Токтом

Терек-Сай айылдык кеңешинин 2014-жыл ичинде кабыл алынган токтомдору (2)

41

Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын III сессиясынын №1 ТОКТОМУ «08» февраль 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Терек-Сай айылдык Кенештин 2014-жылга иш-планын бекитуу жонундо» Терек-Сай айылдык Кенешинин убактылуу катчысынын билдируусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын III сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык Кенешинин 2014-жылга иш-планы айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бекитилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын III сессиясынын №2 ТОКТОМУ «08» февраль 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Терек-Сай айылдык аймагынын 2013-жылы жергиликтуу бюджеттин аткарылышы жонундо» Терек-Сай айылдык аймагынын финансы-экономика болумунун башчысынын билдируусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VIIчакырылышынын III сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык округунун 2013-жылдагы бюджетинин аткарылышынын колому 22054,4 мин сомго айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бекитилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын III сессиясынын №3 ТОКТОМУ «08» февраль 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Терек-Сай айылдык аймагынын жергиликтуу бюджетинин 2014-жылга киреше жана чыгаша болугун бекитуу жонундо» Кыргыз Республикасынын бюджет жонундогу мыйзамына ылайык, Терек-Сай айылдык аймагынын жергиликтуу бюджетинин 2014-жылга карата киреше жана чыгаша болугун бекитуу жонундо Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын III сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагынын 2014-жылдын жергиликтуу бюджетинин киреше болугу 7185,5 мин сомго №1тиркемеге ылайык бекитилсин. 2.Терек-Сай айылдык аймагынын 2014-жылдын жергиликтуу бюджетинин чыгаша болугу 7185,5 мин сомго №2 тиркемеге ылайык бекитилсин. 3.Жергиликтуу бюджеттен берилуучу эмгек акы жана социалдык фондго чегеруу олчому 3604,4 мин сомго, ошондой эле биринчи кезекте коргоого алынган беренелерге жана коммуналдык чыгымдарга каржылоо жагы белгиленсин. 4.Кыргыз Республикасынын бюджетинин негизги принциптери жана укуктары жонундогу мыйзамынын 21 беренесине ылайык айылдык аймагынын башчысынын резервдик фонду 71,8 мин сом олчомундо бекитилсин. 5.Жергиликтуу бюджеттин 1-январь 2014-жылга карата калган 14,2 мин сом, атайын каражаттардан калган калдык 1161,2 мин сом калдык №3 тиркемеге ылайык бекитилсин. 6.Бекитилген лимиттерди оз убагында каржылоо жана максаттуу пайдаланышын камсыз кылуу жагы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысынын милдетин аткаруучу Суванова Тамарага милдеттендирилсин. 7.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы-экономика маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын III сессиясынын №4 ТОКТОМУ «08» февраль 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Терек-Сай айылдык округунун социалдык- экономикалык онуктуруу программаларын бекитуу жонундо» Терек-Сай айылдык округунун жооптуу катчысынын билдируусун угуп жана Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын III сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык округунун 2014-жылга карата тузулгон социалдык-экономикалык онуктуруу программасы айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бекитилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын III сессиясынын №5 ТОКТОМУ «08» февраль 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Терек-Сай айылдык аймагынын жайыт комитетинин 2013-жыл ичинде бюджетинин аткарылышы жана 2014-жылга карата бюджетин бекитуу жонундо» Кыргыз Республикасынын жайыт жонундогу мыйзамына ылайык, Терек-Сай айылдык округунун жайыт комитетинин 2013-жылы аткарган иштери жана 2014-жылга карата киреше жана чыгаша болугуно озгортуулорду киргизуу жонундо Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын III сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык округунун жайыт комитетинин 2013-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын. 2.Терек-Сай айылдык округунун жайыт комитетинин 2014-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша болугу 285396 мин сомго айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бекитилсин. (тиркеме тиркелет) 3.Бул токтомдун аткарылышы козомолдоо жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №1 ТОКТОМУ «16» май 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Онуктуруу саясат институту тарабынан откорулуучу «Элдин уну жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» «Онугуу саясаты- оспурум балдардын максаты» Долбоорунан утуп алган 1,0 млн сомду жергиликтуу бюджетке кириштоо жана чыгыштоо жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы Онуктуруу саясат институту тарабынан откорулгон “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” “Онугуу саясаты – оспурум балдардын максаты” долбоорунун кичи гранттар конкурсуна катышып 1,0 млн сом акча каражатын утуп алганын жана ал акча каражатына “Келечек” балдар бакчасына кошумча тайпа ачуу учунТерек-Сай айылдык аймагынын жергиликтуу бюджетке кириштоо жана чыгыштоо боюнча эсепчиси М.Колбаеванын билдируусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ: 1. Онуктуруу саясат институту тарабынан откорулгон “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” “Онугуу саясаты – оспурум балдардын максаты” долбоорунан утуп алган 1,0 млн сом акчаны жергиликтуу бюджеттин спец. счетуна кириштелсин. 2. Онуктуруу саясат институту тарабынан откорулгон “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” “Онугуу саясаты – оспурум балдардын максаты” долбоорунан утуп алган 1,0 млн сом акча каражаты “Келечек” балдар бакчасына кошумча тайпа ачууга керектуу эмеректерди сатып алуу учун 22221100 статьясы боюнчачыгышталсын. 3. Бул токтомдун аткарылышы Терек-сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага милдеттендирилсин. 4. Бул токтомду козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенештин Финансы боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун. . Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов Н. Терек – Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын № 4 Т О К Т О М У “29” апрель 2014 – жыл. Терек – Сай айылы. “Терек-Сай айылдык аймагы тарабынан турмуш шартына жараша турак-жай салууга жер аянтын болуп беруу жонундо” Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясы Т О К Т О М К Ы Л А Т: 1. Терек-Сай айылдык аймагынын томонку тургундарына турмуш шартына байланыштуу турак жай салуу учун жер аянтын болуп беруу Терек-Сай айылдык аймагына сунушталсын. 2. 1. Омонов Шералы 2. Мамасыдыков Ильяс 3. Таиралиев Дастан 4. Качикеев Чынгыз. 5. Шырдаков Бердалы. 6. Чотбаев Алтын 7. Токоев Асыл. 8. Эсенкулов улан. 9. Мавлянов Улан. 10. Турдубаева Сонун. 11. Кочкоралиев Ильяз. 12. Ниязбеков Садыш. 13. Дыйканбаев Талант. 14. Балтагулов Бегалы. 15. Жаркулов Чолпонбай. 16. Тойчиев Бакыт. 17. Сулайманов Бакыт. 18. Кулушева Айнагул. 19. Мамбеталиев Улук 20. Жаркулова Асель 21. Жаркулов Уметалы. 22. Раев Алмазбек 23. Ажыбекова Марапат 24. Нарматов Айбек 25. Ашырбаев Эдил. 26. Ажакматов Сапаралы 2.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо Терек-Сай айылдык Кенешинин агрардык жана жер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин 3. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын жер жана турак-жай боюнча адиси Ш.Балтагуловко жуктолсун. Терек – Сай айылдык Кеңешинин төрагасы: Алымкулов Н.А. Терек – Сай айылдык Кеңешинин катчысы: Анарбаева Б.Д. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №1 ТОКТОМУ «22» сентябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Хунтай Ош жоопкерчилиги чектелген коомунун лицензиясы жонундо» Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Сарыкамыш участогуна укуктук ченемдик актыны беруу максатында Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Сарыкамыш участогуна укуктук ченемдик актыны беруу боюнча Хунтай Ош жоопкерчилиги чектелген коомунан атайын окуп келип, андан кенири маалымат алгандан кийин гана аракеттерди жургузуу жагы белгиленсин. 2.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоону озумо калтырамын. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №2 ТОКТОМУ «22» сентябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Вет. сервистин башчысы Ш.Каратаевдин кайрылуусу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагына караштуу вет.сервистин башчысы Ш.Каратаевдин малдарды жасалма жол менен уруктандыруу аппараты учун акча каражатын болуп беруу максатында Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагына малдарды жасалма жол менен уруктандыруу аппарат учун акча каражатын толоп беруу бюджеттин тартыштыгынан 2015-жылга калтырылсын. 2.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоону озумо калтырамын. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №3 ТОКТОМУ «22» сентябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Жалал-Абад ОК МКБ нын кайрылуусу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы Жалал-Абад ОК МКБ нын селдердин натыйжасында болуучу сел сууларын сордуруу максатында тийиштуу коломдо суу женчелери, суу аткычтар менен толукталган мотопомпаларды жергиликтуу бюджеттин эсебинен алып беруу боюнча Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагына караштуу № 79 ОККБ учун суу женчелерин, мотопомпаларды сатып алуу учун бюджеттин тартыштыгынан 2015-жылга калтырылсын. 2.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоону озумо калтырамын. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №1 ТОКТОМУ «14» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Кызыл-Токой айылын Каныш-Кыядан болуп алуу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылы Каныш-Кыя айылдык аймагына карап калгандыктан кайра Терек-Сай айылдык аймагына болуп алуу максатында Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагынын башчысы Б.А.Турдалиевдин Кызыл-Токой айылын Каныш-Кыя айылынан болуп алуу боюнча кайрылуусу эске алынсын. 2.Кызыл-Токой айылын Терек-Сай айылдык аймагына киргизуу боюнча тиешелуу иш кагаздары такталып, тиешелуу мекемелер менен иш алып барылсын. 3.Бул токтомдун аткаруу жагы Терек-Сай айылдык аймагынын башчысы Б.А.Турдалиевге жуктолсун. 4.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоону озумо калтырамын. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №2 ТОКТОМУ «14» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Ак-Терек, Горняк-1, жана Ынтымак кочолоруно айыл статусун беруу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ак-Терек кочосуно айыл статусун беруу максатында Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагынын башчысы Б.Турдалиевдин Терек-Сай айылдык аймагынын карамагындагы Ак-Терек, Горняк-1, Горняк-2, Ынтымак кочолоруно «Ак-Терек» айылы статусун алып беруу боюнча кайрылуусу эске алынсын. 2.»Ак-Терек» айылы статусун алып беруу боюнча тиешелуу мекемелер менен иштер алынып барылсын. 3.Бул токтомдун аткаруу жагы Терек-Сай айылдык аймагынын башчысы Б.А.Турдалиевге жуктолсун. 4.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоону озумо калтырамын. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №5 ТОКТОМУ «14» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Кочмондор оюнуна жана Токтогулдун 150 маарекесине акча каражатын болуу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы кочмондор оюнуна жана Т.Сатылгановдун 150 жылдык маарекесине катышып келуу максатында Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагы тарабынан кочмондор оюнуна 40 мин сом акча каражаты жана Т.Сатылгановдун 150 жылдык маарекесине, 36 мин сом акча каражаты болунуп берилсин. 2.Акча каражатын болуштуруу жагы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Сувановага жуктолсун. 3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо Терек-Сай айылдык Кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №7 ТОКТОМУ «14» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Терек-Сай айылдык Кенешинин типтуу уставын маалымат каражаттарына жарыялоо жонундо» Терек-Сай айылдык аймагынын айылдык Кенешинин типтуу Уставын маалымат каражаттарына жарыялоо максатында Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагынын айылдык Кенешинин Типтуу Уставын маалымат каражаттарына жарыялоо учун акча каражатын болуштуруп беруу 2015-жылдын бюджетинен каралсын. 2.Токтомдун аткарылышын козомолдоо Терек-Сай айылдык Кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №8 ТОКТОМУ «14» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Терек-Сай айылдык аймагында жер салыгы боюнча киргизилген озгортуулор жонундо» Терек-Сай айылдык аймагындагы жер салыгы боюнча киргизилген озгортуулорду кароо максатында Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагындагы жер салыгы боюнча баалар озгортуусуз калтырылсын. 2.Токтомдун аткарылышын козомолдоо Терек-Сай айылдык Кенештин онор жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №1 ТОКТОМУ «06» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Евентус « ЖЧКоому тарабынан демоорчулук жардам катары болунгон 1,0 млн сомду пайдалануу учун туура болуштуруу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы «Евентус» ЖЧКоому тарабынан демоорчулук жардам катары болунгон 1,0 млн сомду туура болуштуруу жонундо аймак башчысынын билдируусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагындагы мекеме уюмдардын электро энергиядан болгон карызы учун 350,0 (уч жуз элуу мин) сом, мекеме уюмдарга комур сатып алууга 207,0 (эки жуз жети мин) сом жана мекеме-уюмдардын ар турдуу чыгымдары учун 130,0 (бир жуз отуз мин) сом акча каражаты болунуп берилсин. 2.Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Т.Сувановага милдеттендирилсин. 3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенештин финансы боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №2 ТОКТОМУ «06» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Евентус « ЖЧКоому тарабынан демоорчулук жардам катары болунгон 1,0 млн сомду пайдалануу учун туура болуштуруу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы «Евентус» ЖЧКоому тарабынан демоорчулук жардам катары болунгон 1,0 млн сомду туура болуштуруу жонундо аймак башчысынын билдируусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагындагы Горняк-2, Школьная, Мырзалиев кочолоруно тазалык куруу учун 100,0 (жуз мин) сом, Эшалы болуш кочосундогу общежитияны коз карандысыз баалоочуга келишимге ылайык 6,0 (алты мин) сом, Ынтымак кочосундогу аялдама учун 10,0 (он мин) сом болунуп берилсин. 2.Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Т.Сувановага милдеттендирилсин. 3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенештин финансы боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №3 ТОКТОМУ «06» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. «Евентус « ЖЧКоому тарабынан демоорчулук жардам катары болунгон 1,0 млн сомду пайдалануу учун туура болуштуруу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы «Евентус» ЖЧКоому тарабынан демоорчулук жардам катары болунгон 1,0 млн сомду туура болуштуруу жонундо аймак башчысынын билдируусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагындагы Горняк-1, Горняк-2, Ак-Терек жана Ынтымак кочолоруно таза суу чыгаруу максатында 40,0 (кырк мин) сом акча каражаты, Кызыл-Токой айылындагы ФАП тын ремонту учун 20,0 (жыйырма мин) сом, айылдык аймактын ар кандай чыгымдары учун 50,0 (элуу мин) сом, Кызыл-Токой айылындагы Жеруюк участкасына копуро куру учун 62,0 (алтымыш эки мин) сом жана Терек-Сай айылындагы таштандыларды чыгаруу учун 20,0 (жыйырма мин) сом акча каражаты болунуп берилсин. 2.Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын ФЭБ башчысы Т.Т.Сувановага милдеттендирилсин. 3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенештин финансы боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №4 ТОКТОМУ «06» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. « Терек-Сай айылынын тургуну Н.Каныбековдун кайрылуусу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы Терек-Сай айылынын тургуну Н.Каныбековдун турмуш шартына байланыштуу айыл чарбасына керексиз жерден турак жай салуу учун жер аянтын болуп беруу боюнча Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагынын тургуну Н.Каныбековдун турмуш шартына байланыштуу айыл чарбасына керексиз жерден турак жай салуу учун жер аянтын болуп беруу Терек-Сай айылдык аймагына сунушталсын. 2.Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын жер жана турак-жай боюнча адиси Ш.Балтагуловко жуктолсун. 3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенешинин агрардык жана жер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №5 ТОКТОМУ «06» октябрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. « Терек-Сай айылынын Ынтымак кочосунун тургуну Г.Урустамованын турак-жай салуу учун кайрылуусу жонундо» Терек-Сай айылдык аймагы Терек-Сай айылынын Ынтымак кочосунун тургуну Г.Урустамованын турмуш шартына байланыштуу айыл чарбасына керексиз жерден турак жай салуу учун жер аянтын болуп беруу боюнча Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагынын Ынтымак кочосунун тургуну Г.Урустамованын турмуш шартына байланыштуу айыл чарбасына керексиз жерден турак жай салу учун жер аянтын болуп беруу Терек-Сай айылдык аймагына сунушталсын. 2.Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын жер жана турак-жай боюнча адиси Ш.Балтагуловко жуктолсун. 3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенешинин агрардык жана жер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №1 ТОКТОМУ «23» декабрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. « Терек-Сай жаштары» ЖЧК-нун кайрылуусун кароо жонундо» «Терек-Сай жаштары» ЖЧК-нун кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын жер казыналар боюнча мыйзамына ылайык «Терек-Сай жаштары» ЖЧК-дун кайрылуусу менен таанышып жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагына «Терек-Сай жаштары» ЖЧК-го Терек-Сай айылдык аймагындагы Кассан аянтына 3785 МЕ Лицензиясынын негизинде кен казуу иштерин жургузууго 2034-жылдын 8-декабрына чейин 56,02 га жер аянтын болуп берууго уруксат берилсин. 2.Кыргыз Республикасынын жер казыналары жонундогу мыйзамына ылайык Терек-Сай айылдык аймагынын социалдык пакет боюнча колдоо корсотуу жагы суралсын. 3. Токтомдун аткарылышын козомолго алуу жагы онор жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А. Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын №1А ТОКТОМУ «23» декабрь 2014-жыл Терек-Сай айылы. « Терек-Сай айылдык аймагынын киреше болугуно озгортуулорду киргизуу жонундо» «Терек-Сай айылдык аймагынын финансы экономика болум башчысынын киреше болугуно озгортуулорду киргизуу жонундогу билдируусун угуп жана талкуулап Терек-Сай айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз сессиясы. ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Терек-Сай айылдык аймагынын 2014-жылга карата киреше болугунун планы №1 тиркемеге ылайык 5466,0 мин сомго кобойтулуп 180,0 мин сомго кыскартылсын. 2.Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын финансы экономика болумунун башчысы Т.Т.Сувановага милдеттендирилсин. 3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенештин финансы боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун. Терек-Сай айылдык Кенешинин торагасы: Алымкулов.Н.А.]]>

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь