                     Каныш-Кыя айылы. Жайыт комитетинин жыл ичинде аткарган иштери боюнча   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги ХI сессиясы Каныш-Кыя    айыл аймагынын  жайыт комитетинин  2017-жыл  ичинде   аткарган    иштери боюнча берген      маалыматына  ылайык, Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагынын   жайыт комитетинин  2017-жыл   ичинде  аткарган   иштери канааттандырарлык деп табылсын. 2.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 3.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын   кезектеги  ХI сессиясынын № 2   Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Жайыт комитетинин бюджетин бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы Каныш-Кыя    айыл аймагынын  жайыт комитетинин  2018-жылга   карата   түзүлгөн   сметасын,  мал башына   төлөнүүчү   тарифтердин, штаттык  бирдигин  жана   пайдалануу  30,0 га  жайыт аянтын   бекитип  берүү  жөнүндө  кайрылуусун   карап  чыгып жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :   1Каныш-Кыя  айыл аймагынын   жайыт комитетинин  төрагасы  Ж.Камчыбековдун   кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын   жайыт комитетинин  2018-жылга   карата  түзгөн  сметасы, мал башына   төлөнүүчү, штаттык  бирдиги  жана  пайдаланууга  30,0  га  жайыт  аянты  (№1,2,3,4,5)   тиркемеге  ылайык  бекитилсин. 3.Жайыт  комитетинин  2018-жылга  карата  бюджетин 1600557 сомго бекитилип, жер салыгы 204768 сомго, жайыт акысы  1395789 сомго бекитилип, Кыргыз Республикасынын  бюджеттик   кодексинин жана   “Жайыттар  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  мыйзамынын  ченемдерине ылайык  келтирүү   максатында, жайыт акынын үчтөн эки бөлүгү  1067,0 миң сом Жайыт комитетине которулуп  берилсин  жана үчтөн бир бөлүгү 328,8 миң сом  акча каражаты     Каныш-Кыя  айыл аймагынын   башкаруу аппаратынын 3111 беренесине бекитилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын   камсыз кылуу   жагы   жайыт  комитетинин  төрагасы  Ж.Камчыбековго   милдеттендирилип, көзөмөлдөө   жагы   айыл чарбасы  боюнча  туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  төрагасы:                                                                       Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын кезектеги  ХI сессиясынын № 3  Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин кайрылуусун карап чыгып  жана талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын  жайыт комитетинин  кайрылуусу  эске алынсын. 2.2018-жылдын январь айынын  башынан баштап ар бир атылган карышкырга  жайыт комитетинин инфраструктурага каралган акчадан 5000 сом (беш миң сом) өлчөмүндө  кызыктыруучу сыйлык катары  акча каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын   камсыздоо жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясынын № 4   Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы.                                 Калктуу конуштарга айыл статусун берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы  Каныш-Кыя айыл аймагынын тургундарынын кайрылуусун карап жана талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   Каныш-Кыя  айылынын   жалпы   тургундарынын   элдик  жыйынын   токтому  бекитилсин. 2.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү  жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    Каныш-Кыя  айылына караштуу    Жер-Капчыгай  калктуу  конушуна  айыл  статусу берилсин. 3.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү   жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    айыл  статусун  берүүгө  талап  кылынган  тиешелүү  документтерин  бүтүрүү  жагы  Каныш-Кыя  айыл   аймагына  милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын   көзөмөлдөө   жагы   жер  жана  агрардык   маселелер,  айыл чарбасы, өнөр жайы жана  муниципиалдык   менчик  боюнча   туруктуу   комитетке   тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  төрагасы:                                                                  Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын кезектеги   ХI сессиясынын № 5   Т О К Т О М У.    22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Калктуу конуштарга айыл статусун берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги ХI сессиясы Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу  Каныш-Кыя   айылынын   жалпы  тургундарынын  Каныш-Кыя    айылында  статус  алынбаган   калктуу  конуштарга    статус   алып   берүү  боюнча  элдик  жыйындын   токтому менен    жөнөтүлгөн   кайрылуусун  карап чыгып   жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   Каныш-Кыя   айылынын   жалпы   тургундарынын   элдик  жыйынын   токтому  бекитилсин. 2.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү   жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    Каныш-Кыя   айылына караштуу   Кайың-Суу  калктуу  конушуна  айыл  статусу берилсин. 3.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү   жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    айыл  статусун  берүүгө талап  кылынган  тиешелүү  документтерин  бүтүрүү  жагы  Каныш-Кыя  айыл   аймагына  милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын   көзөмөлдөө   жагы   жер  жана  агрардык    маселелер,  айыл чарбасы, өнөр жайы жана  муниципиалдык   менчик  боюнча  туруктуу   комитетке   тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  төрагасы:                                      Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясынын № 6  Т О К Т О М У.    22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Калктуу конуштарга айыл статусун  берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги ХI сессиясы Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу  Айгыр-Жал   айылынын   жалпы  тургундарынын  Айгыр-Жал    айылында  статус  алынбаган   калктуу  конуштарга    статус   алып   берүү  боюнча  элдик  жыйындын   токтому менен    жөнөтүлгөн   кайрылуусун  карап чыгып   жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   Айгыр-Жал   айылынын   жалпы   тургундарынын   элдик  жыйынын   токтому  бекитилсин. 2.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү   жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    Айгыр-Жал   айылына караштуу   Кара-Суу  жана     калктуу  конуштарына  айыл  статусу берилсин. 3.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү   жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    айыл  статусун  берүүгө  талап  кылынган  тиешелүү  документтерин  бүтүрүү  жагы  Каныш-Кыя  айыл   аймагына  милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын   көзөмөлдөө   жагы   жер  жана  агрардык   маселелер,  айыл чарбасы, өнөр жайы жана  муниципиалдык   менчик  боюнча   туруктуу   комитетке   тапшырылсын.   Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясынын № 7  Т О К Т О М У.    22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Калктуу конуштарга айыл статусун берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясы Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу  Айгыр-Жал   айылынын   жалпы  тургундарынын  Айгыр-Жал    айылында  статус  алынбаган   калктуу  конуштарга    статус   алып   берүү  боюнча  элдик  жыйындын   токтому менен    жөнөтүлгөн   кайрылуусун  карап чыгып   жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   Айгыр-Жал   айылынын   жалпы   тургундарынын   элдик  жыйынын   токтому  бекитилсин. 2.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү   жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    Айгыр-Жал   айылына караштуу   Кара-Булак  калктуу  конушуна  айыл  статусу берилсин. 3.Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2017-жылдын   23-октябрындагы  №690  “Кыргыз  Республикасында  2020-жылы   эл жана  турак  жай   фондун  каттоого   даярдык   көрүү   жана  өткөрүү   жөнүндө” токтомуна  ылайык    айыл  статусун  берүүгө  талап  кылынган  тиешелүү  документтерин  бүтурүү  жагы  Каныш-Кыя  айыл   аймагына  милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын   көзөмөлдөө   жагы   жер  жана  агрардык   маселелер,  айыл чарбасы, өнөр жайы жана  муниципиалдык   менчик  боюнча   туруктуу   комитетке   тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    ХI сессиясынын № 8   Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Айыл статусун  алуучу калктуу конуштардын чек араларын бекитип  берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын ХI сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу  Каныш-Кыя   айылынын   жалпы  тургундарынын  Каныш-Кыя   айылында  статус  алынбаган   калктуу  конуштарга    статус   алып   берүү  боюнча  элдик  жыйындын   токтому менен    жөнөтүлгөн   кайрылуусун  карап чыгып   жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу калктуу конуштарга айыл статусун алып берүү  боюнча кайрылуусу эске алынсын. 2.Калктуу конуштардын чек араларын тактоо боюнча тиешелүү  документтер толук болбогондугуна байланыштуу  Каныш-Кыя айыл аймагынын жер жана турак жай адиси К.Курманалиевге милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышынын көзөмөлдөө жагын өз\мө  калтырамын.
Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясынын № 9  Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя МТС муниципалдык ишканасынын бюджетин  бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин   VI  чакырылышынын кезектеги  ХI сессиясы Каныш-Кыя    айыл аймагынын  Каныш-Кыя МТС муниципалдык  ишканасынын    2018-жылга   карата   түзүлгөн   бюджетин,  тарифтерин, штаттык  бирдигин    бекитип  берүү  жөнүндө  кайрылуусун   карап  чыгып жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагынын   Каныш-Кыя  МТС муниципалдык  ишканасынын  жетекчиси  Т.Алимбековдун     кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Каныш-Кыя  МТС муниципалдык  ишканасынын  2018-жылга   карата   түзүлгөн   бюджетинин   киреше  бөлүгү 1 –тиркемеге   ылайык  жана   чыгаша  бөлүгү  2-тиркемеге  ылайык  бекитилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын   камсыз кылуу   жагы  Каныш-Кыя  МТС муниципалдык  ишканасынын  жетекчиси Т.Алимбековго   милдеттендирилип, көзөмөлдөө   жагы   бюджет экономика  жана  финансы  боюнча  туруктуу   комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                      Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги   ХI сессиясынын   № 10  Т О К Т О М У.      22- февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2018-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин чыгашасынан бир беренеден экинчи беренеге акча каражатын жылдыруу боюнча айыл аймагынын ФЭБ нүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүн угуп, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин сессиясы төмөндөгүдөй  белгилейт.Жогорудагы көрсөтүлгөн маалыматтарды угуп жана талкуулап,Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги   XI сессиясы ТОКТОМ   КЫЛАТ:                                                  1.Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2018-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин чыгашасынан  бир беренеден экинчи беренеге акча каражатын жылдыруу боюнча айыл аймагынын ФЭБ нүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсү эске алынсын. 2.Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2018-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин чыгашасынан бир беренеден экинчи беренеге тиркемеге ылайык 200,0 (эки жүз миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                                                          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги   ХI сессиясынын   № 11  Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Чакмак-Суу айылынын тургундарынын кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясы Чакмак-Суу   айылынын  тургундарынын   Ак Шоола  бала бакчасына  балдар  уктоочу   кровать  алып  берүү  боюнча    кайрылуусун   карап   жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Чакмак-Суу   айылынын  тургундарынын  Ак Шоола  бала бакчасына  балдар  уктоочу   кровать  алып  берүү  боюнча    кайрылуусу эске алынсын. 2.Ак-Шоола бала бакчасына балдар уктоочу кровать сатып алуу үчүн Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын X сессиясынын №6 токтомунун  6 бөлүмүнүн №4 тиркемесиндеги 70911 разделинен 36,0 (отуз алты миң )сом акча каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын ФЭБнүн башчысы К.Темирбековго  милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясынын № 12  Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Башкы-Терек орто мектебин капиталдык  оңдоодон өткөрүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги ХI сессиясы Башкы-Терек  орто мектебинин  директору   Т.Бекмуратовдун   Башкы-Терек  орто мектебин  капиталдык оңдоодон   өткөрүп   берүү  боюнча    кайрылуусун   карап  чыгып жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Башкы-Терек  орто мектебинин  директору   Т.Бекмуратовдун   Башкы-Терек  орто мектебин  капиталдык ондоодон   өткөрүп   берүү  боюнча   кайрылуусу эске алынсын. 2.Башкы-Терек орто мектебинин  капиталдык ремонттон өткөрүү  боюнча 2018-жылга проект сметаларынын долбоору түзүлсүн. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын   көзөмөлдөө   жагы   бюджет экономика  жана  финансы  боюнча  туруктуу   комитетке тапшырылсын .   Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги  ХI сессиясынын № 13   Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Райондук маданият үйүн капиталдык ремонттон өткөрүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги ХI сессиясы Чаткал райондук маданият  бөлүмүнүн   башчысы  Ж.Нурбаевдин   маданият  үйүн   капиталдык оңдоодон   өткөрүп   берүү  боюнча    кайрылуусун   карап  чыгып жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Чаткал райондук маданият  бөлүмүнүн   башчысы  Ж.Нурбаевдин   Маданият  үйүн   капиталдык оңдоодон   өткөрүп   берүү  боюнча    кайрылуусу эске алынсын. 2.Чаткал райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Ж.Нурбаевдин кайрылуусу эске алынып 2018-жылда проект сметаларынын долбоору түзүлүп,акча каражатын каржылоо жагы  Чаткал  райондук өнүктүрүү  фондусунан  суралсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын   көзөмөлдөө   жагы   бюджет экономика  жана  финансы  боюнча  туруктуу   комитетке тапшырылсын Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын кезектеги  ХI сессиясынын № 14  Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя ветсервисинин башчысы Э.Кубатбековдун   кайрылуусун  кароо жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясы Каныш-Кыя ветсервисинин башчысы Э.Кубатбековдун   кайрылуусун  карап чыгып   жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя ветсервисинин башчысы Э.Кубатбековдун кайрылуусу  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя ветсервисине вакциналарды,ийне жана башка жабдыктарды сатып  алуу учун каражат бөлүнүп берилсин жана келишимдин негизинде эки айлык мөөнөт менен эки штат бирдиги берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын   камсыздоо жагы Каныш-Кыя айыл аймагынынын ФЭБ нүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясынын № 15  Т О К Т О М У.      22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Арстанов Медердин кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин кезексиз  VI  чакырылышынын кезектеги ХI сессиясы Каныш-Кыя  айыл аймагынын электриги Арстанов Медердин кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын электриги Арстанов Медердин кайрылуусу эске алынсын. 2.Өндүрүштүк  зарылчылыкка байланыштуу келишимдин негизинде 0,5(жарым) ставка менен бир штат бирдиги берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын   камсыз кылуу  жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын ФЭБ нүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                 Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХI сессиясынын № 16  Т О К Т О М У    22-февраль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы.                       Каныш-Кыя айыл аймагына  ветеринардык клиника салуу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин VI  чакырылышынын кезектеги  ХI сессиясы Чаткал райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук башкармасынын башчысы Ж.Жолдошевдин    кайрылуусун  карап чыгып   жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Чаткал райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук башкармасынын башчысы Ж.Жолдошевдин кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл өкмөтүнүн  алдында  ветеринардык   клиниканын  имаратын  салууга жалпы  сметалык баасы 6 822680,0 (алты млн.сегиз жүз жыйырма эки миң алты жүз сексен)  сомунун ичинен  IFAD тарабынан  каралган  5117010,0 (беш млн.бир жүз он жети миң он)  сомдон  тышкары өздүк салым үчүн  Чаткал  райондук  өнүктүрүү   фондусунан  1 705670,0 ( бир млн. жети жүз беш миң алты жүз жетимиш)   сом акча  каражаты  каржылануусу  сунушталсын. 3.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  жайыт комитетинин   “Мал чарбасын жана рынокту   өнүктүрүү-2” долбоорунун  2 грантына   атайын  айыл чарба   техникаларын  сатып алууда  IFAD дан 11939250 (он бир миллион тогуз жүз отуз  тогуз миң эки жүз элүү) сом  өздүк  салым үчүн  каржылануусу сунушталсын. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы жер жана агрардык маселелер, айыл чарбасы, өнөр жайы жана муниципалдык менчик боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                                                           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезексиз  ХII сессиясынын № 1  Т О К Т О М У.      26- март  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. “Чебурашка”балдар бакчасына  каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин бюджет экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин    VI  чакырылышынын  кезексиз  ХII сессиясы “Чебурашка” балдар бакчасынын жетекчиси Г.Рыскулованын   кайрылуусун  карап чыгып   жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.“Чебурашка” балдар бакчасынын жетекчиси Г.Рыскулованын  кайрылуусу эске алынсын. 2.“Чебурашка“ балдар бакчасынын жаңы имаратын жасалгалоо үчүн башка кызматтарды төлөөгө байланышкан чыгымдар статьясынан-22154900   30 000 сом (отуз  миң сом),эмеректерди утурумдук ремонттоого чыгымдар статьясынан-22211100  20 000 сом ( жыйырма миң сом) акча каражатын утурумдук чарбалык чыгымдар максаты үчүн материалдарды жана предметтерди алып келүү статьясына-22221200 жалпы 50 000 сом (элүү миң сом) акча каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика жана финансы  боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                                                КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 1  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы. Курулуп   жана капиталдык ремонттон өткөрүлүп жаткан обьектилер жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы   Каныш-Кыя    айылдык Кеңешинин   04.06.2018-жылдагы  №4  буйругуна  ылайык   Каныш-Кыя   айыл аймагындагы   жергиликтүү  бюджеттен  курулуп  жана  капиталдык  ремонттон   өткөрүлүп  жаткан   объектилердин   сапаттуулугуна  көзөмөл  жүргүзүү  боюнча    түзүлгөн   убактылуу   комиссиянын  берген  маалыматын  угуп  жана  талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагындагы  жергиликтүү   бюджеттен   курулуп  жаткан   жана  капиталдык   ремонттон  өткөрүлүп   жаткан   объектилердин   сапаттуулугуна   көзөмөл  жүргүзүү   боюнча  түзүлгөн  убактылуу   комиссиянын  берген  маалыматы  эске алынсын. 2.Курулуп жаткан   объектилердин  кошумча  акча   каражатын  талап   кылып    жаткандыктан, экономика  жана  бюджет   боюнча   туруктуу   комитеттердин  кайра карап чыгуусуна   калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика жана финансы  боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.   Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын кезектеги   ХIII сессиясынын № 2  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Жайыт комитетинин аткарып жаткан иштери жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы          Каныш-Кыя    айылдык Кеңешинин   04.06.2018-жылдагы  №2  буйругуна  ылайык,   Каныш-Кыя   айыл аймагындагы   жайытка малдарды  жайгаштыруу  боюнча  жүргүзүлүп  жаткан  иштерге  көзөмөл  жүргүзүү  боюнча  түзүлгөн  убактылуу   комиссиянын  берген  малыматын  угуп жана  талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагындагы   жайытка малдарды   жайгаштыруу  боюнча   жүргузүлүп  жаткан  иштерге   көзөмөл  жүргүзүү  боюнча  түзүлгөн  убактылуу   комиссиянын  берген  маалыматы  эске алынсын. 2.Жайыт комитетинин  мүчөлөрү менен ар бир аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгы боюнча отурум  өткөрүп туруу    эскертилсин. 3.Каныш-Кыя  айыл аймагындагы  жайытка  малдарды   жайгаштыруу  боюнча   кемчиликтер  эске алынып,   кемчиликтерди  жоюу  боюнча   Каныш-Кыя    айыл аймагынын   Жайыт комитетине  эскертилсин жана  Жайыт комитетинин  ишин   көзөмөлгө  алуу жагы   Каныш-Кыя  айыл   аймагынын   башчысы  Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы жер жана  агрардык  маселелер,  айыл   чарбасы, өнөр жайы жана    муниципалдык   менчик   боюнча      туруктуу  комитетине    тапшырылсын.   Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    ХIII сессиясынын №3  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                                       Каныш-Кыя айылы Досбаев Сардарбектин арызын кароо жөнундө   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  XIII сессиясы          Каныш-Кыя  айылынын  тургуну   Досбаев   Сардарбектин  арызын  карап, анын   ден соолугуна  байланыштуу  операция   жасоо  үчүн   көп суммадагы  акча    керектелерин  эске алып                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылынын  тургуну   Досбаев  Сардарбектин  арызы  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя   айыл аймагынын  бюджетинен   Досбаев Сардарбекке операция жасатууга   50,0 (элүү миң)  сом   акча  каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 4  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылынын тургундарынын кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылынын  Женижок көчөсүнүн  тургундарынын  мурунку жылы   көчөгө   шагал төгүлүп,бирок  көчөнүн  айрым бөлүгүнө  толук төгүлбөй калгандыктан,  толук шагал   төгүп асфальт  жасап  берүү  боюнча кайрылуусун   карап жана талкуулап    Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Женижок көчөсүнүн  тургундарынын  кайрылуусу   эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын бюджетинин   тартыштыгы  эске алынып,  Женижок   көчөсүн асфальттап  берүү  келерки  жылга    калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 5  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                           Каныш-Кыя айылы Айгыр-Жал айылынын тургундарынын кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Айгыр-Жал  айылынын  Чапаев  участкасындагы электр   жарыгынын  өтө   начарлыгына байланыштуу  кошумча электр линияларын тартып берүү жөнүндөгү кайрылуусун карап жана талкуулап      Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Айгыр-Жал айылынын  Чапаев  участкасынын тургундарынын    кайрылуусу эске  алынсын. 2.Электр линиясын   тартууга  керектелүүчү  акча  каражаты такталып, түзүлгөн  смета  проектинин  негизинде  тиешелүү  акча каражатын  бөлүп берүү Каныш-Кыя айыл аймагына  милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                            Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 6  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                                       Каныш-Кыя айылы Т.Мырзалиевдин эмгек маянасы жөнүндө   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Коомдук алдын алуу   борборунун   төрагасы   Т.Мырзалиевдин   арызын   карап  чыгып,   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  коомдук алдын алуу   борборунун    төрагасынын   арызы  эске алынсын. 2.Коомдук алдын алуу  борборунун  төрагасына   келишимдин   негизинде  2018-жылдын июнь  айынан  5,0 (беш миң) сом  эмгек  акы   төлөп берүү   белгиленсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ                                                                            АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 7  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                         Каныш-Кыя айылы Сапаралиев Абдубакирге материалдык жардам берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Айгыр-Жал  айылынын  тургуну  Сапаралиев  Абдубакир  Абдулдаевичтин   турмуш  шартын, көп балалуу  экендигин, үй-там  салууга   мүмкүнчүлүгү  жоктугун,  жаш  балдарынын   келечеги  үчүн  айыл  тургундары  ашар  жолу  менен  үй- там  куруп бере тургандыгын  эске алып,   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  Айгыр-Жал айылынын  тургуну  Сапаралиев  Абдубакирдин   турмуш  шарты  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын жергиликтүү   бюджетинен  70,0 (жетимиш миң) сом   акча каражаты   бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 8  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. А.Алматованын арызын  кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Каныш-Кыя  айылынын  тургуну  А.Алматованын  арызын  карап жана талкуулап Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылынын  тургуну А.Алматованын  арызы  эске алынсын. 2.Үй- тамга  келтирилген  чыгымдар  өзгөчө   кырдаалдардын  алдын алуу  башкармалыгы  менен  бирдикте  атайын   комиссия   менен  такталсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезектеги  ХIII сессиясынын № 9  Т О К Т О М У.    7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Терек-Сай айыл аймагынын кайрылуусун  кароо жөнүндө Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши    Терек-Сай айыл аймагынын  24-май 2018-жылдагы   кайрылуусунда  Каныш-Кыя   совхозу  болуп   турганда  Кызыл-Токой   совхоздун  №3  бөлүмчөсү   болуп келген. Совхоз   тарагандан  кийин  1994-жылы айыл   өкмөттөр   түзүлгөндөн   кийин  Кызыл-Токой  айылы   Каныш-Кыя   айылынын  135 км  алыстыкта   жайгашкандыктан, Терек-Сай   айыл  өкмөтүнө   Кызыл-Токой  айылынын  бардык  документтери   өткөрүлүп   берилгендигин,  администрациялык-аймактык  түзүлүштүн  41703230822050 коду менен   Каныш-Кыя  айыл  аймагында   катталып  жүргөндүгүн эске алып,  Терек-Сай  айыл  аймагынын   карамагына  өткөрүп   берүү жөнүндө  билдирүүсүн  карап жана талкуулап   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Терек-Сай айыл аймагынын  24.05.2018-жылдагы   кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагында  администрациялык-аймактык  бирдиктердин  41703230822050  коду менен   жүргөндүгүн  эске алып,  Терек-Сай    айыл аймагына  өткөрүп  берүү,Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына   ылайык  ААБОТтун  классификаторун  жүргүзүүнү    Улуттук стат комитетинин  Башкы эсептөө  борборуна   сунушталсын. 3.Терек-Сай айыл аймагында  Кызыл-Токой айылынын   бардык  социалдык   маселеси  каралып  жаткандыктан,  географиялык  жактан  жакын жайгашкандыктан  Терек-Сай  айыл аймагына  өткөрүлүп  берилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя  айыл аймагына милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги   ХIII сессиясынын № 10  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Ж.Жайлоевага жардам берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Каныш-Кыя  айылынын  тургуну  Ж.Жайлоеванын  турмуш — шартын  карап,  үй- тамынын  эскилиги    жеткендигин  эске алып,   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги  XIII сессиясы                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылынын  тургуну   Ж.Жайлоеванын   арызы  эске  алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын жергиликтүү   бюджетинен  60,0 (алтымыш миң) сом   акча каражаты   бөлүнүп   берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги   ХIII сессиясынын № 11 Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Н.Валижанованын арызын кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Чакмак-Суу   айылынын  тургуну  Н.Валижанованын  турмуш- шартын   жана   тамын ондоого    жардам сурап  жазган  арызын  карап   жана талкуулап    Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги XIII сессиясы                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу  айылынын  тургуну  Н.Валижанованын  турмуш шарты  эске   алынсын. 2.Үй -тамын  ондоого   Каныш-Кыя айыл аймагынын    бюджетинен  24,0 (жыйырма   төрт миң) сом    акча каражаты  бөлүнүп     берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 12  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Г.Алтыбаевага жардам берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Айгыр-Жал   айылынын  тургуну  Алтыбаева Гулзаттын  ден  соолугуна  байланыштуу   анын  турмуш —  шартын карап  жана талкуулап     Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу  Айгыр-Жал айылынын  тургуну Г.Алтыбаеванын   арызы  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын жергиликтүү   бюджетинен   50,0 (элүү  миң )сом   акча каражаты   бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезектеги  ХIII сессиясынын № 13 Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Б.Баймырзаевдин тиш дарылоочу аппарат алып берүү боюнча кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Чаткал райондук  жалпы дарыгерлер  практика  борборунун   директору  Б.Баймырзаевдин   тиш дарылоочу (бор машина)  аппаратты   алуу боюнча   кайрылуусун карап,    Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги   XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагындагы   Чаткал райондук  жалпы   дарыгерлер   практика  борборунун  директору  Б.Баймырзаевдин  кайрылуусу  эске алынсын. 2.Райондук  жалпы   дарыгерлер   практика   борборунун   тиш тазалоочу  (бор машина)   аппаратына  жалпы 250,0 (эки жүз элүү  миң) сом   акча керектелери  эске  алынып, бюджеттин    тартыштыгына   байланыштуу    Чаткал райондук   фондусунан  акча каражатын   бөлүштүрүп берүү  жагы суралсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын кезектеги    ХIII сессиясынын № 14  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Айгыр-Жал айылынын тургундарынын кайрылуусун  кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Айгыр-Жал  айылынын Үстүңкү айыл жаны  конушунун электр зымдарынын   тартылышы   начардыгын   линияны оңдоп  түзөө,  трансформаторлорду  жылдыруу боюнча   кайрылуусун карап,  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына    караштуу  Айгыр-Жал айылынын    тургундарынын  кайрылуусу  эске алынсын. . 2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  бюджетинин  тартыштыгын  эске   алып, жаңы конуштагы   тургундардын   электр  линиясын    мыйзамга   ылайык  оңдоо үчүн   2019-жылга   калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезектеги ХIII сессиясынын № 15  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. “Чаткал Жеткинчек”балдар эс алуу борборуна инвентарларды алып берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Каныш-Кыя айыл аймагына  караштуу  “Чаткал Жеткинчек”  балдардын  эс алуу  борборунун шартын   жакшыртуу   боюнча  карап жана талкуулап    Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги   XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына   караштуу  “Чаткал Жеткинчек”  балдардын  жайкы  эс алуу   борборунун  шартын  жакшыртуу   эске алынсын. 2.“Чаткал Жеткинчек”  балдардын  эс алуу   борборуна   керектүү    инвентарларды  алуу   үчүн   ар кандай   чыгымдардын  эсебинен  200,0 (эки жүз  миң) сом   акча   каражаты  бөлүнүп   берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 16  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы А.Баймырзаев орто мектебинин жылытуу системасын оңдоо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   А.Баймырзаев  атындагы  орто мектебинин  директорунун  кайрылуусун карап, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылынын   А.Баймырзаев  атындагы  орто   мектебинин  директорунун  кайрылуусу   эске алынсын. 2.Мектептин жылытуу   системасын  курууга   карата  толук   сметалык   бааларын   тактап  акча  каражатын   каржылоо  2019-жылдын    бюджетине  калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги   ХIII сессиясынын № 17  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы “Алтын бешик ” балдар бакчасына каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   “Алтын Бешик”  мектепке  чейинки  билим беруу  уюмунун   жетекчиси   С.Алымкулова   бала бакчага  ажааткана  куруу   үчүн акча  каражатын  сураган  кайрылуусун карап  чыгып,     Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу  “Алтын  Бешик”   балдар бакчасынын  кайрылуусу  эске   алынсын. 2.Бала бакчага  ажааткана  куруу үчүн   Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү  бюджетинен  70,0 (жетимиш миң) сом   акча каражаты  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 18  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя-Сай участкасына көпүрө куруу жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,       Каныш-Кыя  айыл аймагынын   Каныш-Кыя — Сай  участкасына  көпүрө  куруунун  жалпы    сметалык долбоорун   карап чыгып,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылынын  тургундарынын  Каныш-Кыя -Сайга  көпүрө  салуу  боюнча  жазган  кайрылуусу  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  -Сай  көпүрөсүнүн  жалпы   сметалык   долбоорун  карап,  бюджетте акча  каражатынын   тартыштыгын  эске  алып,   бюджетке акча  түшкөндөн кийин кайра   каралсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча      комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги   ХIII сессиясынын № 19  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Чаткал райондук аскер комиссариатынын кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык кеңеши  Чаткал райондук  аскер комиссариатынын   майору  А.Акматбековдун   кайрылуусунда  аскер   комиссариатына  курулуш   материалдык, эмерек   жабдууларды   алуу боюнча   берген   кайрылуусун  карап,  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги   XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына    караштуу  райондук  аскер   комиссариатынын  билдирүүсү эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айылдык кеңешинин  бюджетинин тартыштыгын эске   алып,  Чаткал райондук  аскер комиссариатынын  кайрылуусун   чечип берүү  2019-жылга калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 20  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Райондук балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Райондук балдар  жана  өспүрүм  спорт  мектебинин  директорунун  кайрылуусун  карап  чыгып,     Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл айылындагы    Балдар  жана  өспүрүм  спорт  мектебинин   директорунун   кайрылуусу  эске алынсын. 2.Балдар жана  өспүрүм  спорт  мектебине  керектелүүчү  тиешелүү   акча каражатын    кайра карап, тактап   бөлүп берүү  бюджет экономика  жана  финансы боюнча  туруктуу  комитетке  калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кехзектеги  ХIII сессиясынын № 21  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                                       Каныш-Кыя айылы Чаткал райондук мамлекеттик архивинин кайрылуусуну кароо жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Чаткал   райондук  мамлекеттик   архивинин  башчысынын   кайрылуусун  карап чыгып,    Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылындагы Чаткал  райондук  мамлекеттик   архивинин   башчысынын   кайрылуусу  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айылдык кеңешинин  бюджетинин   тартыштыгына    байланыштуу   акча каражатын  бөлүп берүү  келерки жылга   калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 22  Т О К Т О М У.    7- июнь  2018-жыл                                                                       Каныш-Кыя айылы Кыргыз  Республикасынын  “Жайыттар жөнүндө”  мыйзамын ишке ашыруу   боюнча   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба, тамак –аш  өнөр жайы жана  мелиорация  министрлигинин  16.05.2018-жылдагы  №3014/2363  чыгыш сандуу  катында  Кыргыз  Республикасынын  “Жайыттар жөнүндө”  мыйзамын ишке ашыруу   боюнча   чаралар  тууралуу  токтомун  ишке   ашыруу  жана   ошондой   эле  облустар,   райондор  жана   жергиликтүү   өз алдынча  башкаруу   органдары  аралык  узак  мөөнөттүү  пайдаланууга   берилген  жайыт  жерлерин   башкаруудагы    пайдалануудагы   жаралган  маселени   чечүү   көрсөтүлгөн  Кыргыз  Республикасынын   Өкмөтүнүн  мыйзамына ылайык  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнундагы  №386  токтомунун  негизинде  жергиликтүү  өз алдынча   башкаруу   органдарынын   жайыттарынын чек аралары  белгиленип  айыл  өкмөтүнө   өткөрүлүп   берилгендиги   белгиленсин. 2.Кыргыз Республикасынын   райондорунун  жана  облустарынын   мурдагы  колхоз жана  совхозунда   узак  мөөнөттүү   пайдаланууга   берилген  (1999-жылдын  июнь айына чейин)  башка райондордун  жана   облустардын   администрациялык   аймагында   жайгашкан   жайыт  участоктору  мындан  ары  2020-жылга  чейин  ошол  райондордун  жана   облустардын   карамагында калары  белгиленгендиги  Кыргыз Республикасынын   Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнундагы  №386  токтомун   өзгөртүүсүз  калтыруу   жагы   сунушталсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Жер жана  агрардык  маселелер,  айыл чарбасы, өнөр жайы   жана   муниципалдык  менчик  боюнча    туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 23  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                           Каныш-Кыя айылы Мектепке чейинки билим берүүчү мекемелердин кызматкерлердин сапар чыгымдарына каражат бөлүү  жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши   Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы Н.Жолдошевдин  билдирүүсүндө көрсөтүлгөндөй  балдар   бакчасынын   кызматкерлеринин  сапарга   кетүүчү   чыгымдарын   карап жана талкуулап   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы Н.Жолдошевдин билдирүүсү   эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагына  караштуу   балдар   бакчалардын кызматкерлеринин   сапар   чыгымына  бир статьядан  2- статьяга  которуу   жолу менен   100,0 (жүз миң) сом   акча каражаты  бөлүнүп   берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу   комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 24  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Зыянга учураткан малдардын төлөмдөрүн бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши,   Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу, Башкы-Терек,  Коргон-Сай, Каныш-Кыя, Айгыр-Жал  айылдарынын   тургундарынын  токтомунда   көп жылдык  чөптөр,  эгин талаасына  түшкөн  малдарды   тартипке  келтирүү  жөнүндөгү  элдик жыйындардын протоколдорун   айылдык Кенештин  сессиясында    бекитип  берүү боюнча    кайрылуусун   карап  жана талкуулап  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу     айылдардын элдик жыйындарынын протоколдоруна ылайык  зыянга учураткан малдардын төлөмдөрү бекитилсин. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын    ар бир айылында  бекитилген токтомго ылайык тузүлгөн комиссия менен бирдикте  иш алып баруу жагы айыл башчыларга милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу  жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                             ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги   ХIII сессиясынын № 25  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Ченемдик укуктук актыларынын бузулушун четтетүү  жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Чаткал райондук прокуратурасынын 15.05.2018-ж. № 11/1-341-18 чыгыш сандуу ченемдик укуктук актыларынын бузулушун четтетүү  жөнүндөгү сунушун карап чыгып                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Чаткал райондук прокуратурасынын берген ченемдик актыларынын бузулушун четтетүү  сунушу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айылына караштуу “Кайын-Суу” калктуу конушуна айыл статус берилсин деп 2018-жылдын 22-февралындагы №5 сандуу токтому мыйзамсыз деп табылып жокко чыгарылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук, укук тартиби, жаратылышты коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги  ХIII сессиясынын № 26  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                            Каныш-Кыя айылы Каныш-Кыя МТС муниципалдык ишканасынын гаражын оңдоп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу   Каныш-Кыя МТС  муниципалдык   ишканасынын   жетекчиси  Т.Алимбековдун  билдирүүсүндө   гаражды  ондоп   берүү  жөнүндө  кайрылган,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенештин  VI  чакырылышынын   VIII   сессиясында   гаражды сатып  алган,   гаражды саткан адам   сынган  шиферлерди  оңдоп  түзөө, айланасын королоо,  дарбаза  коюу  сунушталган,бирок   ушул күнгө  чейин   аткарылбагандыгы, азыркы  күндө   техникаларды   гаражга  коюуга   туура келип  жаткандыгын  көрсөткөн  кайрылууну  карап чыгып,  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя МТС  муниципалдык   ишканасынын  жетекчиси  Т.Алимбековдун   кайрылуусу  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя   айыл аймагынын  бюджетинин    тартыштыгына   байланыштуу   бюджетке  акча   түшкөндө  кайра  каралып   бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы  боюнча   туруктуу  комитетке   тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги   ХIII сессиясынын № 27  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Муниципалдык обьектилерге талапка ылайык жабдууларды алып берүү жөнүндө   Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу бала   бакчалардын, жалпы билим  берүүчү   мектептерде  экотехинспекциянын    талаптарына   ылайык   жабдууларды алып берүү   боюнча   Каныш-Кыя    айыл аймагынын   башчысынын  билдирүүсүн   угуп жана талкуулап,  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги   XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу  жалпы   билим берүүчү   мектептердин, бала  бакчалардын   керектүү   жабдууларды  алуу   боюнча   Каныш-Кыя   айыл аймагынын    башчысынын   билдирүүсү  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  бюджетинин   тартыштыгына   байланыштуу бюджетке  кошумча акча  каражаты    түшкөндө  кайра  каралып   бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча    туруктуу  комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                        ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын   кезектеги  ХIII сессиясынын № 28  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Каныш-Кыя айылынын таза суу долбооруна кошумча каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя   айыл аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин   билдирүүсүн   жана  “АСТАС-Строй”  ЖЧКсы  тарабынан    Каныш-Кыя   айылына  курулуп  жаткан   таза   суунун   долбоорундагы   кемчиликтерди  эске  алуу менен   кошумча  курулуш    материалдарын  алууга   жана   жумуштарды   аткарууга    акча каражатын   бөлүп  берүү   боюнча   кайрылуусун карап чыгып,  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.“АСТАС-Строй”  ЖЧКсынын  жетекчисинин  таза суунун   курулуш   иштерин    аягына   чыгаруу   боюнча    жазган    кайрылуусу   эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айылына   курулуп   жаткан  таза суунун  сметасына   ылайык   акча   каражатын  бөлүп  берүү  жана  суу  жетпеген   участокторду  коштуруу  жагы  Таза  Суу   департаментинен  жана  Чаткал райондук   өнүктүрүү  фондунан   суралсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча    туруктуу  комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын  кезектеги   ХIII сессиясынын № 29  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылынын участкаларына  таза суу чыгаруу  жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясы,  Каныш-Кыя   айылынын   тургундарынын   Лесная  жана  Ногоев   участкаларын   таза суу  менен  камсыздоо  боюнча   керектүү   материалдарды  алууга   жардам  берүү  жөнүндөгү  кайрылуусун  карап  чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айылындагы  Лесная  жана  Ногоев   участкаларын  таза суу  менен  камсыз  кылуу  боюнча   жазган   элдин кайрылуусу  эске алынсын. 2.Азык-түлүк   программасынын  негизинде  түзүлгөн  сметалык   баага   карап  бюджеттен  акча  каражаты  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча    туруктуу  комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезектеги  ХIII сессиясынын № 30  Т О К Т О М У.      7- июнь  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Айгыр-Жал айылынын участкаларына таза суу чыгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги  XIII сессиясы,  Айгыр-Жал   айылында  Жаңы-Кыштак, Үстүңкү  айыл  участкаларына   таза  суу   чыгаруу   боюнча   керектүү   материалдарды  алып   берүүгө   жардам берүү   жөнүндө  элдин   кайрылуусун     карап  чыгып  Каныш-Кыя  айылдык Кеңеши                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Айгыр-Жал   айылындагы  Жаңы-Кыштак, Үстүңкү  айыл  участкаларын  таза суу  менен  камсыз  кылуу  боюнча   жазган   элдин кайрылуусу  эске алынсын. 2.Азык-түлүк   программасынын  негизинде  түзүлгөн  сметалык   баага   карап  бюджеттен  акча  каражаты  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча    туруктуу  комитетке  тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 1  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы “Оптимум  Трейд”ЖЧКсына  геологиялык чалгындоого макулдук берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши,  Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу “Аюучачы  участкасынан”  160га  жер  аянтына    “Оптимум Трейд”  ЖЧКсына   Кыргыз  Республикасынын  Өнөр  жай,  энергетика  жана   жер   казынасын  пайдалануу  мамлекеттик    комитети  тарабынан  2017-жылдын  23-августундагы  “Геологиялык чалгындоо максатында  жер   казынасын  пайдалануу  укугуна”   берилген   5552 АР сандуу  Лицензияга  жана   ушул  Лицензиянын  2017-жылдын  11-декабрында  берилген  №2  Лицензиялык   макулдашуусуна  ылайык  геологиялык   чалгындоо  иштерин  жүргүзүүгө  макулдук  берүүгө,  ошондой  эле   жогоруда  аталган  комитет  тарабынан  2018-жылдын  12-июнунда  “Казып  иштетүү  максатында  жер   казынасын  пайдалануу  укугуна”   берилген  6002 АЕ сандуу  Лицензияга  жана  ушул  Лицензиянын  №1  Лицензиялык   макулдашуусуна  ылайык,   Каныш-Кыя   айыл аймагына  караштуу 5,34 га  жер аянтына  чачыранды  алтынды  казып  иштетүүнун  техникалык   проектисин  түзүүгө   жер  бөлүп  берүү  жөнүндө     Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу “Аюучачы  участкасынан”  160 га  жер  аянтына    “Оптимум Трейд”  ЖЧКсына   Кыргыз  Республикасынын  Өнөр  жай,  энергетика  жана   жер   казынасын  пайдалануу  мамлекеттик    комитети  тарабынан  2017-жылдын  23-августундагы  “Геологиялык чалгындоо максатында  жер   казынасын  пайдалануу  укугуна”   берилген   5552 АР сандуу  Лицензияга  жана   ушул  Лицензиянын  2017-жылдын  11-декабрында  берилген  №2  Лицензиялык   макулдашуусуна  ылайык  геологиялык   чалгындоо  иштерин  жүргүзүүгө  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  казынасы  жөнүндөгү”  мыйзамынын  39-беренесинин  6-бөлүмүн  жетекчиликке  алып, геологиялык  чалгындоо  иштерин  жүргүзүүгө  макулдук  берилсин. 2.Ошондой эле  Оптимум Трейд”  ЖЧКсына   жогоруда  аталган  комитет  тарабынан 2018-жылдын  12-июлунда  “Казып  иштетүү  максатында  жер  казынасын пайдалануу  укугуна”  берилген  6002 АЕ  сандуу  Лицензияга  жана  ушул Лицензиянын  №1  Лицензиялык   макулдашуусуна  ылайык,  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  караштуу 5,34га жер  аянтына  чачыранды  алтынды  казып   иштетүүнүн  техникалык  проектисин  түзүүгө, ал эми  казып  иштетүүгө  Лицензиялык  макулдашуу  алгандан кийин,  ушул  Токтомдун  негизинде  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  казынасы  жөнүндөгү” мыйзамынын  39-беренесинин  2-5-6 бөлүмдөрүн  жетекчиликке  алып,   казып иштетүүгө  жер бөлүп  берүү  жагы   Каныш-Кыя  айыл өкмөтүнө  милдеттендирилсин. 3.“Оптимум Трейд” ЖЧКсына  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына   ылайык   иш жүргүзүү, экологиялык  коопсуздукту   сактоо,   салыктык жана   салыктык  эмес  төлөмдөрдү  өз  убагында   төлөп  туруу жагы  милдеттендирилсин . 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук, укук  тартиби,  жаратылышты коргоо,  экологияны коргоо жана этика боюнча  туруктуу  комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 2  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. “Баргы и Ко”ЖЧКсынын кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   “Баргы и Ко”  ЖЧКсынын  жетекчиси    чачынды алтынды  казып   иштетүү  боюнча  29,17 га  жер  аянтын  бөлүштүрүп  берүү   боюнча  кайрылуусун   карап чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  Кеңешинин “Баргы и Ко” ЖЧКсынын   кайрылуусу   эске  алынсын. 2.Жалпы элдик жыйындын   протоколунун негизинде     кайрадан   кароого  калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  мыйзамдуулук  укук  тартиби,   жаратылышты коргоо, экологияны  коргоо  жана  этика  боюнча   туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 3  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                            Каныш-Кыя айылы Каныш-Кыя МТС ишканасынын билдирүүсу жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши,  Каныш-Кыя  МТС  ишканасынын   жетекчиси   Т.Алимбековдун   гаражды   уюштурууга   акча каражатын   бөлүштүрүп  берүү   боюнча   билдирүүсүн  карап чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин     VI чакырылышынын       кезексиз  XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  МТС  ишканасынын   жетекчисинин билдирүүсү   эске  алынсын. 2.Каныш-Кыя  МТС  ишканасынын   гаражына  жалпы   талапка  ылайыктуу  смета  проекти  түздүрүп,  зарылдыгына  жараша  акча   бөлүштүрүп  берип,  гаражды   толук  аягына   чейин  бүтүрүү    Каныш-Кыя  айыл аймагынын   башчысына   милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  бюжет  экономика  жана  финансы  боюнча    туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 4  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Башкы-Терек айылындагы көпүрөнүн  жээгин бекемдөө жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин  Башкы-Терек  айылындагы  көпүрөнүн  жээгин   бекемдөө  боюнча Азык-түлүк  программасы  тарабынан   жактырылып   сунушталган   долбоорун   карап, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин   VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Башкы-Терек   айылындагы  көпүрөнүн  жээгин   бекемдөө  боюнча   сунушталган  долбоору  эске  алынсын. 2.Азык-түлук  коопсуздук программасынын   негизинде  түзүлгөн  сметалык  баага  карап  бюджеттен  акча  каражаты   бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 5  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Коргон-Сай айылына балык чарбасын уюштуруу жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин   Коргон-Сай  айылындагы  балык чарбасын   уюштуруу  боюнча Азык-түлүк  программасы  тарабынан   жактырылып  сунушталган  долбоорун  карап  чыгып Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  башчысынын  Коргон-Сай   айылындагы   балык   чарбасын  уюштуруу  боюнча   сунушталган   долбоору  эске  алынсын. 2.Азык-түлүк  коопсуздук  программасынын   негизинде  түзүлгөн  сметалык  баага  карап  бюджеттен  акча  каражаты   бөлүнүп,  келишимдин негизинде  муниципалдык  менчик  болуп  түзүлсүн. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 6  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Түлөберди -2  сугат каналын бекемдөө  долбоору  жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин  Түлөберди-2 сугат  каналын  бекемдөө  боюнча  Азык-түлүк  программасы  тарабынан   жактырылып   сунушталган долбоорун  карап чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  башчысынын  Түлөберди-2 сугат каналын  бекемдөө  боюнча   сунушталган   долбоору эске   алынсын. 2.Азык-түлүк  коопсуздук  программасынын   негизинде  түзүлгөн  сметалык  баага  карап  бюджеттен  акча  каражаты   бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 7  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя-Сай көпүрөсүнүн жээгин бекемдөө долбоору жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин  Каныш-Кыя  айылындагы  Каныш-Кыя-Сай көпүрөсүнүн  жээгин  бекемдөө  боюнча  Азык-түлүк  программасы  тарабынан   жактырылып  сунушталган  долбоорун  карап   чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  башчысынын  Каныш-Кыя -Сай көпүрөсүнүн  жээгин  бекемдөө  боюнча   сунушталган  долбоору   эске   алынсын. 2.Азык-түлүк  коопсуздук программасынын   негизинде  түзүлгөн  сметалык  баага  карап  бюджеттен  акча  каражаты   бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 8 Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Кайың-Суу -2 сугат каналын тазалоо.ремонттоо долбоору жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин  Кайың-Суу-2 сугат каналын  тазалоо, ремонттоо  боюнча  Азык-түлүк  программасы  тарабынан   жактырылып  сунушталган  долбоорун  карап   чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз  XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  башчысынын  Кайын-Суу-2  сугат каналын  тазалоо, оңдоо боюнча    сунушталган  долбоору   эске   алынсын. 2.Азык-түлук   коопсуздук   программасынын   негизинде  түзүлгөн  сметалык  баага  карап  бюджеттен  акча  каражаты   бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 9 Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Кара-Булак участкасындагы курулуп жаткан бала бакчага кошумча каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин  Кара-Булак участкасындагы  курулуп жаткан  балдар бакчасына   курулуш  иштери  үчүн   кошумча  акча  каражаты   керектиги жөнүндө   билдирүүсүн    карап  жана талкуулап, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысынын  Кара-Булак   участкасындагы     курулуп жаткан  балдар   бакчасы боюнча  берген  билдирүүсү  эске алынсын. 2.Кара-Булак   участкасындагы  балдар   бакчасына  сметада  көрсөтүлгөн  баада  бюджеттен  кошумча  акча  каражаты  бөлүнүп  берилсин . 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 10  Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Чакмак-Суу ФАПынын айлана-тегерегин королоого  кошумча каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин Чакмак-Суу   айылындагы ФАПтын  жаңы курулуп  жаткан  имараттын  айлана тегерегин королоо  боюнча  берген  маалыматын  карап   чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз  XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын   башчысынын  Чакмак-Суу   айылындагы  ФАПтын  жаңы курулуп жаткан   имаратынын  айланасын королоо  боюнча   берген  сунушу  эске  алынсын. 2.Чакмак-Суу  айылындагы ФАПтын   айланасын  королоого   сметада  көрсөтүлгөн  баада  бюджеттен  кошумча   акча  каражаты бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 11   Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы “Айчубак ”бала бакчасынын курулуш иштерине каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши, Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевдин  “Айчубак”  балдар бакчасынын  курулуш   иштерине  кошумча   акча  каражат керектиги жөнүндө  билдирүүсүн  карап  чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын   башчысынын  “Айчубак”  балдар бакчасы боюнча  берген   сунушу  эске  алынсын. 2.“Айчубак”   балдар  бакчасына  сметада  көрсөтүлгөн  баада бюджеттен кошумча   акча каражаты  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 12   Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Коммуналдык чарбага жумуш  орундарын чечип берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын   коммуналдык  чарбасынын  инженери   М.Чонатаевдин  Чакмак-Суу, Башкы-Терек, Коргон-Сай   айылдарында  таза суу   түтүкчөлөрү  бүтүп  ишке   берилгендиктен,  эки жумушчу  орунду  чечип  берүү  боюнча   кайрылуусун    карап  жана талкуулап, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз       XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Коммуналдык  чарбанын   инженеринин  кайрылуусу    эске алынсын. 2.Чакмак-Суу, Башкы-Терек, Коргон-Сай  айылдарындагы  таза  сууга   эки жумушчу  орун   бөлүштүрүлүп берилсин . 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 13   Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Кайың-Суу айылындагы ФАПка көмүркана салууга каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылынын Кайың-Суу   участкасындагы   ФАПтын   жетекчисинин  кайрылуусун  карап жана талкуулап,  Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз       XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Кайың-Суу  ФАПтын   жетекчисинин   кайрылуусу    эске алынсын. 2.Кайың-Суу  ФАПка  көмүркана  салуу үчүн  бюджеттен  85 (сексен беш  миң) сом  бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет экономика  жана   финансы   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 14   Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Кылмыштуулуктун алдын алуу,коопсуздукту сактоо жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши, Чаткал  райондук  ички иштер  башкармалыгынын   кылмыштуулукту  алдын алуу,  жарандардын  коопсуздугун  сактоо  боюнча   кайрылуусун  карап  чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз       XIV сессиясы                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1Чаткал  райондук   ички иштер  башкармалыгын  коопсуздукту  алдын алуу  боюнча    кайрылуусу    эске алынсын. 2.Кылмыштуулукту алдын алуу  чаралары  боюнча  айылдын   аксакалдар  соттору  эл менен  бирдикте  карап   мыйзамга  ылайык  чечим  чыгаруу  жагы   сунушталсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук, укук  тартиби,   жаратылышты коргоо, экологияны коргоо  жана  этика  боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 15   Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы. Участкалык шайлоо комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши, Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы  шайлоо  боюнча    Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу   ар бир  айылдардагы  участкалык шайлоо   комиссиянын   курамын   бекитип   берүү  жонүндөгү  кайрылуусун  карап  чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз       XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  айылдарындагы  ар бир  айыл  боюнча   участкалык  шайлоо   комиссиясынын  курамын  бекитүү  жөнүндөгү  сунушу  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  ар бир  участка  боюнча   түзүлгөн  комиссияларынын  курамдары  бекитилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук, укук  тартиби,   жаратылышты коргоо, экологияны коргоо  жана  этика   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 16   Т О К Т О М У.      20- июль  2018-жыл                                                                Каныш-Кыя айылы Каныш-Кыя МТС муниципалдык  ишканасына чөп чабуучу машина алуу жөнүндө   Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Каныш-Кыя  МТС муниципалдык ишканасынын  жетекчисинин  трактордук   косылканын  биздин   шартка  туура   келбегендиктен  аны  КПС-5 чөп чабуучу   машинасына   алмаштыруу  боюнча   берген    кайрылуусун  карап  чыгып, Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезексиз       XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  МТС  муниципалдык ишканасынын   жетекчисинин   кайрылуусу  эске алынсын. 2.Техникаларды  алмаштыруунун  мыйзамдуулугун  карап чыгып,  алмаштыруу   жагы Каныш-Кыя  МТС муниципалдык ишканасына   эскертилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук, укук  тартиби,   жаратылышты коргоо, экологияны коргоо  жана  этика   боюнча  туруктуу     комитетке     тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 17   Т О К Т О М У.      20.07.2018-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы Чакмак-Суу айылындагы ФАПтын курулуш иштерине кошумча каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл   аймагына караштуу Чакмак-Суу  айылындагы ФАПтын  курулуш иштерине кошумча акча каражатын бөлүп берүү  боюнча   Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын  кайрылуусун  карап жана талкуулап,   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу   Чакмак-Суу айылындагы ФАПтын  курулуш  иштерине  кошумча каражат талап кылынары   эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтүү бюджетинен  Чакмак-Суу айылындагы  ФАПтын  курулуш иштерине   түзүлгөн сметага ылайык  кошумча акча каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине       тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                  АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезексиз  ХIV сессиясынын № 18   Т О К Т О М У.      20.07.2018-жыл                                                                  Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылындагы күрөш залынын кошумча иштерине каражат бөлүп берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл   аймагына караштуу Каныш-Кыя   айылындагы күрөш залынын   кошумча  иштерине кошумча акча каражатын бөлүп берүү боюнча   Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын  кайрылуусун  карап жана талкуулап,   Каныш-Кыя   айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезексиз XIV сессиясы,                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Каныш-Кыя  айылындагы күрөш залынын   кошумча  иштерине  кошумча каражат талап кылынары   эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтуу бюджетинен  Каныш-Кыя   айылындагы  күрөш залынын   курулуш иштерине   түзүлгөн сметага ылайык  кошумча акча каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы,экономика  жана бюджет     боюнча туруктуу комитетине       тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын   кезектеги  XV сессиясынын                                                            №   1  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы           Күн тартибиндеги маселерди кийинки сессияга калтыруу жөнүндө Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги   XV   сессиясы,Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 14.08.2018-жылдагы № 6,7  буйруктарына  ылайык  күн тартибиндеги каралуучу 1-2-маселелер боюнча  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  комитет төрагаларынын сунушун  угуп жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    комитет төрагаларынын  күн тартибиндеги  1-2-маселелер боюнча сунуштары эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI чакырылышынын    XV   сессиясынын күн тартибиндеги биринчи жана экинчи маселелери  менен кошумча каралуучу  маселелер болуп жаткандыгына байланыштуу,ошондой эле комитеттердин толук кандуу иш алып барбай кечиктирип жаткандыгына байланыштуу  эки маселе кийинки сессияга калтырылсын  жана тиешелүү  справкаларын  өз учурунда  даярдап беруу  жагы комитет жетекчилерине  милдеттендирилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзүмө  калтырам. Каныш-Кыя айылдык  Кеңешинин төрагасы:                                                                   Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясынын                                                            №   2  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                             Каныш-Кыя айылы Тоо-кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан ишканалар  жөнүндө Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын   кезектеги XV   сессиясы,Каныш-Кыя айылдык Кенешинин 14.08.2018-жылдагы № 8  буйругуна ылайык, Каныш-Кыя айыл аймагында  тоо-кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмалардын иштери боюнча мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматын угуп жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагында  тоо-кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмалардын иштери боюнча мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагында тоо-кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмаларда кетирилип жаткан кемчиликтер көп болгондуктан,кайрадан убактылуу комиссия түзүлүп,депутаттык ыйгарым укуктардын чегинде карап чыгып,зарыл болгон учурда ишкана жетекчилери кийинки  сессияга чакыртылсын жана ишке жайгаштырууда айылдар боюнча тең салмактуулукту сактап тиешелүү мекемелер менен  иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык  Кеңешинин төрагасы:                                                                   Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясынын                                                            №    т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                      Каныш-Кыя айылы Жергиликтүү бюджеттин  киреше бөлүгүнүн  жарым жылдык аткарылышы жөнүндө Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI   чакырылышынын кезектеги   XV сессиясы,Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 14.08.2018-жылдагы  №5   буйругуна ылайык,Каныш-Кыя айыл аймагына келип тушүүчү салыктардын жарым жылдык аткарылышы  боюнча финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетинин  берген маалыматын угуп жана талкуулап  Токтом   кылат:                     1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылдын 6 ай ичиндеги  келип түшүүчү салыктардын   аткарылышы боюнча финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетинин  берген маалыматы  эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылдын 6 ай ичиндеги келип түшүүчү салыктардын аткарылышы боюнча  айтылган сын-пикирлерди эске алуу менен 2018-жылдын аягына чейин салык төлөмдөрүнүн   аткарылышын толук камсыз    жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын  башчысы  Н.Жолдошевге  милдеттендирилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясынын   №  4  ТОКТОМУ.   «02»  октябрь  2018.ж.                                                                            Каныш-Кыя  айылы. Жергиликтүү  бюджетке  кошумча план алуу жана чыгымдоо жөнүндө   Чаткал районунун  Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдын 10 айына карата  пландан ашыкча түшкөн жергиликтүү  салыктык жана салыктык эмес төлөмдөргө  жалпысынан 6465,0 миң сом. Мындан калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акыга 3465,0 миң сомго,атайын каражат эсебине 3000,0 миң сомго  кошумча план алууга жана чыгымдоо  боюнча айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүн угуп  жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясы                                                   ТОКТОМ  КЫЛАТ: 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдын 10 айына карата  пландан ашыкча түшкөн жергиликтүү салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрго жалпысынан 6465,0 миң сом. Мындан калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акыга 3465,0 миң сомго, атайын каражат эсебине 3000,0 миң сомго  кошумча план алуу жагы суралсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн 2018-жылдын 10 айына карата  пландан ашыкча түшкөн жергиликтүү салыктык жана салыктык эмес төлөмдөргө жалпысынан 6465,0 миң сом. Мындан калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акыга 3465,0 миң сом акча каражаты эң биринчи кезекте айыл Өкмөтүнүн корголгон беренелерине жана кредитордук карыздарына, ал эми  атайын каражат эсебине түшкөн 3000,0 миң сом акча каражатын айыл аймагына караштуу  Коргон-Сай айылынын ички көчөлөрүнө асфальт төшөөгө жана соц обьектилердин курулуш иштерине жумшалсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги XV сессиясынын   №    5  ТОКТОМУ.   «02»  октябрь  2018.ж.                                                                            Каныш-Кыя  айылы. Коргон-Сай айылынын  борбордук көчөсүн  асфальттоо  жөнүндө   Райондун соц пакетинин эсебинен айыл аймагынын атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынан  Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу Коргон-Сай айылына  асфальт  басууга  3000,0 миң сом акча каражатын  бөлүп  берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап, Каныш-кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги XV сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ:  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу Коргон-Сай айылына асфалть басууга 3000,0 миң сом акча каражатын бөлүп берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевдин билдирүүсү  эске алынсын.
2.Райондун соц пакетинин эсебинен айыл аймагынын атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен  Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө  караштуу Коргон-Сай айылына асфальт басууга 3000,0 миң  сом акча каражаты бөлүнүп  берилсин. 3.Бъл\нгън  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясынын   № 6  ТОКТОМУ.   « 02»  октябрь  2018-ж.                                                                            Каныш-Кыя  айылы. Каныш-Кыя айылындагы таза суу долбоорунун кошумча жаумуштарына каражат бөлүү жөнүндө Каныш-Кыя айылындагы  8,37 км таза суунун  долбоордук  сметалык документинен (ПСД) тышкары кошумча аткарылуучу жумуштар үчүн  2018-жылдын жергиликтүү бюджеттинин атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен  2696,1 миң сом акча каражатын бөлүп берүү боюнча жана райондун  соц пакетинин эсебинен 1000,0 миң сом бөлдүрүп  берүү боюнча  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап, Каныш-кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги XV сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ:
 1. Каныш-Кыя айылындагы 8,37 км таза суунун долбоордук сметалык документинен (ПСД) тышкары кошумча аткарылуучу жумуштар үчүн каражат бөлдүрүп берүү боюнча айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү  эске алынсын.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу Каныш-Кыя айылындагы  8,37 км таза суунун  долбоордук  сметалык документинен (ПСД) тышкары кошумча аткарылуучу жумуштар үчүн  2018-жылдын жергиликтүү бюджеттинин атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен 2696,1 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилсин жана райондун  соц пакетинин эсебинен 1000,0 миң сом акча каражаты бөлүнүп  берилсин. 3.Бөлүнгөн  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясынын   №   7  ТОКТОМУ.   «02»  октябрь  2018-ж.                                                                            Каныш-Кыя  айылы. Кара-Булак участкасындагы бала бакчанын кошумча иштерине  каражат бөлүп берүү жөнүндө   Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасына бала бакча салууга түзүлгөн  жалпы долбоордун сметалык документи  (ПСД) боюнча, 2018-жылдын  жергиликтүү бюджеттин атайын каражат эсебине кошумча түшкон акча каражатынын эсебинен, кошумча жумушу  үчүн 2635,7 миң сом акча каражатын бөлүп  берүү үчүн,  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги XV сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасына бала бакча салууга түзүлгөн  жалпы долбоордун сметалык документи (ПСД) боюнча   кошумча  каражат  бөлүп  берүү   боюнча айылӨкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсү  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу Айгыр-Жал айылынын Кара-Булак участкасына бала бакча салууга түзүлгөн  жалпы долбоордун сметалык документи  (ПСД) боюнча  2018-жылдын  жергиликтүү бюджеттин атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен, кошумча жумушу үчүн 2635,7 миң сом акча каражаты бөлүнүп  берилсин. 3.Бөл\нгөн  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнун башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясынын   №  8  ТОКТОМУ.   «02»  октябрь  2018.ж.                                                                            Каныш-Кыя  айылы. Долбоорлордун өздүк салымдары үчүн каражат бөлүп берүү жөнүндө Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтү Азык- тулук долбоору менен биргеликте  түзүлгөн долбоордун сметалык документи (ПСД) боюнча 1087,3 миң  сом акча каражатын  жергиликтүү  бюджеттин атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен бөлүп берүү үчун  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсүн  угуп жана талкуулап, Каныш-кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги XV сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтү Азык-тулук долбоору менен биргеликте  түзулгөн долбоордун сметалык документи (ПСД) боюнча   кошумча каражат  бөлүп берүү боюнча  айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин билдирүүсү  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтү Азык-тулук долбоору менен биргеликте  түзүлгөн долбоордун сметалык документи (ПСД) боюнча 1087,3 миң сом акча каражаты  жергиликтүү бюджеттин атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен бөлүнүп  берилсин. 3.Бөлүнгөн  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнүн башчысы К.Темирбеков милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  XV сессиясынын   № 9  ТОКТОМУ.   «02»  октябрь  2018.ж.                                                                            Каныш-Кыя  айылы. Каныш-Кыя-Сай көпүрөсүнүн  курулушуна каражат бөлүү жөнүндө   Райондун соц пакетинин эсебинен айыл аймагынын атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен, Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу Каныш-Кыя  айылындагы Каныш-Кыя Сай участкасына өтүүчү көпүрөнү салууга 2500,0 миң сом акча каражатын  бөлүп  берүү үчүн  айыл Өкмөтүнүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин  билдирүүсун  угуп жана талкуулап, Каныш-кыя айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги XV сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө  караштуу Каныш-Кыя  айылындагы Каныш-Кыя Сай участкасына өтүүчү көпүрөнү салууга 2500,0 миң сом акча каражатын  бөлүп  берүү үчүн айыл Өкмөтүнүн башчысы  Н.Жолдошевдин билдирүүсү  эске алынсын. 2.Райондун соц пакетинин эсебинен айыл аймагынын атайын каражат эсебине кошумча түшкөн акча каражатынын эсебинен Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө караштуу Каныш-Кыя  айылындагы Каныш-Кыя Сай участкасына өтүүчу көпүрөнү салууга 2500,0 миң сом акча каражаты бөлүнүп  берилсин. 3.Бөлүнгөн  акча каражатын  максаттуу пайдалануу  жагы  айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана  ФЭБнүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин финансы-экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги   ХV сессиясынын                                                                                                                 №  10   т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя кыштагы. “Каныш-Кыя  Тазалык” муниципалдык  ишканасын ачуу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын  алдындагы   “Каныш-Кыя  Тазалык” муниципалдык  ишканасынын  жобосун бекитүү  жана ишкананын  директорун  дайындоо  жөнүндө       кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын алдындагы “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык  ишкананын жобосу  бекитилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын алдындагы “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык  ишканасынын     директору  болуп   Чоңатаев  Мундуз   Орозалиевич  дайындалсын.
3.Каныш-Кыя айыл аймагынын алдындагы   “Каныш-Кыя  Тазалык” муниципалдык  ишканасынын   документтерин(жобосун,мөөрү,штампы) даярдоого кетүүчү  чыгымы  Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен  бөлүнүп берилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  мыйзамдуулук  укук  тартиби,   жаратылышты коргоо, экологияны  коргоо  жана  этика  боюнча   туруктуу     комитетке     тапшырылсын. 5.Каражаттын бөлүнүшүн көзөмөлгө алуу  жагы  Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин бюджет,экономика,муниципалдык менчик,инвестиция  боюнча туруктуу  комитетке  тапшырылсын.            Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  11  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Жалпы билим берүүчү мектептердин интернет байланышына каражат бөлүү жөнүндө   Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын  райондогу  жалпы билим берүүчү мектептердеги  интернет байланышынын абоненттик төлөмдөрүнө каражат бөлүү боюнча   жазылган катын    карап  жана  талкуулап  чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын райондогу жалпы билим берүүчү мектептердеги  интернет байланышынын абоненттик төлөмдөрүнө каражат бөлүү боюнча   жазылган каты эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу жалпы билим берүүчү мектептердин интернет байланышынын төлөмдөрү үчүн  2019-жылдын  бюджетинен каражат бөлүп берүү  белгиленсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  мыйзамдуулук  укук  тартиби,   жаратылышты коргоо, экологияны  коргоо  жана  этика  боюнча   туруктуу     комитетке     тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №   12  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы ЖДПБнын дарыгери Б.Көчөровдун кайрылуусун кароо жөнүндө   Чаткал  райондук  ЖДПБнын  дарыгери Б.Көчөровдун  жашап жаткан квартирасынын жылуулук  системасынын  ондотууга   каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Чаткал райондук ЖДПБнын  дарыгери Б.Көчөровдун  жашап жаткан квартирасынын жылуулук  системасынын  ондотууга   каражат бөлүп берүү  боюнча        кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен  Чаткал  райондук  ЖДПБнын  дарыгери Б.Көчөровдун  жашап жаткан квартирасынын жылуулук  системасынын  ондотууга   20000 (жыйырма миң) сом  акча каражаты  бөлүнүп берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                         Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                  № 13   т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя кыштагы. Чебурашка балдар бакчасына инвентарь алуу жөнүндө   Каныш-Кыя айылындагы Чебурашка бала бакчасынын  кенже тайпа ачууга  инвентарь алууга    каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айылындагы Чебурашка бала бакчасынын кенже тайпа ачууга инвентарь алууга    каражат бөлүп берүү  боюнча кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айылындагы Чебурашка бала бакчасынын кенже тайпа ачууга керектелүүчү  инвентарларын  жеринде  барып   тактап келүү  жагы  финансы,экономика,бюджет  жана   социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзүмө калтырам.                                                                          Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  14 т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Абдыкайым уулу Азаматка материалдык жардам берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын  Айгыр-Жал айылынын  тургуну  Абдыкайым уулу Азаматтын  оорусуна байланыштуу  жардам сураган    кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Айгыр-Жал айылынын тургуну Абдыкайым уулу Азаматтын  кайрылуусу  эске алынсын.
 1. Айгыр-Жал айылынын тургуну 2- топтогу майып  Абдыкайым уулу Азаматка операция  жасатууга  Каныш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтүү  бюджетинен
100 000(жүз миң) сом акча каражаты  бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын. .                                                                         Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №   15  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Ак шоола балдар бакчасынын кенже тайпасынын тамак-ашына каржат бөлүү жөнүндө   Чакмак-Суу  айылынын Ак шоола  бала бакчасынын  1-кенже тайпасынын  тамак-ашын  камсыз кылууга     каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Чакмак-Суу айылынын Ак шоола бала бакчасынын  1-кенже тайпасынын  тамак-ашын  камсыз кылууга      каражат бөлүп берүү  боюнча        кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинде каражаттын тартыштыгына  байланыштуу  Чакмак-Суу  айылынын Ак шоола  бала бакчасынын  1-кенже тайпасынын  тамак-ашын  камсыз кылууга   бөлүп берүүгө    акча каражаты   жок экендиги  белгиленсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  16 т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Балдар чыгармачылык үйүнүн ижара акысына каражат бөлүү жөнүндө   Чаткал райондук  балдардын  чыгармачылык үйүнүн  ижара акысын төлөөгө    каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Чаткал райондук балдардын чыгармачылык үйүнүн  ижара акысын төлөөгө    каражат бөлүп берүү  боюнча         кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Чаткал райондук балдардын чыгармачылык үйүнүн  ижара акысын төлөөгө   Каныш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтүү  бюджетинен  12000(он  эки  миң)сом    акча каражаты бөлүнүп берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №   17  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя кыштагы.                Мүчөлүк акыны  төлөөгө   каражат бөлүп берүү жөнүндө   Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү  өз алдынча башкаруучулар союзунун  ар бир кишиге төлөнүүчү  мүчөлүк акысы   боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруучулар союзунун ар бир кишиге  мүчөлүк акы  төлөө   боюнча кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Кыргыз Республикасынын жергиликтуу өз алдынча башкаруучулар союзуна аймактагы   калктын санына  карата  ар бир кишиге төлөнүүчү  мүчөлүк акысы   үчүн  тиешелүү  акча  каражаты  Каныш-Кыя  айыл аймагынын жергиликтүү  бюджетинен   бөлүнүп берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                  Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  18  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Ыдырыс-Ата зыярат кылуу комплексинин  шайыгы  Ф.Сатимовдун кайрылуусун кароо жөнүндө    Ыдырыс-Ата зыярат кылуу комплексинин  шайыгы  Ф.Сатимовдун аталган комплексти короолоого    каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:    
 1. Ыдырыс-Ата зыярат кылуу комплексинин шайыгы Ф.Сатимовдун аталган комплексти короолоого     каражат бөлүп берүү  боюнча        кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинде каражаттын тартыштыгына  байланыштуу  Ыдырыс-Ата зыярат кылуу комплексинин  шайыгы  Ф.Сатимовдун аталган комплексти короолоого   болуп берүүгө  акча каражаты  жок экендиги белгиленсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  19 т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Чаткал райондук сотунун кайрылуусун кароо жөнүндө   Чаткал райондук сотунун  сот курамы отуруучу  секичени  курууга     каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Чаткал райондук сотунун сот курамы отуруучу секичени  курууга      каражат бөлүп беруу  боюнча        кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинде каражаттын тартыштыгына  байланыштуу Чаткал райондук сотунун  сот курамы отуруучу  секичени  курууга  бөлүп берүүгө      акча каражаты   жок  экендиги  белгиленсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  20  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Айчубак балдар бакчасына инвентарь алуу жөнүндө   Башкы-Терек  айылындагы Айчубак  бала бакчасына  керектелүүчү  инвентарь алууга    каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Башкы-Терек айылындагы Айчубак бала бакчасына  керектелүүчү  инвентарь алууга  каражат бөлүп берүү  боюнча кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Башкы-Терек айылындагы Айчубак бала бакчасына  керектелүүчү    инвентарларын  жеринде  барып   тактап келүү  жагы  финансы,экономика,бюджет  жана   социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                          Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  21  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя кыштагы. Айчубак балдар бакчасына тиешелүү  акча каражатын башка багытка которуп берүү жөнүндө   Башкы-Терек  айылындагы  Айчубак  бала бакчасынын  алдына  куюлуучу стяжкасына  бөлүнгөн  акча каражатын     1-корпустун  чатырчасын  ондоо   иштерине которуп берүү  боюнча    кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Башкы-Терек айылындагы Айчубак бала бакчасынын    кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Башкы-Терек айылындагы Айчубак бала бакчасынын  алдына  куюлуучу стяжкасына  бөлүнгөн  акча каражаты     1-корпустун  чатырчасын  ондоо  иштери үчүн  которулуп берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзүмө калтырам.                                                                          Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  22   т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Аз комплекстүү класстарды окутууга уруксат берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу негизги билим беруучу  мектебинин  2-5-6-7-8-9-10-11-класстарындагы окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу негизги билим берүүчү
мектебинин 2-5-6-7-8-9-10-11-класстарын  аз комплектүү  класс кылып  окутууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу негизги билим берүүчү мектебинин белгиленген аз комплектүү класстарын  бекитип берүү  жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрация  башчысы-аким К.Ж.Эшалиевден суралсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы    социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №   23  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Аз комплекстүү класстарды окутууга уруксат берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Баймырзаев  атындагы  орто мектебинин  1”А”,”Б”-2”Б”4-5-7-8-9-10-11-класстарындагы окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Баймырзаев атындагы орто мектебинин 1”А”,”Б”-2”Б”-4-5-7-8-9-10-11-класстарын  аз комплектүү  класс кылып  окутууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Баймырзаев атындагы орто  мектебинин белгиленген аз комплектүү  класстарын  бекитип берүү жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрация  башчысы-аким К.Ж.Эшалиевден суралсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы    социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                         Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  24  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы. Аз комплекстүү класстарды окутууга уруксат берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Айымбетов  атындагы  негизги  билим берүүчү  мектебинин  1-класстан 9-класска чейин  окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Айымбетов атындагы негизги билим берүүчү мектебинин 1-9-класстарын  аз комплектүү  класс кылып  окутууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу А.Айымбетов атындагы  негизги  билим берүүчү мектебинин  белгиленген аз комплектүү  класстарын  бекитип берүү жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрация  башчысы-аким К.Ж.Эшалиевден суралсын.
  3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы    социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                       Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  25  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Аз комплекстүү класстарды окутууга уруксат берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Ж.Ташкеев   атындагы  негизги  билим берүүчү  мектебинин  8-классынын   окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Ж.Ташкеев атындагы негизги билим берүүчү   мектебинин 8-класс аз комплектүү  класс кылып  окутууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Ж.Ташкеев атындагы  негизги билим берүүчү   мектебинин белгиленген аз комплектүү  класстарын  бекитип берүү  жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрация  башчысы-аким К.Ж.Эшалиевден суралсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы    социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                         Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  26  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы   Аз комплекстүү класстарды окутууга уруксат берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  К.Акназаров    атындагы  орто   мектебинин  3-класстан  11-класска  чейинки    окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу К.Акназаров атындагы орто   мектебинин 3-4-5-6-7-8-9-10-11-класстарын   аз комплектүү  класс кылып  окутууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу К.Акназаров атындагы  жалпы  орто  билим берүүчү  мектебинин белгиленген аз комплектүү  класстарын  бекитип берүү жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрация  башчысы-аким К.Ж.Эшалиевден суралсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                         Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  27  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Аз комплекстүү класстарды окутууга уруксат берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Башкы-Терек     орто   мектебинин  3-6-7-8-10-11-класстар  боюнча     окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык кенештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек орто мектебинин 3-6-7-8-10-11-класстар аз комплектүү  класс кылып  окутууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек жалпы орто  билим берүүчү   мектебинин белгиленген аз комплектүү  класстарын  бекитип берүү жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрация  башчысы-аким К.Ж.Эшалиевден суралсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы    социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                       Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  28  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Аз комплекстүү класстарды окутууга уруксат берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Кайын-Суу     орто   мектебинин  3-5-7-класстар  боюнча     окуучулардын санынын  жетишпегендиги  боюнча  кайрылуусун  айылдык кеңештин сессиясында карап чыгып, Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу жалпы билим берүүчү орто   мектебинин 3-5-7-класстар   аз комплектүү  класс кылып  окутууга уруксат берилсин.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу жалпы билим берүүчү   орто  мектебинин белгиленген аз комплектүү  класстарын  бекитип берүү жагы Чаткал райондук мамлекеттик администрация  башчысы-аким К.Ж.Эшалиевден суралсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы    социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
                                                                                                                                Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  29   т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы “Баргы и Ко”  ЖЧКсынын  кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагына    “Баргы и Ко”  ЖЧКсынын  Коргон-Сай айылынын  “Чанач-2”участкасынан     чачынды алтынды  казып   иштетүү  боюнча  29,17 га  жер  аянтын  бөлүштүруп  берүү   боюнча  кайрылуусун   карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. “Баргы и Ко” ЖЧКсынын Коргон-Сай айылынын  “Чанач-2”участкасынан     чачынды алтынды  казып   иштетүү  боюнча  29,17 га  жер  аянтын  бөлүштүрүп  берүү   боюнча  кайрылуусу  эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы кен казып алуу тармагындагы ишмердүүлүк жүргүзуп жаткан   чакан   ишканалардын  казылган  жерлерди  кайра калыбына келтирүү, агын суулардын   тазалыгын  сактоо,жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуудагы  кетирип жаткан  кемчиликтерин эске алуу менен  “Баргы  и Ко”ЖЧКсына  Каныш-Кыя айыл аймагынан  иштетүү  үчүн  жер аянты бөлүнүп  берилбесин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук укук  тартиби,   жаратылышты коргоо, экологияны  коргоо  жана  этика  боюнча   туруктуу     комитетке     тапшырылсын.
                                                                       Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №   30  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Жайыт комитетинин кайрылуусун кароо жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин   кайрылуусун    карап   жана талкуулап,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин бекитилген сметадагы акча каражатын башка статьяга  которуп берүү боюнча    кайрылуусу  эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин бекитилген сметасындагы акча каражаты көрсөтүлгөн багытта башка статьяга которулуп берилсин,ал эми штаттык бирдиктер  боюнча  тактап,кийинки сессияга  сунуштоо жагы жайыт комитетинин төрагасы А.Дөөлөтовго тапшырылсын.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы жер жана агрардык маселелер,  айыл   чарбасы, өнөр жайы жана    муниципалдык   менчик   боюнча      туруктуу  комитетине    тапшырылсын.
                                                                       Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  31  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Спорттук ат майданын курууга  проект сметасын түздүрүү жөнүндө   Чаткал  райондук  Көк бөрү жана күрөш  федерациясынын    кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Чаткал райондук Көк бөрү жана күрөш  федерациясынын    кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен    Көк бөрү жана күрөш  федерациясынын    спорттук ат майданынын  проект сметасын түздүрүүгө  керектүү  акча каражаты бөлүнүп берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №   32   т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын  Айгыр-Жал айылынын тургундарынын айылдын аты жок көчөлөрүнө ысым  берүү боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жөнөтүлгөн кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап ,Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылынын жалпы тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин.
2.Айгыр-Жал     айылындагы Кармоцех участкасындагы көчөгө  Келечек,Кара-Булак  участкасындагы  көчөгө  Субанов Бейшенкулдун     ысымдары ыйгарылсын. 3.Көчъгө  ысымы берилген жарандардын атын жазып,номерлерин  илүү  менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу алардын уул-кыздарына,туугандарына милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                  №  33   т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын  Каныш-Кыя  айылынын тургундарынын айылдын аты жок көчөлөрүнө  ысым  берүү  боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жөнөтүлгөн кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап ,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т: 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Каныш-Кыя     айылынын  тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин. 2.Каныш-Кыя      айылындагы Маданият  участкасындагы   аты жок көчөлөргө   Эшалиев Кутубектин,Кубатбеков Анарбектин,Артыкбаев Качкынбайдын     жана  Жер-Капчыгай                                                                                                                                                                                                                                            участкасындагы  көчөлөргө   Барпы  Сарпашевдин,Манап Рахматовдун жана Балбан Жолдошевдин      ысымдары ыйгарылсын. 3.Көчөгө  ысымы берилген жарандардын атын жазып,номерлерин  илүү  менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу алардын уул-кыздарына,туугандарына милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  34  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Айгыр-Жал айылындагы СВАнын курулушу жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын түрткү  берүүчү грант  аркылуу  Айгыр-Жал айылындагы СВАнын имараты  курулушу боюнча жазган долбоорун   карап чыгып жана талкуулап Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын түрткү берүүчү грант  аркылуу  Айгыр-Жал айылындагы СВАнын имараты  курулушу боюнча жазган долбоорунун  сметалык баасы   5 822 000  сом экендиги  белгиленсин.
2.Каныш-Кыя      айыл  аймагынын  жергиликтүү  бюджетинен өздүк салымы үчүн 2 822 000   сом акча каражатын бөлүп берүүгө  уруксат берилсин. 3.Кыргыз Республикасынын  Финансы Министрлигинен  капиталдык  ремонттун сметалык баасынын  3 000 000  сому  түрткү  берүүчү  грант аркылуу каржылап берүү  жагы суралсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын камсыз  кылуу   жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  35  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Исмаил уулу Матиш атындагы мектебинин айланасын королоо,брусчаткалоо жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын түрткү  берүүчү  грант  аркылуу  Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы  орто  мектебинин  айланасын королоо,брусчаткалоо  боюнча жазган долбоорун   карап чыгып жана талкуулап Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын түрткү берүүчү грант  аркылуу  Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш  атындагы  орто мектебинин айланасын королоо,брусчаткалоо  боюнча жазган долбоорунун  сметалык баасы    2 677 870      сом экендиги  белгиленсин.
2.Каныш-Кыя      айыл  аймагынын  жергиликтуу бюджетинен өздүк салымы үчүн 870 361   сом акча каражатын бөлүп берүүгө уруксат берилсин. 3.Кыргыз Республикасынын  Финансы Министрлигинен  капиталдык  ремонттун сметалык баасынын  1 807 503  сому  түрткү  берүүчү  грант аркылуу каржылап беруу  жагы суралсын. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын камсыз  кылуу   жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  36  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы А.Баймырзаев атындагы орто мектебин ремонттоо жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын түрткү  берүүчү  грант  аркылуу  Каныш-Кыя айылындагы А.Баймырзаев атындагы   орто  мектебинин  ремонту   боюнча жазган долбоорун   карап чыгып жана талкуулап Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын түрткү берүүчү  грант  аркылуу  Каныш-Кыя айылындагы А.Баймырзаев  атындагы  орто мектебинин  ремонту   боюнча жазган долбоорунун  сметалык баасы  3 038 292, 00  сом экендиги  белгиленсин.
2.Каныш-Кыя      айыл  аймагынын  жергиликтүү  бюджетинен өздүк салымы үчүн  1 392 127  сом акча каражатын бөлүп берүүгө уруксат берилсин. 3.Кыргыз Республикасынын  Финансы Министрлигинен  капиталдык  ремонттун сметалык баасынын  1 646 165  сом түрткү  берүүчү грант аркылуу каржылап берүү  жагы суралсын. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын камсыз  кылуу   жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  37  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы. Кара-Булак мечитинин ремонт иштерине каражат бөлүп берүү жөнүндө   Айгыр-Жал   айылындагы  Кара-Булак  мечитинин  ремонт иштерин  жүргүзүүгө   акча каражатын     бөлүп берүү  боюнча    кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Айгыр-Жал айылындагы Кара-Булак  мечитинин  ремонт иштерин  жүргүзүүгө   акча каражатын     бөлүп берүү  боюнча      кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Айгыр-Жал айылындагы Кара-Булак  мечитинин  ремонт иштерин  жүргүзүүгө   Каныш-Кыя айыл аймагынын  жергиликтүү  бюджетинен  түзүлгөн сметага ылайык  акча каражаты  бөлүнүп      берилсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХV сессиясынын                                                                                                                 №  38  т о к т о м у   02.10.2018-жыл                                                                                  Каныш-Кыя айылы Айгыр-Жал айылындагы  УДТнын утурумдук ремонтуна каражат бөлүү жөнүндө   Чаткал  райондук  администрациясынын  Айгыр-Жал айылындагы  УДТнын утурумдук ремонтуна   каражат бөлүп берүү  боюнча   кайрылуусун    карап чыгып,Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги  ХV сессиясы Т о к т о м     к ы л а т:
 1. Чаткал райондук администрациясынын  Айгыр-Жал айылындагы  УДТнын утурумдук ремонтуна   каражат бөлүп берүү  боюнча     кайрылуусу   эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинде каражаттын тартыштыгына  байланыштуу  Айгыр-Жал айылындагы  УДТнын утурумдук  ремонтуна   бөлүп берүүгө  акча каражаты  жок экендиги белгиленсин.
3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин    финансы,экономика  жана бюджет  боюнча туруктуу комитетине  тапшырылсын.                                                                        Каныш-Кыя айылдык            Кеңешинин төрагасы:                                            Ж.Бегалиев.                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т О К Т О М У   06.11.2018-жыл.  № 4                                                                           Каныш-Кыя айылы     Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын чек арасын белгилөө долбоорун бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын  чек араларын белгилөө долбоорун тактоо боюнча   Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылынын   30-октябрь айынын №63 буйругунун негизинде бекилген, «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институтунун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы даярдаган Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын чек арасын белгилөө долбоору боюнча материалдарын карап чыгып, Жер Кодексинин 18-беренесинин 4-пунктуна ылайык Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Токтом кылат:   1.Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын чек арасын белгилөө долбоору боюнча  ”Кыргызмамжердолбоорлоо” мамлекеттик институтунун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары  жактырылсын. 2.Каныш-Кыя айылдык аймагынын калктуу конушунун чек арасын белгилөө долбоору боюнча ”Кыргызмамжердолбоорлоо” мамлекеттик институнун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына бекитүүгө сунушталсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Токтомду көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык аймагынын айыл өкмөт башчысы Н.Ж.Жолдошевге  милдеттендирилсин Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                                        Ж.Бегалиев           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т О К Т О М У   06.11.2018-жыл.  № 1                                                                Каныш-Кыя айылы   Тоо кен тармагы боюнча ишмердүүлук жүргүзүп жаткан ишканалардын  ишмердүүлүгү жөнүндө Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын  кезектеги  XVI  сессиясы,Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 05.09.2017-жылдагы №9   буйругуна ылайык, Каныш-Кыя айыл аймагында  тоо кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмалардын иштери боюнча мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматын угуп жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагында  тоо кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмалардын иштери боюнча мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагында тоо кен тармагы боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан фирмалар боюнча    төмөнкүдөй  иштер  аткарылсын:
-Ишкана  жетекчилери   айтылган кемчиликтерди жоюу боюнча иш алып барышсын. -Ишке жайгаштырууда жергиликтүү тургундарды кабыл алуу боюнча  тең салмактуулук  сакталсын. -“Чаарат”ЖЧКнун  жетекчиси депутаттар менен жолугууга кайрадан  сессияга чакыртылсын. -“Жамгыр Голд”,”Азия Голд”,”Оптимум трейд”,”Голден Хенд”ишканаларынын мыйзамсыз жасалып жаткан иштери боюнча тиешелүү  мекемелерге кайрылуу жолдонуп,ишмердүүлүгүн  токтотуу жагы сунушталсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы мыйзамдуулук,укук тартиби,жаратылышты коргоо,экологияны коргоо жана этика боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кеңешинин төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев                                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI  чакырылышынын    кезектеги  ХVIсессиясынын   Т О К Т О М У.    06.11.2018-жыл.  № 2                                                                Каныш-Кыя айылы   Аймактагы социалдык обьектилердин абалы тууралуу   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  14.08.2018-жылдагы  №8 буйругунун негизинде Каныш-Кыя  айыл аймагында жайгашкан мектеп,бала бакча,саламаттыкты сактоо,спорт тармагы боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы,ремонт иштеринин жүрүшү,кышка карата даярдыктары жөнүндө маданият,билим берүү,саламаттыкты сактоо жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматын угуп жана талкуулап   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI  чакырылышынын      кезектеги ХVIсессиясы                                         Т О К Т О М    К Ы Л А Т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагында жайгашкан мектеп,бала бакча,саламаттыкты сактоо,спорт тармагы боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы,ремонт иштеринин жүрүшү,кышка карата даярдыктары жөнүндө маданият,билим берүү,саламаттыкты сактоо жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын. 2.Маалыматта айтылган сын-пикирлерди,кемчилдиктерди жылдын аягына чейин жоюу боюнча иш алып баруу жагы айыл аймак башчысына жана мекеме жетекчилерине  милдеттендирилсин   жана   төмөнкү  иштер кечиктирүүсүз  аткарууга  алынсын: -“Айчубак”бала бакчасынын  тамак-ашын бышыруу үчүн  конфоркасын  алып беруу -Кайын-Суу ФАПынын имаратын ремонттоого каражат бөлүп берүү -Кайын-Суу орто мектебинин авариялык абалын эске алып,жаныдан курууга  ылайыктап долбоорун даярдатуу 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы маданият,билим берүү,саламаттыкты сактоо жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетине   тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                   Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин  кезексиз VI  чакырылышынын   кезектеги  ХVI сессиясынын  Т О К Т О М У.      06.11.  2018-жыл  № 3                                                             Каныш-Кыя айылы   Жайытка малдарды жайгаштыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын кезектеги ХVI сессиясы,  Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин  04.06.2018-жылдагы  №2  буйругуна ылайык,   Каныш-Кыя  айыл  аймагындагы  жайытка  малдарды  жайгаштыруу  боюнча  жүргүзүлүп  жаткан  иштерге  көзөмөл  жүргүзүү  боюнча   түзүлгөн   убактылуу   комиссиянын  берген  маалыматын  угуп жана  талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя   айыл   аймагындагы  жайытка  малдарды  жайгаштыруу  боюнча    жүргүзүлүп  жаткан  иштерге  көзөмөл  жүргүзүү   боюнча   түзүлгөн   убактылуу  комиссиянын  берген  маалыматы  эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл  аймагындагы  жайытка  малдарды  жайгаштыруу  боюнча    маалымат даярдоодо  убактысы кечиктирилгендигине  байланыштуу жана  маалыматта көрсөтүлгөн кемчиликтердин  аткарылышы боюнча  жылдын жыйынтыгы менен кайрадан кароого сунушталсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы ъз\мъ калтырам. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                               Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т О К Т О М У   06.11.2018-жыл.  № 4                                                               Каныш-Кыя айылы.     Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын чек арасын белгилөө долбоорун бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын  чек араларын белгилөө долбоорун тактоо боюнча   Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылынын   30-октябрь айынын №63 буйругунун негизинде бекилген, «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институтунун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы даярдаган Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын чек арасын белгилөө долбоору боюнча материалдарын карап чыгып, Жер Кодексинин 18-беренесинин 4-пунктуна ылайык Каныш-Кыя айылдык Кеңеши Токтом кылат:   1.Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын калктуу конуштарынын чек арасын белгилөө долбоору боюнча  ”Кыргызмамжердолбоорлоо” мамлекеттик институтунун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары  жактырылсын. 2.Каныш-Кыя айылдык аймагынын калктуу конушунун чек арасын белгилөө долбоору боюнча ”Кыргызмамжердолбоорлоо” мамлекеттик институнун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына бекитүүгө сунушталсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Токтомду көзөмөлдөө жагы Каныш-Кыя айылдык аймагынын айыл өкмөт башчысы Н.Ж.Жолдошевге  милдеттендирилсин. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                                        Ж.Бегалиев               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз    ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т О К Т О М У   06.11.2018-жыл.  № 5                                                                                  Каныш-Кыя айылы                           Аты жок көчөлөргө ысым ыйгаруу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын    XVI  сессиясы   Чакмак-Суу айылынын жалпы тургундарынын айылдын көчөлөрүнө ысым  берүү боюнча  элдик жыйындын  токтому менен жөнөтүлгөн кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап Т  о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу  айылынын жалпы тургундарынын элдик жыйынынын  токтому  бекитилсин. 2.Чакмак-Суу  айылындагы аты жок көчөлөрүнө Нур,Маданият,Келечек   деген ысымдар ыйгарылсын. 3.Көчөгө  номерлерин  илүү менен  көчөнүн көрктөндүрүлүшүнө  жана  абалына көз салуу айыл аймакка  милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев                   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын    кезектеги  ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т О К Т О М У 06.11.2018-жыл.  № 6                                                                 Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя МТС муниципалдык ишканасы менен жайыт комитетин бириктирүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын    ХVI сессиясы Каныш-Кыя    айыл аймагынын  жайыт комитетинин  2018-жылга бекитилген сметадагы акча  каражатын  жетпеген статьяларына которуп берүү боюнча  жана  Каныш-Кыя МТС  муниципалдык  ишканасы менен   бириктирүү, штаттык бирдиктерин бекитүү    жөнүндө  кайрылуусун   карап  чыгып жана   талкуулап                                                  Т о к т о м    к ы л а т :  
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин  төрагасы  А.Дөөлөтовдун    кайрылуусу эске алынсын.
2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын   жайыт комитетинин  2018-жылга   бекитилген  сметадагы  акча  каражаты  жетишпегендигине байланыштуу  тиешелүү  статьяларга    №1   тиркемеге  ылайык  которулуп берилсин. 3.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт  комитети  менен “Каныш-Кыя МТС”муниципалдык ишканасын  бириктирүүгө  уруксат берилсин  жана №2 тиркемеге  ылайык  Каныш-Кыя МТС бөлүмүнүн штаттык бирдиктери   бекитилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын   көзөмөлдөө   жагы   айыл чарбасы  боюнча  туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                                            Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги   ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т О К Т О М У 06.11.2018-жыл.  № 7                                                                 Каныш-Кыя айылы   Каныш-Кыя Тазалык муниципалдык ишканасынын штаттык бирдиктерин жана тарифин бекитүү жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI  чакырылышынын   кезектеги ХVI сессиясы Каныш-Кыя Тазалык муниципалдык ишканасынын  штаттык бирдиктери,тарифтик бааларын  бекитүү    жънүндө  кайрылуусун   карап  чыгып жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :   1.Каныш-Кыя  Тазалык  муниципалдык ишканасынын      кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя Тазалык муниципалдык ишканасынын    штаттык   бирдиктери  жана тарифтик баалары       № 1,2    тиркемелерге ылайык бекитилип   берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын    көзөмөлдөө   жагы   финансы, бюджет   боюнча  туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя  айылдык Кеңешинин  төрагасы:                                                      Ж.Бегалиев                       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги   ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т О К Т О М У   06.11.2018-жыл.  № 8                                                               Каныш-Кыя айылы    Чебурашка балдар бакчасына “наристе курактагылардын” тайпасын ачуу жөнүндө   Каныш-Кыя    айылдык  Кеңешинин  VI чакырылышынын   кезектеги XVI  сессиясы   Каныш-Кыя айылындагы Чебурашка бала бакчасынын  “наристе курактагылардын”тайпасын ачуу  боюнча  бала бакча   башчысы     Г.Рыскулованын     кайрылуусун     угуп жана талкуулап Т О К Т ОМ    К Ы Л А Т : 1.Каныш-Кыя айылындагы  Чебурашка бала бакчасынын  “наристе курактагылардын”тайпасын ачуу  боюнча  бала бакча   башчысы     Г.Рыскулованын     кайрылуусун     эске  алынсын. 2.Чебурашка бала бакчасына ”наристе  курактагылардын”тайпасын ачууга уруксат берилсин  жана балдардын тамак-ашына  жумшалуучу  тиешелүү каражаты бөлүнүп берилсин,тайпаны  ачууда талапка ылайык жетишпеген  инвентарларына  керектелүүчү  каражаты 2019-жылдын бюджетинен бөлүп берүү Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына  социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын   кезектеги  ХVI сессиясынын                                                                                                 Т О К Т О М У   16.11.2018-жыл.  №  9                                                                         Каныш-Кыя айылы    Аймактык шайлоо комиссиянын курамынын резервин бекитип берүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагы   боюнча  аймактык   шайлоо комиссияларынын  курамынын резервине  Каныш-Кыя айыл аймагынан  көрсөтүлгөн  тизмесин   карап чыгып  Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин   VI чакырылышынын   кезектеги XVI  сессиясы                                                 Т О К Т О М    К Ы Л А Т :   1.Каныш-Кыя айыл аймагы   боюнча   аймактык   шайлоо комиссиясынын курамынын  резервине Каныш-Кыя айыл аймагынан берилген сунуштар эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча аймактык   шайлоо комиссиясынын курамынын  резервине  тиркемеге ылайык бекитилсин.(тиркеме тиркелет)
3.Бул резервдик курам  борбордук шайлоо комиссиясына сунушталсын. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин.       Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                                         Ж.Бегалиев                     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги  ХVI сессиясынын                                                                                                                 Т о к т о м у   06.11.2018-жыл         №   10                                                          Каныш-Кыя айылы Беш айылдын көчөлөрүн  жарыктандыруу долбоору жөнүндө   Каныш-Кыя айыл аймагынан Чаткал райондук өнүктүрүү  фондусунун каржылоосуна   аймактагы беш айылдын  көчөлөрүн жарыктандыруу  боюнча жазган долбоорун   карап чыгып жана талкуулап Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын  кезектеги ХVI сессиясы                                                 Т о к т о м     к ы л а т:      
 1. Чаткал райондук өнүктүрүү фондусуна  Каныш-Кыя айыл аймагынын  айылдарынын   көчөлөрүн жарыктандыруу  боюнча   жазган долбоорунун  сметалык баасы    20 788 678      сом экендиги  белгиленсин.
2.Каныш-Кыя      айыл  аймагынын  жергиликтүү бюджетинен өздүк салымы үчүн                                                 580 530 сом акча каражатын бөлүп берүүго уруксат берилсин. 3.Чаткал райондук өнүктүрүү фондусунан   сметалык баасынын  20 208 148 сом акча каражатын  каржылап берүү  жагы суралсын. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын камсыз  кылуу   жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                          КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги    ХVI сессиясынын                                                                                                                       Т о к т о м у   06.11.2018-жыл  №11                                                        Каныш-Кыя айылы                         Жер салыгынын базалык ставкасын өзгөртүү жөнүндө   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүно караштуу мамлекеттик салык кызматынын Чаткал району боюнча башкармалыгынын     айыл чарбасы үчүн жер салыктарынын базалык ставкасын бекитүү боюнча  кайрылуусун   карап чыгып жана талкуулап       Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын   кезектеги  ХVI сессиясы                                                           Т о к т о м     к ы л а т :   1.Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин 337-беренесинин 6-бөлүмүнө  ылайык айыл чарба багытындагы жер салыгынын базалык ставкасын бекитип берүү боюнча Каныш-Кыя айыл аймагынын  жана МСКнын Чаткал району боюнча башкармалыгынын кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагы боюнча айыл чарба багытындагы жерлердин  климаттык шартыбызга байланыштуу толук иштетүүгө  мүмкүнчүлүк болбогондуктан, жер салыгынын базалык ставкасы мурдагы  бойдон  өзгөртүүсүз калтырылсын. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Н.Жолдошевге   милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз    ХVII сессиясынын                                                                                                                       Т о к т о м у   10.12.2018-жыл  №1                                                        Каныш-Кыя айылы   Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  жергиликтүү өз алдынча башкаруу  иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча  мамлекеттик агенттигинин2018-жылдын  17-октябрындагы  №01-18/26 буйругунун 3-пунктуна ылайык  Каныш-Кыя айыл аймагындагы бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын  курамын бекитүү  максатында                                                    Токтом кылат:   1.Кыргыз Республикасынын жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди  кароо боюнча комиссиялары   тууралуу Типтүү жобого ылайык Каныш-Кыя айыл аймагынын  бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын  жобосу бекитилсин. 2.Каныш-Кыя айыл аймагындагы бузуулар жөнүндө иштерди  кароо боюнча  комиссиянын курамы  тиркемеге ылайык бекитилсин.(тиркеме тиркелет) 3.Кыргыз Республикасынын  Бузуулар жөнүндө кодексинин беренелерине ылайык иш алып баруу жагы  түзүлгөн  комиссияга  милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ жагы Каныш-Кыя айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысына милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев             Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз    ХVII сессиясынын        №1  токтомуна  тиркеме Каныш-Кыя айыл аймагынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын  курамы 1.Осмонбеков Кубаныч-Чаткал райондук аксакалдар кенешинин төрагасы,комиссиянын төрагасы 2.Сулайманкулов Актан-Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын орун басары,комиссиянын торагасынын   орун басары 3.Дубанаева Токтобү-Каныш-Кыя айыл аймагынын жооптуу катчысы,комиссиянын катчысы 4.Алмырзаев Абдыразак-Каныш-Кыя айылдык кенешинин депутаты,комиссиянын мучосу 5.Алибеков Абдразак-   Каныш-Кыя айылдык кенешинин депутаты,комиссиянын мучосу 6.Жолдошев Саматбек- Каныш-Кыя айылдык кенешинин депутаты,комиссиянын мучосу 7.Абдыкеримов Чынгыз- Каныш-Кыя айылдык кенешинин депутаты,комиссиянын мучосу Каныш-Кыя айылдык кенешинин катчысы:                                 Т.Дубанаева                                                             КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                               КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя  айылдык  Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз    ХVII сессиясынын                                                                                                                       Т о к т о м у   10.12.2018-жыл  №1                                                        Каныш-Кыя айылы   Жергиликтүү бюджеттин  киреше жана чыгаша бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү жөнүндө   Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн 2018-жылга бекитилген жергиликтүү  бюджетинин  киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн  планына   толуктоо жана өзгөртүү  киргизип берүү    максатында                                                    Токтом кылат:  
 1. Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн 2018-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн планына толуктоо жана өзгөртүү  киргизип берүү    боюнча  кайрылуусу эске алынсын.
2.Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн  жергиликтүү  бюджетинин 2018-жылдын  12 айына  карата такталган  планынан  жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн   акыдан  3484,0 сом ашыкча  аткарылган  каражаттан  2018-жыл  үчүн  800,0  миң  сомго кошумча план кошуп берүү  суралсын  жана  бул суралган акча каражатын  жалпы билим берүүчү  мектептерге   500,0 миң сом,толук эмес жорто мектептер үчүн  150,0 миң сому,мектепке чейинки билим берүүчү  мекемелер үчүн  150,0 миң  сому  электр энергиясынын  төлөмдөрү  үчүн  бөлүнүп  берилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын    көзөмөлдөө   жагы   финансы, бюджет   боюнча  туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                       Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз ХVIII сессиясынын №1 Т о к т о м у 24.12.2018-жыл Каныш-Кыя айылы Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнө толуктоо өзгөртүү киргизүү жөнүндө Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө толуктоо өзгөртүү киргизүү тууралуу Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүусун угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз ХVIII сессиясы Токтом кылат: 1. Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетигинин чыгаша бөлүгүнө толуктоо өзгөртүү киргизүү тууралуу Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсү эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө № 1 тиркемеге ылайык 1003,9 миң сом акча каражатына толуктоо өзгөртүү киргизүүгө уруксат берилсин. 3.Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө толуктоо өзгөртүү киргизүүдөгү акча каражатын мыйзамдуу пайдалануу жагы айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана ФЭБнүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. 3.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын. 4.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз ХVIII сессиясынын №2 Т о к т о м у 24.12.2018-жыл Каныш-Кыя айылы Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүндөгү кошумча түшкөн акча каражатын жумшоо жөнүндө Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнө 2018-жылга пландан ашыкча аткарылган киреше салыгына 1980,0 миң сомго кошумча план алууга уруксат алууга жана кошумча суралган акча каражатын чыгымдоого уруксат берүү боюнча айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсун угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз ХVIII сессиясы Токтом кылат: 1. Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетигинин киреше бөлүгүнө 2018-жылга пландан ашыкча аткарылган киреше салыгынан 1980,0 миң сомго кошумча план алуу жагы суралсын. 2.Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнө 2018-жылга кирешеш салыгынан ашыкча түшкөн 1980,0 миң сом акча каражатын төмөнкү чыгымдарга жумшоого уруксат берилсин:айыл аймагынын башкаруу аппаратына (70111) разделине ар кандай чыгымдар (22154900) статьясына 350,0 миң сом,толук орто мектептерге (70921)разделине электр энергиясына 1130,0 миң сом;толук эмес орто мектептерге (70922)разделине электр энергиясына 150,0 миң сом.бала бакчаларга (70911) учурдагы чарбалык максаттар үчун сатып алууларга 200,0 миң сом берилсин. 3.Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнө 2018-жылга киреше салыгынан ашыкча түшкөн 1980,0 мин сом акча каражатын,жогорудагы бөлүнгөн боюнча өз убагында мыйзамдуу пайдалануу жагы айыл Өкмөтүнүн башчысы Н.Жолдошевге жана ФЭБнүн башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. 4.Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын расмий www.chatkal.kg маалымат сайтына жарыялансын. 5.Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин. 6.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы финансы, бюджет боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев]]>

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь