«Чаткалдын өнүктүрүү фондунун» каражаттары максаттуу жумшалат

Чаткал райондук өнүктүрүү фондунун төрагасы Жолдошев Акимбек Балбанович менен дил маек.

-Акимбек Балбанович, Чаткал районунун өнүктүрүү фондунун иши качан башталган?

-Райондо өнүктүрүү фонду 2015-жылдын 31-июлунда Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын №141 буругунун негизинде түзүлгөн. Ал эми 2015-жылдын 6-августунда  Чаткал районунун өнүктүрүү фондунун Уставы Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгынан каттоодон өтүп, күбөлүк берилген. Бирок, толук кандуу жумушубузду быйылкы жылдын жакынкы күндөрүнөн баштап жатабыз.

-Фонддун ишмердүүлүгү кандай максатта жүргүзүлөт?

-Фонддун негизги максаттары райондун аймагындагы жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатууга, райондун экономикалык өнүгүү үчүн шарттарын түзүүгө багытталган артыкчылыктуу демилгелерин колдоо болуп саналат. Фонддо бюджеттик жана атайын каражаттар деген эки эсеби болот. Бюджеттик каражаттардын эсебинен калктуу конуштарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана инфратүзүмүн өнүктрүү, жерлерди милеоративдүү жакшыртуу, сугат түйүндөрүн, гидротехникалык обьектилерди оңдоо жана калыбына келтирүү иш-чараларына жана жердин абалын жакшыртуу боюнча башка агротехникалык иш-чараларга, курорттук -рекрециялык зонаны  өнүктүрүүнүн башкы пландарын, деталдуу пландоонун долбоорлорун, калктуу конуштардын шаар куруу документтерин иштеп  чыгууга, экологиялык коопсуздукту жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды камсыздоого, жергиликтүү калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо, суу түтүктөрүнүнтарамдарын оңдоо жана калыбына келтирүү.райондо жана айыл аймактарында мамлекеттик  жеке өнөктөштүк боюнча долбоорлорду өнүктүрүүгө, инвесторлор менен капиталга чогу катышуу жана инвесторлор менен биргелешип каржылоо принцибинде райондо жаңы ишканаларды ачууга, туризмди өнүктүрүү жана эл аралык туризм үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча иш-чараларга, райондун аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларга, коомчулуктун муктаждыктарын камсыздоого жана жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө багытталган техниканы жана жабдууну жаңыртууга борборлоштуруп сатып алууга акча каражаты жумшалат.

Ал эми атайын каражаттардын эсебинен жөндөмдүү жана таланттуу балдарды колдоого, акы төлөнүүчү, мөөнөттүүлүк жана кайтарымдуулук негизде коп балалуу жана жаш үй-бүлөлөрдү, бюджеттик уюмдардын жумушчуларын, районду социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө көмөк көрcөтүүчү бизнес долбоорлорду микрокредиттик уюм аркылуу чакан кредит берүүгө, ипотекалык насыялоого, калктын аялуу катмары үчүн турак жайдын курулушуна, билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо, маданият жана спорт мекемелеринин, укук коргоо органдарынын коргоонун, жарандык коргоонун,жалпыга маалымдоо каражаттарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын материалдык-техникалык базасын чыңдоого жана ишин колдоого жумшоого болот. Ал эми фонддун каражаттарын майрамдык иш-чараларды, юбилейлерди уюштуруу боюнча иш-чараларга, белгиленген ченемден жогорку сый акыларды төлөөгө жана фонддун максаттарын, милдеттерине ылайык келбеген башка иш-чараларга пайдаланууга жол берилбейт.

-Фонддун башкаруу органы болуп кимдер эсептелинет?

-Чаткал районунун өнүктүрүү фондунун жогорку башкаруу органы болуп фонддун байкоочу кеңеши түзүлгөн. Азыр анын курамында жергиликтүү кеңештин депутаттары, МПОлордун өкүлдөрү, финансистер, юристер, профсоюз уюмунун төрагалары жана башка кесиптин ээлери бар. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү өздөрү төрага шайлап алышкан.

Мындан башка аткаруучу органы болуп курамында 7 адамдан турган фонддун башкармалыгы, ошондой эле негизги иш алып баруучу фонддун администратору бар.

-Каржылоо үчүн долбоорду сунуштоонун жана тандоонун тартиби кандай?

-өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн долбоорлорду сунуштоонун тартиби Уставда белгиленген. Уставдын негизинде фонддун каражаттарынан пайдаланууну каалаган арыз ээси долбоорду айыл аймагынын тургундарынын артыкчылыктуу демилгелерин табуунун негизинде фондого сунуштайт. Фонддун кароосуна жөнөтүлгөн долбоорду же долбоордун тизмегин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекитет. Арыз ээси өз алдынча жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын же башка булактардын эсебинен зарылчылыкка жараша долбоордук-сметалык документтерди жана долбоорго арыз түзүү үчүн башка керектүү документтерди иштеп чыгат. Бир айыл өкмөтүнөн бир жылдын ичинде фонддун каражаттарынын эсебиненкаржылоого үчтөн кем эмес долбоорду берүүгө укукту.

Ал эми артыкчылыктуу долбоорлорду тандоо жана тизмегин түзүү фонддун башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөт. Долбоорду кабыл алуу жана тандоону өткөрүүнүн шарттары жөнүндө маалымат тандоо башталганга чейинки 10 календарлык күндөн кечиктирилбей жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Долбоорго карата артыкчылыктуу арыздарды тандоо критерийлер боюнча фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү тарабынан коюлган баллды эсептөөнүн негизинде жүргүзүлөт. Байкоочу кеңеш фонддун башкармалыгынан келип түшкөндолбоорлордун тизмегин каттоо күнүнөн тартып 30 күндөн кечиктирбей аны кароо жана бекитүү боюнча өзүнүн жыйынын өткөрөт.

-Фондго акча каражаты кайсы багыттан түшөт?

-Фонддун акча каражаттары алтындын запасы 50 тоннадан ашык болгон кен чыккан жерлерди, ошондой эле салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамга ылайык жалпы мамлекеттик маанидеги башка пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүүчүлөрдөн жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү күтүүгө чегерүүдөн 30 пайызынын, конкурстун обьекттин кенин пайдалануу укугун сатуудагы жыйынтык баадан жер казынасы жөнүндө геологиялык маалыматтын пакетинин бонусун жана наркынын баасын эсептеп чыгаруу менен 3 пайызынын, кен чыккан жерлери токой фондунун жерлеринин же запастагы жерлердин аймагында жайгашкан пайдалуу кендерди сатуудан чегерилүүчү, жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө арналган каражаттарынын эсебинен түшөт. Ал эми атайын каражаттардын эсебине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан келип түшкөн акча каражаттарынан толукталат.

-Учурда райондук өнүктүрүү фондунда канч акча каражаты бар?

-Бүгүнкү күндө фонддун бюджеттик эсебинде 45 миллон 997217 сом акча каражаты бар.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *