Социалдык фонд эскертет

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик Социалдык камсыздандыру боюнча камсыздандыруу тогумдорунун тарифтери жонундо » мыйзамынын 5-статьясынын 2- пункту боюнча эл арасында коп нааразычылыктар   айтылып жер улушу бар жарандар менен жолугушууда бир нече сунуштар берилген .Ушундай айтылган сунуш пикирлер эске алынып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттары тарабынан жогоруда аталган мыйзамдын 5 статьясынын 2-пунктуна озгортуулор киргизилип мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан 2017-жылдын 5-январында кол коюлган .

Аталган мыйзамга киргизилген озгортуулорго ылайык райондогу жер улушу бар жарандар (дыйкан ,фермерлер ) 2017-жылдын 1-январынан тартып жердин коломуно жана категориясына карата толой баштайт.   атап айтсак:

-1га суугат жерге-194 сом

-1га кайракы жерге -62,30 сом

-1га чоп чабынды жана жайыт жерлерге -20 сомдон эсептелинип толонот.

Ал эми 2016-2017-жылдарга жер улушу бар жарандарыбыз мурдагы тариф боюнча же орточо айлык эмгек акы менен эсептелинген тарифтер боюнча толошот.Тактап айтканда бул жылдар учун тарифтер озгортуусуз калтырылган.

Толонгон камсыздандыруу тогумдорунун суммаларын фонддор боюнча болуштуруу томондогудой олчомдо жургузулот. -Пенсиялык фондк

о -90 пайыз.

-Милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондуна 10 пайыз.

Жогоруда белгиленгендей Социалдык фондко тологон ар бир акча каражаты тийешелуу олчомдо жарандарыбыз (толоочулорго) учун пенсиялык фонд жана милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондуна болунот жана келечекте пенсияга чыгуу учун ар бир толонгон жыл (мезгил)камсыздандыруу стажы болуп эсептелет.

Азыркы учурда райондун тургундары тарабынан ооруканада даарыланууда Социалдык фонддон справка алып ,женилдиктерди пайдаланууда ар кандай пикирлер айтылып журот Жогоруда белигиленгендей жер улушу учун жана жеке ишкерлер тарабынан тологон ар бир камсыздандыруу толомдорунун эсебинен 10 пайыз милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондуна чегерилет жана ушул толонгон акча каражатынын эсебинен орууканада мыйзам чегинде женилдик алууга шарт тузулот.Бул толонгон акча каражаты боюнча

 

жарандарыбыз орууканада даарыланууда же пенсияга чыгууда же башка учурларда биздин Социалдык фонд тарабынан аныкталып  справка же тийиштуу документтер берилет.

 

Юридикалык жакты тузбогон Фермердик (дыйкан)  чарбанын башчылары жана мучолору камсыздандыруу тогумдорунун тарифтерин жер улушунун иш жузундогу аянтына жараша жогоруда белгиленген ставкаларга ылайык толойт.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу тогумдорунун тарифтери жонундо» мыйзамынын 11-статьясынын 2-

пунктуна юридикалык жакты тузбогон  дыйкан (фермердик) чарбасында жер улушу бар 1 жана 2 топтогу майыптар жеке ишкердик жургузгон 1жана 2 топтогу майыптар   2017-жылдын 1-июлунан баштап пенсионерлер камсыздандыруу   тогумдорун толоодон       толугу менен бошотулат.Юридикалык жакты тузбогон дыйкан (фермердик )чарбасында 1 жана 2 топтогу майыптарга тийешелуу жер улушу учун чарбанын эмгеке жарамдуу мучолору камсыздандыруу тогумдорун толоого укуктуу .Токкон камсыздандыруу тогумдорунун суммалары алардын оздук камсыздандыруу эсебине киргизилет.

Азыркы учурда пенсиянын олчому ар бир жарандын пенсиялык фондко тологон салымдарынан коз каранды .Камсыздандыруу эсебинде топтолгон тогумдору канчалык коп болсо, пенсиянын олчому ошончолук жогору болот.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик пенсиялык  социалдык камсыздандыруу  жонундо» мыйзамына ылайык азыркы учурда биздин райондун тургундары аялдар 55 жаштан жана эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат ,эгерде тиешелуу турдо райондун аймагында жашап ,иштеген 20 жана 25 жыл камсыздандыруу стажы болуусу талап кылынат.

Азыркы учурда жер улушуно толоп пенсияга чыгып алып жаткан пенсионерлердин саны 2016-жылы 119 адам, 2017-жылы 193 адам болгон бир айлык орточо пенсиясы 2514 сомду тузот.

Жогоруда белгиленгендей  мамлекетибиз   тарабынан  жарандарга  бир топ женилдиктер каралган ошол эле учурда пенсионерлердин социалдык абалын жакшыртуу максатында жыл сайын пенсиялардын олчому кобойтулуп турат.Биздин райондун аймагында жалпысынан 3034 пенсионер бар.Мындан 2127 адам жаш курагы боюнча 279 адам багуучусунан айрылгандыгы учун пенсияларды алышат.2017-жыл ичинде бул пенсионерлерге жалпысынан 174319,9 мин сомдук пенсия толонуп берилди Ал эми 2016-жылга 159395,6 мин сомдук пенсиялар толонуп пенсиялык чыгымдар  2017-жылы 14924,3 сомго кобойгон.Ошондой эле 2017-жылы жалпысынан 227978,3 мин сомдук социалдык камсыздандыруу тогумдору топтолуп мындан 1348,8 сому же болбосо 0,6 % жер улушу учун тологон камсыздандыруу тогумдору болуп эсептелинет.Ал эми 2016-жылы жалпысынан 182943,0мин сомдук камсыздандыруу тогумдору топтолуп ,мындан 387,6 мин сому гана  жер улушунун эсебинен топтолгон же 0,2% гана тузгон.

Жогоруда белгиленгендей мамлекетибиз тарабынан жарандарыбыз учун бир топ ынгайлуу шарттар тузулуудо.Ошондуктан жер улушу учун камсыздандыруу тогумдорунун оз убагында толоону колго алып ,Социалдык фондко тийиштуу маселелер боюнча б-01-41 жана 0773-82-56-35 телефондору аркылуу байланышып маалымат алсаныздар болот. Ал эми татыктуу пенсия алып,бактылуу карылыктын доорун суруу учун азыртан баштап Социалдык фондко толомдорду толоо менен мыйзамдарда белгиленген милдеттерди так аткаруу жана укуктарды туура пайдалануу менен жетишууго кам корушубуз керек.

 

А.Эшикулов,    Чаткал райондук Социалдык фонд башкармасынын башчысы                                                                                                          

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *