Токтом

Каныш-Кыя айыл кеңешинин 2016—жылдагы токтомдору

104

     Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын                     №  1 т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин 2015-жыл ичинде жургузгон иштерин  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы угуп  жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1. Каныш-Кыя   айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин 2015-жыл ичинде жургузгон иштери  канаттандырарлык   деп табылсын     Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов ******************************************************************** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын № 2 т о к т о м у 9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXV сессиясы,  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын   2015-жыл  ичиндеги  бюджетининин   аткарылышы    боюнча  финансы  экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматын     угуп  жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын    2015-жыл  ичиндеги   бюджетинин аткарылышы   боюнча финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын.   Каныш-Кыя айыл аймагынын 2015-жыл ичинде  бюджети 80731,7 мин сомго  аткарылгандыгы белгиленсин   Каныш-Кыя айылды кенешинин торагасы:         С.Смаилов ******************************************************************* Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX  сессиясынын №  3  т о к т о м у 9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айыл аймагынын Жайыт Комитетинин 2015-жыл ичинде жургузгон иштерин  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы угуп  жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1. Каныш-Кыя   айыл аймагынын Жайыт Комитетинин 2015-жыл ичинде жургузгон иштери  канаттандырарлык  деп табылсын Каныш-Кыя айылдык кенешинин торагасы: С.Смаилов ****************************************************************** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX  сессиясынын №  4  т о к т о м у 9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы,  Каныш-Кыя айыл аймагынын 2016-жылга карата  тузулгон  социалдык-экономикалык  онугуу   программасын карап  чыгып  жана  талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т :   1. Каныш-Кыя   айыл аймагынын  2016-жылга  карата  тузулгон социалдык-экономикалык  онугуу  программасы  бекитилсин. 2. Программага  киргизилген  иштерди  оз  убагында  аткарууда  айыл  аймагынын кызматкерлери  менен  айылдык  Кенештин  тиешелуулугуно  карата   комитеттер  тыгыз  байланышта  иш алып  баруу  жагы  тапшырылсын. 3. Бул токтомдун  аткарылышын  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя   айыл аймагынын  башчысы  С. Мусабаевге  милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов ***************************************************************** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын   XXX  сессиясынын № 5 т о к т о м у       9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы, Каныш-Кыя   айылдык  Кенешинин   2016-жылга  карата тузулгон планын карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1. Каныш-Кыя   айылдык Кенешинин  аймагынын   2016-жылга  карата тузулгон   иш планы  бекитилсин. 2. Иш планда корсотулгон маселелерди оз убагында даярдап,сессияга сунуш кылуу жагы тиешелуу комитеттерге тапшырылсын. 4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы айылдык Кенештин торагасынын орун басары Н.Жолдошовго  милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов *****************************************************************     Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX  сессиясынын                     №  6  т о к т о м у 9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы Чаткал районунун  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  жергиликту  бюджетинин  киреше жана  чыгаша  болугунун  2016-жылга  карата  тузулушу   боюнча  айыл аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К. Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  сессиясы  томондогудой  белгилейт: Жогорудагы корсотулгон  маалыматтарды  угуп жана  талкуулап, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  кезектеги  V чакырылышынын    XXX  сессиясы Т о к т о м    к ы л а т : 1. Каныш-Кыя   айыл аймагынын   жергиликтуу  бюджетинин  киреше  болугу  жергиликтуу  салыктардан  жана  жыйымдардан  топтоонун  колому №1-тиркеменин  негизинде  2016-жылга карата 64882,0 мин сом олчомундо  бекитилсин  жана  оз убагында  жыйноону   камсыздоо Каныш-Кыя айыл аймагына  тапшырылсын. 2. Каныш-Кыя  айыл аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугу  №2 тиркеменин  негизинде  2016-жылга  карата  64882,0 мин сом  олчомундо  бекитилсин. Эн  биринчи  кезекте  эмгек  акыга, социалдык  фондко  чегеруулорго  жана  комуналдык  чыгымдарга,  бала бакчалардын  тамак  ашына, сапар  чыгымдарына  жумшалаары  белгиленсин. 3. Кыргыз  Республикасынын  бюджетинин   укуктарынын  негизги  принсиптери  жонундогу  мыйзамынын  21-статьясына  ылайык  айыл  аймагынын  бюджетинин  чыгымдарынын коломунун  1% же 648,8 мин сом  олчомундо  айыл аймагынын  резервдик  фондусу  тузулсун.   Ошондой эле  ушул  мыйзамдын  23-статьясына ылайык  айыл аймагынын  бюджетинин  кассалык  накталай  жугуртулуучу  акча  каражатынын  колому  жыл   башына  карата  150,0 мин сом  олчомундо  бекитилсин. 4. Каныш-Кыя  айыл аймагынын  бюджеттик  эсебинде  2016-жылдын  1-январына  карата  калган  18875,2 мин сом  акча  каражаты  №3 тиркеменин  негизинде  жумшалаары  белгиленсин. 5.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  атайын  каражат эсебинде  2016-жылдын  1-январына карата  калган  230,7 сом акча  каражаты  №4 тикеменин  негизинде  жумшалаары  белгиленсин. 6. Айыл аймагынын  финансы  экономика  болумуно  бюджеттик мекеме  уюмдардын  жетекчилерине  белгиленген  лимиттерди  максаттуу  пайдалануу  жагы  тапшырылсын. 7. Бул токтомдун  аткарылышын  камсыз кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  финансы  экономика болумуно  милдеттендирилсин. Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов ******************************************************************** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  7 т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айыл аймагынын  коммуналдык чарбасына  чарбалык иштерди жургузуу учун пайда болгон зарылчылыкты карап чыгып жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы угуп  жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя    айыл аймагынын  коммуналдык чарбасына  чарбалык иштерди жургузуу учун пайда болгон зарылчылыктар эске алынып,Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен  портъер автоунасын сатып алууга уруксат берилсин. 2.Сатып-алуу иштерин тиешелуу мекемелерден уруксат алуу менен мыйзамдуу жургузуу жагы ФЭБнун башчысы К.Темирбековго тапшырылып,козомолдоо жагы экономика финансы жана бюджет боюнча туруктуу комитетке жуктолсун. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов ******************************************************************* Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  8  т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Райондук аскер комиссариатынын резерв рота менен иш алып барууда  аскердик форма менен камсыз кылуу иштеринде  пайда болгон зарылчылыкты карап чыгып жана талкуулап Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы угуп  жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т : 1. Райондук аскер комиссариатынын резерв рота менен иш алып барууда  аскердик форма жеишсиздигинен пайда болгон зарылчылыктары эске алынып,Каныш-Кыя айыл аймагынын резерв ротада кызмат отогон жоокерлери учун  атайын форма сатып алууга уруксат берилсин. 2.Сатып-алуу иштерин мыйзамдуу жургузуу жагы ФЭБнун башчысы К.Темирбековго тапшырылып,козомолдоо жагы экономика финансы жана бюджет боюнча туруктуу комитетке жуктолсун. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов ********************************************** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  9  т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Коргон-Сай  айылына  курулган  бала  бакчанын  жылытуу  системасын жасоодо кошумча  иштердин  пайда  болгондугун  тузулгон  сметанын  негизинде  карап  чыгып  жана  талкуулап   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясын  угуп  жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т : 1. Коргон-Сай  айылына  курулган  бала  бакчанын жылытуу  системасын жасоодо  кошумча  иштердин  пайда  болгондугу  эске  алынсын. 2.Тузулгон  сметанын  негизинде  62815 (алтымыш эки мин сегиз жуз он беш) сом акча  каражатын  которуп  берууго  уруксат  берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов *********** ******* **************** ***************** ********** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  10  т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Коргон-Сай  айылына  курулган  бала  бакчанын  ашканасына  талапка  ылайык  заманбап  тамак  бышыруучу  электро  плиткасын (коньфорка)  алып  беруу учун  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы   Т о к т о м    к ы л а т : 1. Коргон-Сай  айылына  курулган  бала  бакчанын  ашканасына   талапка  ылайык  заманбап  тамак  бышыруучу электро  плиткасын (коньфорка)  алып берууго  уруксат берилсин. 2.Коргон-Сай  айылындагы  бала  бакчанын   ашканасына  талапка  ылайык  заманбап  тамак  бышыруучу  электро  плиткасын  (коньфорка) алып  беруу  учун  86951(сексен алты мин тогуз жуз элуу бир) сом  акча  каражатын  болуп беруу  жагы Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  башчысы  С. Мусабаевге мидеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомол кылуу  жагы бюджет, финансы-экономика  боюнча  туруктуу  комитетке тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов ******************************** ************************** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  8  т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Кыргыз  Республикасынын  муниципиалдык кызмат  жонундогу  мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  Каныш-Кыя  айыл аймагынын кызматкерлеринин ишин  баалоонун  негизинде  сыйлоо  максатында Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы Т о к т о м    к ы л а т : 1. Кыргыз Республикасынын  муниципиалдык  кызмат  жонундогу  мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  Каныш-Кыя айыл аймагынын  кызматкерлеринин ишин  баалоонун  негизинде  сыйлык  чараларын  берууго  уруксат берилсин. 2.Муниципиалдык  кызматчыларды  сыйлоо  бир айлык  эмгек  акы  олчомундо  Кыргыз  Республикасынын  муниципиалдык  кызмат  жонундогу  мыйзамынын  17-беренесине  ылайык  квартал  сайын  жергиликтуу бюджетинин  эсебинен  болуп  беруу  жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын  башчысы С. Мусабаевге  милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын  козомол  кылуу  жагы  бюджет, финансы-экономика  боюнча  туруктуу  комитетке тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов ************************************** ****************** ********** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  12  т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын   социалдык-экономикалык онугуу  программасына  киргизилген  айылдардын  ички  кочолоруно  шагал  тошоп  тегиздоо  жана  суу отуучу  жерлерге  труба  коюуу  иштерин  аткарууга  кетуучу  чыгымдарга  уруксат  беруу  максатында   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы угуп  жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  социалдык-экономикалык  онугуу   программасына  киргизилген айылдардын  ички  кочолоруно  шагал  тошоп  тегиздоо  жана  суу  отуучу  жерлерге  труба  коюуу  иштерин  аткарууга  кетуучу  чыгымдарга  уруксат  берилсин. 2.Тиешелуу  акча  каражатын  аткарылган  иштин  коломуно  ылайык  айыл  аймагынын  жергиликтуу бюджетинен  каржылоо  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы  С. Мусабаевге  милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомол кылуу  жагы бюджет, финансы-экономика боюнча  туруктуу  комитетке  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов ************************************* *************************** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  13  т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Ж.Ташикеев  атындагы  толук эмес  орто мектебинин  ашканасын  салууда   кошумча  иштердин  пайда  болуусунан  тузулгон  сметанын  негизинде  акча  каражатын  болуп  беруу   максатында  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы Т о к т о м    к ы л а т : 1.Ж. Ташикеев  атындагы  толук  эмес  орто  мектебинин  ашканасын  салууда  кошумча   иштердин  пайда  болуусунан  тузулгон   сметанын  негизинде  акча  каражатын  болуп  беруго  уруксат  берилсин. 2.Тиешелуу  акча  каражатын  тузулгон  сметанын  негизинде  130000 (бир жуз отуз мин) сом акча  каражаты  жергиликтуу бюджеттин  эсебинен  каржылоо  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  башчысы С. Мусабаевге  милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомол кылуу  жагы бюджет, финансы-экономика боюнча  туруктуу  комитетке  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов ****************************************************** *********** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын №  14  т о к т о м у            9-февраль 2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя  айыл  аймагы  айыл  мыйзамынын  18-беренесинин  21-пунктусунда  корсотулгондой дене  тарбия  жана  массалык  спортту  онуктуруу  учун  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  караштуу  спортсмендерди  областтык  жана  Республикалык  спартакияларга  барып  келуу  учун  акча  каражатын  болуп  беруу  максатында    Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясы   Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл аймагы  айыл мыйзамынын  18-беренесинин  21-пунктусунда корсотулгондой  дене  тарбия  жана массалык спортту  онуктуруу  учун  Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу спортсмендерди  областык  жана  Республикалык  спартакияларга  барып  келуу учун  акча  каражатын  болуп  берууго  уруксат  берилсин. 2.Областык  жана  Республикалык  спартакияларга  барып  келуу  учун  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджеттин  эсебинен  2016-жыл  учун  300000 (уч жуз мин) сом  акча  каражатын  болуп  беруу  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы  С. Мусабаевга  милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомол кылуу  жагы бюджет, финансы-экономика боюнча  туруктуу  комитетке  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык           Кенешинин торагасы: С.Смаилов ********************************************** *********** ******** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI  сессиясынын №  1   т о к т о м у 28-март  2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясы,  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  Жайыт  Комитетинин  2016-жылга  карата  тузулгон  сметасын, мал башына  толонуучу  тарифтерин, штаттык бирдигин,  жергиликтуу  инфраструктураны  онуктуруу  боюнча  АРИС  программасы  аркылуу  берилуучу  кичи  долбоорлорду  жана  жайыттарды  башкаруунун  ички  тартиби   жонундогу  жобону  бекитип беруу  боюнча  кайрылуусун  карап  чыгып    жана талкуулап, Т о к т о м    к ы л а т : 1. Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жайыт  комитетинин  торагасы  Ж. Камчыбековдун  кайрылуусу  эске  алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  жайыт  комитетинин  2016-жылга  карата  тузулгон  сметасы, мал башына  толонуучу  тарифтери, штаттык  бирдиги,  жергиликтуу  инфраструктураны  онуктуруу  боюнча  АРИС программасы  аркылуу   берилуучу  кичи  долбоорлор  жана  жайыттарды  башкаруунун  ички тартиби  жонундогу  Жобо  (№1,2,3,4,5,6,7) тикемеге  ылайык  бекитилсин. 3. Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу  жагы  жайыт  комитетинин  торагасы                 Ж. Камчыбековго  милдеттендирилип, козомолдоо  жагы  айыл  чарбасы  боюнча  туруктуу  комитетке  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов ************************************ ************* *********** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI  сессиясынын №  2   т о к т о м у 28-март  2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айыл аймагынын жарандарына там куруу учун жер аянтын алууга уруксат беруудо 0,15 сотых олчомундо бекитип беруу боюнча кайрылуусун,  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясы угуп  жана талкуулап   Т о к т о м    к ы л а т : 1. Каныш-Кыя   айыл аймагына карштуу бардык (Чакмак-Суу,Башкы-Терек, Коргон-Сай,Каныш-Кыя,Айгыр-Жал) айылдарында там куруу  учун жер сураган атуулдарга 0,15 сотыхдан жер аянтын болуп беруу чечими кабыл алынсын. 2.Там куруу учун мурдатан жер алып,пайдаланбай жургон жерлердин моонотун карап, Мыйзамга ылайык кайтарып алуу боюнча иштерди тиешелуу мекемелер менен бирге чечуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагына тапшырылсын. 2.Жарандарга там куруу учун жер аянтын алууга  уруксат беруудо Кыргыз Республикасынын тийиштуу Мыйзамдарына ылайык иш алып баруу, жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов ******************************************** ************ ******** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын   XXXI  сессиясынын № 3 т о к т о м у       28-март  2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясы,Чаткал МСИнын кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1. Чаткал райондук МСИнин кайрылуусу мурдагы жылдары да каралып, которулуп берилген акча каражаты мыйзамыз болгондуктан  кайтарылып алынгадыгы  эске алынсын. 2.Кыргыз Республикасынын тийиштуу Мыйзамдарына жана токтомдоруна ылайык карап чыгып,тиешелуу жооп беруу жагы Каныш-Кыя айыл Окмотуно милдеттендирилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы финансы,экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов ***************************************** ************ ********* Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясынын № 4 т о к т о м у 28-март  2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясы сессиясы,Чаткал МСИнын кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1. Чаткал райондук МСИнин мал  башына   толонуучу  жайыт салыгын которуу боюнча кайрылуусу райондук кошмо жыйналышта  каралгандыгы   эске алынсын. 2.Мал башына толонуучу жайыт салыгы Каныш-Кыя айыл аймагында мурдагы жылдарда бекитилген тариф боюнча калтырылсын. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Каныш-Кыя айыл айыл аймагынын Жайыт Комитетине милдеттендирилдсин.     Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:         С.Смаилов *********************************** *************** ********** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясынын 28-март  2016жыл                                                                                  Каныш-Кыя кыштагы Т О К Т О М № 5 Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясы,Чаткал токой чарбасынын  директору Н. Жолдошовдун  “Кичи-Кумбел” ботаникалык  заказнигин  райондук  жерге  жайгаштыруу  болумуно  каттоого  тургузуу  учун  50 га  жер  аянтына  токтом  чыгарып  берууго  уруксат   сурап  кайрылган катын  жана  тиешелуу  иш  кагаздарын  карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1. Чаткал токой чарбасынын  директору Н. Жолдошовдун “Кичи-Кумбел” ботаникалык  заказнигин  райондук  жерге  жайгаштыруу  болумуно  каттоого  тургузуу  учун  50 га  жер аянтына  токтом  чыгарып  берууго  уруксат  сурап  кайрылган кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагынын  “Кичи-Кумбел” ботаникалык  заказнигине  50 га  жер  аянтын  райондук  жерге  жайгаштыруу  болумуно  каттоого  тургузуу  учун  уруксат берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Каныш-Кыя айыл Окмотунун  башчысы                    С. Мусабаевге  милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:         С.Смаилов ******************************************* *********** ***** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясынын 28-март  2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы Т О К Т О М № 6 Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясы,Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу  айылдарда  2016-жылга  карата  жеке  ветеринардык  кызматкерлердин  ветеринардык  кызмат  корсотуудон  алынуучу  акча  каражатынын  баасынан  олчомун  бекитип  беруу  боюнча  Каныш-Кыя  айылдык  вет.сервисинин  башчысы  Э. Кубатбековдун  кайрылуусун   карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1. Каныш-Кыя  айыл аймагына  караштуу  айылдарда  2016-жылга  карата  жеке  ветеринардык  кызматкерлердин  ветеринардык кызмат  корсотуудон  алынуучу  акча  каражатынын  баасынан олчомун  бекитип  беруу  боюнча  Каныш-Кыя  айылдык вт.сервис  башчысы                     Э. Кубатбековдун  кайрылуусу эске алынсын. 2.Каныш-Кыя  айыл аймагына караштуу  айылдарда  2016-жылга  карата  жеке ветеринардык  кызматкерлердин  кызмат  корсотуудон  алынуучу  акча  каражатынын  баасынын  олчому  (№1,2) тиркемеге  ылайык  бекитилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя  вет.сервистин  башчысы          Э. Кубатбековго милдеттендирилип,  козомолдоо  жагы  айыл  чарбасы  боюнча  туруктуу  комитетке  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык                         Кенешинин торагасы:         С.Смаилов *************************************** ************ ********* Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXX сессиясынын № 7 т о к т о м у 28-март  2016жыл                                                              Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXI сессиясы, Айгыр-Жал айылынын жалпы тургундарынынайылга жаны курулган айылдык клубка маркум Мамадалиев Абдраимдин ысымын беруу боюнча  24.02.2016-жылдагы №6  токтому менен жонотулгон кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылынын жалпы тургундарынын айылга жаны курулган айылдык клубка маркум  Мамадалиев Абдраимдин ысымын беруу боюнча  24.02.2016-жылдагы №6  токтому  бекитилсин. 2.Айгыр-Жал айылындагы айылдык клубка маркум Мамадалиев Абдраимдин ысымын беруу  клубдун ачылышына карата уюштурулуп, тиешелуу иштерине даярдыктарды коруу жагы маркумдун уул-кыздарына эскертилсин. 4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов ************************************** **************** ***** Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  кезексиз    XXXII сессиясынын 6-июнь  2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы № 1  т о к т о м у Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз    XXXII сессиясы,           Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы  С.Мусабаевдин  2017-2018-2019-жылга  карата  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  киреше  болугунун  долбоорун  бекитип  беруу  боюнча  кайрылуусун  карап  чыгып жана талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1. Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  2017-2018-2019-жылга  карата  киреше  болугу  боюнча  тузулгон  долбоору  томондогудой  болуп  бекитилсин. 2017-жылга  карата 51050,5 мин сом 2018-жылга  карата 52598,9 мин сом 2019-жылга карата 53501,0 мин сом 2.Бекитилген пландын аткарылышы  боюнча иш алып баруу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  финансы-экономика  болумуно  милдеттендирилсин. 4.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо  жагы  айылдык  кенештин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча  туруктуу  комитетине  тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торагасы: С.Смаилов]]>

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь