Архив рубрики: Кабар

Каныш-Кыя МТСте 20 тонна үрөн бар

Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы  Нургазы Жолдошев Айгыр-Жал айылында болгон элдик жыйында азыркы мезгилде Каныш-Кыя МТСтин кампасында 20 тоннадан ашык арпа жана буудай үрөнү бар экендигин билдирди жана калкты бул үрөндөн алып, пайдаланса болоорун айтып, жазгы айдап, себүүгө даярдык көрүүгө чакырды.

Жол коопсуздугун сактоо максатында

Быйыл район борбору Каныш-Кыя айылынын негизги унаа жолунун Жеркапчыгай участкасынан Кайың-Суу участкасына чейинки аралыгына автоунаалардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн 3 жерге жасалма дөңсөө (лежачий полицейский) жаткырылат.IMG_20190206_144022

Бул тууралуу Чаткал райондук ДЭП-27 ишканасынын башчысы Муратбек Жоошев билдирди

Айгыр-Жал айылдык эмканасына жаңы шарттар түзүлүүдө

№6-Айгыр-Жал айылдык үй бүлөлүк дарыгерлик тобунун имараты Каныш-Кыя айыл аймагынын эсебинен 737 миң сомго темир тосмо менен короолонуп, буга кошумча 750 миң сомго заманбап гараж курулуп, пайдаланууга берилди.
Бүгүн айылдык кеңештин депутаттарынын, райондук оорукананын жетекчилигинин жана айыл тургундарынын катышуусунда заманбап гараждын кызыл тасмасы салтанаттуу түрдө кесилди.
Иш чаранын жүрүшүндө, №6-Айгыр-Жал айылдык үй бүлөлүк дарыгерлик тобунун башкы дарыгери Байызбек Балташев жогорудагы жумуштардын аягына чыгышына негизги салым кошкон Каныш-Кыя айыл өкмөтүнө, айылдык депутаттарга жана курулуш иштерин аягына чыгарган ишкерлерге ыраазылыгын билдирди.

айгыржал гсв 1 айгыржал гсв 2 айгыржал гсв 3 айгыржал гсв 4 айгыржал гсв 5

М.Эшназаров

Пенсиялар кайра эсептелинүүдө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен жарыяланган «Аймактарды өнүктүрүү» жылына карата Кыргыз Републикасынын Өкмөтүнүн «2018-жылдын 1-октябрынан тартып жалпы өлчөмү өткөн жылдагы пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгүн индексациялоо тууралуу» жана «2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо тууралуу» токтомдоруна ылайык 2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнө индексациялоо жүргүзүлүп же пенсиялар кайра эсептелинип жатат. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” мыйзамына ылайык 2018-жылдын 1-октябрына чейин дайындалган пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү 2018-жылдын 1-октябрынан тартып индексацияланат.

Эгерде пенсиянын жалпы өлчөмү 2017-жылдагы пенсионерлердин жашоо минимумунун (ПЖМ) өлчөмүнөн төмөн болсо пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланат.КР Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча 2017-жылы ПЖМ 4393 сомду тузот.
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-июлундагы №347 токтому менен бекитилген «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнундө» КР мыйзамына ылайык дайындалган пенсияларды инлексациялоо тартибинин 8-пунктуна ылайык пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо бир учурда жургузулсо, биринчи пенсиянын базалык бөлүгү андан соң пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланары каралган.
« 2018-жылдын 1-октябрынан тартып жалпы өлчөмү откон жылдагы ПЖМ өлчөмүнөн төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгүн индексациялоо тууралуу» КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык 2018-жылдын 1-октябрына чейин дайындалган, жалпы өлчөмү 2017-жылдагы пенсионерлердин жашоо минимумунунун өлчөмүнөн төмөн болгон пенсиялардын базалык бөлүгү 2017-жылдагы орточо эмгек акынын 2016-жылдагы орточо эмгек акыга карата 105,5% га өлчөмүнө же 100 сомго индексацияланат.
« 2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнун өлчөмдөрүн индексациялоо тууралуу» КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык 2018-жылдын 1-октябрына чейин дайындалган пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнун өлчөмдөрү 1,07 индексациялоо коэфициентине, бирок жалпы өлчөмү 4393 сомдон ашпаган пенсиялар учун 250 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4394 сомдон ашкан пенсиялар учун 370 сомдон кем эмес өлчөмүндө индексацияланат.
Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү базалык бөлүктү, кошумча акыларды жана электр энергиясы учун компенсациялык төлөмдөрдү эске албастан аныкталат.
1-мисал: Эрмекбаев Э.Т. – курагы боюнча пенсия алат, ОАЭ 3120сом, 1-октябрга карата пенсиянын өлчөмү 3423сом, анын ичинде пенсиянын базалык бөлүгү – 1780сом, ЖЭ1-436сом80; , ЖЭ2-1006сом, электр энергиясы үчүн компенсация 200 сом 2018-жылдын 1-октябрынан тартып индексация төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлот:

Индексацияга чейин
2018-ж 1-октябрынан тартып индексациялангандан кийин

Базалык бөлүк
1780сом
1780+100=1880 сом

ЖЭ1
436,80
436,80

ЖЭ2
1006
1006

(ЖЭ1+ЖЭ2)
436,80+1006=1442,80
1442,80*1,07=1543,8 сом

Электр энергиясы үчүн компенсация
200 сом
200 сом

2018-ж 1-октябрдан тартып индексация.н өлчөмү
__
1543,80-1442,8=101 сом бирок 250 сом кошулат.

Төлөнө турган пенсиянын жалпы өлчөмү
3422,80 сом
3772,80 сом (1880+1442,8+250+250)
2-мисал
Иванов.В.М- курагы боюнча пенсия алат. 2018-жылдын 1-октябрына карата пенсиясынын жалпы өлчөмү 25851 сомду тузот, анын ичинен пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом, ЖЭ1-3450сом, ЖЭ2-20621 сом. Пенсиянын өлчөмү 2017-жылдагы ПЖМ (4393сом) өлчөмүнөн жогору болгондуктан, пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланбайт, 1780 сом өлчөмүндө калат, ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү төмөнкүдөй тартипте индексацияланат:

Индексацияга чейин
2018-ж 1-октябрынан тартып индексациядан кийин

Базалык бөлүк
1780 сом
1780 сом

ЖЭ1
3450 сом
3450 сом

ЖЭ2
20621 сом
20621 сом

(ЖЭ1+ЖЭ2)
(3450+20621)=24071
24071*1,07=25756 сом
25756-24071=1685 сом

Төлөнө турган пенсиянын өлчөмү
25851 сом
27536 сом
(1780+24071+1685)

3-мисал
Алиев.К.Н- курагы боюнча пенсия алат. 2018-жылдын 1-октябрына карата пенсиясынын жалпы өлчөмү 3965 сомду тузот, анын ичинен пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом, ЖЭ1- 295 сом, ЖЭ2 – 367 сом, пенсиялардын мурда жүргүзүлгөн, кайра эсептөөлөрүнүн суммасы- 1281 сом, электр энергиясы үчүн компенсация-242 сом, 2018-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын өлчөмү төмөнкүдөй тартипте индексацияланат.

Индексацияга чейин
2018-ж 1-октябрынан тартып индексациядан кийин

Базалык бөлүк
1780 сом
1780 сом+100 сом = 1880 сом

ЖЭ1
295 сом
295 сом

ЖЭ2
367 сом
367 сом

Пенсиялардын мурда жүргүзүлгөн кайра эсептөөлөрүнүн суммасы
1281 сом
1281 сом

ЖЭ1+ЖЭ2+кайра эсептөөлөр суммасы 2018-ж 1-октябрынан тартып индексациянын өлчөмү
295+367+1281=1943 сом
1943*1,07=2079 сом
2079-1943=136 сом 250 сомдон аз болгондуктан,250 сомдон кошулат.

Электр энергиясы үчүн компенсация
242 сом
242 сом

Төлөнө турган пенсиянын жалпы өлчөмү
3965 сом
4315 сом

(1880+1943+250+242)

Кыргыз Республикасына сиңирген озгочо эмгеги учун пенсия алган адамдарга пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү жалпы негиздерде индексацияланат.
«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жонундо» КР Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык эсептелген толук эмес иш стажында жана 1,2 жана 3 топтогу майыптыгы боюнча пенсия алган адамдарга пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү мыйзам чегинде индексацияланат.
Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча (СПК) пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү багуусундагылардын санына жараша жүргүзүлөт: багуусундагы 1 балага- 50% өлчөмүндө, 2 балага 90% өлчөмүндө, 3 балага 120% өлчөмүндө жана 4 жана андан ашык балага 150% өлчөмүндө.
Райондогу бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын аймактарда жашаган адамдардын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо райондук коэфициенттерди колдонбостон жүргүзүлөт.
Пенсияны индексациялоо менен бир учурда пенсионерде башка негиздер боюнча кайра эсептөө укугу келип чыкса (ЖЭ2 боюнча, стаж, эмгек акы, 80 жаш куракка толгондугу жана башка тууралуу кошумча маалыматтар), анда алгач ушул негиздер боюнча кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп, андан кийин пенсиянын базалык жана камсыздандыруу стажы жонундо кошумча документтер берилген учурда индексациялоонун өзгөртүлүүго жатпайт.
Жогоруда белгиленгендей мамлекет тарабынан пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртуу, социалдык абалын чындоо жана пенсиянын өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнөн жогорку денгээлде жеткирүү боюнча иш аракеттер көрүлүүдө. 2018-ж 1- октябрынан тартып орточо пенсиянын көлөму 5733 сомго жетиши күтулүүдө.
Азыркы учурда пенсияларды кайра эсептөө иштери аягына чыгып калды, же октябрь айынын пенсиялары кайра эсептөөлөр жүргүзүлгөндөн кийин тийиштүү өлчөмдө көбөйтүлгөн кошумча суммалары менен төлөнуп жатат.
Ал эми райондо социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык маселелер боюнча биздин райондук Социалдык фонд башкармасына же 0772-29-41-28, 0774-23-76-47, 0776-86-86-13 телефондору аркылуу байланышып, маалымат алсаныздар болот.
А. Эшикулов, Чаткал райондук Социалдык фонд
Башкармасынын башчысы

Маданият үйүнө жылытуу тутуму орнотулду

Жаңы-Базар айылындагы Т. Бектурганов атындагы айылдык маданият үйүнө Чаткал айыл аймагы тарабынан жылытуу тутуму орнотулуп, жылуулук берилди.IMG_20181101_144041 IMG_20181101_143850 IMG_20181101_143953 IMG_20181101_144011

Маданият үйү буга чейин, быйыл түрткү берүүчү гранттын эсебинен 894 миң 564 сомго капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эле.

М. Эшназаров

Кен казган компания ифтар өткөрдү

Кечээ, 9-июнь күнү район борбору Каныш-Кыя айылында район аймагында кен казуу менен алектенген «Вертекс Голд Компани» компаниясы үстүбүздөгү  Рамазан айына карата район тургундарына ифтар-ооз ачуу өткөрдү.

Бул иш чарага Чаткал өрөөнүнүн бардык айылдарынан айыл аксакалдары жана орозо туткан жарандар келишип, ак дасторкондун үстүндө ооз ачышты.

Ооз ачуу иш чарасына 150дөн ашуун адам катышты.

Соңунда, «Вертекс Голд Компани» компаниясынын өкүлү Жаныбек Сагындыков катышуучуларга компания жетекчисинин  жиберген саламын айтып, келгендерге ыраазылык билдирди.

ифтар DSC_0058

ифтар DSC_0060 ифтар DSC_0064 ифтар 1ифтар DSC_0074 ифтар DSC_0076 ифтарDSC_0069ифтар DSC_0079 ифтар DSC_0090

 

КР. ЖК депутаты А.Турсунбаев Сумсарда иш сапары менен болду

1-июнда КР. ЖК депутаты Азизбек Турсунбаев Сумсар айыл аймагында иш сапары менен болду. Ал алгач КР. Социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан жиберилген коляскаларды майыптар-Насиров Сапарбекке жана Тыныбек кызы Айжамалга тапшырды.
Андан соң, В. И. Ленин атындагы жатак мектебинин абалы жана айылдык спорт клубу менен таанышты.
Андан кийин Азизбек Турсунбаев Сумсар айыл аймагынын калкы менен жолугушту.

турсунбаев 1 турсунбаев 2 турсунбаев 3 турсунбаев 4 турсунбаев 5 турсунбаев 6 турсунбаев 7 турсунбаев 8 турсунбаев 9 турсунбаев 10
Мында алгач Чаткал районунун акими Канжарбек Эшалиев Сумсар айыл аймагында аткарылып жаткан иштер менен кыскача тааныштырып, Шакафтар айылына таза суу жеткирүү жана Сумсар айылынын таза суу түтүктөрүн оңдоого аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди.
А. Турсунбаев Алабука-Сумсар унаажолун оңдоо боюнча тиешелүү министрликке кайрылып, ишти тездетүүгө аракет көрөөрүн билдирди. Ал эми, Алабука-Сумсар унаажолу аркылуу каттап жаткан Бозумчактагы Казакмыс компаниясынын оор техникалары үчүн тараза коюу боюнча аракет көрүлөөрүн айтты.
Жолугушуунун жүрүшүндө республикадан 2-орунду алган Сумсар орто мектебинин окуучуларын окуткан Альмира Халитовага белек тапшырды.

М.Эшназаров

АРИС айыл чарба техникаларын тапшырды

Бүгүн район борбору Каныш-Кыя айылында АРИС программасынын колдоосунда 2015-жылдан бери Чаткал районунда иш жүргүзүп кеIMG-20180514-WA0023латкан “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-2″ долбоорунун алкагында районго келген айыл чарба техникаларын салтанаттуу тапшыруу аземи болду.IMG-20180514-WA0020

Аземге район акими Канжарбек Эшалиев баштаган райондук жетекчилик, айыл аймак башчылары, аталган долбоордун облустагы координатору Мирлан Айтказиев баштаган АРИС программасынын өкүлдөрү катышты.

Тактай кетсек, “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-2″ долбоорунун алкагында Каныш-Кыя жана Чаткал айыл аймактарына жалпы сегиз даана  трактор, бир даана Палессе комбайны, төрт даана чөп таңгактоочу, үч даана соко берилген. Каныш-Кыя айыл аймагына жайыт үчүн төрт көпүрө курулган.

Мындан сырткары, аталган эки айыл аймакка эки көчмө кыркым уюштурулган жана ветеринарларды колдоо багытында да бир топ техникалык колдоолор берилген.

Аталган долбоор райондо 2015-2019-жылдар ичинде иш алып бармакчы.

М. Эшназаров

Башкы-Терек орто мектебинде «Ачык эшиктер күнү» болду

Бүгүн, Башкы-Терек орто мектебинде Чаткал райондук билим берүү бөлүмүнүн усулдук кабинетинин планына ылайык, «Ачык эшиктер күнү» болду. Анын алкагында «Кырк миң жыл өтсө да эстен чыккыс, кыргыздын кырааны бар, аты-Чыңгыз» аттуу концерт тартууланды.иш чара б терек 1 иш чара б терек 2 иш чара б терек 3 иш чара б терек 5 иш чара б терек ишчара б терек 6 ишчара б терек 7 ишчара б терек 8
Анда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына байланышкан ырлар, сахналаштырылган көрүнүштөр, мугалимдер тарабынан тартылган чакан фильм жана слайд шоу тартууланды.
Иш чарага 9 мектеп жана 6 бала бакчадан келген 34 мугалим катышты.
Соңунда, болуп өткөн иш чарага байланыштуу тегерек стол болду.

М. Эшназаров