Пайдаланылбаган айдоо жер аянттары кыскарууда

Өткөн 2016-жылда райондо 2015-жылга салыштырмалуу пайдаланылбай калган айдоо калемпир талаасы 1жер аянттары 231 гектарга кыскарган.    Мында, пайдаланылбай калган жер аянттары 696 гектар болуп,   мунун ичинен Каныш-Кыя айыл аймагында  159 гектарга, Чаткал айыл аймагында  62 гектарга, Терек-Сай айыл аймагында  5 гектарга ал эми, Сумсар айыл аймагында 5 гектарга кыскарган.

Пайдаланылбай калган жер аянттары негизинен кайракы, таштак жана айылдан алыс жайгашкан жерлер болуп эсептелет. 2016-жылга карата пайдаланылбай калган жер аянттарын кыскартуу максатында  айыл аймак  башчылары тарабынан иш-чаралар иштелип чыгып,  кайракы, таштак жана барууга мүмкүн болбогон жер аянттарын чөп чабыктарга которуу менен кыскартууга жетишилди.

М. Эшназаров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *