Коом

Чаткал районунун Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 2015-жылдагы токтомдору

46

Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        

       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын. № 1  ТОКТОМУ. 25- Сентябрь  2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин киреше болугуно  2015-жылдын  III-кварталына карата   22624,4 мин сомго  кошумча план берилген. Атап айтканда  Сатуу  салыгынан  4923,4 мин сомго, Жер казынасын пайдалануу укугуна  лицензияны кармоо  учун акыдан 17320,0  мин сомго, Жергиликтуу маанидеги инфраструктураны онуктурууго жана кутууго  чегеруулордон 186,0  мин сом. Атайын каражат салыгына 195,0 мин сом. Бул ашыкча аткарылган 22624,4 мин сом  акча каражатын жумшоо  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин киреше болугуно  2015-жылдын  III-кварталына карата   22624,4 мин сомго  кошумча план берилген. Атап айтканда  Сатуу  салыгынан  4923,4 мин сомго, Жер казынасын пайдалануу укугуна  лицензияны кармоо  учун акыдан 17320,0  мин сомго, Жергиликтуу маанидеги инфраструктураны онуктурууго жана кутууго  чегеруулордон 186,0  мин сом. Атайын каражат салыгына 195,0 мин сомго кошумча план  бекитилсин.   2.Кошумча  бекитилген  22624,4 мин сом акча каражатынын жумшалышы  (тиркеменин негизинде) чыгашалар беренелерине   ылайык  максаттуу пайдалануу жагы финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. (тиркеме тиркелет)   3.Кыргыз Республикасынын бюджетинин укуктарынын негизги принсиптери жонундогу  мыйзамынын 21-статьясына ылайык айыл аймагынын  бюджетинин  чыгымдарынын коломунун  1% же 226,2 мин сом олчомундо айыл аймагынын резервдик фондусу тузулсун.   4.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                        С.Смаилов. Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын. № 2  ТОКТОМУ. 25-сентябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу айылына тузулгон проект жана смета боюнча 75 орундуу 18882,3 мин сомдук  бала бакчаны курууга акча каражатынын тартыштыгын эске алып, эн биринчи кезекте бала бакчанын жерин тегиздеп, фундаментин, дубалын тургузуп чатырчасын жабуу учун  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 6507,8 мин сом акча каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу айылына тузулгон проект жана смета боюнча  75 орундуу 18882,3 мин сомдук  бала бакчаны курууга акча каражатынын тартыштыгын эске алып, эн биринчи кезекте бала бакчанын жерин тегиздеп, фундаментин, дубалын тургузуп чатырчасын жабуу учун     айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 6507,8 мин сом акча каражаты болунуп берилсин.  
 1. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика       Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район      Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын. № 3  ТОКТОМУ. 25-сентябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Ж.Ташкеев негизги мектебине проект жана смета боюнча 1-4 класстар учун шашке чайын беруу учун мектепке ашкана куруу учун   айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 641,1 мин сом акча каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Ж.Ташкеев негизги мектебине проект жана смета боюнча 1-4 класстар учун шашке чайын беруу учун мектепке ашкана куруу учун   айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 641,1 мин сом акча каражаты болунуп берилсин.   2.Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.   3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.            Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын. №  4  ТОКТОМУ. 25-сентябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Айгыр-Жал айылындагы курулуп жаткан клубдун кошумча иштери учун тузулгон проект жана смета боюнча  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 1812,0  мин сом акча каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ.   1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Айгыр-Жал айылындагы курулуп жаткан клубдун кошумча иштери учун тузулгон проект жана смета боюнча  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 1812,0  мин сом акча каражаты болунуп берилсин. 2.Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.   3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.       Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын.   № 5    ТОКТОМУ. 25-сентябрь  2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Каныш-Кыя айылына  таза суу чыгаруу учун, тузулгон долбоор жана смета боюнча  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен  4500,0 мин сом акча каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Каныш-Кыя айылына  таза суу чыгаруу учун, тузулгон долбоор жана смета боюнча  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен  4500,0 мин сом акча каражаты болунуп берилсин.  
 1. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын.   №  6   ТОКТОМУ. 25-сенябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Айгыр-Жал айылындагы М.Исмаилов атындагы  орото мектебинин спорт залын капиталдык ондоодон оторуу учун тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 1759,3  мин сом акча каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу  Айгыр-Жал айылындагы М.Исмаилов атындагы  орото мектебинин спорт залын капиталдык ондоодон оторуу учун тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 1759,3  мин сом акча каражаты болунуп берилсин.   2.Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.   3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.          Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын.   № 7  ТОКТОМУ. 25-сентябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек айылындагы ГСВнын сырткы болугун капиталдык ондоодон откорууго жана ограждениясын тосууга   тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 520,0  мин сом акча каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек айылындагы ГСВнын сырткы болугун капиталдык ондоодон откорууго жана ограждениясын тосууга   тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 520,0  мин сом акча  каражаты болунуп берилсин.  
 1. 2. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.            Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын.                                                                   №  8  ТОКТОМУ. 25-сентябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек айылындагы бала бакчанын № 1 корпусун капиталдык ондоодон откоруудо кошумча иштери учун  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 1700,0  мин сом акча  каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек айылындагы бала бакчанын № 1 корпусун капиталдык ондоодон откоруудо кошумча иштери учун  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 1700,0  мин сом акча  каражаты болунуп берилсин.  
 1. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын. №  9   ТОКТОМУ. 25-сентябрь  2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек айылындагы бала бакчанын № 2 корпусун капиталдык ондоодон откоруудо кошумча иштери учун  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 600,0 мин сом акча  каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек айылындагы бала бакчанын № 2 корпусун капиталдык ондоодон откоруудо кошумча иштери учун  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 600,0 мин сом акча  каражаты болунуп берилсин.  
 1. 2. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.             Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов. Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын.   № 10 ТОКТОМУ. 25-сентябрь   2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек  орто мектебинин жылытуу системасын капиталдык ондоодон откоруу учун  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 480,0 мин сом акча  каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Башкы-Терек  орто мектебинин жылытуу системасын капиталдык ондоодон откоруу учун  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 480,0 мин сом акча  каражаты болунуп берилсин.  
 1. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.           Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXVI сессиясынын. № 11  ТОКТОМУ.   25-сентябрь  2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу баардык  мектептерди  эмеректер (инвентарь) менен камсыз кылууга 1000,0 мин сом, айыл аймагынын клубуна 200,0 мин сом, Коргон-Сай айылындагы жаны курулган бала бакчага 1000,0мин сом жана айыл башчынын канторасына 200,0 мин сом. Жалпысынан  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 2400,0 мин сом акча  каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу баардык  мектептерди  эмеректер (инвентарь) менен камсыз кылууга 1000,0 мин сом, айыл аймагынын клубуна 200,0 мин сом, Коргон-Сай айылындагы жаны курулган бала бакчага 1000,0мин сом жана айыл башчынын канторасына 200,0 мин сом. Жалпысынан  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 2400,0 мин сом акча каражаты болунуп берилсин.   2.Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.   3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.          Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын кезексиз  XXVII сессиясынын.   № 1 ТОКТОМУ.   12-октябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылындагы   Тулпар копуросун салууга  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 107,7 мин сом акча  каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылындагы   Тулпар копуросун салууга  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 107,7 мин сом акча  каражаты болунуп берилсин.   2.Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.   3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.          Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын кезексиз  XXVII сессиясынын.   №2  ТОКТОМУ.   12-октябрь 2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылындагы   Ногой участкасына таза суу чыгарууга  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  оздук салым учун айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 170,0 мин сом акча  каражатын болуп беруу  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.аныш-Кыя айыл аймагына караштуу Айгыр-Жал айылындагы   Ногой участкасына таза суу чыгарууга  тузулгон долбоордун жана сметанын негизинде  оздук салым учун айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен 170,0 мин сом акча  каражаты болунуп берилсин.  
 1. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.         Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын кезексиз XXVII сессиясынын.   № 3  ТОКТОМУ. 12-октябрь  2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп жана талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  кезексиз XXVII  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ.   1.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин чыгаша болугунун (22154900) ар кандай чыгымдар статьясынан 277,7 мин сом (31113290) башка курулуштарды сатып алуу жана куруу статьясына жылдырылсын.  
 1. Болунгон акча каражатын мыйзамдуу чыгымдоо жагын Каныш-Кыя айыл аймагына жана ФЭБно милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун мыйзамдуу аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.               Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын кезексиз XXVII сессиясынын. №  4  ТОКТОМУ. 12-октябрь  2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айыл аймагынын  2015-2017-жылга карата социалдык экономикалык онугуу программасында кабыл алынган Каныш-Кыя айылына спорт комплекс куруу учун АРИС программасына долбоор даярдалып откорулуп жаткандыгына байланыштуу оздук салым учун жергиликтуу бюджеттен акча каражатын болуп беруу учун  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  кезексиз XXVII  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ.
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2015-2017-жылга карата социалдык экономикалык онугуу программасында кабыл алынган Каныш-Кыя айылына спорт комплекс куруу учун АРИС программасына долбоор даярдалып откорулуп жаткандыгына байланыштуу оздук салым учун жергиликтуу бюджеттен акча каражатын болуп беруу эске алынсын.
 
 1. 2. Долбоор боюнча жалпы сумма 25650210 (жыйырма беш миллион алты жуз элуу мин эки жуз он) сом. Мындан АРИС программасы тарабынан87,9 %ы 22545874 (жыйырма эки миллион бешжуз кырк беш мин сегиз жуз жетимиш торт) сом. Ал эми айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин эсебинен оздук салым учун 12,1 %ы 3104336 (уч миллион бир жуз торт мин уч жуз отуз алты) сом акча каражаты болунуп берилсин.
  3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин.          Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                                                 С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXV сессиясынын                                                           № 1 т о к т о м у 20-август 2015-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин иш планына ылайык ,Каныш-Кыя  айыл  аймагында  жайгашып,  ишмердуулук  жургузуп  жаткан   фирмалардын   ишмердуулугу  жана   жергиликтуу   тургундардын   иш  менен  камсыз  болуусун  боюнча  мыйзамдуулук,укук тартиби ,экология,этика жана жаратылышты коргоо боюнча комитетинин берген маалыматын угуп   жана  талкуулап   Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXV сессиясы Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагында  жайгашып,  ишмердуулук  жургузуп  жаткан   фирмалардын   ишмердуулугу  жана   жергиликтуу   тургундардын   иш  менен  камсыз  болуусу  боюнча  мыйзамдуулук,укук тартиби ,экология,этика жана жаратылышты коргоо боюнча  туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын.
2.Жергиликтуу тургундарды иш менен камсыз кылууда жалпы айылдар боюнча тен салмактуулуктун  жана  мыйзамдуулуктун сакталышын козомолдоп, шайлоо округдары боюнча иш алып баруу жагы жалпы депутаттарга эскертилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын козмолдоо жагы мыйзамдуулук,укук тартиби, экология,этика жана жаратылышты коргоо боюнча  туруктуу комитетке тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                                        С.Смаилов.     Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
      Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXV сессиясынын                                                           № 2 т о к т о м у 20-август  2015-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы   Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXV сессиясы,  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын   2015-жылдын  6 ай  ичиндеги  бюджетининин   аткарылышы    боюнча  финансы  экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматын     угуп  жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т : 1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын    2015-жылдын  6 ай  ичиндеги   бюджетинин      аткарылышы   финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын. 2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жарым жылдык  бюджетинин  аткарылышы    боюнча   айтылган   сын-пикир   сунуштарды  эске  алуу   менен   жылдын аягына чейин бюджеттин киреше жана чыгаша болукторун толук аткарууну камсыз кылуу жагы   Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге   милдеттендирилсин. 3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя   айылдык  Кенешинин   бюджет     экономика   жана  финансы    боюнча   туруктуу   комиссиясына   тапшырылсын.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                        С.Смаилов.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXV сессиясынын. № 3  ТОКТОМУ. “ 20 ” август  2015.ж.                                                                           Каныш-Кыя кыштагы. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин киреше болугу  2015-жылдын  6 айына такталган планы  22550,4 мин сом болсо, ал эми аткарылышы  40174,5 мин сомго  ашыкча аткарлган. Атап айтканда  Сатуу  салыгынан  6923,4 мин сомго, Жер казынасын пайдалануу укугуна  лицензияны кармоо  учун акыдан 17319,9  мин сомго, Жергиликтуу маанидеги инфраструктураны онуктурууго жана кутууго  чегеруулордон 15931,2  мин сом.Бул ашыкча аткарылган 40174,5 мин сом  акча каражатын жумшоо  боюнча айыл аймагынын  финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековдун  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинин  киреше болугунун 2015-жылдын  6 айына карата такталган пландан 40174,5 мин сомго  ашыкча аткарылган.  Атап айтканда  Сатуу  салыгынан  6923,4 мин сомго, Жер казынасын пайдалануу укугуна  лицензияны кармоо  учун акыдан 17319,9  мин сомго, Жергиликтуу маанидеги инфраструктураны онуктурууго жана кутууго  чегеруулордон 15931,2  мин сомго кошумча план  бекитилсин.  
 1. Кошумча бекитилген 40174,5 мин сом акча каражатынын ичинен Жергиликтуу маанидеги инфраструктураны онуктурууго жана кутууго  чегеруулордон  80 % ти 12745,0 мин сому, Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 17 июлундагы № 149 мыйзамынын 19-3 беренесинин 5 пунктуна ылайык  регионалдык онуктуруу фондусуна калтырылсын.
  3.Калган  27429,5 мин сом акча каражатынын жумшалышы  чыгашалар беренелерине   ылайык  максаттуу пайдалануу жагы финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин. 4.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык  Кенешинин торогасы:                                        С.Смаилов. Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика  Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
       Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXV сессиясынын                                                           № 4 т о к т о м у 20-август  2015-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXV сессиясы, Каныш-Кыя  айылдык Кенешинин иш планына ылайык , Каныш-Кыя   айыл  аймагынын   2015-жылга    социалдык-экономикалык  онугуу   программасына   киргизилген   долбоорлордун   аткарылышын  карап чыгуу боюнча тузулгон убактылуу комиссиясынын берген маалыматын   угуп  жана   талкуулап Т о к т о м    к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын   2015-жылга    социалдык-экономикалык  онугуу   программасына   киргизилген   долбоорлордун   аткарылышын карап чыгуу  боюнча тузулгон  убактылуу тузулгон комиссиянын  сунуш  эске  алынсын.
 2. Программага киргизилип,бирок ушул кунго чейин аткарылбай калган иштер боюнча томонкулор белгиленсин:
-Кайын-Суу  участкасына бала бакча куруу боюнча долбоору даярдалган эмес, — Коомдук мончону толук ишке берилген эмес, -Кочо жарыгы иштебей турат, -Айгыр-Жал  айылындагы барсовой зал толук эмес буткон, 3.Жогорудагы аткарылбай  калган иштерди аткарууга  15.09.2015-жылга чейин моонот берилип, моонотундо аткарылбаса  Окмот башчынын жеке жоопкерчилиги караалры эскертилсин. 4.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоону озумо калтырамын. Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                        С.Смаилов. Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика   Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область      Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный                  Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                        
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
             Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын XXV сессиясынын. № 5  ТОКТОМУ. “ 20 ” август  2015.ж.                                                                                Каныш-Кыя кыштагы. Каныш-Кыя айыл аймагы мамлекеттик социалдык тапшырыктын негизинде Онуктуруу саясат институту (ГИС) программасы  аркылуу 2-6 жашка чейинки балдарды тарбиялоо боюнча долбоордун негизинде  2015-жылдын 17 августунда тушкон 300,0 мин сом акча каражатына айыл аймагынын атайын каражат эсептик счетуна кошумча план бекитип беруу жонундогу  билдируусун талкуулап  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин сессиясы ТОКТОМ  КЫЛАТ. 1.Каныш-Кыя айыл аймагы мамлекеттик социалдык тапшырыктын негизинде Онуктуруу саясат институту (ГИС) программасы аркылуу 2-6 жашка чейинки балдарды тарбиялоо боюнча долбоордун негизинде  2015-жылдын 17 августунда тушкон 300,0 мин сом акча каражатына айыл аймагынын атайын каражат эсептик счетуна кошумча план бекитилсин.  
 1. Мамлекеттик социалдык тапшырыктын негизинде Онуктуруу саясат институту (ГИС) программасы аркылуу атайын каражат эсептик счетуна тушкон 300,0 мин сом акча каражатын оз багыты боюнча максаттуу жумшоо жагы финансы-экономика болумунун башчысы К.Темирбековго милдеттендирилсин.
  3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  финансы-экономика жана бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.     Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                        С.Смаилов.         Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                          
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясынын                                                                   №1 токтому. 12-август 2015-жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айылдык айылдык Кенешинин сессиясы,айылдык Кенештин торагасы Э.Кошбаевдин торагалык кызматтан кетуу боюнча жазган арызын карап чыгып,Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясы,                                          Т о к т о м  к ы л а т:  
 1. Каныш-Кыя айылдык айылдык Кенешинин сессиясы,айылдык Кенештин торагасы Э.Кошбаевдин кызматтан кетуу боюнча жазагн арызы канаттандырылсын.
    Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясы.               Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                          
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
              Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясынын                                                                   №2 токтому. 12-август 2015-жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы.            Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясы,айылдык кенештин торагасын шайлоо боюнча эсептоо комиссиясынын  заседаниесинин  12.08.2015-жылдагы  № 1 токтомуна ылайык,                                           Т о к т о м   к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айылдык Кенештин торагасы болуп, эсептоо комиссиясынын  заседаниесинин  12.08.2015-жылдагы  № 1 токтомунун негизинде №5 Айгыр-Жал    шайлоо округунан депутат Смаилов Садырбек Кутбидинович шайлансын.     Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясы.             Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                          
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
              Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясынын                                                                   № 3 токтому. 12-август 2015-жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIV   сессиясы   Т о к т о м  к ы л а т :   1.Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасынын орун басары болуп, № 3 Каныш-Кыя шайлоо округунан депутат Жолдошов Нургазы Жунусбекович шайлансын.                              Каныш-Кыя айылдык                          Кенешинин торагасы:                                        С.Смаилов               Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                          
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын   кезексиз  XXIII  сессиясынын                                                           № 1  Токтому 14-апрель 2015-жыл.                                                            Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин кезексиз сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу  Чакмак-Суу айылынын жаны конуштарына  электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган  долбоорун  карап  чыгып  жана талкуулап Т о к т о м     к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу Чакмак-Суу айылынын жаны конуштарына электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган долбоорун  сметалык баасы  581 616  сом экендиги белгиленсин.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинен  оздук салымы учун  348 970 сом акча каражатын болуп берууго уруксат берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  С.Мусабаевге  милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                                                              Э.Кошбаев.         Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                          
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын   кезексиз  XXIII  сессиясынын                                                           № 2  Токтому 14-апрель 2015-жыл.                                                            Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин кезексиз сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу  Каныш-Кыя айылынын  Маданият жаны конушуна электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган долбоорун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м     к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу Каныш-Кыя айылынын Маданият жаны конушуна  электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган долбоорун  сметалык баасы  848 832  сом экендиги белгиленсин.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинен  оздук салымы учун  509  299 сом акча каражатын болуп берууго уруксат берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  С.Мусабаевге  милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                                                              Э.Кошбаев.       Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                          
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    кезексиз   XXIII  сессиясынын                                                           № 3 токтому .   14-апрель 2015-жыл.                                                            Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин кезексиз сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу  Каныш-Кыя айылынын  Кайын-Суу  жаны конушуна электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган долбоорун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м     к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу Каныш-Кыя айылынын Кайын-Суу жаны конушуна  электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган долбоорун  сметалык баасы  579 678  сом экендиги белгиленсин.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинен  оздук салымы учун  347 807 сом акча каражатын болуп берууго уруксат берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  С.Мусабаевге  милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                                                              Э.Кошбаев.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                           
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    кезексиз   XXIII  сессиясынын                                                           № 4 токтому .   14-апрель 2015-жыл.                                                            Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин кезексиз сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу  Айгыр-Жал  айылынын  Чапай жаны конушуна электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган долбоорун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м     к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу Айгыр-Жал айылынын Чапай  жаны конушуна  электролиния тартуу жана трансформатор орнотуу боюнча жазган долбоорун  сметалык баасы  1 101 789  сом экендиги белгиленсин.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинен  оздук салымы учун  661 073 сом акча каражатын болуп берууго уруксат берилсин. 3.Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  С.Мусабаевге  милдеттендирилсин.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин торагасы:                                                                              Э.Кошбаев.   Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика Жалалабат  областы                                                                   Жалал-Абатская  область Чаткал району                                                                              Чаткальский район Каныш-Кыя Айылдык                                                                Каныш-Кийская   Айылный   Кенеши                                                                                            Кенеш                                                                                          
       Каныш-Кыя айылы                                                                                         с.Каныш-Кыя тел. 6-00-13 , факс 3-00-13                                                                          тел. 6-00-13,  факс 3-00-13 эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru                                                                эл.почта: Kanysh_Kya @mail.Ru
Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V чакырылышынын  XXIII  кезексиз сессиясынын                                                                   №5 токтому. 14-апрель 2015-жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы.   Каныш-Кыя айылдык Кенешинин кезексиз сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу Айгыр-Жал айылындагы “Алтын-Бешик” Балдар бакчасынын чатырчасын ондоо, бузулган беседкасын ондоо, сыртын королоо, жайкы кухня жана склад куруу боюнча жазган долбоорун карап чыгып жана талкуулап Т о к т о м   к ы л а т :
 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын туртку беруучу грант аркылуу Айгыр-Жал айылындагы “Алтын-Бешик” балдар бакчасынын чатырчасын ондоо, бузулган беседкасын ондоо, сыртын королоо,жайкы кухня жана склад куруу боюнча жазган долбоорунун сметалык баасы 2 927 095 сом экендиги белгиленсин.
 2. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу бюджетинен оздук салымы учун 1 756 257 сом акча каражатын болуп берууго уруксат берилсин.
 3. Кыргыз Республикасынын Финансы Министирлигинен капиталдык ремонттун сметалык баасынын 40% ти 1170838 сом туртку беруучу грант аркылуу каржылап беруу жагы суралсын.
 4. Бул токтодун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилсин.
           Каныш-Кыя айылдык          Кенешинин торагасы:                                                               Э.Кошбаев.  ]]>

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь