Токтом

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 2016-жылдагы токтомдору

161

                                                           №  1   т о к т о м у 15-апрель 2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айыл аймагы тиешелуу мекемелердин катышуусу менен айыл аймакка караштуу айылдарда таштанды таштоочу жерлерди тактоо боюнча  тузулгон райондук комиссиянын актысынын негизинде ,айылдарга таштанды таштоочу жайды уюштурууга коопсуз деп  аныкталган участкалардан тиешелуу жер аянтын болуп берууго уруксат сураган кайрылуусун карап чыгып ,  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    кезексиз XXXII сессиясы угуп  жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагына карштуу бардык (Чакмак-Суу,Башкы-Терек айылдарына Талдуу-Булак Cай участкасынын тушунан узуну 260 м,туурасы 96 м,жалпы 2,500 га, Коргон-Сай айылы учун асфальт заводдун тушунан узуну 105м,туурасы 70 м,жалпы аянты 7550м2, Каныш-Кыя  айылы учун  Чукурчак участкасынан узуну 170м,туурасы 90 м,жалпы 1,5300м2 га,   Айгыр-Жал айылы учун  Кара-Шоро участкасынан  узуну 165 м,туурасы 91 м жалпы аянты 1,5 га )  жер аянтына таштанды таштоочу жай уюштуруу чечими кабыл алынсын.
 2. Жогоруда корсотулгон участкаларга Кыргыз Республикасынын бардык тиешелуу Мыйзамдарын сактоо менен таштандуу таштоочу жай уюштуруу жана керектуу иш кагаздарын тиешелуу мекемелерден каттоодон  откоруу жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына эскертилсин.
3.Бул токтомдун аткарылышын камыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилип,козомолдоо жагы жер маселелери боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх   Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXII  сессиясынын 6-июль 2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы                                                            №  2   т о к т о м у Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXII  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы С. Мусабаевдин  2017-2018-2019-жылга  карата  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  киреше  болугунун  долбоорун  бекитип  беруу  боюнча  кайрылуусун  карап  чыгып   жана  талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2017-2018-2019-жылга  карата  киреше  болугу  боюнча  тузулгон  долбоору   томондогудой   болуп  бекитилсин.
2017-жылга карата  51050,5 мин сом 2018-жылга карата 52598,9 мин сом 2019-жылга карата 53501,0 мин сом
 1. Бекитилген пландын аткарылышы боюнча иш алып  баруу  жагы  Каныш-Кыя   айыл аймагынын  финансы-экономика  болумуно  милдеттендирилсин.
3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы   айылдык  кенештин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комитетине  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов       ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                            № 1 т о к т о м у 20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы, Каныш-Кыя   айылдык Кенешинин депутаттары Байдулетов Абдырахман,Кулумбетов Нурландын         “Кыргыз Республикасынын жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу Мыйзамынын” депутаттык мандат жонундогу 24-беренесинин 2 пунктунун          2 под.пунктуна ылайык депутаттык ыйгарым укуктарын ыктыярдуу тапшырып жаткандыгына байланыштуу Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айылдык Кенешинин депутаттары Байдулетов Абдырахман,Кулумбетов Нурландын “Кыргыз Республикасынын жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу Мыйзамынын” депутаттык мандат жонундогу 24-беренесинин 2 пунктунун  2 под.пунктуна ылайык депутаттык ыйгарым укуктарын ыктыярдуу тапшыруу боюнча жазган арыздары канааттандырылсын.
2.Кыргыз Республикасынын “жергиликтуу кенештин депутаттарын шайлоо боюнча” шайлоо Кодексине ылайык тиешелуу чечим кабыл алуу жана кийинки депутаттыка талапкерди талдап  беруу жагы борбордук шайлоо комиссиясынын аймактык болумунон суралсын. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагын озумо калтырамын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы:                                                        С.Смайилов.   ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх   Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                            № 2  т о к т о м у 20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы,  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин агротехникалык  кызмат корсотуучу уюм ( МТС  ) уюштуруу боюнча  айылдык Кенештин сессиясына берген кайрылуусун  угуп жана талкуулап, Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин агротехникалык кызмат корсотуучу уюм ( МТС ) уюштуруу боюнча  айылдык Кенештин сессиясына берген кайрылуусу    эске алынсын.
 2. Каныш-Кыя айыл аймагынын алдында  агротехникалык  кызмат корсотуучу уюм             ( МТС  ) уюштуруу боюнча  Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2016-жылдын 17-мартындагы №107-б  жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин 06.04.6016-жылдагы №91 буйруктарына ылайык МТС уюштурулсун жана жетекчисин шайлоо,Уставын Юстиция башкармалыгынан откоруу жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилсин.
3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу     комитетине  тапшырылсын. Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх               Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                            № 3  т о к т о м у 20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  киреше  болугу  2016-жылдын 6 айына  киреше   салыгына  4000,0 мин сом, атайын  каражат   салыгына  52,0 мин сом   кошумча  план  берилип, жер  казынасын  пайдалануу  укугуна  лицензияны  кармоо  учун   акыдан  405,2 мин сом , сатуу  салыгынан  3600,0 мин сом  пландан  кыскартылган.  Бул  салыктык  эмес   кирешелердин  планына  кошулган  жана   кемитилгенин  бекитип  берип  жана акча  каражатын  жумшоо  боюнча   айыл  аймагынын   финансы-экономика  болумунун  башчысы  К. Темирбековдун   билдируусун  угуп, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  сессиясы Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу  бюджетинин  киреше  болугу 2016-жылдын  6 айына  киреше  салыгына  4000,0 мин сом, атайын  каражат  салыгына  52,0 мин сом  кошумча  план  бекитилсин  жана  жер  казынасын  пайдалануу  укугуна  лицензияны  кармоо  учун  акыдан  405,2 мин сом,  сатуу  салыгынан  3600,0 мин сом  пландан  кыскартылсын.
 2. Каныш-Кыя айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  киреше  болугу  2016-жылдын  6 айына  кошумча  берилген  акча  каражатынын  жумшалышы чыгашалар  беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу  жагы  финансы-экономика  болумунун  башчысы К.Темирбековго  милдеттендирилсин.
3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов.   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх                        Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                            № 4  т о к т о м у 20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон 2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  389500 сом  акча  каражатын  кыскартып, 22154900 статьясына  389500 сом акча  каражатын  жылдырып  беруу  боюнча  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  XXXIII  чакырылышынын  сессиясы Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдиуусу  эске   алынсын  жана  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  389500 сом акча  каражатын  кыскартып, 22154900 статьясына  389500 сом акча  каражатын  жылдырууга  уруксат  берилсин.
 2. Каныш-Кыя айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  III-кварталынан  жылдырууга  уруксат  берилген  акча  каражатынын  жумшалышы  чыгашалар  беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу  жагы   финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендирилсин.
3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов.   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх             Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                            № 5  т о к т о м у 20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  15.06.2016-жылдагы  №319 сандуу  катынын  негизинде  райондук   жалпы   дарыгерлер  борборунун  17.03.2016-жылдагы  №274 сандуу  каты  менен   таанышып  чыгып  жана  талкуулап, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  XXXIII  чакырылышынын  сессиясы Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  15.06.2016-жылдагы  №319 сандуу  каты  жана  райондук  жалпы   дарыгерлер   борборунун  17.03.2016-жылдагы  №274 сандуу  катына  ылайык, райондук  жалпы  дарыгерлер  практикалык  борборунун  хирургия  болумун  канализациясын  жана  №1 уй  булолук  дарыгерлер   тобунун  имаратынын  жылуулук  системасын  капиталдык  ондоодон  откорууго  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  200000 мин сом  болунуп  берилсин.
 2. Акча каражатын  чыгашалар  беренелерине  ылайык  болуп  беруу  жагы  финансы –экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендрилсин.
3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов.   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                            № 6  т о к т о м у 20-июль 2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын Чаткал районунун малчыларынын  жана жайыт пайдалануучуларынын 2016-жылга карата откорулуучу слетуна карата жайыт комитетинин бюджетинен  акча каражатын  чечип беруу боюнча Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын 19.07.2016-жылдагы № 83 буйругу аркылуу кылган сунушун   карап  чыгып жана талкуулап                                          Т о к т о м   к ы л а т: 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын Чаткал районунун малчыларынын  жана жайыт пайдалануучуларынын 2016-жылга карата откорулуучу слетуна карата жайыт комитетинин бюджетинен  акча каражатын  чечип беруу боюнча  берген кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Жайыт Комитетинин бюджетинин ар кандай чыгымдар статьясынан 15000 (бир жуз элуу мин ) сом болуп беруу жагы Жайыт Комитетинин торагасы Ж.Камчыбековго милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык                       Кенешинин торагасы:                                                   С.Смайилов. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх             Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                              № 7 т о к т о м у 20-июль 2016жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы , “Аскар-Тоо-Кен” ЖЧКсынын лицензиясына ылайык “Ортонку Чанач” участкасынан 18 га жер аянтына кен байлыктарын казуу иштерин жургузууго  Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу  Геология жана минералдык  ресурстар агентиги тарабынан кен пайдалануу укукугуна 2016-жылдын 12-майында №4731 АЕ  номерлуу лицензиясын алган жана “Кыргызгипроземдин”  берген катына ылайык  17,5 га жер аянты мамлекеттик токой фондусуна ал эми Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу 0,9 га жер болгондуктан,  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин  айыл аймагына тиешелуу 0,9 га жерди трансформациялоого макулдук беруу боюнча жазган сунушун   карап  чыгып жана талкуулап                                                        Т о к т о м   к ы л а т:
 1. “Аскар-Тоо-Кен” ЖЧКсынын 2016-жылдын 12-майындагы №4731 АЕ лицензиясына ылайык “Ортонку Чанач” участкасынан жер аянтына кен байлыктарын казуу иштерин жургузууго берилген укугуна ылайык, Каныш-Кыя айыл аймагына   тиешелуу 0,9 га жерди “Айыл чарба  багытындагы жерлер “категориясынан ”Онор жай ,транспорт, байланыш, коргонуу жана башка жерлер” категориясына которууга макулдук беруу  чечими кабыл алынсын.
2.Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына жогорудагы корсотулгон жер участогун бир категориядан башка категорияга  которууну Кыргыз Республикасынын тийиштуу мыйзамдарына жана токтомдоруна ылайык жургузуу жагы суралсын. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагын озумо калтырамын.   Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.              хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх                     20-июль 2016жыл                                                                           Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын № 8 т о к т о м у   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы , Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  2016-жылдагы  социалдык-экономикалык  онугуу  программасына  киргизилген   иштерди  аткаруу  максатында  Чакмак-Суу  айылына  ФАП куруу  боюнча  Чакмак-Суу  айылынын  жалпы   тургундарынын  кайрылуусун карап  чыгып  жана  талкуулап Т о к т о м   к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  2016-жылдагы   социалдык-экономикалык  онугуу   программасына  ылайык  Чакмак-Суу  айылына  ФАП  куруу  боюнча   Чакмак-Суу  айылынын  жалпы   тургундарынын  кайрылуусу  эске   алынсын.
2.Чакмак-Суу  айылына  ФАП куруу  боюнча   тузулгон   долбоордун  сметасына  ылайык  жериликтуу   бюджеттен  2,628 (эки  миллион  алты  жуз  жыйырма  сегиз) сом  которуп  берууго   уруксат  берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын   камсыз кылуу  жагы  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  С.Мусабаевге  милдеттендирилсин.             Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх            20-июль 2016жыл                                                                     Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын № 9 т о к т о м у   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы , Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  Маданият  участкасынын  жалпы   тургундарынын  29.04.2016-жылдагы  чогулушунун  №1  токтомун  карап  чыгып  жана  талкуулап Т о к т о м   к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  Маданият  участкасынын  жалпы   тургундарынын  кочого ат  коюуу   жонундогу  29.04.2016-жылдагы   чогулушунун  №1 токтому  эске алынсын.
2.Каныш-Кыя  айылындагы  мурдагы  “Интернационалная”  кочосуно  маркум,  согуштун  ардагери   Чотбаев  Дербиштин  ысымы  ыйгарылсын. 3.Кочого  маркумдун атын жазып,  уйлорго   номерлерди  илуу  иштери   маркумдун  уул-кыздарына  эскертлсин,  козомолдоо  жагы   Каныш-Кыя  айыл  аймагына   милдеттендирилсин.             Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.         хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх   20-июль 2016жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын № 10 т о к т о м у   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын  Каныш-Кыя  айылынын  Дружба   кочосунун  жалпы   тургундарынын  10.05.2016-жылдагы   чогулушунун  №1  токтомун  карап  чыгып  жана  талкуулап Т о к т о м   к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айылынын Дружба  кочосунун  жалпы   тургундарынын  кочого  ат коюуу   жонундогу  10.05.2016-жылдагы   чогулушунун  №1   токтому  эске  алынсын.
2.Каныш-Кыя  айылындагы  мурдагы  Дружба   кочосуно  маркум,   согуштун   ардагери  Кубатбеков  Сапарбектин  ысымы   ыйгарылсын. 3.Кочого  маркумдун  атын  жазып, уйлорго   номерлерди  илуу  иштери  маркумдун уул-кыздарына  эскертилип, козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына   милдеттендирилсин.             Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.   ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх            20-июль 2016жыл                                                                     Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын № 11 т о к т о м у   Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша   болугунон  70111 разделинен  (башкаруу аппараты)  2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  350000 сом, 70921  разделинин  (толук  орто  мектеп)  22154900 статьясынан  250000 сом, 70922  разделинин  (толук  эмес  орто  мектеп)  22154900  статьясынан  150000 сом  акча  каражаты  кыскартылып  жалпы  750000 сом  акча  каражатын  70111 разделине  (башкаруу  апараты)  22154900  статьясына  жылдыруу  боюнча  айыл  аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдируусун  угуп,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  XXXIII  чакырылышынын  сессиясы Т о к т о м   к ы л а т:
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдируусу  эске  алынсын  жана  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын   жергиликтуу   бюджетинин  чыгаша  70111  разделинен  (башкаруу  апараты) 2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  350000 сом,  70921  разделинин  (толук  орто мектеп)  22154900 статьясынан  250000 сом,  70922  разделинин  (толук  эмес рото мектеп)  22154900  статьясынан  150000 сом акча  каражаты  кыскартылып  жалпы  750000 сом акча  каражатын  70111  разделине  (башкаруу  апараты)  22154900  статьясына  жылдырууга  уруксат  берилсин.
2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  III- кварталынан  жылдырууга  уруксат  берилген  акча  каражатынын   жумшалышы   чыгашалар  беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу   жагы   финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу   комиссиясына  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх              Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика                     20-июль 2016жыл                                                                     Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын                                                            №  12  т о к т о м у . Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын Башкы-Терек айылынын  жалпы тургундарынын  05.03.2016-жылдагы чогулушунун №1 токтомун  жана Башкы-Терек  орто мектебинин жалпы эмгек жааматынын профсоюз уюмунун чогулушунун  токтомдорун карап  чыгып жана талкуулап                                                         Т о к т о м  к ы л а т :
 1. Башкы-Терек айылынын  жалпы тургундарынын  03.2016-жылдагы чогулушунун №1 токтомун  жана Башкы-Терек  орто мектебинин жалпы эмгек жааматынын профсоюз уюмунун       жалпы тургундарынын Башкы-Терек орто мектебине ат коюуу жонундогу  10.05.2016-жылдагы чогулушунун №1 токтому  эске алынсын.
 
 1. Башкы-Терек айылындагы Башкы-Терек орто мектебине маркум, Дозонов Сатылгандын  ысымы ыйгарылсын жана тиешелуу мекемелерден бекитип беруу жагы суралсын.
 
 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге тапшырылсын.
                                  Каныш-Кыя айылдык                              Кенешинин торагасы:                                                С.Смайилов ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  кезексиз   XXXIV сессиясынын                                                              № 1 т о к т о м у 15-август  2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIV сессиясы , Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин Чаткал райондук статистика болумунун статистикалык малыматтарды жыйноо боюнча  айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруу боюнча келишим тузуу жонундо берген маалыматын угуп жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Чаткал райондук статистика болумунун атынан “Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарында айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруунун тартиби жонундо” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен каныш-Кыя айыл аймагына келишим тузуу сунушталсын.
  2.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы мыйзамдуулук,укук тартиби,этика жана жаратылышты коргоо,экология боюнча труктуу  комитетине милдеттендирилдсин.                            Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                          С.Смайилов         хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  кезексиз   XXXIV сессиясынын                                                              № 2 т о к т о м у 29-июль  2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы   Участкалык  шайлоо   комиссияларынын Курамын бекитип беруу  жонундо. Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  кезексиз   XXXIV сессиясы , участкалык  шайлоо   комиссияларынын  курамын   карап  чыгып Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл  аймагындагы  участкалык  шайлоо   комиссияларынын  курамына   сунуштар   эске алынсын.
2.Участкалык  шайлоо   комиссияларынын  курамы  тикемеге  ылайык   бекитилсин. (тиркеме  тиркелет)   3.Бул токтомдуу  бекитип  беруу  жагы   аймактык  шайлоо   комиссиясынан  суралсын.                          Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                          С.Смайилов  хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын                                                            №  1   т о к т о м у 30.09. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айыл аймагына караштуу “Томонку Чандалаш”участкасындагы 4,6га жер аянтына ,Кыргыз Республикасынын  Окмотуно караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынана “Бустер” ЖЧКсына чачыранды алтынды  иштетуу  учун   2020-жылдын  30-мартына  чейин  иштетуу  максатында  кен  пайдалануу  укугуна  2016-жылдын  13-мартындагы  №2347АЕ  лицензиясынын  жана   №6  лицензиялык   макулдашууга  ылайык,  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  Кодексине”  жана  “Жер  казынасына”  жонундогу  мыйзамына  ылайык  аталган  жерлерди  “Айыл  чарба  багытындагы”  жерлер   категориясынан  “онор жай, транспорт, байланыш,  коргонуу  жана  башка  жерлер”  категориясына  которууга   макулдук  беруу  боюнча,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айылдык аймагына  караштуу  “Томонку Чандалаш”  участкасынан  4,6га  жер  аянтын “Бустер” ЖЧКсына  чачыранды  алтынды   2020-жылдын  30-мартына  чейин  иштетуу  максатында  аталган  жер  участогун “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан  “Онор жай, транспорт,  байланыш, коргонуу  жана  башка   багыттагы   жерлер”  категориясына  которууга  тузулгон  комиссиянын  чечими  менен  макулдук  берилсин.
 2. “Бустер” ЖЧКга томондогулор  милдеттендирилсин.
— Каныш-Кыя  айыл  аймагына  4,6га  жер  аянтына  алынбай   калган   пайданын  ордуна  толтурууну  толоп   беруусу  жана   арендалык   келишим   тузуу  жагы. — Кен  иштетуу  иштери   буткондон  кийин   бузулган   жерлерди  калыбына   келтируу (рекультивация)  иштерин   жургузууну. — Жергиликтуу  калк  менен  коомдук   угуу  откоруп, соц  пакет  кабыл   алуусу. 3.Токтомдун  аткарылуусун  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  тапшырылсын.                        Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:                                          С.Смайилов ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын                                                            № 2   т о к т о м у 30.09. 2016-жыл                                                                                        Каныш-Кыя кыштагы   Чаткал  аймактык  шайлоо  комиссиясынын   резервине  Каныш-Кыя  айыо  аймагынан  корсотулгон  тизмесин  карап  чыгып  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Чаткал аймактык шайлоо   комиссиясынын  курамынын  резервине  Каныш-Кыя  айыл  аймагынан  берилген  сунуштар  эске  алынсын.
2.Чаткал  аймактык  шайлоо   комиссиясынын  курамынын  резерви   тиркемеге  ылайык  бекитилсин.  (тиркеме тиркелет) 3.Бул  резервдик  курам   борбордук  шайлоо  комиссиясына   сунушталсын. .                Каныш-Кыя айылдык            Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов       хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын                                                            №  3   т о к т о м у 30.09. 2016-жыл                                                                                        Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя айыл аймагында жайгашкан мектептерде 2016-2017-окуу жылына карата мектептердин      контингенти жонундо Каныш-Кыя айыл аймагындагы мектептерде 2016-2017-окуу жылына карата окуучулардын контингенти жана класстардын санын сактап калуу жонундо райондук билим беруу болумунун,айылдардагы ата-энелердин кайрылуусун талкуулап   карап чыгып   Каныш-Кыя айылдык Кенеши                                                 Т О К Т О М    К Ы Л А Т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы мектептерде окуган окуучулардын ата-энелеринин жана райондук билим беруу болумунун кайрылуусу эске алынсын.
2.2016-2017-окуу жылына карата окуучулардын контингентин жана класстардын санын сактап калуу боюнча тиешелуу иш кагаздарын даярдоо жагы Чаткал райондук билим беруу болумуно тапшырылсын. 3.Бул токтомго карата  тиешелуу чечим кабыл алуу учун Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким К.Ж.Эшалиевдин кароосуна киргизилсин.              Каныш-Кыя айылдык            Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов       ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх        Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын                                                            № 4   т о к т о м у 30.09. 2016-жыл                                                                                        Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын   XXXV сессиясы, Чакмак-Суу  айылынын жалпы тургундарынын айылга жаны курулган ат оюндары учун аянтка  маркум Назалов Алтымыштын  ысымын беруу боюнча  26.09.2016-жылдагы № 28 токтому менен жонотулгон кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылынын жалпы тургундарынын айылга жаны курулган ат оюндары учун аянтка маркум Назалов Алтымыштын  ысымын беруу боюнча  26.09.2016-жылдагы №28 токтому  бекитилсин.
2.Чакмак-Суу  айылындагы ат оюндары учун аянтка  маркум Назалов Алтымыштын  ысымын беруудо  аянттын ачылышына карата иш чаралар уюштурулуп, тиешелуу иштерине даярдыктарды коруу жагы маркумдун уул-кыздарына эскертилсин. 4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Чакмак-Суу айылынын айыл башчысы И.Максымбековго  милдеттендирилсин,козомолдоо жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын. .              Каныш-Кыя айылдык            Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов     хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх     Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын                                                            №  5   т о к т о м у 30.09. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айыл аймагына караштуу “Жаны-Базар ”участкасындагы 14 га жер аянтына ,Кыргыз Республикасынын  Окмотуно караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынана “Консолидейтед Аурум” ЖАКсына чачыранды алтынды  иштетуу  учун   2020-жылдын  13-февралына   чейин  иштетуу  максатында  кен  пайдалануу  укугуна  2015-жылдын  13-февралындагы   №3936 АЕ  лицензиясынын  жана   №1  лицензиялык   макулдашууга  ылайык,  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  Кодексине”  жана  “Жер  казынасына”  жонундогу  мыйзамына  ылайык  аталган  жерлерди  “Айыл  чарба  багытындагы”  жерлер   категориясынан  “Пайдалуу кен  чыккан жерлердин  мамлекеттик  резервинин  жерлер”   категориясына  которууга   макулдук  беруу  боюнча,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айылдык аймагына  караштуу  “Жаны-Базар”  участкасынан  14 га  жер  аянтын “Консолидейтед Аурум” ЖАКсына  чачыранды  алтынды   2020-жылдын  13-февралына чейин  иштетуу  максатында  аталган  жер  участогун “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан  “Пайдалуу кен  чыккан жерлердин  мамлекеттик  резервинин  жерлер” категориясына  которууга  тузулгон  комиссиянын  чечими  менен  макулдук  берилсин.
2.“Консолидейтед Аурум ”  ЖАКга  томондогулор  милдеттендирилсин. — Каныш-Кыя  айыл  аймагына  14 га  жер  аянтына  алынбай   калган   пайданын  ордуна  толтурууну  толоп   беруусу  жана   арендалык   келишим   тузуу  жагы. — Кен  иштетуу  иштери   буткондон  кийин   бузулган   жерлерди  калыбына   келтируу (рекультивация)  иштерин   жургузууну. — Жергиликтуу  калк  менен  коомдук   угуу  откоруп, соц  пакет  кабыл   алуусу. 3.Токтомдун  аткарылуусун  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  тапшырылсын.  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов   ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх           Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын                                                            №   1   т о к т о м у 09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V  чакырылышынын  XXXVI  сессиясы   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  2016-жылдагы  9 ай  ичинде  аткарылган  иштер  боюнча  маалыматын  угуп  жана  талкуулап   Т О К Т О М  К Ы Л А Т : 1.Каныш-Кыя айыл  аймагынын  2016-жылдагы  9 ай  ичинде  аткарылган  иштери   канааттандырарлык  деп  табылсын.           Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын                                                            №   2   т о к т о м у 09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт  комитетинин АРИС программасы аркылуу 2016-2018-жылдарга берилуучу кичи долбоорлорду жана жайыт башкаруу,мал чарбасын онуктуруу планы боюнча Ж.Камчыбековдун билдируусун  угуп жана талкуулап,Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V  чакырылышынын  XXXVI  сессиясы   Т О К Т О М  К Ы Л А Т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин торагасы Ж.Камчыбековдун берген маалыматы эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ)2016-2018-жылдарга карата жайыт башкаруу жана мал чарбасын онуктуруу планы бекитилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жайыт комитетинин торагасы Ж.Камчыбековго милдеттендирилсин.     Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх     Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын                                                            №  3   т о к т о м у 09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-кыя айыл аймагынын участкалык  шайлоо комиссияларынын  курамынын резервине  Каныш-Кыя айыл аймагынан  корсотулгон  тизмесин   карап чыгып  Каныш-Кыя айылдык Кенеши                                                   Т О К Т О М    К Ы Л А Т : 1.Каныш-Кыя айыл аймагындагы учсткалык шайлоо комиссиясынын курамынын  резервине Каныш-Кыя айыл аймагынан берилген сунуштар эске алынсын.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы учсткалык шайлоо комиссиясынын курамынын резервине  тиркемеге ылайык бекитилсин.(тиркеме тиркелет)
3.Бул резервдик курам  борбордук шайлоо комиссиясына сунушталсын.                    Каныш-Кыя айылдык            Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов          хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын                                                            №   4   т о к т о м у 09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунун  2016-жылдын  IV  кварталынан  жалпы  1783,3 мин сом  акча  каражатын  бир   статьясынан  башка  бир   статьясына  жылдыруу  боюнча   айыл  аймагынын   финансы-экономика  болумунун   башчысы  К.Темирбековдун   билдируусун  угуп,  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V  чакырылышынын  XXXVI  сессиясы   Т О К Т О М  К Ы Л А Т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдируусу  эске  алынсын  жана  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  IV карталынан  тиркемеге  ылайык  жалпы  1783,3 мин сом  акча  каражатын  бир статьядан  бир  статьяга  жылдырууга  уруксат  берилсин. 2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын   жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  IV кварталынан  бир  статьядан  бир  статьяга  жылдырууга  уруксат   берилген  акча  каражатынын  жумшалышы   чыгашалар   беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу  жагы  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын   козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет   боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын                                                            №   5   т о к т о м у 09.11. 2016-жыл                                                                                          Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын  жергиликтуу  жааматынын  Уставын  бекитуу  жонундо   Кыргыз  Республикасынын  “Жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу  жонундо “  мыйзамынын  15-беренесинин  талаптарына  ылайык, Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу   жааматынын  элдик   жыйындарында  жергиликтуу  жааматтын  Уставынын  долбоорун   талкуулап,  жыйындарда  жергиликтуу  жааматтан,  депутаттардан  тушкон   сын-пикир,  сунуштарын  эске алып,  мыйзамдуулук, укук  тартибин  сактоо  боюнча  туруктуу   комиссиясынын   корутундусун  угуп,  Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын   айылдык  Кенеши   Кыргыз  Республкасынын  “Жергиликтуу  оз алдынча  башкаруу  жонундо”  мыйзамынын  31-беренесинин  2-болугунун  8-пунктуна  таянып Т О К Т О М  К Ы Л А Т : 1.Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын  жергиликтуу  жааматаынын  Уставы   тиркемеге  ылайык  бекитилсин. 2.Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  жергиликтуу  жааматынын  1-курултайынын  “Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  жергиликтуу  жааматынын  Мыйзамын  кабыл  алуу  жонундо” 1996-жылдын                         27-декабрында  кабыл  алынган  №1 токтому  кучун  жоготту  деп  табылсын. 3.Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын  жергиликтуу  жааматынын  Уставы  Кыргыз  Республикасынын  Окмотуно  караштуу  жергиликтуу  оз алдынча  башкаруу  иштери  жана  этностор  аралык   мамилелер  боюнча   мамлекеттик  агенттигинин  www.gamsumo.gov.kg веб-сайтына  жарыялансын.
 1. Аталган токтомду расмий  жарыялоо  жана  Кыргыз  Республикасынын  ченемдик  укуктук   актыларынын  мамлекеттик  рээстрине  киргизуу  жагы   Каныш-Кыя  айыл  окмотуно  милдеттендирилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын  козомолдоо  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  мыйзамдуулук, укук  тартибин  сактоо  боюнча   туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов]]>

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь