Чаткал өрөөнүндө маралдардын санын көбөйтүү долбоору колго алынууда

SOS-Марал- Кыргызстан долбоору аркылуу Чаткал өрөөнүндө маралдарды алып келип, көбөйтүү максат кылынууда.
Өткөн мезгилдерде маралдар бүткүл Тянь-Шань тоолорун мекендеп келгендигин кооз жергебиздеги Бугулуу-токой, Бугу-булак, Минбугу, үрмарал, Бугулуу-Төр деп аталган кооз жана бийик жайлоолор жана төрлөр ырастап турат. Бүгүнкү күнгө чейинки адам баласынын табиятка туура эмес мамилесинин кесепетинен улам, алардын саны таптакыр азайып, азыр Кыргызстанда 300 баш гана марал калган. Маралдардын үркөрдөй үйүрү азыркы кезде Нарын жаратылыш коругунда багылууда. Жогоруда аталган долбоордун максаты-маралдарды кайрадан көбөйтүп, бейиштей кооз жергебиздин көркүн кайрадан арттырып, жаш муундардын табиятка болгон мамилесин өзгөртүп, мамлекетибизде, анын ичинде Чаткал районунда туризмдин жандануусуна дагы бир шарт түзүү болуп саналат.
Долбоордун уюштуруучулары белгилегендей, Чаткал өрөөнү маралдарды багып, көбөйтүүгө эң ыңгайлуу жер болуп табылган. Бүгүнкү күндө, долбоордун уюштуруучулары тарабынан маралдар багылуучу жерлерди аныктоо боюнча Чаткал райондук жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *