Архив за месяц: Декабрь 2016

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин 2016-жылдагы токтомдору

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXII  сессиясынын

                                                           №  1   т о к т о м у

15-апрель 2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя    айыл аймагы тиешелуу мекемелердин катышуусу менен айыл аймакка караштуу айылдарда таштанды таштоочу жерлерди тактоо боюнча  тузулгон райондук комиссиянын актысынын негизинде ,айылдарга таштанды таштоочу жайды уюштурууга коопсуз деп  аныкталган участкалардан тиешелуу жер аянтын болуп берууго уруксат сураган кайрылуусун карап чыгып ,  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    кезексиз XXXII сессиясы угуп  жана талкуулап

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагына карштуу бардык (Чакмак-Суу,Башкы-Терек айылдарына Талдуу-Булак Cай участкасынын тушунан узуну 260 м,туурасы 96 м,жалпы 2,500 га, Коргон-Сай айылы учун асфальт заводдун тушунан узуну 105м,туурасы 70 м,жалпы аянты 7550м2, Каныш-Кыя  айылы учун  Чукурчак участкасынан узуну 170м,туурасы 90 м,жалпы 1,5300м2 га,   Айгыр-Жал айылы учун  Кара-Шоро участкасынан  узуну 165 м,туурасы 91 м жалпы аянты 1,5 га )  жер аянтына таштанды таштоочу жай уюштуруу чечими кабыл алынсын.
 2. Жогоруда корсотулгон участкаларга Кыргыз Республикасынын бардык тиешелуу Мыйзамдарын сактоо менен таштандуу таштоочу жай уюштуруу жана керектуу иш кагаздарын тиешелуу мекемелерден каттоодон  откоруу жагы  Каныш-Кыя айыл аймагына эскертилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилип,козомолдоо жагы жер маселелери боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык

Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXII  сессиясынын

6-июль 2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

                                                           №  2   т о к т о м у

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXII  сессиясы  Каныш-Кыя  айыл аймагынын  башчысы С. Мусабаевдин  2017-2018-2019-жылга  карата  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  киреше  болугунун  долбоорун  бекитип  беруу  боюнча  кайрылуусун  карап  чыгып   жана  талкуулап

 

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2017-2018-2019-жылга  карата  киреше  болугу  боюнча  тузулгон  долбоору   томондогудой   болуп  бекитилсин.

2017-жылга карата  51050,5 мин сом

2018-жылга карата 52598,9 мин сом

2019-жылга карата 53501,0 мин сом

 1. Бекитилген пландын аткарылышы боюнча иш алып  баруу  жагы  Каныш-Кыя   айыл аймагынын  финансы-экономика  болумуно  милдеттендирилсин.

3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы   айылдык  кенештин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комитетине  тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык

Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов

 

 

 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                           № 1 т о к т о м у

20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы, Каныш-Кыя   айылдык Кенешинин депутаттары Байдулетов Абдырахман,Кулумбетов Нурландын         “Кыргыз Республикасынын жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу Мыйзамынын” депутаттык мандат жонундогу 24-беренесинин 2 пунктунун          2 под.пунктуна ылайык депутаттык ыйгарым укуктарын ыктыярдуу тапшырып жаткандыгына байланыштуу

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айылдык Кенешинин депутаттары Байдулетов Абдырахман,Кулумбетов Нурландын “Кыргыз Республикасынын жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу Мыйзамынын” депутаттык мандат жонундогу 24-беренесинин 2 пунктунун  2 под.пунктуна ылайык депутаттык ыйгарым укуктарын ыктыярдуу тапшыруу боюнча жазган арыздары канааттандырылсын.

2.Кыргыз Республикасынын “жергиликтуу кенештин депутаттарын шайлоо боюнча” шайлоо Кодексине ылайык тиешелуу чечим кабыл алуу жана кийинки депутаттыка талапкерди талдап  беруу жагы борбордук шайлоо комиссиясынын аймактык болумунон суралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагын озумо калтырамын.

 

Каныш-Кыя айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                        С.Смайилов.

 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                           № 2  т о к т о м у

20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы,  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин агротехникалык  кызмат корсотуучу уюм ( МТС  ) уюштуруу боюнча  айылдык Кенештин сессиясына берген кайрылуусун  угуп жана талкуулап,

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин агротехникалык кызмат корсотуучу уюм ( МТС ) уюштуруу боюнча  айылдык Кенештин сессиясына берген кайрылуусу    эске алынсын.
 2. Каныш-Кыя айыл аймагынын алдында  агротехникалык  кызмат корсотуучу уюм             ( МТС  ) уюштуруу боюнча  Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2016-жылдын 17-мартындагы №107-б  жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин 06.04.6016-жылдагы №91 буйруктарына ылайык МТС уюштурулсун жана жетекчисин шайлоо,Уставын Юстиция башкармалыгынан откоруу жагы  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге милдеттендирилсин.

3.Токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу     комитетине  тапшырылсын.

Каныш-Кыя айылдык 

Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов.

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

            Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                           № 3  т о к т о м у

20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы

Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  киреше  болугу  2016-жылдын 6 айына  киреше   салыгына  4000,0 мин сом, атайын  каражат   салыгына  52,0 мин сом   кошумча  план  берилип, жер  казынасын  пайдалануу  укугуна  лицензияны  кармоо  учун   акыдан  405,2 мин сом , сатуу  салыгынан  3600,0 мин сом  пландан  кыскартылган.  Бул  салыктык  эмес   кирешелердин  планына  кошулган  жана   кемитилгенин  бекитип  берип  жана акча  каражатын  жумшоо  боюнча   айыл  аймагынын   финансы-экономика  болумунун  башчысы  К. Темирбековдун   билдируусун  угуп, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  сессиясы

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтуу  бюджетинин  киреше  болугу 2016-жылдын  6 айына  киреше  салыгына  4000,0 мин сом, атайын  каражат  салыгына  52,0 мин сом  кошумча  план  бекитилсин  жана  жер  казынасын  пайдалануу  укугуна  лицензияны  кармоо  учун  акыдан  405,2 мин сом,  сатуу  салыгынан  3600,0 мин сом  пландан  кыскартылсын.
 2. Каныш-Кыя айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  киреше  болугу  2016-жылдын  6 айына  кошумча  берилген  акча  каражатынын  жумшалышы чыгашалар  беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу  жагы  финансы-экономика  болумунун  башчысы К.Темирбековго  милдеттендирилсин.

3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык 

Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов.

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

                     Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                           № 4  т о к т о м у

20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы

Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон 2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  389500 сом  акча  каражатын  кыскартып, 22154900 статьясына  389500 сом акча  каражатын  жылдырып  беруу  боюнча  билдируусун  угуп, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  XXXIII  чакырылышынын  сессиясы

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдиуусу  эске   алынсын  жана  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  389500 сом акча  каражатын  кыскартып, 22154900 статьясына  389500 сом акча  каражатын  жылдырууга  уруксат  берилсин.
 2. Каныш-Кыя айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  III-кварталынан  жылдырууга  уруксат  берилген  акча  каражатынын  жумшалышы  чыгашалар  беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу  жагы   финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендирилсин.

3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык 

Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов.

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

            Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                           № 5  т о к т о м у

20.07.2016жыл                                                                 Каныш-Кыя кыштагы

Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  15.06.2016-жылдагы  №319 сандуу  катынын  негизинде  райондук   жалпы   дарыгерлер  борборунун  17.03.2016-жылдагы  №274 сандуу  каты  менен   таанышып  чыгып  жана  талкуулап, Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  XXXIII  чакырылышынын  сессиясы

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  15.06.2016-жылдагы  №319 сандуу  каты  жана  райондук  жалпы   дарыгерлер   борборунун  17.03.2016-жылдагы  №274 сандуу  катына  ылайык, райондук  жалпы  дарыгерлер  практикалык  борборунун  хирургия  болумун  канализациясын  жана  №1 уй  булолук  дарыгерлер   тобунун  имаратынын  жылуулук  системасын  капиталдык  ондоодон  откорууго  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  200000 мин сом  болунуп  берилсин.
 2. Акча каражатын  чыгашалар  беренелерине  ылайык  болуп  беруу  жагы  финансы –экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендрилсин.

3.Бул  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык 

Кенешинин торагасы:                                                     С.Смайилов.

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                           № 6  т о к т о м у

20-июль 2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын Чаткал районунун малчыларынын  жана жайыт пайдалануучуларынын 2016-жылга карата откорулуучу слетуна карата жайыт комитетинин бюджетинен  акча каражатын  чечип беруу боюнча Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын 19.07.2016-жылдагы № 83 буйругу аркылуу кылган сунушун   карап  чыгып жана талкуулап

                                         Т о к т о м   к ы л а т:

1.Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысынын Чаткал районунун малчыларынын  жана жайыт пайдалануучуларынын 2016-жылга карата откорулуучу слетуна карата жайыт комитетинин бюджетинен  акча каражатын  чечип беруу боюнча  берген кайрылуусу эске алынсын.

2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Жайыт Комитетинин бюджетинин ар кандай чыгымдар статьясынан 15000 (бир жуз элуу мин ) сом болуп беруу жагы Жайыт Комитетинин торагасы Ж.Камчыбековго милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Каныш-Кыя айылдык Кенешинин айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетине тапшырылсын.

 

 

Каныш-Кыя айылдык

                      Кенешинин торагасы:                                                   С.Смайилов.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

            Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                             № 7 т о к т о м у

20-июль 2016жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы , “Аскар-Тоо-Кен” ЖЧКсынын лицензиясына ылайык “Ортонку Чанач” участкасынан 18 га жер аянтына кен байлыктарын казуу иштерин жургузууго  Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу  Геология жана минералдык  ресурстар агентиги тарабынан кен пайдалануу укукугуна 2016-жылдын 12-майында №4731 АЕ  номерлуу лицензиясын алган жана “Кыргызгипроземдин”  берген катына ылайык  17,5 га жер аянты мамлекеттик токой фондусуна ал эми Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу 0,9 га жер болгондуктан,  Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин  айыл аймагына тиешелуу 0,9 га жерди трансформациялоого макулдук беруу боюнча жазган сунушун   карап  чыгып жана талкуулап

                                                       Т о к т о м   к ы л а т:

 1. “Аскар-Тоо-Кен” ЖЧКсынын 2016-жылдын 12-майындагы №4731 АЕ лицензиясына ылайык “Ортонку Чанач” участкасынан жер аянтына кен байлыктарын казуу иштерин жургузууго берилген укугуна ылайык, Каныш-Кыя айыл аймагына   тиешелуу 0,9 га жерди “Айыл чарба  багытындагы жерлер “категориясынан ”Онор жай ,транспорт, байланыш, коргонуу жана башка жерлер” категориясына которууга макулдук беруу  чечими кабыл алынсын.

2.Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына жогорудагы корсотулгон жер участогун бир категориядан башка категорияга  которууну Кыргыз Республикасынын тийиштуу мыйзамдарына жана токтомдоруна ылайык жургузуу жагы суралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагын озумо калтырамын.

 

Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.

        

 

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

                  20-июль 2016жыл                                                                           Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

№ 8 т о к т о м у

 

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы , Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  2016-жылдагы  социалдык-экономикалык  онугуу  программасына  киргизилген   иштерди  аткаруу  максатында  Чакмак-Суу  айылына  ФАП куруу  боюнча  Чакмак-Суу  айылынын  жалпы   тургундарынын  кайрылуусун карап  чыгып  жана  талкуулап

Т о к т о м   к ы л а т:

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  2016-жылдагы   социалдык-экономикалык  онугуу   программасына  ылайык  Чакмак-Суу  айылына  ФАП  куруу  боюнча   Чакмак-Суу  айылынын  жалпы   тургундарынын  кайрылуусу  эске   алынсын.

2.Чакмак-Суу  айылына  ФАП куруу  боюнча   тузулгон   долбоордун  сметасына  ылайык  жериликтуу   бюджеттен  2,628 (эки  миллион  алты  жуз  жыйырма  сегиз) сом  которуп  берууго   уруксат  берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын   камсыз кылуу  жагы  Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  башчысы  С.Мусабаевге  милдеттендирилсин.

 

 

 

 

 

 

Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

         20-июль 2016жыл                                                                     Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

№ 9 т о к т о м у

 

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясы , Каныш-Кыя   айыл  аймагынын  Маданият  участкасынын  жалпы   тургундарынын  29.04.2016-жылдагы  чогулушунун  №1  токтомун  карап  чыгып  жана  талкуулап

Т о к т о м   к ы л а т:

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  Маданият  участкасынын  жалпы   тургундарынын  кочого ат  коюуу   жонундогу  29.04.2016-жылдагы   чогулушунун  №1 токтому  эске алынсын.

2.Каныш-Кыя  айылындагы  мурдагы  “Интернационалная”  кочосуно  маркум,  согуштун  ардагери   Чотбаев  Дербиштин  ысымы  ыйгарылсын.

3.Кочого  маркумдун атын жазып,  уйлорго   номерлерди  илуу  иштери   маркумдун  уул-кыздарына  эскертлсин,  козомолдоо  жагы   Каныш-Кыя  айыл  аймагына   милдеттендирилсин.

 

 

 

 

 

 

Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.

        хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

20-июль 2016жыл                                                                       Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

№ 10 т о к т о м у

 

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын  Каныш-Кыя  айылынын  Дружба   кочосунун  жалпы   тургундарынын  10.05.2016-жылдагы   чогулушунун  №1  токтомун  карап  чыгып  жана  талкуулап

Т о к т о м   к ы л а т:

 1. Каныш-Кыя айылынын Дружба  кочосунун  жалпы   тургундарынын  кочого  ат коюуу   жонундогу  10.05.2016-жылдагы   чогулушунун  №1   токтому  эске  алынсын.

2.Каныш-Кыя  айылындагы  мурдагы  Дружба   кочосуно  маркум,   согуштун   ардагери  Кубатбеков  Сапарбектин  ысымы   ыйгарылсын.

3.Кочого  маркумдун  атын  жазып, уйлорго   номерлерди  илуу  иштери  маркумдун уул-кыздарына  эскертилип, козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына   милдеттендирилсин.

 

 

 

 

 

 

Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.

 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

         20-июль 2016жыл                                                                     Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

№ 11 т о к т о м у

 

Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша   болугунон  70111 разделинен  (башкаруу аппараты)  2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  350000 сом, 70921  разделинин  (толук  орто  мектеп)  22154900 статьясынан  250000 сом, 70922  разделинин  (толук  эмес  орто  мектеп)  22154900  статьясынан  150000 сом  акча  каражаты  кыскартылып  жалпы  750000 сом  акча  каражатын  70111 разделине  (башкаруу  апараты)  22154900  статьясына  жылдыруу  боюнча  айыл  аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдируусун  угуп,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  XXXIII  чакырылышынын  сессиясы

Т о к т о м   к ы л а т:

 1. Каныш-Кыя айыл аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдируусу  эске  алынсын  жана  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын   жергиликтуу   бюджетинин  чыгаша  70111  разделинен  (башкаруу  апараты) 2016-жылдын  III-кварталынан  3111-статьясынан  350000 сом,  70921  разделинин  (толук  орто мектеп)  22154900 статьясынан  250000 сом,  70922  разделинин  (толук  эмес рото мектеп)  22154900  статьясынан  150000 сом акча  каражаты  кыскартылып  жалпы  750000 сом акча  каражатын  70111  разделине  (башкаруу  апараты)  22154900  статьясына  жылдырууга  уруксат  берилсин.

2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  III- кварталынан  жылдырууга  уруксат  берилген  акча  каражатынын   жумшалышы   чыгашалар  беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу   жагы   финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет  боюнча  туруктуу   комиссиясына  тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                                                  С.Смайилов.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

           Кыргыз Республикасы                                                               Кыргызская Республика

                    20-июль 2016жыл                                                                     Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын

                                                           №  12  т о к т о м у .

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIII сессиясынын Башкы-Терек айылынын  жалпы тургундарынын  05.03.2016-жылдагы чогулушунун №1 токтомун  жана Башкы-Терек  орто мектебинин жалпы эмгек жааматынын профсоюз уюмунун чогулушунун  токтомдорун карап  чыгып жана талкуулап

                                                        Т о к т о м  к ы л а т :

 1. Башкы-Терек айылынын  жалпы тургундарынын  03.2016-жылдагы чогулушунун №1 токтомун  жана Башкы-Терек  орто мектебинин жалпы эмгек жааматынын профсоюз уюмунун       жалпы тургундарынын Башкы-Терек орто мектебине ат коюуу жонундогу  10.05.2016-жылдагы чогулушунун №1 токтому  эске алынсын.

 

 1. Башкы-Терек айылындагы Башкы-Терек орто мектебине маркум, Дозонов Сатылгандын  ысымы ыйгарылсын жана тиешелуу мекемелерден бекитип беруу жагы суралсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевге тапшырылсын.

 

 

 

                            Каныш-Кыя айылдык 

                            Кенешинин торагасы:                                                С.Смайилов

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  кезексиз   XXXIV

сессиясынын

                                                             № 1 т о к т о м у

15-август  2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын    XXXIV сессиясы , Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы С.Мусабаевдин Чаткал райондук статистика болумунун статистикалык малыматтарды жыйноо боюнча  айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруу боюнча келишим тузуу жонундо берген маалыматын угуп жана талкуулап

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Чаткал райондук статистика болумунун атынан “Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарында айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруунун тартиби жонундо” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен каныш-Кыя айыл аймагына келишим тузуу сунушталсын.

 

2.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы мыйзамдуулук,укук тартиби,этика жана жаратылышты коргоо,экология боюнча труктуу  комитетине милдеттендирилдсин.

 

 

                       Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                          С.Смайилов

        хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  кезексиз   XXXIV

сессиясынын

                                                             № 2 т о к т о м у

29-июль  2016жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

 

Участкалык  шайлоо   комиссияларынын

Курамын бекитип беруу  жонундо.

Каныш-Кыя    айылылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  кезексиз   XXXIV сессиясы , участкалык  шайлоо   комиссияларынын  курамын   карап  чыгып

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл  аймагындагы  участкалык  шайлоо   комиссияларынын  курамына   сунуштар   эске алынсын.

2.Участкалык  шайлоо   комиссияларынын  курамы  тикемеге  ылайык   бекитилсин. (тиркеме  тиркелет)

 

3.Бул токтомдуу  бекитип  беруу  жагы   аймактык  шайлоо   комиссиясынан  суралсын.

 

                       Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                          С.Смайилов

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын

                                                           №  1   т о к т о м у

30.09. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя    айыл аймагына караштуу “Томонку Чандалаш”участкасындагы 4,6га жер аянтына ,Кыргыз Республикасынын  Окмотуно караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынана “Бустер” ЖЧКсына чачыранды алтынды  иштетуу  учун   2020-жылдын  30-мартына  чейин  иштетуу  максатында  кен  пайдалануу  укугуна  2016-жылдын  13-мартындагы  №2347АЕ  лицензиясынын  жана   №6  лицензиялык   макулдашууга  ылайык,  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  Кодексине”  жана  “Жер  казынасына”  жонундогу  мыйзамына  ылайык  аталган  жерлерди  “Айыл  чарба  багытындагы”  жерлер   категориясынан  “онор жай, транспорт, байланыш,  коргонуу  жана  башка  жерлер”  категориясына  которууга   макулдук  беруу  боюнча,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айылдык аймагына  караштуу  “Томонку Чандалаш”  участкасынан  4,6га  жер  аянтын “Бустер” ЖЧКсына  чачыранды  алтынды   2020-жылдын  30-мартына  чейин  иштетуу  максатында  аталган  жер  участогун “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан  “Онор жай, транспорт,  байланыш, коргонуу  жана  башка   багыттагы   жерлер”  категориясына  которууга  тузулгон  комиссиянын  чечими  менен  макулдук  берилсин.
 2. “Бустер” ЖЧКга томондогулор  милдеттендирилсин.

— Каныш-Кыя  айыл  аймагына  4,6га  жер  аянтына  алынбай   калган   пайданын  ордуна  толтурууну  толоп   беруусу  жана   арендалык   келишим   тузуу  жагы.

— Кен  иштетуу  иштери   буткондон  кийин   бузулган   жерлерди  калыбына   келтируу (рекультивация)  иштерин   жургузууну.

— Жергиликтуу  калк  менен  коомдук   угуу  откоруп, соц  пакет  кабыл   алуусу.

3.Токтомдун  аткарылуусун  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  тапшырылсын.

                       Каныш-Кыя айылдык

                        Кенешинин торагасы:                                          С.Смайилов

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын

                                                           № 2   т о к т о м у

30.09. 2016-жыл                                                                                        Каныш-Кыя кыштагы

 

Чаткал  аймактык  шайлоо  комиссиясынын   резервине  Каныш-Кыя  айыо  аймагынан  корсотулгон  тизмесин  карап  чыгып  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Чаткал аймактык шайлоо   комиссиясынын  курамынын  резервине  Каныш-Кыя  айыл  аймагынан  берилген  сунуштар  эске  алынсын.

2.Чаткал  аймактык  шайлоо   комиссиясынын  курамынын  резерви   тиркемеге  ылайык  бекитилсин.  (тиркеме тиркелет)

3.Бул  резервдик  курам   борбордук  шайлоо  комиссиясына   сунушталсын.

.

 

 

           Каныш-Кыя айылдык

           Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов    

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын

                                                           №  3   т о к т о м у

30.09. 2016-жыл                                                                                        Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя айыл аймагында жайгашкан

мектептерде 2016-2017-окуу жылына карата

мектептердин      контингенти жонундо

Каныш-Кыя айыл аймагындагы мектептерде 2016-2017-окуу жылына карата окуучулардын контингенти жана класстардын санын сактап калуу жонундо райондук билим беруу болумунун,айылдардагы ата-энелердин кайрылуусун талкуулап   карап чыгып   Каныш-Кыя айылдык Кенеши

                                                Т О К Т О М    К Ы Л А Т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы мектептерде окуган окуучулардын ата-энелеринин жана райондук билим беруу болумунун кайрылуусу эске алынсын.

2.2016-2017-окуу жылына карата окуучулардын контингентин жана класстардын санын сактап калуу боюнча тиешелуу иш кагаздарын даярдоо жагы Чаткал райондук билим беруу болумуно тапшырылсын.

3.Бул токтомго карата  тиешелуу чечим кабыл алуу учун Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким К.Ж.Эшалиевдин кароосуна киргизилсин.

 

           Каныш-Кыя айылдык

           Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов    

  ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх   

    Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын

                                                           № 4   т о к т о м у

30.09. 2016-жыл                                                                                        Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя    айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын   XXXV сессиясы, Чакмак-Суу  айылынын жалпы тургундарынын айылга жаны курулган ат оюндары учун аянтка  маркум Назалов Алтымыштын  ысымын беруу боюнча  26.09.2016-жылдагы № 28 токтому менен жонотулгон кайрылуусун  карап чыгып жана талкуулап

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Чакмак-Суу айылынын жалпы тургундарынын айылга жаны курулган ат оюндары учун аянтка маркум Назалов Алтымыштын  ысымын беруу боюнча  26.09.2016-жылдагы №28 токтому  бекитилсин.

2.Чакмак-Суу  айылындагы ат оюндары учун аянтка  маркум Назалов Алтымыштын  ысымын беруудо  аянттын ачылышына карата иш чаралар уюштурулуп, тиешелуу иштерине даярдыктарды коруу жагы маркумдун уул-кыздарына эскертилсин.

4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Чакмак-Суу айылынын айыл башчысы И.Максымбековго  милдеттендирилсин,козомолдоо жагы социалдык маселелер боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.

.

 

           Каныш-Кыя айылдык

           Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов    

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

    Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын кезексиз  XXXV  сессиясынын

                                                           №  5   т о к т о м у

30.09. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя    айыл аймагына караштуу “Жаны-Базар ”участкасындагы 14 га жер аянтына ,Кыргыз Республикасынын  Окмотуно караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынана “Консолидейтед Аурум” ЖАКсына чачыранды алтынды  иштетуу  учун   2020-жылдын  13-февралына   чейин  иштетуу  максатында  кен  пайдалануу  укугуна  2015-жылдын  13-февралындагы   №3936 АЕ  лицензиясынын  жана   №1  лицензиялык   макулдашууга  ылайык,  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  Кодексине”  жана  “Жер  казынасына”  жонундогу  мыйзамына  ылайык  аталган  жерлерди  “Айыл  чарба  багытындагы”  жерлер   категориясынан  “Пайдалуу кен  чыккан жерлердин  мамлекеттик  резервинин  жерлер”   категориясына  которууга   макулдук  беруу  боюнча,  Каныш-Кыя  айылдык  Кенеши

Т о к т о м    к ы л а т :

 1. Каныш-Кыя айылдык аймагына  караштуу  “Жаны-Базар”  участкасынан  14 га  жер  аянтын “Консолидейтед Аурум” ЖАКсына  чачыранды  алтынды   2020-жылдын  13-февралына чейин  иштетуу  максатында  аталган  жер  участогун “Айыл чарба  багытындагы  жерлер”  категориясынан  “Пайдалуу кен  чыккан жерлердин  мамлекеттик  резервинин  жерлер” категориясына  которууга  тузулгон  комиссиянын  чечими  менен  макулдук  берилсин.

2.“Консолидейтед Аурум ”  ЖАКга  томондогулор  милдеттендирилсин.

— Каныш-Кыя  айыл  аймагына  14 га  жер  аянтына  алынбай   калган   пайданын  ордуна  толтурууну  толоп   беруусу  жана   арендалык   келишим   тузуу  жагы.

— Кен  иштетуу  иштери   буткондон  кийин   бузулган   жерлерди  калыбына   келтируу (рекультивация)  иштерин   жургузууну.

— Жергиликтуу  калк  менен  коомдук   угуу  откоруп, соц  пакет  кабыл   алуусу.

3.Токтомдун  аткарылуусун  камсыз  кылуу  жагы  Каныш-Кыя  айыл  аймагына  тапшырылсын.

 Каныш-Кыя айылдык

Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов

 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх          

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын

                                                           №   1   т о к т о м у

09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

 

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V  чакырылышынын  XXXVI  сессиясы   Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  2016-жылдагы  9 ай  ичинде  аткарылган  иштер  боюнча  маалыматын  угуп  жана  талкуулап

 

Т О К Т О М  К Ы Л А Т :

1.Каныш-Кыя айыл  аймагынын  2016-жылдагы  9 ай  ичинде  аткарылган  иштери   канааттандырарлык  деп  табылсын.

 

 

 

 

 

Каныш-Кыя айылдык

Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын

                                                           №   2   т о к т о м у

09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт  комитетинин АРИС программасы аркылуу 2016-2018-жылдарга берилуучу кичи долбоорлорду жана жайыт башкаруу,мал чарбасын онуктуруу планы боюнча Ж.Камчыбековдун билдируусун  угуп жана талкуулап,Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V  чакырылышынын  XXXVI  сессиясы

 

Т О К Т О М  К Ы Л А Т :

1.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин торагасы Ж.Камчыбековдун берген маалыматы эске алынсын.

2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ)2016-2018-жылдарга карата жайыт башкаруу жана мал чарбасын онуктуруу планы бекитилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жайыт комитетинин торагасы Ж.Камчыбековго милдеттендирилсин.

 

 

Каныш-Кыя айылдык

Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

    Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын

                                                           №  3   т о к т о м у

09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

 

Каныш-кыя айыл аймагынын участкалык  шайлоо комиссияларынын  курамынын резервине  Каныш-Кыя айыл аймагынан  корсотулгон  тизмесин   карап чыгып  Каныш-Кыя айылдык Кенеши

 

                                                Т О К Т О М    К Ы Л А Т :

1.Каныш-Кыя айыл аймагындагы учсткалык шайлоо комиссиясынын курамынын  резервине Каныш-Кыя айыл аймагынан берилген сунуштар эске алынсын.

 1. Каныш-Кыя айыл аймагындагы учсткалык шайлоо комиссиясынын курамынын резервине  тиркемеге ылайык бекитилсин.(тиркеме тиркелет)

3.Бул резервдик курам  борбордук шайлоо комиссиясына сунушталсын.

 

 

 

 

           Каныш-Кыя айылдык

           Кенешинин торагасы:                                              С.Смайилов    

 

   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын

                                                           №   4   т о к т о м у

09.11. 2016-жыл                                                               Каныш-Кыя кыштагы

Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунун  2016-жылдын  IV  кварталынан  жалпы  1783,3 мин сом  акча  каражатын  бир   статьясынан  башка  бир   статьясына  жылдыруу  боюнча   айыл  аймагынын   финансы-экономика  болумунун   башчысы  К.Темирбековдун   билдируусун  угуп,  Каныш-Кыя айылдык Кенешинин V  чакырылышынын  XXXVI  сессиясы

 

Т О К Т О М  К Ы Л А Т :

1.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековдун  билдируусу  эске  алынсын  жана  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  IV карталынан  тиркемеге  ылайык  жалпы  1783,3 мин сом  акча  каражатын  бир статьядан  бир  статьяга  жылдырууга  уруксат  берилсин.

2.Каныш-Кыя  айыл  аймагынын   жергиликтуу  бюджетинин  чыгаша  болугунон  2016-жылдын  IV кварталынан  бир  статьядан  бир  статьяга  жылдырууга  уруксат   берилген  акча  каражатынын  жумшалышы   чыгашалар   беренелерине  ылайык  максаттуу  пайдалануу  жагы  финансы-экономика  болумунун  башчысы  К.Темирбековго  милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын   козомолдоо  жагы  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  финансы-экономика  жана  бюджет   боюнча  туруктуу  комиссиясына  тапшырылсын.

 

Каныш-Кыя айылдык

Кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  V чакырылышынын  XXXVI  сессиясынын

                                                           №   5   т о к т о м у

09.11. 2016-жыл                                                                                          Каныш-Кыя кыштагы

Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын  жергиликтуу  жааматынын  Уставын  бекитуу  жонундо

 

Кыргыз  Республикасынын  “Жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу  жонундо “  мыйзамынын  15-беренесинин  талаптарына  ылайык, Чаткал  районунун  Каныш-Кыя  айыл  аймагынын  жергиликтуу   жааматынын  элдик   жыйындарында  жергиликтуу  жааматтын  Уставынын  долбоорун   талкуулап,  жыйындарда  жергиликтуу  жааматтан,  депутаттардан  тушкон   сын-пикир,  сунуштарын  эске алып,  мыйзамдуулук, укук  тартибин  сактоо  боюнча  туруктуу   комиссиясынын   корутундусун  угуп,  Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын   айылдык  Кенеши   Кыргыз  Республкасынын  “Жергиликтуу  оз алдынча  башкаруу  жонундо”  мыйзамынын  31-беренесинин  2-болугунун  8-пунктуна  таянып

Т О К Т О М  К Ы Л А Т :

1.Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын  жергиликтуу  жааматаынын  Уставы   тиркемеге  ылайык  бекитилсин.

2.Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  жергиликтуу  жааматынын  1-курултайынын  “Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  жергиликтуу  жааматынын  Мыйзамын  кабыл  алуу  жонундо” 1996-жылдын                         27-декабрында  кабыл  алынган  №1 токтому  кучун  жоготту  деп  табылсын.

3.Каныш-Кыя  айылдык  аймагынын  жергиликтуу  жааматынын  Уставы  Кыргыз  Республикасынын  Окмотуно  караштуу  жергиликтуу  оз алдынча  башкаруу  иштери  жана  этностор  аралык   мамилелер  боюнча   мамлекеттик  агенттигинин  www.gamsumo.gov.kg веб-сайтына  жарыялансын.

 1. Аталган токтомду расмий  жарыялоо  жана  Кыргыз  Республикасынын  ченемдик  укуктук   актыларынын  мамлекеттик  рээстрине  киргизуу  жагы   Каныш-Кыя  айыл  окмотуно  милдеттендирилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын  козомолдоо  Каныш-Кыя  айылдык  Кенешинин  мыйзамдуулук, укук  тартибин  сактоо  боюнча   туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык кенешинин  торагасы:                                                                                      С.Смайилов

Терек-Сай айылдык кеңешинин 2016-жылдагы токтомдору

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

                                           № 9   Т О К Т О М У 

“16” февраль  2016 – жыл.                                               Терек–Сай айылы.

 

 

Терек-Сай  айылынын  кичи  футбол            

 талаасынын жерин аныктоо жонундо”

 

 

Терек-Сай айылдык аймагынын Терек-Сай айылынын  жаштарынын  кайрылуусу менен таанышып, угуп  жана талкуулап Кыргыз Республикасынын мыйзамынын Жер боюнча кодексинин 32 ст. негизинде Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына Терек-Сай айылдык аймагынын маданият уйунун сол жагынан узуну, туурасы 880 м2 жер тилкесин болуп  беруу сунушталсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын турак жай адиси Ш.Балтагуловко милдеттендирилсин.

 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо  онор жай, транспорт, байланыш, курулуш, энергетика жана агрардык маселелери  боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

Терек – Сай айылдык

               Кеңешинин төрагасы:                                  Алымкулов. Н.А.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын   кезексиз  сессиясынын

№      1      Т О К Т О М У

 

“22” март 2016 – жыл.                                                       Терек – Сай айылы.

 

“Терек-Сай айылдык аймагынын жайыт комитетинин 2015-жыл ичинде бюджетинин аткарылышы жана 2016-жылга карата бюджетин бекитуу жонундо.”

 

Кыргыз Республикасынын жайыт жонундогу мыйзамына ылайык, Терек – Сай айылдык аймагынын  жайыт комитетинин 2015-жылы аткарган иштери жана 2016-жылга карата киреше жана чыгаша болугуно озгортуулорду киргизуу жонундо  Терек-Сай айылдык Кенешинин VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Терек-Сай айылдык аймагынын жайыт комитетинин 2015-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагынын жайыт комитетинин 2016-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша болугу 373 458 сомго айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бекитилсин.

(тиркеме тиркелет)

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы козомолдоо жагы айылдык Кенештин экономика жана финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

Терек – Сай айылдык

 Кеңешинин төрагасы:                                                                  Алымкулов Н.А.

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№   2      Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

«Терек-Сай айылдык  аймагынын

жайыт комитетине кошумча акча

каражатын  болуп беруу жонундо»

 

Терек-Сай айылдык  аймагы АРИС проектисинин негизинде иш алып баруу максатында  жайыт комитетине кошумча акча каражатын  болуп беруу учун жайыт комитетинин бухгалтери К.Рысбековдун билдируусун угуп жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдыкаймагынынжайыткомитети АРИС мененишалып  бару  учун 75 509 сом акчакаражаты болунуп берилсин..
 2. Бултоктомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынынкаржыболумунунбашчысыТ.Сувановагажуктолсун.
 3. БултоктомдунаткарылышынкозомолдоожагыайылдыкКенештин экономика  жана  финансы  маселелерибоюнчатуруктуукомиссиясынамилдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешининторагасы :                                                                   Алымкулов Н.А.

 

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  5  Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               Конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагында турмуш шарты оор, жакыр уй-булолорго материалдык жардам корсотуу максатында тургундардын арыздарын карап чыгып,  угуп жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагынын  турмуш шарты оор  тургундарга, жакыр уй-булолорго материалдык жардам корсотуу максатында 106 000 сом акча  каражаты  болунуп  берилсин.

 

 1. Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.

 

 

 1. Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин  торагасы :                                                             Алымкулов Н.А.

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  6    Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               Конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Терек-Сай жана  Чымканаев орто мектептерине спорттук   жабдууларды  сатып алуу учун  Терек-Сай орто мектебинин дене тарбия мугалими  Н.Анарбаевдин жана Чымканаев орто мектебинин дене тарбия мугалими А.Сеитовдун  арыздарын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

1.Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Терек-Сай жана Чымканаев орто мектептерине  спорттук жабдууларды сатып алуу учун  160 000 сом акча  каражаты   болунупберилсин.

2.Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.

3.Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин торагасы :                                                                            Алымкулов Н.А.

 

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№ 7    Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               Конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Ынтымак, Школьная, Пекарная, Рудничная жана Эшалы болуш кочолоруно огороддорун  суугарууга суу чыгаруу максатында  тургундардын  арыздарын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

1.Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Ынтымак,   Школьная, Рудничная,  Пекарная жана  Эшалы болуш кочолоруна  бак-дарактарын  суугаруу учун суу чыгарууга 240 000 сом акча  каражаты  болунуп берилсин.

2.Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.

3.Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин торагасы :                                                                        Алымкулов Н.А

 

 

 

 

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№ 8   Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу  Горняк 1,2 жана Школьная 1,2 , Мырзалиев, Эшалы болуш жана Мырзабаев кочолоруно аялдама жана ажаткана куруп беруу учун  кочо тургундарынын  арыздарын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

1.Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Горняк 1,2 жана Школьная 1,2 , Мырзалиев, Эшалы болуш  жана Мырзабаев кочолоруно аялдама жана ажаткана куруу учун  205 000сом акча  каражаты  болунуп берилсин.

2.Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.

3.Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин  торагасы :                                                               Алымкулов Н.А

 

 

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№ 9   Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

 

Терек-Сай айылдык аймагынв караштуу  Мырзалиев  кочосундогу эл отуучу  копурону реконструкциялоо  максатында кочо тургундарынын  арыздарын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    КЫ Л А Т:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Мырзалиев кочосундогу копуролорду  реконструкциялоо учун 55 000 сом акча  каражаты болунуп берилсин.
 2. Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 3. Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин   торагасы :                                                                        Алымкулов Н.А

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  11     Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

                                                                              “Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу  Чымканаев орто мектебинин ашканасына таза суу чыгаруу максатында Чымканаев  орто мектебинин директору Г.Турдалиеванын   арызын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Чымканаев орто мектебинин  ашканасына таза суу чыгаруу учун 250 000 сом акча  каражаты  болунуп берилсин.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 2. Бул токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин  торагасы :                                                                        Алымкулов Н.А.

 

 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  13  Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Кызыл-Токой айылына  3 копуро куруп берууну суранган айыл тургундарынын   арыздарын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылындагы кышкы жайытка отуучу  Ак-Ата  копуросун ондоп ишке киргизууго  29 160 сом,   айыл ичине  3 копурокурууга жана ондоого  850 000 сом акча  каражаты  болунуп берилсин.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 2. Бул токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин   торагасы :                                                                        Алымкулов Н.А

 

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  14  Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Кызыл-Токой айылындагы майда  арыктарды казуу, ондоо, тазалоо иштерине, Чон арыкты казуу, тазалоо жана  ишке  киргизуу учун суранган айыл тургундарынын   арыздарын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой  айылындагы  майда арыктарды казуу, тазалоо,  ондоо-тузоо  иштерине  114 000 сом,  Чон арыкты тазалоого 295 000 сом  акча  каражаты болунуп берилсин.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 2. Бул токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинторин торагасы :                                                   Алымкулов Н.А.

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  15  Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуКызыл-Токой айылында жайгашкан “Бучур” мектепке чейинки билим беруу уюмуна  кенже тайпадагы балдар учун  эки кабаттуу кроваттарды тошончулору менен алуу учун “Бучур” мектепке чейинки билим беруу уюмунун директору  Г.Камчыбекованын   кайрылуусун  карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу «Бучур» мектепке чейинки билим беруу уюмуна 2 кабаттуу кроваттарды тошончулору менен комплект сатып алуу учун 160 000 сом акча  каражаты  болунуп берилсин

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин   торагасы :                                                               Алымкулов Н.А.

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  16  Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Кызыл-Токой айылында жайгашкан ФАПка жана айылдык китепканага комплект компьютер алып берууго суранган айылдык китепкананын башчысы Д.Пайыскулованын кайрылуусун угуп жана талкуулап, Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылындагы ФАПка жана айылдык китепканага комплект компьютер сатып алууга 80 000 сом акча  каражаты  болунуп берилсин

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.

 

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин торагасы :                                                          Алымкулов Н.А.

 

 

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  17   Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Кызыл-Токой айылындагы курошуу залынын калган ремонт иштерин бутуруу учун  суранган айыл тургундарынын   арыздарын карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  Кызыл-Токой  айылындагы курошуу залынын ремонт иштерин бутурууго 475 000 сом акча  каражаты болунуп берилсин.

 

 1. . Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынынын болум башчысы Т. Сувановага  жуктолсун.

 

 

 1. Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин  торагасы :                                                               Алымкулов Н.А.

 

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  18   Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Кызыл-Токой айылындагы буткорулуп жаткан жаны маданият уйуно керектуу эмеректерди ,  жабдууларды жана формаларды алуу учун суранган маданият уйунун башчысы Т. Быймырзаевдин    кайрылуусун  карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  Кызыл-Токой айылындагы жаны маданият уйуно эмеректерди алуу учун  450 000 сом акча  каражаты  болунуп берилсин.

 

 1. Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 2. Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин торагасы :                                                    Алымкулов Н.А.

 

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  19   Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Кызыл-Токой айылындагы Камчыбеков орто мектебинин спорт аянтчасын тосуу учун суранган  Камчыбеков орто мектебинин дене тарбия мугалими _________________  кайрылуусун   карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  Кызыл-Токой айылындаг Камчыбеков орто мектебинин спорт аянтчасын тосууга 495 000 сом акча  каражаты  болунуп берилсин

 

 1. Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 2. Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин торагасы :                                                                  Алымкулов Н.А.

 

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  20    Т О К Т О М

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

“Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагына караштуу Кызыл-Токой айылындагы  Камчыбеков орто мектебинин ашканасынын курулуш иштерин  баштоо учун Камчыбеков орто мектебинин директору К.Аликееванын  кайрылуусун  карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  Кызыл-Токой айылындагы Камчыбеков орто мектебинин  ашканасынын курууга 265 000  сом акча  каражаты  болунуп берилсин.  .

 

 1. Бул  токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 2. Бул  токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин торагасы :                                                           Алымкулов Н А.

 

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

№  22   Т О К Т О М У

 

“ 22” март   2016 – жыл.                                                   Терек-Сай айылы.

                                                                                     “Терек-Сай айылдык  аймагынын

                                                                                               конкурстун негизинде тушкон

                                                                                              3%акчаны болуштуруу жонундо”

 

Терек-Сай айылдык  аймагынын тургуну Ч.Токоеванын  озунун чыгармаларын китеп кылып жарыкка чыгарууга жардам корсотууну суранган кайрылуусун  карап чыгып,  угуп  жана талкуулап,  Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз сессиясы

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагынын Мырзабаев кочосуну тургуну Ч.Токоевага китеп чыгарууга материалдык жардам корсотуу учун 50 000 сом акча каражаты  болунуп берилсин.

 

 1. Бул токтомдун  аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага жуктолсун.
 2. Бул токтомдун  аткарылышын козомолдоо жагы  айылдык  Кенештин  экономика  жана  финансы  маселелери  боюнча  туруктуу  комиссиясына  милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин  торагасы :                                                                    Алымкулов Н.А.  

 

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын кезексиз сессиясынын

 

№   1    Т О К Т О М У

 

“21” июнь  2016 – жыл.                                  Терек – Сай айылы

 

 

“Кызыл-Токой айылынын кире бериш жериндеги Ак-Кыянын устунон арка куруу учун жер болуп беруу  жонундо.”

 

Терек-Сай айылдык аймагы  Чаткал районунун символун  чагылдырган арка куруу учун Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын кире бериш жеринен Ак-Кыянын устунон жер болуп беруу жонундо жер адиси Ш.Балтагуловдун билдируусун угуп     жана талкуулап, Терек – Сай айылдык Кенешинин   VII чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын кире бериш жеринен  Ак-Кыянын устунон  Ала-Бука – Чаткал автожолунун он жагынан 20м/2 жана сол жагынан 20м/2  Чаткал районунун символун чагылдырган  Арка куруу учун жер болуп  беруу сунушталсын.

 

 

 1. Бул токтомду козомолдоо жагы Жергиликтуу Кенештин Финансы боюнча туруктуу комиссиясына жуктолсун.

 

 

Терек-Сай айылдык

Кенешинин торагасы:                                              Алымкулов Н.А.

 

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз сессиясынын

 

                                                   № 3   Т О К Т О М У 

 

“21” июнь2016 – жыл.                                             Терек–Сай айылы.

 

«Терек-Сай орто мектебинин аянтчасына брусчатка жаткыруу учун акча каражатын болуштуруу жонундо. »

 

Терек-Сай айыл аймагына караштуу Терек-Сай орто мектебинин аянтчасына брусчатка жаткыруу учун акча каражатын болуштуруу жонундо ФЭБ башчы Т.Суванованын  билдируусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык аймагынын Жергиликтуу Кенешинин  VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  Терек-Сай орто мектебинин аянтчасына брусатка жаткыруу учун 790 000(жети жуз   токсон мин) сом  акча каражаты болунуп берилсин.

 

 1. Бул токтомду аткаруу жагы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

Терек-Сай айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.

 

 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

№4   Т О К Т О М У

 

“21” июнь2016 – жыл.                                             Терек–Сай айылы.

 

«Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим беруу мекемелерине дезинфекция жургузуу иштери учун акча каражатын болуштуруу жонундо. »

 

Терек-Сай айыл аймагына караштуу билим беруу мекемелерине дезинфекция, дезинсекция жана дератизация иштерин жургузуу учун акча каражатын болуштуруу жонундо ФЭБ башчы Т.Суванованын  билдируусун угуп жана талкуулап, Терек-Сай айылдык аймагынын Жергиликтуу Кенешинин  VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  билим беруу мекемелерине  дезинфекция, дезинсекция жана дератизация иштерин жургузуу учун 118 980 (бир жуз он сегиз мин тогуз жуз сексен)сом  акча каражаты болунуп берилсин.

 

 1. Бул токтомду аткаруу жагы Терек-Сай айылдык аймагынын каржы болумунун башчысы Т.Сувановага милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

Терек-Сай айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

                                                   №  2   Т О К Т О М У 

 

“24” август  2016 – жыл.                                         Терек–Сай айылы.

 

«   Кыргыз Республикасынын 

 Эгемендуулугунун 25 жылдык

мааракесин откоруу жонундо »

 

Кыргыз Республикасынын Эгемендуулугунун 25 жылдыгын  уюшкандыкта откоруу жана  даярдануу  жонундо Терек-Сай айылдык  аймагынын  жооптуу  катчысы Б.Анарбаеванын  билдируусун угуп жана .талкуулап Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 

 1. Кыргыз Республикасынын Эгемендуулугунун 25 жылдыгын уюшкандыкта откоруу   Терек-Сай айылдык аймагынын башчысы Т.Турдалиевге   жана тиешелуу  адистерге  милдеттендирилсин.
 2. Кыргыз Республикасынын 25  жылдыгын откоруу   учун 2016-жылдын  04-апрелинде   Терек-Сай айылдык  Кенешинин VII  чакырылышынын  кезексиз сессиясында  болунгон акча каражаты  озгортуусуз  калтырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышы боюнча  акча каражатын болуп беруу ФЭБ башчы Т.Сувановага жуктолсун.
 4. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.

 

 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

                                                   №  5   Т О К Т О М У 

 

“24” август  2016 – жыл.                                         Терек–Сай айылы.

 

« 2016-жылдын 6-август куну болгон

 озгочо кырдаал жонундо »

 

2016-жылдын  6-август  куну катуу жааган жаандан улам  сел кетип, жабыркаган уй-булолордун кайрылууларын  угуп  жана талкуулап Терек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 

 1. . 2016-жылдын  6-августу куну катуу жааган жамгырдан улам пайда болгон селден жабыркаган уй-булолорго 114 000 сом акча каражаты болунуп берилсин.
 2. . Бул токтомдун аткарылышы боюнча  акча  каражатын болуп беруу   ФЭБ башчы Т.Сувановага жуктолсун.
 3. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

 Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

                                                   № 7   Т О К Т О М У 

 

“24” август  2016 – жыл.                                         Терек–Сай айылы.

 

“Краз самосвал  автоунаасын  мыйзамдаштыруу жонундо”

 

“Терек-Сай  айылынын тургуну Ш.Балтагуловдун Краз самосвал автоунаасын сатып алууга Терек-Сай айылдык  аймагынын башчысы Б.Турдалиевдин кайрылуусун угуп жана талкуулапТерек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 

 1. . Краз самосвал  автоунаасы  айыл аймагынын балансына  кириштелсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин онор  жай, транспорт, байланыш  боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

Терек-Сай айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

                                                   № 8   Т О К Т О М У 

 

“24” август  2016 – жыл.                                         Терек–Сай айылы.

 

«Евентус»  фирмасы тарабынан белекке берилген автоунааны  мыйзамдаштыруу жонундо »

 

“ Евентус” фирмасы  белекке берген   Спринтер    автоунаасын  Терек-Сай  айылдык  аймагынын  балансына  кириштоо  керектиги жонундогу Терек-Сай айылдык аймагынын башчысы Б.Турдалиевдин  кайрылуусун   угуп  жана талкуулапТерек – Сай айылдык КенешининVII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 

 1. . Терек-Сай айылдык  аймагы  тарабынан  “ Евентус ”  фирмасы  белек катары   берген   Спринтер   автоунаасы  айыл  аймагынын  балансына  кириштелсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин онор  жай, транспорт, байланыш  боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

 

 

Терек-Сай айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.

 

 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

                                                   №  5   Т О К Т О М У 

 

“27” сентябрь 2016 – жыл.                                                Терек–Сай айылы.

 

«Б.Камчыбеков атындагы о.м. класс комплектованиесин сактап калуу жонундо. »

 

Кызыл-Токой  айылынын  10-11-класстарынын  окуучулараныны ата-энелеринин   Б.Камчыбеков атындагы орто мектебиндеги  окуучулардын  саны  аз  болгондуктан, класс  комплектованиени  сактап  калуу жонундогу  кайрылуусун  угуп жана талкуулап,  Терек-Сай айылдык аймагынын Жергиликтуу Кенешинин  VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 

 1. Кызыл-Токой  айылынын  тургундарынын  кайрылуу  каты  эске  алынсын.

 

 1. 2016-2017-окуу жылында  Б.Камчыбеков  орто  мектебинде окуучулардын  контингентин,  класс  комплектованиени  сактап  калуу  максатында,  класс комплектини  бекитип  беруу  жагы  Чаткал  райондук  билим  беруу  болумунон  тапшырылсын.

 

 1. Бул токтомго  байланыштуу  тиешелуу  чечим  кабыл  алуу  учун Чаткал  райондук  мамлекеттик  администрациясынын  башчысы К.Ж.Эшалиевке  киргизилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык  Кенештин билим  беруу,  саламаттыкты  сактоо  жана  маданият  боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

 

Терек-Сай айылдык

 Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.

 

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

                                                   № 7   Т О К Т О М У 

 

“27” сентябрь 2016 – жыл.                                                Терек–Сай айылы.

 

«Келечек” жана “Бучур” балдар бакчаларына  эки кабаттуу керебет  жана кийим илууучу шкафтарды жасатууга акча каражатын болуп  беруу  жонундо. »

 

“ Келечек” балдар бакчасына 7 даана эки кабаттуу керебет жана “Бучур” балдар бакчасына  кийим илуучу шкафтарды  жасатууга акча каражатын болуп беруу жонундо ФЭБ башчы Т.Суванованын  билдируусун   угуп жана талкуулап,  Терек-Сай айылдык аймагынын Жергиликтуу Кенешинин  VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу “Келечек” балдар бакчасына 7 даана эки кабаттуу  керебет жана  “Бучур ” балдар бакчасына  кийим илууучу шкафтарды  жасатуу учун 83 100 (сексен уч мин бир жуз) сом акча каражаты  болунуп  берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын  каржы  болумунун  башчысы Т.Сувановага   милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин   финансы  жана  бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

.Терек-Сай  айылдык

Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Терек – Сай айылдык Кенешинин

VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясынын

 

                                                   № 8   Т О К Т О М У 

 

“27” сентябрь 2016 – жыл.                                                Терек–Сай айылы.

 

« Кызыл-Токой айылындагы Мырзагулов Абдрахман атындагы  маданият уйуно жаны эмеректерди жасатуу учун акча каражатын болуп  беруу  жонундо. »

 

Терек-сай айылдык аймагына карштуу Кызыл-Токой айылындагы Мырзагулов Абдрахман атындагы маданият уйуно жаны эмеректерди жасатуу учун акча каражатын болуп беруу жонундо ФЭБ башчы Т.Суванованын  билдируусун   угуп жана талкуулап,  Терек-Сай айылдык аймагынын Жергиликтуу Кенешинин  VII чакырылышынын  кезексиз  сессиясы

 

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 

 1. Терек-Сай айылдык аймагына караштуу  Мырзагулов Абдрахман атындагы маданият уйуно жаны эмеректерди сатып алууга 102 400(бир жуз эки мин торт жуз)  сом акча каражаты  болунуп  берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы Терек-Сай айылдык аймагынын  каржы  болумунун  башчысы Т.Сувановага   милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык Кенештин   финансы  жана  бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

Терек-Сай  айылдык

Кенешинин торагасы:                                                    Алымкулов Н.А.