Токтом

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин токтомдору (14-март, 2019-жыл)

41

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 1 Т О К Т О МУ 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин планын бекитүү жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2019-жылга карата түзүлгөн иш планын карап чыгып жана талкуулап, Т о к т о м к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2019-жылга карата түзүлгөн иш планы бекитилсин. 2.Түзүлгөн иш планга ылайык сессияга өз убагында материал даярдоо жагы туруктуу комитеттерге эскертилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин төрагасынын орун басарына тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 2 Т О К Т О М У 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы Каныш-Кыя айыл аймагындагы жыл ичинде аткарылган иштердин жыйынтыгын кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматын угуп жана талкуулап, Т о к т о м к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 3 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын бюджетинин аткарылышын кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматына ылайык, Т о к т о м к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылдагы бюджетинин киреше бөлүгү 88698,7 миң сомго,чыгаша бөлүгү 88 698,7 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 4 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын социалдык-экономикалык программасын бекитүү жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын Каныш-Кыя айыл аймагынын 2019-жылга карата түзүлгөн социалдык-экономикалык өнүгүү программасын карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2019-жылга карата түзүлгөн социалдык- экономикалык өнүгүү программасы жана айыл аймак башчысынын планы бекитилсин. 2. Программага киргизилген иштерди өз убагында аткарууда айыл аймагынын кызматкерлери менен айылдык Кенештин тиешелүүлүгүнө карата туруктуу комитеттери тыгыз байланышта иш алып баруу жагы тапшырылсын. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 5 Т О К Т О МУ 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетин бекитүү жөнүңдө Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн 2019-жылга карата түзүлүшү боюнча айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүн угуп,көрсөтүлгөн маалыматтарды угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Т о к т о м к ы л а т : 1. Канш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү жергиликтүү салыктардан жана жыйымдардан топтоонун көлөмү № 1- тиркеменин негизинде 2019-жылга карата 74 322,8 мин сом өлчөмүндө бекитилсин жана өз убагында жыйноону камсыздоо Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө тапшырылсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин атайын каражат салыгына 1 950,3 миң сом өлчөмүндө бекитилсин,анын ичинен мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерге 1 580,8 миң сом, башкаруу аппаратына 369,5 миң сом өлчөмүндө киреше бөлүгү бекитилсин. 3. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү №2 тиркеменин негизинде 2019-жылга карата 74 322,8 миң сом өлчөмүндө бекитилсин. Эң биринчи кезекте эмгек акыга, социалдык фондго чегерүүгө жана коммуналдык чыгымдарга, бала бакчалардын тамак — ашына, сапар чыгымдарына жумшалаары белгиленсин. 4. Кыргыз Рсепубликасынын бюджеттик кодексинин 24-беренесине ылайык айыл аймагынын бюджетинин чыгымдарынын көлөмүнүн 1% же 743,2 миң сом өлчөмүндө айыл аймагынын резервдик фондусу түзүлсүн. Ошондой эле ушул мыйзамдын 110-беренесинин 3-бөлүмүнө ылайык, айыл аймагынын бюджетинин кассалык накталай жүгүртүлүүчү акча каражатынын көлөмү жыл башына карата 200,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин. 5. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн бюджеттик каражаттар эсебинде 2019-жылдын 1-январына карата калган 10 624,0 миң сом акча каражаты жана атайын каражат эсебинде 2019-жылдын 1-январына карата калган 1 503,3 сом акча каражаттары №4 тиркеменин негизинде жумшалаары белгиленсин. 7. Айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө бюджеттик мекеме — уюмдардын жетекчилерин белгиленген лимиттерди максаттуу пайдалануу жагы тапшырылсын. 8. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнө милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 6 Т О К Т О МУ 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жөнүңдө Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу,кесепеттерин жоюу,калктын коопсуздугун камсыздоо үчүн кол тийгис каражат бөлүп берүү максатында Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Т о к т о м к ы л а т : 1. Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”мыйзамына ылайык Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу,калктын коопсуздугун камсыздоо максатында кол тийгис каражаты үчүн 800,0 миң сом өлчөмүндө бөлүнүп берилсин. 2.Бул бөлүнгөн акча каражатын мыйзам чегинде өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурда өз багытында максаттуу пайдалануу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилсин. 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 7 Т О К Т О МУ 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Муниципалдык кызматчыларга дем берүүчү төлөмдөрдү берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-беренесине ылайык бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашап жана иштеп жаткандыгын жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү бар экендигин эске алуу менен Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин эмгек маянасына үстөктөрдү кошуу максатында Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Т о к т о м к ы л а т : 1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-беренесине ылайык бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашап жана иштеп жаткандыгын эске алуу менен Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин эмгек маянасына ай сайын дем берүүчү үстөк кошулуп берилсин. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин кызматтык маянасына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган дем берүүчү үстөк акыны кошуп эсептеп берүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнө тапшырылсын. 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 8 Т О К Т О МУ 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин жыл ичинде аткарган иштери жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2018-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматына ылайык, Т о к т о м к ы л а т : 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2018-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 9 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин кайрылуусун кароо жөнүндө. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2019-жылга карата түзүлгөн сметасын, мал башына төлөнүүчү тарифтердин, штаттык бирдигин жана пайдалануу 24,0 га жайыт аянтын бекитип берүү жөнүндө кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы А.Дөөлөтовдун кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2019-жылга карата түзгөн сметасы, мал башына төлөнүүчү, штаттык бирдиги жана пайдаланууга 24,0 га жайыт аянты (№1,2,3,4,5) тиркемеге ылайык туруктуу комитеттердин карап чыгуусу менен бекитилсин. 3.Жайыт комитетинин 2019-жылга карата бюджети 5705411 сомго бекитилип, жер салыгы 160063 сомго, жайыт акысы 583357 сомго бекитилип, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин жана “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ченемдерине ылайык келтирүү максатында, жайыт акынын 3төн эки бөлүгү 1166714 миң сом Жайыт комитетине которулуп берилсин жана 3төн бир бөлүгү 583357 миң сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын башкаруу аппаратынын 3111 беренесине бекитилсин. 4.Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-2 долбоорунун алкагында Каныш-Кыя айыл аймагына ветеринардык клиника салуу боюнча сметалык баасы 6 822 680 сомдук долбоорунун өздүк салымы үчүн 1 705670 сому Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 5. Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-2 долбоорунун алкагында алынып келинген техникаларын иштетип жаткан МТС Каныш-Кыя ишканасы Жайыт комитетине кошулгандыктан,ишкананын өздүк эсебиндеги акча каражаты,25 га тоңдурма айдалган жери,11 га көп жылдык чоп эцпарцет айдалган жери жана 22 тонна буудай,6,5 тонна арпасы Жайыт комитетине мыйзам чегинде өткөрүлүп берилсин. 6.Ишкананын эсебиндеги үрөндүк буудайдын сатылуу баасы 17 сомдон,арпанын сатылуу баасы 13 сомдон бекитилип,сатыкка коюлсун. 7.2018-жыл ичинде кармалган бөлтүрүктөргө жана 2019-жылда атылган ар бир карышкырга 5000(беш миң)сом өлчөмүндө кызыктыруучу сыйлыктары Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин инфрастуктурага каралган акча каражатынан бөлүнүп берилсин. 7.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы жайыт комитетинин төрагасы А.Дөөлөтовго милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 10 Т О К Т О М У. “Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын кайрылуусун кароо жөнүндө 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы “Каныш-Кыя Тазалык” ишканасынын 2019-жылга карата түзүлгөн сметасын жана таштанды чыгаруу үчүн бааны бекитип берүү жөнүндө кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2019-жылга карата түзүлгөн сметасын жана таштанды чыгаруу үчүн бааны бекитип берүү жөнүндө кайрылуусу эске алынсын. 2.”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2019-жылга карата бюджети 5 332 886 сомго бекитилип, анын ичинен бюджеттен 3 895 299 сом субсидияга берилсин.(1-2-тиркеме тиркелет) 3.”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2019-жылга карата түзүлгөн штаттык бирдиги,таза сууга жана таштанды чыгаруу үчүн тарифтик баалары 3-4-5 тиркемеге ылайык бекитилсин. 4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы “Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын жетекчиси М.Чонатаевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 11 Т О К Т О М У. Турмуш шарты оор үй-бүлөлөргө жардам берүү жөнүндө 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын тургундары Адилбекова Мейилкандын кызы Жолдубек кызы Айдананын оорусуна байланыштуу,Чалданбаев Көбөктүн баласынын оорусуна,Абдылдаева Гулмиранын оорусуна байланыштуу,Чонатаева Айнагүлдүн оорусуна байланыштуу дарыланууга,1-группадагы майып Наргозиев Мирбектин үйү жоктугуна байланыштуу жана Кожобеков Ойгонбайдын үй салууга жардам берүү боюнча кайрылууларын карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1Каныш-Кыя айыл аймагынын тургундарынын жардам берүү жөнүндөгү кайрылуулары эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айылынын тургуну Адилбекова Мейилкандын кызынын дарылануусу үчүн 15000(он беш миң) сом,Коргон-Сай айылынын тургуну Чалданбаев Көбөктүн баласынын дарылануусуна 70000(жетимиш миң) сом,Айгыр-Жал айылынын тургуну Абдылдаева Гулмиранын дарылануусуна 25000(жыйырма беш миң) сом,Айгыр-Жал айылынын тургуну Чонатаева Айнагулдүн дарылануусуна 70000(жетимиш миң) сом,Айгыр-Жал айылынын тургуну 1-топтогу майып Наргозиев Мирбекке 70000 (жетимиш миң)сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.Каныш-Кыя айылынын тургуну Кожобеков Ойгонбайдын үй куруусуна керектелүүчү каражатты бөлүп берүүгө Каныш-Кыя айыл аймагынын бюджетинин тартыштыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү жок экендиги эске алынып,бөлүнүп берилбесин. 4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 12 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Г.Ибраеванын кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Г.Ибраеванын имарат салууга долбоорун даярдатуу жана курдуруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1.Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Г.Ибраеванын кайрылуусу эске алынсын. 2.Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн имаратынын долбоорун даярдатууга керектелүүчү каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.2019-жылдын 3-4-кварталдарында кошумча түшкөн акча каражаттарынын эсебинен түзүлгөн долбоорго ылайык курулуш иштерин баштоого уруксат берилсин. 4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 13 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси К.Молдобековдун кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси К.Молдобековдун өздүк имараттынын долбоорун даярдатуу,курдуруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1.Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси К.Молдобековдун кайрылуусу эске алынсын. 2.Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн өздүк имаратынын долбоорун даярдатууга керектелүүчү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 14 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жетекчиси Акжол уулу Равшандын кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жетекчиси Акжол уулу Равшандын кошумча жылытууга көмүр,өрт өчүрүүчү шаймандарын алуу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жетекчиси Акжол уулу Равшандын кайрылуусун эске алынсын. 2. Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин кошумча жылытуусу үчүн керектелүүчү көмүрү жана өрт өчүрүүчү шаймандарын алууга тиешелүү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 15 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимин бекитүү тууралуу Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимин карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү оз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишими бекитилсин. 2.Түзүлгөн келишимге ылайык мыйзам чегинде иш жүргүзүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 17 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Чаткал.кg сайтынын жетекчиси М.Эшназаровдун кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал.кg сайтынын жетекчиси М.Эшназаровдун Чаткал районунун таланттуу тургундарынын китептерин чыгарууга колдоо көрсөтүү жана сайтка керектелүүчү түстүү принтерь алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Чаткал.кg сайтынын жетекчиси М.Эшназаровдун кайрылуусу эске алынсын. 2. Чаткал районунун таланттууларынын ичинен Башкы-Терек айылынын тургуну I топтогу майып Мамытова Акберметтин ыр жыйнагын чыгарууга 30000(отуз миң)сом акча каражаты бөлүнүп берилсин жана сайтка керектелүүчү түстүү принтерь алууга каражат бөлүүгө жергиликтүү бюджеттин тартыштыгы белгиленсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча жана бюджет,экономика,финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 16 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Б.Баймырзаевдин кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Б.Баймырзаевдин №1 Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын капиталдык ремонттон өткөрүүгө жана тиш дарыгерлер бөлүмүнө тиш тазалоочу аппарат алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Б.Баймырзаевдин кайрылуусу эске алынсын. 2. Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун №1 Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын капиталдык ремонттон өткөрүүгө долбоорлук сметасына ылайык 2 000,0 (эки млн)сом жана тиш дарыгерлер бөлүмүнө тиш тазалоочу аппарат алууга 400,0 (төрт жүз миң)сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 18 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айылдык кеңешинин этика кодексин бекитүү жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын Типтүү этика кодексине ылайык Каныш-Кыя айылдык кеңешинин этика кодексин карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын Типтүү этика кодексине ылайык Каныш-Кыя айылдык кеңешинин этика кодекси бекитилсин. 2.Бекитилген этика кодексин сактоо жана ага ылайык иш алып баруу Каныш-Кыя айылдык Кенешинин бардык депутаттарына милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөну өзүмө калтырам. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 19 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Чаткал райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким К.Эшалиевдин кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким К.Эшалиевдин Кайын-Суу орто мектебинин имаратын жаңыдан куруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Чаткал райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким К.Эшалиевдин кайрылуусу эске алынсын. 2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу орто мектебинин имаратынын авариялык абалда экендигин эске алуу менен долбоорун даярдатууга керектелүүчү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 20 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын Айгыр-Жал айылынын жашоочуларынын кайрылуусун кароо жөнүндө. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын Айгыр-Жал айылынын Кармоцех жана Кара-Булак участкаларынын жашоочуларынын 10-11-класстарынын окуучуларынын орто мектепке каттап окуусундагы кыйынчылыктары жөнүндөгү кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Айгыр-Жал айылынын жашоочуларынын кайрылуусу эске алынсын. 2.Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин 10-11-класстарындагы Кара-Булак,Кармоцех,Кара-Суу участкаларынан каттап окуган окуучулары үчүн транспорт каттамын уюштуруп берүү Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 21 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айылынын баш имамынын кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айылынын баш имамы У.Акуловдун борбордук мечитти ремонттоо боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айылынын баш имамы У.Акуловдун кайрылуусу эске алынсын. 2. Каныш-Кыя айылынын борбордук мечитине заман талабына ылайык шарт түзүү үчүн ремонт иштерин жүргүзүүгө керектелүүчү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 22 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. №46 кесиптик лицейинин директору Б.Алибековдун кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы №46 кесиптик лицейинин директору Б.Алибековдун окуу жабдыктарын алууга көмөк көрсөтүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1.№46 кесиптик лицейинин директору Б.Алибековдун кайрылуусу эске алынсын. 2.№46 кесиптик лицейи Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу муниципалдык обьект болбогондугуна байланыштуу окуу жайга окуу жабдыктарын алууга каражат бөлүп берүү мыйзамга туура келбегендиги белгиленсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 23 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин директору А.Стамбековдун кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин директору А.Стамбековдун кошумча жылытуу үчүн колорафиль алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин директору А.Стамбековдун кайрылуусу эске алынсын. 2. Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебине кошумча жылытууга колорафиль алууга Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен тиешелүү акча каражаты бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 24 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Айылдык китепканага каражат бөлүп берүү жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Башкы-Терек айылынын айылдык китепканасынын башчысы Р.Корголдоеванын моделдик китепканага керектелүүчү инвентарларын алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Башкы-Терек айылынын айылдык китепканасынын башчысы Р.Корголдоеванын китепканага инвентарь алууга каражат бөлүп берүү боюнча кайрылуусу эске алынсын. 2.Башкы-Терек айылынын айылдык китепканасынын башчысы Р.Корголдоеванын моделдик китепкананын талабына ылайык инвентарларын алууга керектелүүчү 97000 (токсон жети миң)сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 25 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. “Дан-Эл-Строй”ЖЧКсынын кайрылуусун кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы “Дан-Эл-Строй”ЖЧКсынын жетекчиси К.Карабаевдин имаратын куруп бүткөндөн кийин чатырчасы өрттөнүп кеткен “Тоо гүлү” бала бакчасынын чатырчасын кайрадан ишкананын эсебинен калыбына келтирүүгө кеткен каражатты жергиликтүү бюджеттен бөлүп берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. “Дан-Эл-Строй”ЖЧКунун жетекчиси К.Карабаевдин бала бакчанын имаратынын чатырын кайрадан калыбына келтирүүгө кеткен чыгымы боюнча кайрылуусу эске алынсын. 2. “Тоо гүлү”бала бакчасынын чатырын кайрадан калыбына келтирүүгө кеткен чыгымын кайтарып берүү жөнүндөгү маселе мыйзамдуулук,этика боюнча туруктуу комитеттин кароосуна калтырылсын жана мыйзам чегинде иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 26 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Депутат А.Кудайкуловдун арызын кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловдун орун басарлыктан бошотуп,туруктуу комитеттердин составына кошуп коюу жөнүндөгү арызын карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1.Каныш-Кыя айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловдун арызы канааттандырылсын жана бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин мүчөсү болуп киргизилсин. 2.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин орун басарлыгына бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин мүчөсү У.Каратаев шайлансын. 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын № 27 Т О К Т О М У. 23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын катын кароо жөнүндө Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын 2018-жылдын 24-январындагы катында көрсөтүлгөн жазык аткаруу инспекциясын кеңсе жабдыктары менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндөгү кайрылуусун карап жана талкуулап Т о к т о м к ы л а т : 1. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын каты эске алынсын. 2.Жазык аткаруу инспекциясына компютер жабдыктары менен камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА           ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ              ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН        КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                                              КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI чакырылышынын  кезектеги XIX сессиясы №   28  токтому 23-январь 2019-жыл                                                                     Каныш – Кыя айылы Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай,  Кара-Булак (Кармоцех),  Кара-Суу калктуу конуштарына айыл макамын берүү жөнүндө. Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай, Кара-Булак (Кармоцех), Кара-Суу калктуу конуштарыныа айыл макамын берүү жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылынын 11-октябрындагы  № 301 буйругунун негизинде бекилген, «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институтунун Республикалык. топурак агрохимиялык станциясы, Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайың-Суу, Жер-Капчыгай, Кара-Суу, Кара-Булак калктуу конуштарыныа айыл макамын берүү жөнүндө даярдаган, материалдарын (чек арасын белгилөө долбоорун) карап чыгып, Жер Кодексинин 18-беренесинин 4- пунктуна ылайык Каныш-Кыя айылдык кеңеши Токтом кылат:
  1. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай,  Кара-Суу, Кара-Булак (Кармоцех) калктуу конуштарына айыл макамын берүү жөнүндөгү «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институтунун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары бекитилсин.
  2. Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай, Кара-Суу, Кара-Булак (Кармоцех) калктуу конуштарына айыл макамын берүү жөнүндөгү «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институнун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына бекитүүгө сунушталсын.
  3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик
администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.
  1. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
  2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө   жагы   жер  жана  агрардык   маселелер,  айыл чарбасы, өнөр жайы жана  муниципиалдык   менчик  боюнча   туруктуу   комитетине,аткарылышын  камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын жер жана турак жай адиси К.Курманалиевге милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин төрагасы:                                                      Ж.Бегалиев

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 

]]>

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь