Архив метки: тренинг

АРИС; Жаңы долбоорлор башталууда

Кыргыз Республикасынын коомчулугунун өнүктүрүү жана инвестициялоо агентсвосу (АРИС) 2016-жылга айылды инвестициялоо долбоорунун экинчи этабын баштады. Максаты айыл жергесинде жакырчылыктын деңгээлин азайтуу, социалдык жана экономикалык инфраструктурага жеткиликтүүлүктү жакшыртуу. Милдети айылдын экономикалык өнүгүүсүнө түрткү берүү. Жергиликтүү өз алдынча органдарынын ролун күчөтүү,  этностор аралык чыр-чатактарды болтурбоо.

Каржылоо булактары: Долбоорду ишке ашырууга Германия федеративдүү Республикасынын Немец өнүктүрүү банкы аркылуу 5,5 миллион Евро бөлүнгөн. Ал гранттык негизде берилет.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн салымы 0,850 миллион Евро.

Коомчулуктун салымы АРИС тарабынан берилген гранттын 3,75 пайызын түзөт.

Конкурстук критериялар: Мурдагы айылдык инвестициялык долбоордон айырмаланып, бул долбоордо төмөндөгүдөй критериялар аркылуу айыл өкмөт конкурска катышат:

Айылдык аймактын ийгиликтүүлүгү, дотацияда алыстыгына 15 пайыз балл берилет. Бул жерде айыл өкмөтүнүн каржылык мүмкүнчүлүктөрү эске алынат.

Коомчулуктун мобилизациясына 25 пайыз балл берилет. Бул жерде коомчулуктун социалдык мобилизацияга катышуусу эске алынат.

өнүгүүнүн стратегиялык планы 30 пайыз балл берилет. Бул жерде айылдык аймактын өнүгүү стратегиялык планы эске алынат.

Долбоордук сунуштун даярдалышы 30 пайыз балл берилет. Бул жерде долбоордун даярдалышы, сметалык документациялары эске алынат.

Социалдык мобилизация бир нече кадамдардан турат. Алар:

Тегерек стол айыл аймактын деңгээлинде

Долбоорго катышууга кызыктар кат.

Айылдын деңгээлинде киришүү семинарлары.

Айылдын муктаждыктарын аныктоо.

Айылдын Профайлын түзүү.

Микродолбоордук сунуштарды даярдоо.

Стратегиялык жана инвестициялык планды иштеп чыгуу.

Конкурска документтерди тапшыруу.

өздүк салымдарды жыйноо

Негизги тренингдерге катышуу.

Атайын тренигдерге катышуу

Жогорудагыдай көрсөтүлгөн иш чаралар конкурстук комиссияда бааланат.

 

Жайлообек Айтмырзаев, Чаткал району боюнча АРИСтин эксперти

МЕРСИКО: Долбоор аягына чыгууда бирок, окуучулар ысык тамаксыз калбайт

Республикабызда МЕРСИКО коммерциялык эмес уюму тарабынан 2012-жылдан бери “Билим үчүн азык-түлүк” программасы иштеп, анын алкагында республика боюнча 1-4-класстардын окуучуларына шашке тамагын берүүнүн сапатын, деңгээлин жана шартын жакшыртуу боюнча бир топ иштер аткарылып келди. Буга, мектептердин ашканаларына керектүү жабдууларды орнотуп берүү, шашке тамагы үчүн керектүү азык-түлүктөрдү берүү жана мектеп ашпоздорун окутуу сыяктуу жумуштар кирет. Быйыл май айында аталган программа соңуна чыгат. Ага ылайык,  жогорудагы жумуштар токтоп калбай, ата-энелердин колдоосу менен шашке тамагы ысык тамак менен мындан ары да үзгүлтүксүз камсыз  болуп туруусу үчүн МЕРСИКО коммерциялык эмес уюмунун кызматкерлери ата-энелер үчүн тренингдерди өткөрүштү.

IMG_7175 IMG_7176 IMG_7172 IMG_7173 IMG_7179 IMG_7180

Мындай тренинг районубузда да болуп, Чаткал району боюнча алты мектепте тренингдер өткөрүлдү.

Тренингдер учурунда окутуучулар тарабынан ата-энелерге балдар үчүн кандай азык-түлүктөр эң пайдалуу экендиги, балдардын ден-соолугу чың болушу үчүн кандай азыктарды тамак-ашка пайдалануу керектиги сыяктуу зарыл окутуулар жүргүзүлдү.

Эми, МЕРСИКОнун “Билим үчүн азык-түлүк” программасы соңуна чыкса да, ата-энелердин каржылык колдоосу менен 1-4-класстардын окуучулары ысык жана ден соолукка пайдалуу азыктар кошулган тамактар менен камсыз боло бермекчи.

М. Эшназаров