АРИС; Жаңы долбоорлор башталууда

Кыргыз Республикасынын коомчулугунун өнүктүрүү жана инвестициялоо агентсвосу (АРИС) 2016-жылга айылды инвестициялоо долбоорунун экинчи этабын баштады. Максаты айыл жергесинде жакырчылыктын деңгээлин азайтуу, социалдык жана экономикалык инфраструктурага жеткиликтүүлүктү жакшыртуу. Милдети айылдын экономикалык өнүгүүсүнө түрткү берүү. Жергиликтүү өз алдынча органдарынын ролун күчөтүү,  этностор аралык чыр-чатактарды болтурбоо.

Каржылоо булактары: Долбоорду ишке ашырууга Германия федеративдүү Республикасынын Немец өнүктүрүү банкы аркылуу 5,5 миллион Евро бөлүнгөн. Ал гранттык негизде берилет.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн салымы 0,850 миллион Евро.

Коомчулуктун салымы АРИС тарабынан берилген гранттын 3,75 пайызын түзөт.

Конкурстук критериялар: Мурдагы айылдык инвестициялык долбоордон айырмаланып, бул долбоордо төмөндөгүдөй критериялар аркылуу айыл өкмөт конкурска катышат:

Айылдык аймактын ийгиликтүүлүгү, дотацияда алыстыгына 15 пайыз балл берилет. Бул жерде айыл өкмөтүнүн каржылык мүмкүнчүлүктөрү эске алынат.

Коомчулуктун мобилизациясына 25 пайыз балл берилет. Бул жерде коомчулуктун социалдык мобилизацияга катышуусу эске алынат.

өнүгүүнүн стратегиялык планы 30 пайыз балл берилет. Бул жерде айылдык аймактын өнүгүү стратегиялык планы эске алынат.

Долбоордук сунуштун даярдалышы 30 пайыз балл берилет. Бул жерде долбоордун даярдалышы, сметалык документациялары эске алынат.

Социалдык мобилизация бир нече кадамдардан турат. Алар:

Тегерек стол айыл аймактын деңгээлинде

Долбоорго катышууга кызыктар кат.

Айылдын деңгээлинде киришүү семинарлары.

Айылдын муктаждыктарын аныктоо.

Айылдын Профайлын түзүү.

Микродолбоордук сунуштарды даярдоо.

Стратегиялык жана инвестициялык планды иштеп чыгуу.

Конкурска документтерди тапшыруу.

өздүк салымдарды жыйноо

Негизги тренингдерге катышуу.

Атайын тренигдерге катышуу

Жогорудагыдай көрсөтүлгөн иш чаралар конкурстук комиссияда бааланат.

 

Жайлообек Айтмырзаев, Чаткал району боюнча АРИСтин эксперти

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *