Архив рубрики: Кулактандыруулар

Социалдык фонд эскертет

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик Социалдык камсыздандыру боюнча камсыздандыруу тогумдорунун тарифтери жонундо » мыйзамынын 5-статьясынын 2- пункту боюнча эл арасында коп нааразычылыктар   айтылып жер улушу бар жарандар менен жолугушууда бир нече сунуштар берилген .Ушундай айтылган сунуш пикирлер эске алынып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттары тарабынан жогоруда аталган мыйзамдын 5 статьясынын 2-пунктуна озгортуулор киргизилип мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан 2017-жылдын 5-январында кол коюлган .

Аталган мыйзамга киргизилген озгортуулорго ылайык райондогу жер улушу бар жарандар (дыйкан ,фермерлер ) 2017-жылдын 1-январынан тартып жердин коломуно жана категориясына карата толой баштайт.   атап айтсак:

-1га суугат жерге-194 сом

-1га кайракы жерге -62,30 сом

-1га чоп чабынды жана жайыт жерлерге -20 сомдон эсептелинип толонот.

Ал эми 2016-2017-жылдарга жер улушу бар жарандарыбыз мурдагы тариф боюнча же орточо айлык эмгек акы менен эсептелинген тарифтер боюнча толошот.Тактап айтканда бул жылдар учун тарифтер озгортуусуз калтырылган.

Толонгон камсыздандыруу тогумдорунун суммаларын фонддор боюнча болуштуруу томондогудой олчомдо жургузулот. -Пенсиялык фондк

о -90 пайыз.

-Милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондуна 10 пайыз.

Жогоруда белгиленгендей Социалдык фондко тологон ар бир акча каражаты тийешелуу олчомдо жарандарыбыз (толоочулорго) учун пенсиялык фонд жана милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондуна болунот жана келечекте пенсияга чыгуу учун ар бир толонгон жыл (мезгил)камсыздандыруу стажы болуп эсептелет.

Азыркы учурда райондун тургундары тарабынан ооруканада даарыланууда Социалдык фонддон справка алып ,женилдиктерди пайдаланууда ар кандай пикирлер айтылып журот Жогоруда белигиленгендей жер улушу учун жана жеке ишкерлер тарабынан тологон ар бир камсыздандыруу толомдорунун эсебинен 10 пайыз милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондуна чегерилет жана ушул толонгон акча каражатынын эсебинен орууканада мыйзам чегинде женилдик алууга шарт тузулот.Бул толонгон акча каражаты боюнча

 

жарандарыбыз орууканада даарыланууда же пенсияга чыгууда же башка учурларда биздин Социалдык фонд тарабынан аныкталып  справка же тийиштуу документтер берилет.

 

Юридикалык жакты тузбогон Фермердик (дыйкан)  чарбанын башчылары жана мучолору камсыздандыруу тогумдорунун тарифтерин жер улушунун иш жузундогу аянтына жараша жогоруда белгиленген ставкаларга ылайык толойт.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу тогумдорунун тарифтери жонундо» мыйзамынын 11-статьясынын 2-

пунктуна юридикалык жакты тузбогон  дыйкан (фермердик) чарбасында жер улушу бар 1 жана 2 топтогу майыптар жеке ишкердик жургузгон 1жана 2 топтогу майыптар   2017-жылдын 1-июлунан баштап пенсионерлер камсыздандыруу   тогумдорун толоодон       толугу менен бошотулат.Юридикалык жакты тузбогон дыйкан (фермердик )чарбасында 1 жана 2 топтогу майыптарга тийешелуу жер улушу учун чарбанын эмгеке жарамдуу мучолору камсыздандыруу тогумдорун толоого укуктуу .Токкон камсыздандыруу тогумдорунун суммалары алардын оздук камсыздандыруу эсебине киргизилет.

Азыркы учурда пенсиянын олчому ар бир жарандын пенсиялык фондко тологон салымдарынан коз каранды .Камсыздандыруу эсебинде топтолгон тогумдору канчалык коп болсо, пенсиянын олчому ошончолук жогору болот.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик пенсиялык  социалдык камсыздандыруу  жонундо» мыйзамына ылайык азыркы учурда биздин райондун тургундары аялдар 55 жаштан жана эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат ,эгерде тиешелуу турдо райондун аймагында жашап ,иштеген 20 жана 25 жыл камсыздандыруу стажы болуусу талап кылынат.

Азыркы учурда жер улушуно толоп пенсияга чыгып алып жаткан пенсионерлердин саны 2016-жылы 119 адам, 2017-жылы 193 адам болгон бир айлык орточо пенсиясы 2514 сомду тузот.

Жогоруда белгиленгендей  мамлекетибиз   тарабынан  жарандарга  бир топ женилдиктер каралган ошол эле учурда пенсионерлердин социалдык абалын жакшыртуу максатында жыл сайын пенсиялардын олчому кобойтулуп турат.Биздин райондун аймагында жалпысынан 3034 пенсионер бар.Мындан 2127 адам жаш курагы боюнча 279 адам багуучусунан айрылгандыгы учун пенсияларды алышат.2017-жыл ичинде бул пенсионерлерге жалпысынан 174319,9 мин сомдук пенсия толонуп берилди Ал эми 2016-жылга 159395,6 мин сомдук пенсиялар толонуп пенсиялык чыгымдар  2017-жылы 14924,3 сомго кобойгон.Ошондой эле 2017-жылы жалпысынан 227978,3 мин сомдук социалдык камсыздандыруу тогумдору топтолуп мындан 1348,8 сому же болбосо 0,6 % жер улушу учун тологон камсыздандыруу тогумдору болуп эсептелинет.Ал эми 2016-жылы жалпысынан 182943,0мин сомдук камсыздандыруу тогумдору топтолуп ,мындан 387,6 мин сому гана  жер улушунун эсебинен топтолгон же 0,2% гана тузгон.

Жогоруда белгиленгендей мамлекетибиз тарабынан жарандарыбыз учун бир топ ынгайлуу шарттар тузулуудо.Ошондуктан жер улушу учун камсыздандыруу тогумдорунун оз убагында толоону колго алып ,Социалдык фондко тийиштуу маселелер боюнча б-01-41 жана 0773-82-56-35 телефондору аркылуу байланышып маалымат алсаныздар болот. Ал эми татыктуу пенсия алып,бактылуу карылыктын доорун суруу учун азыртан баштап Социалдык фондко толомдорду толоо менен мыйзамдарда белгиленген милдеттерди так аткаруу жана укуктарды туура пайдалануу менен жетишууго кам корушубуз керек.

 

А.Эшикулов,    Чаткал райондук Социалдык фонд башкармасынын башчысы                                                                                                          

Кулактандыруу!

АЙМАКТЫК КЕҢЕШ БЕРҮҮ БОРБОРЛОРУН АЧУУ

9-июлда “Аймактарды өнүктүрүү программасынын” алкагында Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Баткен облустарында аймактык кеңеш берүү борборлорун ачты. Алдын ала конкурс жарыяланып жана белгиленген аймактарда бизнеске кеңеш берүү менен алектенген уюмдар тандалган болчу. Кеңеш берүү борборлорунун кызматкерлери окутулуп жана Фонддон сертификат алышты.

Жалал-Абад облусунун ишкерлери «Агролид» КУсы менен байланыша алышат: Жалал-Абад ш., Айбек Абдырахманов 0772177184, Coordinator-ja@agrolead.org

Ысык-Көл облусундагылар маалыматты  «БТ Инновэйшнс» Финансы фондунан ала алышат: Каракол шаары, Жаныбеков Аскарбек, 0555418818, djaskar@mail.ru

Баткен облусунда маалыматты  «БТ Инновэйшнс» Финансы фонду берет: Баткен шаары, Нуркулов Даниярбек, 0555290529

Аккредитацияланган кеңеш борборлордон ишкерлер Фонддун кызматтары жана насыялык продуктулары тууралуу маалымат ала алышат. Кеңеш берүү борборлору ишкерлерге Фонд аркылуу түз дагы, ошондой эле коммерциялык банктар аркылуу каржылоо алган учурда бизнес-пландарды даярдоого, долбоордун техникалык-экономикалык негизин иштеп чыгууга, рынокту изилдөөгө жана башка коштогон кызматтарда көмөк көрсөтүшмөкчү.

2015-жылдын сентябрь айынан тарта  Кыргызстанда Фонд тарабынан жалпы суммасы  278.5 миллион долларды түзгөн чакан, ири жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча 1282 долбоор каржыланган.

МЫКТЫ БИЗНЕС-ДОЛБООРГО ЖАРЫЯЛАНГАН КОНКУРС

“Аймактарды өнүктүрүү программасын” ишке ашыруунун алкагында Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Кыргызстандын аймактарындагы мыкты бизнес долбоорлорду тандоого конкурс жарыялайт. Бизнес-долбоордун минималдуу суммасы 300 миң АКШ доллары болууга тийиш.

Конкурска туруктуу финансылык абалга ээ болгон жана КРдин аймагында рентабелдүү ишмердүүлүктү ишке ашырып жаткан коммерциялык уюмдар катыша алышат. Старт-ап долбоорлор ошондой эле инвестициялык долбоор менен байланышта болбогон иштеп жаткан бизнеси бар болгон шартта катыша алышат.

Тандалган бизнес-долбоорлор үчүн насыянын негизги суммасын төлөө боюнча 24 айга узартуу берилиши мүмкүн. Интенсивдүү бак өстүрүү чарбасы тармагында – 36 айга чейин берилет.

Насыя алуучунун өздүк салымы долбоордун баасынын 20%ынан кем болбошу керек. Долбоордун суммасынан 10%га чейинкиси долбоорду ишке ашырууга салынган активдер түрүндө берилиши мүмкүн. Ошол эле учурда өздүк салымы катышуучу тарабынан  Фонд каржылоону бергенге чейин толук көлөмдө же Фонд тарабынан ар бир траншты бергенге чейин транштын 20%нан кем эмес өлчөмүндө  төлөнөт.

Инвестициялык максаттарга пайыздык коюмдар төмөндөгүдөй өлчөмдө белгиленет:

АКШ доллары менен 4% жылдык;

Сом менен 8% жылдык.

Улуттук валютадагы насыя каражаттары Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн гана товарларды жана кызматтарды сатып алууга колдонулушу мүмкүн.

Долбоорду даярдоо жана ишке ашыруунун баскычтарында техникалык жардамды гранттык негизде берүүгө болот.

Мыкты деп таанылган долбоорлорго насыя боюнча төлөнгөн пайыздардын жарымы кайтарылып берилет.

Аймактардагы долбоорлордун саны жана артыкчылыктуу тармактар менен инфографиканын картасынан таанышууга болот. Конкурстун жоболору:http://www.rkdf.org/ru/kreditovanie/konkursy_proektov/regiony_tochki_rosta

Билдирмени сайтка 2018-жылдын  31-декабрына чейин берүү зарыл.

РКӨФ КАПИТАЛГА КИРҮҮ ҮЧҮН ӨНӨКТӨШ-КОМПАНИЯЛАРДЫ ИЗДӨӨ БОЮНЧА ДОЛБООРДУ ИШКЕ КИРГИЗЕТ

Конкурска катышуу үчүн 0,5 млн. 6 млн. АКШ долларына чейинки бизнес-долбоору бар, айыл чарбасы, жеңил өнөр жайы, машина куруу, химиялык жана тамак-аш өнөр жайы тармагында,  IT секторунда иштеген компаниялар чакырылат.

Артыкчылыкка экспортко жана импортту алмаштырууга  багытталган аймактык өндүрүштүк ишканалар ээ болушат.

Фонддун ишканага катышуу мөөнөтү – жети жылга чейин, долбоордун суммасы демилгечинин жана\же кош инвестордун өздүк взносуна жалпы баанын 25%дан кем эмес өлчөмүндө киргизилет.

РКӨФтөн берилген каржылоо жабдууларды, жаңылоо үчүн техника сатып алууга жана иштеп жаткан өндүрүштү кеңейтүүгө же жаңысын түзүүгө, курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга багытталмакчы.

Толук маалыматты Фонддун сайтынан алууга болот.

Конкурса билдирмени 2018-жылдын  01-октябрына чейин Фонддун сайтына берүү керек.

Регионы точки роста kg-08 Регионы точки роста kg-09 Регионы точки роста kg-10Вхождение в капитал kg-04

Жарыя!

«Чаарат ЗААВ» ЖАК төмөнкү бош кызмат орундарына ачык сынак жарыялайт.

1. Кадрлар бөлүмүнүн башчысы-1 орун

Квалификациялык талаптар:

кесиптик билими:

-Билими-жогорку юридикалык\экономикалык\бизнес башкаруу\педагогикалык билими,

-Персоналдарды башкаруу боюнча иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес.

-кадрлар менен иштөө боюнча 3 жылдан кем эмес иш стажы.

-кадрлык кагаздарын жүргүзүү, КР мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын билүү.

-кыргыз, орус жана англис тилдерин жакшы билүү.

—microsoft offise  боюнча эң жакшы тажрыйбасы.

Кызматтык милдеттери:

-Адам ресурстарын башкаруу (АРБ) бөлүмүнүн башчысы тескемелерин, буйруктарын жана тапшырмаларынын өз убагында аткарылышын көзөмөлгө алат.

-КР эмгк мыйзамына жана жоболоруна, компаниянын жетекчисинин буйруктарына жана башка кадрлар боюнча белгиленген документтерине ылайык кызматкерлерди кабыл алуу, которуу жана бошотууну тариздейт.

-Баштапкы эспке алуу документациясынын белгиленген бир өңчөй формаларына ылайык бөлүмдөрдүн өздүк курамы боюнча эсебин жүргүзөт.

-Персонал боюнча белгиленген отчеттуулукту карайт.

-Кызматкерлердин жумуш убактысын эсепке алуу табелдерин өз убагында жана белгиленген тартипте тапшыруусун көзөмөлгө алат.

-Компаниянын корпоративдик иш чараларына катышат.

2. Юрист-1 орун

Квалификациялык талаптар:

кесиптик билими:

-юридикалык жогорку билими.

-Адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

-КР мыйзамдарын билүү, анын ичинен жарандык, эмгек, салык, жер жана жер казынасына пайдалануу тармагындагы мыйзамдар.

-Руксат берүүчү документтерди алуу жана жер тилкелерин мыйзамдаштыруу боюнча тажрыйбасы.

-Жатык, жергиликтүү эл менен мамиле түзүүнүн мыкты жөндөмдүү, ийкемдүүлүк.

-иш  сапарга чыгуу жөндөмдүүлүгү.

-кыргыз, орус тилдеринде эркин сүйлөө, иш кагаздарын кыргыз тилинде алып баруу жөндөмү.

-ангилс тилин билүүсү артыкчылык катары эсептелет.

-компьютердик сабаттуулук\компьютерде иштей билүүсү.

Кызматтык талаптар:

-Башка бөлүмдөр менен биргеликте Компаниянын ишмердүүлугүн, мыйзамдуулугун камсыздоого багытталган иш чараларды иштеп чыгат жана аларды ишке ашырат.

-Компаниянын жердик\локалдык ченемдик актыларын жана башка документтерин КР мыйзамдарына жооп беришине юридикалык экспертиза  жүргүзөт.

-Өзгөчө маанилүү документтердин базасын алып барат жана алардын тийиштүү сакталышын, архивдештирилишин камсыздайт, пайдаланышын көзөмөлдөйт.

-Компания жана анын бөлөк структуралык бөлүмдөрүн каттоо, (кайра каттоо) боюнча иш алпарат ж.б. бөлүмдөр менен бирдикте Компания  ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн керектүү лицензияларды жана руксат берүүчү башка  документтерди алуу  боюнча тийиштүү иш-аракеттерди аткарат.

-Сот процесстеринде эки тараптын бири Компания болгон учурда Компаниянын кызыкчылыгын коргойт ж.б. органдарда да укуктук маселелерди кароодо бекитилген тартипте Компания өкүлү катары катышат.

-Компаниянын башка бөлүмдөрүнүн ишинде пайда болгон укуктук маселелер боюнча консультация\кеңеш, маалыматтык жардам берет, аларга мамлекеттик ж.б. органдардын, юридикалык жактардын кайрылууларын мыйзамдуу чечүүгө керектүү колдоо көрсөтөт.

Сынакка катышуу үчүн документтер:

-Бош кызмат ордун көрсөтүү менен конкурстук комиссиянын төрагасына жеке арыз (байланыш телефон номери менен)

-кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, сүрөтү менен

-резюме, сунуш каттар, өмүр баян

-билими, квалификациясын жогорулаткандыгы,  илимий даражасы, же илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө дипломдордун көчүрмөлөрү,  эгек китепчесинин, паспорттун, аскер билетинин көчүрмөсү (эмгек китепчесинин жана дипломдорунун көчүрмөлөрү нотариустан күбөлөндүрүлгөн болуусу тийиш)

Документтерди кабыл алуу жарыя chatkal.kg сайтына жарыялангандан баштап 10 жумушчу күндүн ичинде жүргүзүлөт.

Талапка жооп берген конкурсанттар жазуу түрүндөгү сынак тапшырышып, аңгемелешүүдөн өтүшөт да, конкурстук комиссиянын чечими менен тандалып алынат.

Дареги: 

Каныш-Кыя айылы, Чаарат ЗААВ ЖАКтын райондук кеңсеси.

Суроолор болсо төмөнкү телефондорго кайрылсаңызар болот: 0773127563, 0777764036, же hrd@chaarat.com  электрондук дарегине документтерди жөнөтсөңүздөр болот. Сынактын өткөрүү күнү бюнча конкурсанттарга кошумча маалымат берилет.

Жарыя!

Каныш-Кыя айыл аймагы ар бир айылдардагы коммерциялык жерлерди сатуу үчүн аукцион өткөрүүнү жарыялайт.

Аукцион 2018-жылдын 5-июль күнү Каныш-Кыя айыл аймагынын имаратында саат 14-00 дө өткөрүлөт.

Сурап билуу телефону (0772) 85-87-87

Жарыя!

Чаткал районунун Терек-Сай айыл аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын чыгыш тарабынан киреберишде Ала-Бука МЖС автожолунун түндүк тарабына “АЗС” куруу үчүн 200м2 жер тилкеси аукционгоберилет.

Баштапкы  баасы     100 сом.

Конкурс Чаткал районуна караштуу Терек-Сай айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн имаратында 2018-жылдын 7-Май кунү саат        10-00до  өткөрүлөт.

 

Байланыш учун тел :  +996778-48-17-57      +996556-07-08-57

 

Жарыя!

Чаткал районунун Терек-Сай айыл аймагына караштуу Кызыл-Токой айылынын Касан-Сай суусунун түндүк жагынан Ала-Бука, МЖС автожолунун түштүк жагынан Кызыл-Токой айылындагы Осмон ата көпрөсүнүн чыгыш тарабынан 150-200м аралыгында жайгашкан Осмон ата көпүрөсүнүн ылдый жагына чай кана катары иштетүүгө 50м2 жер тилкеси аукционго коюлат.

Баштапкы  баасы     1000 сом.

Конкурс Чаткал районуна караштуу Терек-Сай айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн имаратында 2018-жылдын 7-Май кунү саат        10-00до  өткөрүлөт.

 

Байланыш учун тел :  +996778-48-17-57   +996556-07-08-57

 

Жарыя!

Чаткал районунун Терек-Сай айыл аймагына караштуу Горняк-1 көчөсүнүн түштүк тарабында Терек-Сай-Ала-Бука багытындагы автожолдун сол тарабында,Касан-Сай дарыясынын оң жээгиндеги Ак-Тилек дүкөнүнүн жанындагы Аялдаманын сол тарабындагы 24м2жер дүкөн куруу үчүн аукционго коюлат.

 

Баштапкы  баасы     100 сом.

 

Конкурс Чаткал районуна караштуу Терек-Сай айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн имаратында 2018-жылдын 7-Май кунү саат        10-00до  өткөрүлөт.

 

Байланыш учун тел :  +996778-48-17-57    +996556-07-08-57