Каныш-Кыя айылдык кеңешинин токтомдору (январь, 2019-жыл)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 1 Т О К Т О МУ

23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин планын бекитүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2019-жылга карата түзүлгөн иш планын карап чыгып жана талкуулап,

Т о к т о м к ы л а т :

1.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин 2019-жылга карата түзүлгөн иш планы бекитилсин.

2.Түзүлгөн иш планга ылайык сессияга өз убагында материал даярдоо жагы туруктуу комитеттерге эскертилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин төрагасынын орун басарына тапшырылсын.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 2 Т О К Т О М У
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы

Каныш-Кыя айыл аймагындагы жыл ичинде аткарылган иштердин
жыйынтыгын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматын угуп жана талкуулап,

Т о к т о м к ы л а т :
1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 3 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Каныш-Кыя айыл аймагынын бюджетинин аткарылышын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматына ылайык,

Т о к т о м к ы л а т :

1.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жыл ичиндеги бюджетинин аткарылышы боюнча финансы экономика жана бюджет боюнча туруктуу комитетинин берген маалыматы эске алынсын.

2.Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылдагы бюджетинин киреше бөлүгү
88698,7 миң сомго,чыгаша бөлүгү 88 698,7 миң сомго аткарылгандыгы
белгиленсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 4 Т О К Т О М У.

23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айыл аймагынын социалдык-экономикалык программасын
бекитүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын
Каныш-Кыя айыл аймагынын 2019-жылга карата түзүлгөн социалдык-экономикалык өнүгүү программасын карап чыгып жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл аймагынын 2019-жылга карата түзүлгөн социалдык- экономикалык өнүгүү программасы жана айыл аймак башчысынын планы бекитилсин.
2. Программага киргизилген иштерди өз убагында аткарууда айыл аймагынын кызматкерлери менен айылдык Кенештин тиешелүүлүгүнө карата туруктуу комитеттери тыгыз байланышта иш алып баруу жагы тапшырылсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 5 Т О К Т О МУ

23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетин бекитүү жөнүңдө

Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн 2019-жылга карата түзүлүшү боюнча айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы К.Темирбековдун билдирүүсүн угуп,көрсөтүлгөн маалыматтарды угуп жана талкуулап, Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы
Т о к т о м к ы л а т :
1. Канш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү жергиликтүү салыктардан жана жыйымдардан топтоонун көлөмү № 1- тиркеменин негизинде 2019-жылга карата 74 322,8 мин сом өлчөмүндө бекитилсин жана өз убагында жыйноону камсыздоо Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнө тапшырылсын.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин атайын каражат салыгына 1 950,3 миң сом өлчөмүндө бекитилсин,анын ичинен мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерге 1 580,8 миң сом, башкаруу аппаратына 369,5 миң сом өлчөмүндө киреше бөлүгү бекитилсин.
3. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү №2 тиркеменин негизинде 2019-жылга карата 74 322,8 миң сом өлчөмүндө бекитилсин. Эң биринчи кезекте эмгек акыга, социалдык фондго чегерүүгө жана коммуналдык чыгымдарга, бала бакчалардын тамак — ашына, сапар чыгымдарына жумшалаары белгиленсин.
4. Кыргыз Рсепубликасынын бюджеттик кодексинин 24-беренесине ылайык айыл аймагынын бюджетинин чыгымдарынын көлөмүнүн 1% же 743,2 миң сом өлчөмүндө айыл аймагынын резервдик фондусу түзүлсүн. Ошондой эле ушул мыйзамдын 110-беренесинин 3-бөлүмүнө ылайык, айыл аймагынын бюджетинин кассалык накталай жүгүртүлүүчү акча каражатынын көлөмү жыл башына карата 200,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
5. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн бюджеттик каражаттар эсебинде 2019-жылдын 1-январына карата калган 10 624,0 миң сом акча каражаты жана атайын каражат эсебинде 2019-жылдын 1-январына карата калган 1 503,3 сом акча каражаттары №4 тиркеменин негизинде жумшалаары белгиленсин.
7. Айыл аймагынын финансы экономика бөлүмүнө бюджеттик мекеме — уюмдардын жетекчилерин белгиленген лимиттерди максаттуу пайдалануу жагы тапшырылсын.
8. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнө милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 6 Т О К Т О МУ
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жөнүңдө

Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу,кесепеттерин жоюу,калктын коопсуздугун камсыздоо үчүн кол тийгис каражат бөлүп берүү максатында Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1. Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”мыйзамына ылайык Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу,калктын коопсуздугун камсыздоо максатында кол тийгис каражаты үчүн 800,0 миң сом өлчөмүндө бөлүнүп берилсин.

2.Бул бөлүнгөн акча каражатын мыйзам чегинде өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурда өз багытында максаттуу пайдалануу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 7 Т О К Т О МУ
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Муниципалдык кызматчыларга дем берүүчү төлөмдөрдү берүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-беренесине ылайык бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашап жана иштеп жаткандыгын жана жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү бар экендигин эске алуу менен Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин эмгек маянасына үстөктөрдү кошуу максатында Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы

Т о к т о м к ы л а т :

1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун 4-беренесине ылайык бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда жашап жана иштеп жаткандыгын эске алуу менен Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин эмгек маянасына ай сайын дем берүүчү үстөк кошулуп берилсин.

2.Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айыл Өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин кызматтык маянасына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган дем берүүчү үстөк акыны кошуп эсептеп берүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын финансы-экономика бөлүмүнө тапшырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 8 Т О К Т О МУ
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин жыл ичинде аткарган иштери жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы
Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2018-жыл ичинде аткарган иштери боюнча берген маалыматына ылайык,
Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2018-жыл ичинде аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 9 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин кайрылуусун кароо жөнүндө.

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2019-жылга карата түзүлгөн сметасын, мал башына төлөнүүчү тарифтердин, штаттык бирдигин жана пайдалануу 24,0 га жайыт аянтын бекитип берүү жөнүндө кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап
Т о к т о м к ы л а т :
1Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы А.Дөөлөтовдун кайрылуусу эске алынсын.
2.Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин 2019-жылга карата түзгөн сметасы, мал башына төлөнүүчү, штаттык бирдиги жана пайдаланууга 24,0 га жайыт аянты (№1,2,3,4,5) тиркемеге ылайык туруктуу комитеттердин карап чыгуусу менен бекитилсин.
3.Жайыт комитетинин 2019-жылга карата бюджети 5705411 сомго бекитилип, жер салыгы 160063 сомго, жайыт акысы 583357 сомго бекитилип, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин жана “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ченемдерине ылайык келтирүү максатында, жайыт акынын 3төн эки бөлүгү 1166714 миң сом Жайыт комитетине которулуп берилсин жана 3төн бир бөлүгү 583357 миң сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын башкаруу аппаратынын 3111 беренесине бекитилсин.
4.Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-2 долбоорунун алкагында Каныш-Кыя айыл аймагына ветеринардык клиника салуу боюнча сметалык баасы 6 822 680 сомдук долбоорунун өздүк салымы үчүн 1 705670 сому Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.
5. Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-2 долбоорунун алкагында алынып келинген техникаларын иштетип жаткан МТС Каныш-Кыя ишканасы Жайыт комитетине кошулгандыктан,ишкананын өздүк эсебиндеги акча каражаты,25 га тоңдурма айдалган жери,11 га көп жылдык чоп эцпарцет айдалган жери жана 22 тонна буудай,6,5 тонна арпасы Жайыт комитетине мыйзам чегинде өткөрүлүп берилсин.
6.Ишкананын эсебиндеги үрөндүк буудайдын сатылуу баасы 17 сомдон,арпанын сатылуу баасы 13 сомдон бекитилип,сатыкка коюлсун.
7.2018-жыл ичинде кармалган бөлтүрүктөргө жана 2019-жылда атылган ар бир карышкырга 5000(беш миң)сом өлчөмүндө кызыктыруучу сыйлыктары Каныш-Кыя айыл аймагынын жайыт комитетинин инфрастуктурага каралган акча каражатынан бөлүнүп берилсин.
7.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы жайыт комитетинин төрагасы А.Дөөлөтовго милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы айыл чарбасы боюнча туруктуу комитетке тапшырылсын.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 10 Т О К Т О М У.

“Каныш-Кыя Тазалык” муниципалдык ишканасынын кайрылуусун кароо жөнүндө

23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы “Каныш-Кыя Тазалык” ишканасынын 2019-жылга карата түзүлгөн сметасын жана таштанды чыгаруу үчүн бааны бекитип берүү жөнүндө кайрылуусун карап чыгып жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2019-жылга карата түзүлгөн сметасын жана таштанды чыгаруу үчүн бааны бекитип берүү жөнүндө кайрылуусу эске алынсын.

2.”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2019-жылга карата бюджети 5 332 886 сомго бекитилип, анын ичинен бюджеттен 3 895 299 сом субсидияга берилсин.(1-2-тиркеме тиркелет)

3.”Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын 2019-жылга карата түзүлгөн штаттык бирдиги,таза сууга жана таштанды чыгаруу үчүн тарифтик баалары 3-4-5 тиркемеге ылайык бекитилсин.

4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы “Каныш-Кыя Тазалык”муниципалдык ишканасынын жетекчиси М.Чонатаевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 11 Т О К Т О М У.

Турмуш шарты оор үй-бүлөлөргө жардам берүү жөнүндө
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын тургундары Адилбекова Мейилкандын кызы Жолдубек кызы Айдананын оорусуна байланыштуу,Чалданбаев Көбөктүн баласынын оорусуна,Абдылдаева Гулмиранын оорусуна байланыштуу,Чонатаева Айнагүлдүн оорусуна байланыштуу дарыланууга,1-группадагы майып Наргозиев Мирбектин үйү жоктугуна байланыштуу жана Кожобеков Ойгонбайдын үй салууга жардам берүү боюнча кайрылууларын карап чыгып жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1Каныш-Кыя айыл аймагынын тургундарынын жардам берүү жөнүндөгү кайрылуулары эске алынсын.

2.Каныш-Кыя айылынын тургуну Адилбекова Мейилкандын кызынын дарылануусу үчүн 15000(он беш миң) сом,Коргон-Сай айылынын тургуну Чалданбаев Көбөктүн баласынын дарылануусуна 70000(жетимиш миң) сом,Айгыр-Жал айылынын тургуну Абдылдаева Гулмиранын дарылануусуна 25000(жыйырма беш миң) сом,Айгыр-Жал айылынын тургуну Чонатаева Айнагулдүн дарылануусуна 70000(жетимиш миң) сом,Айгыр-Жал айылынын тургуну 1-топтогу майып Наргозиев Мирбекке 70000 (жетимиш миң)сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.Каныш-Кыя айылынын тургуну Кожобеков Ойгонбайдын үй куруусуна керектелүүчү каражатты бөлүп берүүгө Каныш-Кыя айыл аймагынын бюджетинин тартыштыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү жок экендиги эске алынып,бөлүнүп берилбесин.

4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 12 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Г.Ибраеванын кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Г.Ибраеванын имарат салууга долбоорун даярдатуу жана курдуруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1.Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Г.Ибраеванын кайрылуусу эске алынсын.

2.Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн имаратынын долбоорун даярдатууга керектелүүчү каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.2019-жылдын 3-4-кварталдарында кошумча түшкөн акча каражаттарынын эсебинен түзүлгөн долбоорго ылайык курулуш иштерин баштоого уруксат берилсин.

4.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 13 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси К.Молдобековдун кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси К.Молдобековдун өздүк имараттынын долбоорун даярдатуу,курдуруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1.Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси К.Молдобековдун кайрылуусу эске алынсын.

2.Чаткал райондук балдар чыгармачылык үйүнүн өздүк имаратынын долбоорун даярдатууга керектелүүчү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 14 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жетекчиси Акжол уулу Равшандын кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жетекчиси Акжол уулу Равшандын кошумча жылытууга көмүр,өрт өчүрүүчү шаймандарын алуу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жетекчиси Акжол уулу Равшандын кайрылуусун эске алынсын.

2. Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин кошумча жылытуусу үчүн керектелүүчү көмүрү жана өрт өчүрүүчү шаймандарын алууга тиешелүү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 15 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимин бекитүү тууралуу

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимин карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү оз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишими бекитилсин.

2.Түзүлгөн келишимге ылайык мыйзам чегинде иш жүргүзүү жагы Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 17 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Чаткал.кg сайтынын жетекчиси М.Эшназаровдун кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал.кg сайтынын жетекчиси М.Эшназаровдун Чаткал районунун таланттуу тургундарынын китептерин чыгарууга колдоо көрсөтүү жана сайтка керектелүүчү түстүү принтерь алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Чаткал.кg сайтынын жетекчиси М.Эшназаровдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Чаткал районунун таланттууларынын ичинен Башкы-Терек айылынын тургуну I топтогу майып Мамытова Акберметтин ыр жыйнагын чыгарууга 30000(отуз миң)сом акча каражаты бөлүнүп берилсин жана сайтка керектелүүчү түстүү принтерь алууга каражат бөлүүгө жергиликтүү бюджеттин тартыштыгы белгиленсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы социалдык маселелер боюнча жана бюджет,экономика,финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 16 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Б.Баймырзаевдин кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Б.Баймырзаевдин №1 Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын капиталдык ремонттон өткөрүүгө жана тиш дарыгерлер бөлүмүнө тиш тазалоочу аппарат алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Б.Баймырзаевдин кайрылуусу эске алынсын.

2. Чаткал райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун №1 Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын капиталдык ремонттон өткөрүүгө долбоорлук сметасына ылайык 2 000,0 (эки млн)сом жана тиш дарыгерлер бөлүмүнө тиш тазалоочу аппарат алууга 400,0 (төрт жүз миң)сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 18 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айылдык кеңешинин этика кодексин бекитүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын Типтүү этика кодексине ылайык Каныш-Кыя айылдык кеңешинин этика кодексин карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын Типтүү этика кодексине ылайык Каныш-Кыя айылдык кеңешинин этика кодекси бекитилсин.

2.Бекитилген этика кодексин сактоо жана ага ылайык иш алып баруу Каныш-Кыя айылдык Кенешинин бардык депутаттарына милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөну өзүмө калтырам.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 19 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Чаткал райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким К.Эшалиевдин
кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким К.Эшалиевдин Кайын-Суу орто мектебинин имаратын жаңыдан куруу боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Чаткал райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким К.Эшалиевдин
кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайын-Суу орто мектебинин имаратынын авариялык абалда экендигин эске алуу менен долбоорун даярдатууга керектелүүчү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 20 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айыл аймагынын Айгыр-Жал айылынын жашоочуларынын кайрылуусун кароо жөнүндө.

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын Айгыр-Жал айылынын Кармоцех жана Кара-Булак участкаларынын жашоочуларынын 10-11-класстарынын окуучуларынын орто мектепке каттап окуусундагы кыйынчылыктары жөнүндөгү кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1.Каныш-Кыя айыл аймагынын Айгыр-Жал айылынын жашоочуларынын кайрылуусу эске алынсын.

2.Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин 10-11-класстарындагы Кара-Булак,Кармоцех,Кара-Суу участкаларынан каттап окуган окуучулары үчүн транспорт каттамын уюштуруп берүү Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 21 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айылынын баш имамынын кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айылынын баш имамы У.Акуловдун борбордук мечитти ремонттоо боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя айылынын баш имамы У.Акуловдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Каныш-Кыя айылынын борбордук мечитине заман талабына ылайык шарт түзүү үчүн ремонт иштерин жүргүзүүгө керектелүүчү акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 22 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.

№46 кесиптик лицейинин директору Б.Алибековдун кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы №46 кесиптик лицейинин директору Б.Алибековдун окуу жабдыктарын алууга көмөк көрсөтүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1.№46 кесиптик лицейинин директору Б.Алибековдун кайрылуусу эске алынсын.

2.№46 кесиптик лицейи Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу муниципалдык обьект болбогондугуна байланыштуу окуу жайга окуу жабдыктарын алууга каражат бөлүп берүү мыйзамга туура келбегендиги белгиленсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 23 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин директору А.Стамбековдун кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин директору А.Стамбековдун кошумча жылытуу үчүн колорафиль алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебинин директору А.Стамбековдун кайрылуусу эске алынсын.

2. Айгыр-Жал айылындагы Исмаил уулу Матиш атындагы орто мектебине кошумча жылытууга колорафиль алууга Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен тиешелүү акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 24 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Айылдык китепканага каражат бөлүп берүү жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Башкы-Терек айылынын айылдык китепканасынын башчысы Р.Корголдоеванын моделдик китепканага керектелүүчү инвентарларын алып берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Башкы-Терек айылынын айылдык китепканасынын башчысы Р.Корголдоеванын китепканага инвентарь алууга каражат бөлүп берүү боюнча кайрылуусу эске алынсын.

2.Башкы-Терек айылынын айылдык китепканасынын башчысы Р.Корголдоеванын моделдик китепкананын талабына ылайык инвентарларын алууга керектелүүчү 97000 (токсон жети миң)сом акча каражаты Каныш-Кыя айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнүп берилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилип, көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 25 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
“Дан-Эл-Строй”ЖЧКсынын кайрылуусун кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы “Дан-Эл-Строй”ЖЧКсынын жетекчиси К.Карабаевдин имаратын куруп бүткөндөн кийин чатырчасы өрттөнүп кеткен “Тоо гүлү” бала бакчасынын чатырчасын кайрадан ишкананын эсебинен калыбына келтирүүгө кеткен каражатты жергиликтүү бюджеттен бөлүп берүү боюнча кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. “Дан-Эл-Строй”ЖЧКунун жетекчиси К.Карабаевдин бала бакчанын имаратынын чатырын кайрадан калыбына келтирүүгө кеткен чыгымы боюнча кайрылуусу эске алынсын.

2. “Тоо гүлү”бала бакчасынын чатырын кайрадан калыбына келтирүүгө кеткен чыгымын кайтарып берүү жөнүндөгү маселе мыйзамдуулук,этика боюнча туруктуу комитеттин кароосуна калтырылсын жана мыйзам чегинде иш алып баруу жагы Каныш-Кыя айыл аймагына милдеттендирилсин.
3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана
финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 26 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Депутат А.Кудайкуловдун арызын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Каныш-Кыя айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловдун орун басарлыктан бошотуп,туруктуу комитеттердин составына кошуп коюу жөнүндөгү арызын карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1.Каныш-Кыя айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары А.Кудайкуловдун арызы канааттандырылсын жана бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин мүчөсү болуп киргизилсин.

2.Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин орун басарлыгына бюджет,экономика жана финансы боюнча туруктуу комитетинин мүчөсү У.Каратаев шайлансын.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырам.
Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН
КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК КАНЫШ-КИЙСКИЙ
КЕҢЕШИ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700 тел:03749 60232.
Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясынын

№ 27 Т О К Т О М У.
23-январь 2019-жыл Каныш-Кыя айылы.
Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын катын кароо жөнүндө

Каныш-Кыя айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХIX сессиясы Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын 2018-жылдын 24-январындагы катында көрсөтүлгөн жазык аткаруу инспекциясын кеңсе жабдыктары менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндөгү кайрылуусун карап жана талкуулап

Т о к т о м к ы л а т :

1. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын каты эске алынсын.

2.Жазык аткаруу инспекциясына компютер жабдыктары менен камсыз кылуу жагы
Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Н.Жолдошевге милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,экономика жана
финансы боюнча туруктуу комитетине милдеттендирилсин.

Каныш-Кыя айылдык
Кеңешинин төрагасы: Ж.Бегалиев

 

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

          ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                              ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

             ЧАТКАЛ РАЙОНУ                                                         ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

       КАНЫШ-КЫЯ АЙЫЛДЫК                                                   КАНЫШ-КИЙСКИЙ                                                                       

                      КЕҢЕШИ                                                                   АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

 

             Чаткал району Каныш-Кыя айылы,Т.Кошбаев көчөсү № 97 инд:721700  тел:03749 60232.

Каныш-Кыя айылдык Кенешинин VI чакырылышынын  кезектеги XIX сессиясы

№   28  токтому

23-январь 2019-жыл                                                                     Каныш – Кыя айылы

 

Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай,  Кара-Булак (Кармоцех),  Кара-Суу калктуу конуштарына айыл макамын берүү жөнүндө.

 

Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай, Кара-Булак (Кармоцех), Кара-Суу калктуу конуштарыныа айыл макамын берүү жөнүндөгү Каныш-Кыя айыл аймагынын 2018-жылынын 11-октябрындагы  № 301 буйругунун негизинде бекилген, «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институтунун Республикалык. топурак агрохимиялык станциясы, Каныш-Кыя айыл аймагына караштуу Кайың-Суу, Жер-Капчыгай, Кара-Суу, Кара-Булак калктуу конуштарыныа айыл макамын берүү жөнүндө даярдаган, материалдарын (чек арасын белгилөө долбоорун) карап чыгып, Жер Кодексинин 18-беренесинин 4- пунктуна ылайык Каныш-Кыя айылдык кеңеши

 

Токтом кылат:

 

  1. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай,  Кара-Суу, Кара-Булак (Кармоцех) калктуу конуштарына айыл макамын берүү жөнүндөгү «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институтунун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары бекитилсин.
  2. Каныш-Кыя айыл аймагынын Кайың-Суу, Жер-Капчыгай, Кара-Суу, Кара-Булак (Кармоцех) калктуу конуштарына айыл макамын берүү жөнүндөгү «Кыргызмамжердолбоорлоо» мамлекеттик институнун Республикалык топурак агрохимиялык станциясы тарабынан даярдалган материалдары Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына бекитүүгө сунушталсын.
  3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”Мыйзамына ылайык Чаткал райондук мамлекеттик

администрациясынын расмий  www.chatkal.kg  маалымат сайтына жарыялансын.

  1. Бул токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
  2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө   жагы   жер  жана  агрардык   маселелер,  айыл чарбасы, өнөр жайы жана  муниципиалдык   менчик  боюнча   туруктуу   комитетине,аткарылышын  камсыз кылуу жагы Каныш-Кыя айыл аймагынын жер жана турак жай адиси К.Курманалиевге милдеттендирилсин.

 

 

Каныш-Кыя айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                      Ж.Бегалиев

 

Каныш-Кыя айыл аймагынын Каныш-Кыя жана Айгыр-Жал айылдарындагы аукционго коюлчу жер аянттары

Каныш-Кыя айылындагы айыл чарба жерлери                                                                               мамлекеттик Фондунун жерлерин                                                                                    2019-жылга аукционго коюлуучу жерлер боюнча маалымат.                                     
лот Каныш-Кыя айылы  участканын аталышы Жалпы жер аянты суулу Баштапкы баа        Маалымат
81.лот Каныш-Кыя  Кампажон 0,7 420 Бекмуратов Каныбек чөп
82.лот Каныш-Кыя Социализм 2 1200 Мырзатаев Камал чөп
83.лот Каныш-Кыя Кайың Суу 1,5 900 Осмонбеков Кубаныч чөп
84.лот Каныш-Кыя Кайын Суу 2 1200 Алшер уулу Нурманбет чөп
85.лот Каныш-Кыя Кайын Суу1 1 600 Мамбетов Муханбеталы чөп
86.лот Каныш-Кыя  Кара ой 0,8 320 Мырзалиев Эркин чөп
87.лот Каныш-Кыя Кара Эчки 1 600 Эгенбердиев Санжар чөп
88.лот Каныш-Кыя  Долоно 1,5 900 Эгенбердиев Сазан чөп
89.лот Аэрапорт 1 600 Убайдуллаев Шамурат чөп
90.лот Каныш-Кыя Тулоберди 1 600 Сапаркулов  Рысдолот чөп
91.лот Каныш-Кыя Тулоберди 1 600 Рысбеков Руслан чөп
92.лот Каныш-Кыя Аэрапорт 0,8 480 Темирова Шааркан чөп
93.лот Каныш-Кыя Назал Жон 1 600 Тотонов Мухтар чөп
94.лот Каныш-Кыя Кайын Суу 1 600 Иманалиев Жумабек чөп
95.лот Каныш-Кыя Чырканак 1,5 900 Чонатаев Адыл чөп
96.лот Каныш-Кыя Кайын Суу 1 600 Надыров Мирлан чөп
97.лот Каныш-Кыя Шабыр 1 600 Айтимбет Уулу Кенжебек чөп
Жаалпы. 19,8 11720

 

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Айгыр-Жал  айылындагы айыл чарба жерлери                   мамлекеттик Фондунун жерлерин                                                                                    2019-жылга аукционго коюлуучу жерлер боюнча маалымат.                                     
лот Айгыр-Жал   айылы участканын аталышы Жалпы жер аянты суулу Баштапкы баа Маалымат
 1.лот Айгыр-Жал   Дөлөкө булак 1,5 900  Капаров Жапар чөп
2.лот Айгыр-Жал  Шан терек 1 600  Оморов Алымкул чөп
3.лот Айгыр-Жал   Адамташ 1 600  Эшкулов Замирбек чөп
4.лот Айгыр-Жал  Адамташ 2 1200  Баймырзаева Онолбу чөп
5.лот Айгыр-Жал   Чымчыкуя 2 1200  Тыныбеков Замирбек чөп
6.лот  Айгыр-Жал  Жаны-Мазар 1 600 Алмырзаев Байзак чөп
7.лот Айгыр-Жал  Тулоберди 2,28 1368 Эргешов Акматбек чөп
8.лот   Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600 Исабеков Бакы чөп
9.лот Айгыр-Жал  Адам Таш 1 600 Эшикулов Абжал чөп
0
10.лот   Айгыр-Жал  Акжон 2,9 1740 Эшбаев Алике чөп
11.лот Айгыр-Жал  Чочкобулак 1,5 900  Шекенов Капарбек чөп
12.лот Айгыр-Жал  Бабакул 2 1200  Жороев Осмоналы чөп
13.лот  Айгыр-Жал  Усупбек Сарай 2,8 1680 Алмырзаев Смайылбек чөп
14.лот  Айгыр-Жал  Типовой 1 600  Мырзагулов Кочкор чөп
15.лот  Айгыр-Жал Тулоберди 0,7 420  Сатыбалдиев Шайдин чөп
16.лот Айгыр-Жал  Акжон 2,5 1500  Жороев Алтынбек чөп
17.лот  Айгыр-Жал Типовой 3 1800  Бексариев Нарбай чөп
18.лот Айгыр-Жал Усупбек Сарай 1 600  Райымбеков Алишер чөп
19.лот Айгыр-Жал Бабакул 1,8 1080  Райымбеков Мейман чөп
20.лот Айгыр-Жал Тупкур 1 600 Асыранкулов Абдырахман чөп
21.лот Айгыр-Жал  Чымчык уя 2 1200  Иманкулов Эркин чөп
22.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1,5 900  Ташбаев Манас чөп
23.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 0,8 480  Тыныбеков Жаныбек чөп
24.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600  Тыныбеков Айдаралы чөп
25.лот Айгыр-Жал Чочко булак 4,7 2820  Нарматов Бегалы чөп
26.лот Айгыр-Жал Адам Таш 1 600  Борубеков Анарбек чөп
27.лот Айгыр-Жал Тупкур 1 600 Туралиев Молдоибрагим чөп
28.лот Айгыр-Жал Адамташ 1 600  Эшикулова Гулнар чөп
29.лот Айгыр-Жал Бабакул 0,7 420  Райымбеков Торобек чөп
30.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 2 1200  Эшалиев Мелисбек чөп
31.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600  Мусабаев Жапаркул чөп
32.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1,5 900 Жээнгазиев Артыкбай чөп
33.лот Айгыр-Жал Кара-Суу 1 600  Мамасейитов Самарбек чөп
34.лот Айгыр-Жал Тулоберди 0,4 240  Кынатов Нуралы чөп
35.лот Айгыр-Жал Шантерек 1 600  Жумабаев Советбек чөп
36.лот Айгыр-Жал Кара шоро 1,5 900  Соорбеков Уметалы чөп
37.лот Айгыр-Жал  Шан терек 2 1200  Субанов Умарбек чөп
38.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 2 1200  Муратбеков Жакып чөп
39.лот Айгыр-Жал Чаар таш 1 600  Бексариев Болотбек чөп
40.лот Айгыр-Жал Шан терек 0,7 420  Довронов Абдулдабек чөп
41.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 2 1200  Тукеева Жыпар чөп
42.лот Айгыр-Жал Адам таш 1,5 900  Эшикулов Айдарбек чөп
43.лот Айгыр-Жал Адам таш 1 600  Эшикулов Абазбек чөп
44.лот Айгыр-Жал Адам таш 2,5 1500  Иманалиев Субан чөп
45.лот Айгыр-Жал Адам таш 1 600  Ажыкулов Ырысбай чөп
46.лот Айгыр-Жал Адам таш 1,5 900  Раманов Кыял чөп
47.лот Айгыр-Жал Типовой 1 600  Жээнтаев Канайбек чөп
48.лот Айгыр-Жал Адам таш 1 600  Эшикулов Осмон чөп
49.лот Айгыр-Жал Тулоберди 3,5 2100  Эргешов Каныбек чөп
50.лот Айгыр-Жал Тулоберди 1,3 780  Алмырзаев Абдыразак чөп
51.лот Айгыр-Жал  Адам таш 1 600  Оморов Суеркул чөп
52.лот Айгыр-Жал  Бабакул 2,3 1380  Эргешов Акматбек чөп
53.лот Айгыр-Жал  Адам таш 1 600  Оморов Максат чөп
54.лот Айгыр-Жал Тупкур 3,5 2100  Бердибеков Топчу чөп
55.лот Айгыр-Жал  Тупкур 2 1200  Кулумбетов Мелис чөп
56.лот Айгыр-Жал  Тупкур 0,5 300  Эшимбетов   Абдыманап чөп
57.лот Айгыр-Жал Мазар 2 1200  Балташов Абагелди чөп
58.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600  Смаилов Капарбек чөп
59.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600  Кочкоров Эсенкул чөп
60.лот Айгыр-Жал Тулоберди 2 1200 Кошбаев Эрнис чөп
61.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600  Абдылдаев Алтын чөп
62.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 2 1200  Смаилов Садыр чөп
63.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600  Балтабаев Макы чөп
64.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 2 1200  Орозалиев Бакыт чөп
65.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 1 600  Орозалиев Советбек чөп
66.лот Айгыр-Жал Шан терек 1,5 900  Субанов Майрамбек чөп
67.лот Айгыр-Жал  Чымчык уя 0,9 540 Назаров Шамшарбек чөп
68.лот Айгыр-Жал  Адам таш 1,5 900 Субанов Жылдызбек чөп
69.лот Айгыр-Жал  Чымчык уя 0,8 480  Назаров Самат чөп
70.лот Айгыр-Жал Адам таш 0,5 300  Биймырзаев  Самидин чөп
71.лот Айгыр-Жал  Чымчык уя 1 600  Барпиев Дуйшон чөп
72.лот Айгыр-Жал Чымчык уя 0,4 240  Эшалиев Жамалбек айдоо
73.лот Айгыр-Жал  Адам Таш 1 600  Эшикулов Адылбек чөп
74.лот Айгыр-Жал  Усупбексарай 1 600  Жумадилов Шермухамбет чөп
75.лот  Айгыр-Жал Адам Таш 1 600  Карашов Баймат чөп
76.лот Айгыр-Жал Чочко булак 1 600  Сыргабаева Малюда чөп
77.лот Айгыр-Жал Кара суу 0,5 300  Абдыраманов  Касым чөп
78.лот Айгыр-Жал  Тулоберди 0,3 180  Орозбаев Осмоналы чөп
79.лот Айгыр-Жал Тулоберди 0,5 300  Насиров Абдыкапар чөп
80.лот Айгыр-Жал  Адам таш 1,5 900 Нарматов Курманбек чөп
Жаалпы. 113,78 68268  

Жарыя!

Каныш-Кыя айыл өкмөтү төмөнкү бош кызмат орунуна ачык сынак жарыялайт:
1)- айыл башчы (К-А) 1 (бир) бош орун
I. Квалификациялык талаптар:
1)-айыл башчы (К-А) 1 (бир) бош орун
1. Кесиптик билими
— Жогорку же болбосо орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, финансы, зоотехник, ветеринардык жана гуманитардык илимдер, техникалык илимдер чөйрөсүндөгү).
2. Стажга жана адистик боюнча иш тажрыйба
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3.Кесиптик компетенттуулугу:
(Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,”Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”,”Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама, “Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”, “Аксакалдар соттору жөнүндө”, “Жергилүктүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Тынч чогулуштар жөнүндө”)

4.Функционалдык милдеттери:Тиешелуу тармактагы жергиликтуу маселелерди натыйжалуу чечуу,компьтердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продукттарды билуу,мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштоо,иш кагаздарын талапка ылайык жургузо билуу,калк менен натыйжалуу иш жургузуу, жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу, кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо, жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу, командада иштөө, кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүүсү.

Керектелүүчү документтер:
— Бош кызмат ордун көрсөтүү менен жеке арыз айыл аймак башчысынын атына (контактык телефон номери менен);
— Кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, сүрөтү менен;
— Резюме, сунуш каттары, өмүр баян;
— Билими жөнүндө, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө дипломдордун көчүрмөлөрү, эмгек китепчесинин, паспорттун көчүрмөлөрү, аскер билетинин көчүрмөсү (эмгек китепчесинин жана дипломдордун көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт),
Документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан баштап 3 жумушчу кундун ичинде жүргүзүлөт.
Дареги: Каныш-Кыя айылы , Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн имараты , тел: 0777 21 11 76

Чаткал айылдык кеңешинин 2017-жылдагы токтомдору

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын I сессиясы
Чаткал айыл аймагынын Айылдык кеңешинин VI чакырылышынын
I сессиясында Чаткал айылдык кеншинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын заседаниесинин токтому.
10.01.2017-жыл Жаны- базар айылы

Заседениеге катышкандар:
Бардыгы : 11
Катышты 11
Эсептөө комиссиясынын төрагасы: Субанов С
Эсептөө комиссиясынын катчысы: Алчынбек у У
Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү: Кулушов Ж

Күн тартиби:
1. Чаткал айылдык Кенешинин төрагасын шайлоо боюнча жабык добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө.
Угулду: Чаткал айылдык кенешинин төрагасын шайлоо боюнча жабык добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө Чаткал айылдык кенешинин сессиясында 11 айылдык кенештин депутаттары катышты
Добуш берүүгө: Чаткал айылдык Кенешинин төрагасын шайлоо боюнча жабык добуш берүү үчүн 11 бюллетень дайярдалган жана 11 бюллетень таркатылган.

Чаткал айылдык кенешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүго төмөнкү кандидатуралар коюлган.
1. Эрагеш у У жактады: 9
2. Атабаев Ш жактады:2

Эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча добуш берүүлөр төмөндөгүдөй болуп чыкты:
Баары:11 бюллетень,
0 каршы
0 жараксыз

Эсептөө комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айылдык кенешинин төрагалыгына жолдош Эргеш у У шайланды деп эсептелсин.
2. Бул токтомду бекитип берүү жагы Чаткал айылдык кенешинин VI чакырылышынын 1 сессиясынан суралсын.
Эсептөө комиссиясы:
Төрагасы: ______________ Субанов С
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын I сессиясынын

Токтому № 1

“10”январь 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Чаткал айылдык кеншинин
Төрагасын жана орун басарын
шайлоо жөнүндө”

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги I сессиясы
Токтом кылат:

1. Чаткал айылдык Кенешинин төрагасы болуп депутат Эргеш уулу Умарбек шайлансын.

2. Чаткал айылдык Кенешинин төрагасынын орун басары болуп депутат Субанов Советбек Болоткулович
шайлансын.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын I сессиясы

Токтому № 2

“10”январь 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Чаткал айылдык кеңешинин сессияларынын
токтомдорун мамлекеттик тилде
кабыл алуу жөнүндө”

Чаткал айылдык кенешинин VI чакырылышынын кезектеги I сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын ченемдик укуктук актларын каттоонун тартиби жөнүндөгү жобосуна ылайык Чаткал айылдык кеңешинде өткөрүлгөн сессияларынын токтомдору мамлекеттик тилде кабыл алынсын.
2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу өзүмө калтырылат.
3. Бул токтом www.chatkal.kg сайтына жайгаштырылсын.
Эл депутаттарынын Чаткал
айылдык Кеңешинин төрагасы:
Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын I I сессиясынын
Токтому № 1
“24”январь 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Чаткал айылдык кенешинин
Регламентин бекитүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө» Мыйзамынын 24-25-беренелерине Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кеңешинин регламентинин Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын II-сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кеңешинин Регламенти бекитилсин. (Регламент тиркелет).
2. Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кеңешинин Регламенти Жалал-Абад областтык ЮСТИЦИЯ башкармасынан каттоодон өткөрүлсун.
3. Чаткал айылдык Кеңешинин Регламентин Жалал-Абад областтык Юстиция башкармасынан каттодон өткөрүү жагы суралсын.
4. Чаткал айылдык Кеңешинин Регламентин Жалал Абад областык Юстиция башкармалыгынан каттоодон өткөрүү боюнча тийиштүү материалдарды даярдап каттоодон өткөрүү жагы, айылдык Өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилет.
5. Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кеңешинин типтүү Регламенти массалык маалымат каражаттарына жарыялансын.
1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Мыйзамдуулук, укук тартиби, депутаттык иш жана этика маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Ш.Атабаевге милдеттендирилсин.

Эл депутаттарынын Чаткал
айылдык Кеңешинин төрагасы:
Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын I I сессиясынын

Токтому № 2
“24”январь 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Чаткал айылдык кеншинин
туруктуу комиссяларын бекитүү жөнүндо”

Чаткал айылдык Кеңешинин туруктуу комиссияларын бекитүү жөнүндо угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын II-сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айылдык Кеңешинин туруктуу комиссиялары бекитилсин. (тиркеме тиркелет).
1. 2. — бюджет, экономика, муниципалдык менчик, айыл чарбасы, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча;
Төрагасы: Карабаев К
Мүчөлөрү: Жапарбек у К
Рысдөөлөтов З

2. -мыйзамдуулукту, , укук тартибин сактоо, жергилктүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, жарандардын укугун жана кызыкчылыгын коргоо, архитектура, курулуш, жана экология боюнча;
Төрагасы: Атабаев Ш
Мүчөлөрү: Кошокбаев Э
Бузелбаев С

3. — регламент, депутаттык этика жана мандат боюнча, жаштар, спорт, маданият жана социалдык( билим берүү жана саламаттыкты сактоо) маселелер боюнча.

Төрагасы:Молдалиев Н
Мүчөлөрү: Кулушов Ж
Алчынбек у У

2. Мыйзам чегинде иш алып баруу жана иш пландарын иштеп чыгуу ар бир туруктуу комиссиянын төрагаларына милдеттендирилсин.

Эл депутаттарынын Чаткал
айылдык Кеңешинин төрагасы:
Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын III сессиясынын

Токтому № 1

“2” март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Чаткал айыл Өкмөтүнүн 2017-2021-жылдагы
Өнүгүүнүн стратегиялык планын бекитүү жөнүндө”
Чаткал айыл Өкмөтүнүн 2017—2021-жылга чейинки өнүгүүнүн стратегиялык планын угуп жана талкуулап Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кеңешинин регламентинин Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын IV-сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017—2021-жылга чейинки өнүгүүнүн стратегиялык планы жактырылсын.

2. Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017—2021-жылга чейинки өнүгүүнүн стратегиялык планы алымча кошумчасы менен бекитилсин.

3. Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017—2021-жылга чейинки өнүгүүнүн стратегиялык планын негизинде ишке ашыруу Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысына милдеттендирилсин.
4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айылдык кеншинин төрагасына жүктөлсүн

Эл депутаттарынын Чаткал
айылдык Кеңешинин төрагасы:
Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын III сессиясынын

Токтому № 2
“2”март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017-жылга
өнүгүүнүн планы жөнүндө”
Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017—-жылга карата түзүлгөн социалдык-экономикалык өнүгүү аракеттеринин иш чараларын угуп жана талкуулап Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын IV -сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017—жылга карата социалдык –экономикалык өнүгүү аракеттеринин иш чаралары жактырылсын.

2. Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017— жылга карата түзүлгөн социалдык –экономикалык өнүгүү аракеттеринин иш чараларынын негизинде ишке ашыруу жагы белгилинсин.

3. Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017— жылга карата түзүлгөн социалдык –экономикалык өнүгүү аракеттеринин иш чараларынын негизинде ишке ашыруу Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысына милдеттендирилсин
4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айылдык кенешинин туруктуу комиссияларына жүктөлсүн.
Эл депутаттарынын Чаткал
айылдык Кеңешинин төрагасы:
Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын III сессиясынын
Токтому № 3
“2”март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.
“Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамынын 4-беренесине ылайык Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Чаткал айылдык Кеңешинин VI-чакырылышынын IV- сессиясынын жайыт жерлерин натыйжалуу жана сарамжалдуу башкарууну жана пайдаланууну камсыз кылуу максатында угуп жана талкуулап
Т о к т о м к ы л а т:
1. Чаткал айыл Өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ыйгарым укуктары өткөрүлүп берилсин.
2. Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жана анын аткаруу органы Жайыт комитетине жайыт жерлерин башкарууну жана пайдаланууну жергиликтүү кенеш тарабынан расмий бекитилген Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын көп жылдык жана бир жылдык пландарынын негизинде гана жүргүзүүсү милдентендирилсин.
3. Ушул токтомдун экинчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн пландар өз убагында аткарылбаса же аларды иш жүзүнө ашырууда одоно кемчилдиктерге жол берилсе, анын ичинен Жайыт комитетинин карамагындагы акча каржаттары максатсыз жана натыйжасыз пайдаланылса өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктары кайта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына кайтарылып алынары Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жана анын аткаруу органы – Жайыт Комитетине эскертилсин.
4. Жайыт комитетинин башчысы Жайыт комитетинин бардык мүчөлөрүнө, жайыт пайдалануучуларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жайыттарды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жана анын жергиликтүү расмий өкүлчүлүктөрүнө Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин Уставына жана бекитилген пландарга ылайык өз убагында толугу менен тийиштүү отчетторду, маалыматтарды берип туруусуна милдетүү.
5. Жайыт комитетине жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча пландарды өз убагында жана бекитилген тартипте даярдоодо, макулдашууда, бекитүүдө жана аткарууда ар тараптуу жардамдар такай көрсөтүлүп туруусу белгиленсин.
6. Жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу боюнча аткарыла турган бардык иш-чаралар Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамынын негизинде жүргүзүлүүсү каралсын.
7. Бул токтомдун аткарылышын тейлөө Чаткал айыл Өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго жүктөлөт.
Чаткал айылдык Кеңешинин
Төрагасы Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IV сессиясынын

Токтому № 1
“17”март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Чаткал жайыт комитетинин 2016-жылга
аткарган иштери жөнүндө”
Чаткал жайыт комитетинин 2016-жылдагы аткарган иштерин угуп жана талкуулап Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кеңешинин VI –чакырылышынын IV -сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал жайыт комитетинин 2016 –жылдагы аткарган иштери айрым кемчиликтери менен канаттандырарлык деп баалансын.
2. Чаткал жайыт комитетинин 2016-жылдагы аткарган иштериндеги айрым кемчиликтерин тез арада жоюуу жагы Чаткал жайыт комитетинин төрагасы Ш.Атабаевга жүктөлсүн.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айылдык кенешинин мыйзамдуулук, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Эл депутаттарынын Чаткал
айылдык Кеңешинин төрагасы:
Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IV сессиясынын

Токтому № 2
“17”март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Там арка үчүн жер бөлүп берүү
жөнүндө”

Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу Чандалаш участкасындагы калкты турак жай менен камсыздоо максатындагы Чаткал айыл өкмөтүнүн сунушун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын IV -сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу Жаны Базар айылындагы Чандалаш участкасынан калкты турак жай менен камсыздоодо ар бир жер алуучу айыл тургундары үчүн 1500 м2 ден жер аянты бөлүнүп берилсин.

2. Атуулдарга бөлүнүп берилген турак жай үчүн жерлердин ген планын түзүү Чаткал райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынан суралсын.
3. Турак жай үчүн жер бөлүп берүүнү мыйзам чегинде бөлүштүрүү жагы Чаткал айыл Өкмөтүнүн башчысына милдеттендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айылдык Кенешинин мыйзамдуулук жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IV сессиясынын

Токтому № 3
“17”март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Кашарларды өз менчигине
өткөрүп берүү жөнүндө”
Чаткал айыл өкмөтүнүн жер жана турак жай адисинин сунушун угуп жана талкуулап Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын IV -сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл өкмөтүндө жер бөлүү жана талаш тартыш маселелер боюнча атайын №1 тиркемеге ылайык комиссия бекитилсин. Тиркеме 1.
2. Үй там, мал сарайларды каттоо боюнча түшкан арыздардын негизинде төмөнкү атуулдарга уруксат берилсин:
 Ак терек дыйкан чарбасына тиешелүү Терс участкасындагы үй там,мал сарайы Мамыров Бактыбекке өткөрүп алууга уруксат берилсин.
 Рават участкасындагы үй тамды жер участкасы менен өзүнө менчикке алуу үчүн Атагелдиева Жга уруксат берилсин.
3. Ак Таш айылындагы иштетилбей бош жаткан жерден,жана Жаны Базар айылындагы Аэропорт участкасындагы жерлерди там аркага берүү жогорудагы түзүлгөн комиссиянын кароосунун чечими менен тактап чыгып жер кыркылып берилсин.
4. Ак таш ,Жаны Базар айылындагы жарандардын там салып алгандарга токтом берүү жагы жер боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосуна сунушталып чечилсин.
5. Мусордук палигонду эрежеге ылайык долбоорун даярдап чыгып сунуш кылынсын.
6. Мал өстүрүү максатында кашар салуу үчүн кайрылган жарандарга айыл өкмөтүндөгү түзүлгөн комиссиянын кароосуна сунуш кылынсын.
7. Чаткал айыл өкмотүнүн кайра бөлуштүрүү фондунун жерлерин арендага берүү төмөнкүдөй белгиленсин:
-Суулу жер 1га жер үчүн 800 сом өлчөмүндө,
кайракы жер үчүн 1 га жерге 250 сом,
Чөп чабынды 1га жер үчүн 200 сом өлчөмүндө бекитилсин.
8. Айыл чарбасына жараксыз жерлер 1 м2 жер 100 сом өлчөмүндө аукциондун негизинде берүү милдеттендирилсин.
9. Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу токойлорду сактоо максатында атайын адиске эмгек акы төлөп берүү келишимдин негизинде ишке ашыруу Чаткал айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.
10. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө мыйзамдуулук жана жер боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IV сессиясынын

Токтому № 4
“17”март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы.

“Айыл аймактын чегинде ветеринардык
кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө”
Чаткал айыл окмотуно караштуу айылдардагы ветеринардык кызмат көрсөтүүдөн алынуучу төлөм каражаттары боюнча вет адисинин сунушун угуп жана талкуулап Эл депутаттарынын Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын IV -сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу айылдарда 2017-жылга карата ветеринардык кызмат көрсөтүүдөн алынуучу каражаты төмөндөгүдөй суммада бекитилсин.^
 1 баш жылкыга даары берүү (оозу аркылуу) 30 сом өлчөмүндө.
 1 баш жылкыга кан тамырдан дары берүү (кан алуу) 50 сом өлчөмүндө
 1 баш уйду кара санга дары берүү 10 сом өлчөмүндө
 1 баш уйдан кан алуу 40 сом өлчөмүндө
 Кой эчкилерди дарылоо 10 сом
 Иттерди кутурмага дарылоо 40 сом
 Иттерди эхинококозго дарылоо ( азинокз) таблетка 10 сом

2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айыл өкмөтүнүн айыл чарба адиси Б.Өмурбековго милдеттендирилсин.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IV сессиясынын

Токтому № 5
“17”март 2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Айылдагы ички көчөлөргө
ат коюуу жөнүндө”
Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу айыл тургундарынын айылдын ички көчөлөрүнө ат койуу боюнча сунуштарын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын IV –сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу Жаны Базар ,Курулуш,Ак таш айылдарынын көчөлөрүнө ат койуу боюнча сунушу жактырылсын.

2. Ар бир айылдарга төмөндөгүдөй №1,2, 3 тиркемеге ылайык көчөлөрдүн атын каттоо жагы Чаткал райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгынан суралсын.

 Жаны Базар айылынын ички көчөлөрү №1 тиркемеге ылайык,
 Курулуш айылынын борбордук көчөсүнүн аты жана ички көчөлөрдүн аты №2 тиркемеге ылайык,
 Ак таш айылынын борбордук жана ички көчөлөрүнүн аты №3 тиркемеге ылайык ыйгарылсын.

3. Жогорудагы айылдардын ички көчөлөрүнө койулган атарын мыйзамга ылайык чечим чыгаруу жагы Чаткал айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө, мыйзамдуулук жана жер боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын V сессиясынын

Токтому № 1
“28”__04____ 2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“Бюджетке өзгөртүү
киргизүү жөнүндө”
Чаткал айыл Өкмөтүнүн финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Т.Абдыкеримовдун сунушун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын V–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл Өкмөтүнүн 2017-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнөн комуналдык чарба тармагынан ар кандай чыгымдарынан
22154900 статьясынан 55,0 мин сом жана утурумдук ремонт иштеринен
22211100 статьсынан 100,0 мин сом акча каражаты чечимдин негизинде
кыскартылып, айыл Өкмөттүн башкаруу тармагынын жетишпеген
статьяларынын негизинде долбоор даярдоо үчүн 22154900 статьясына
толугу менен 155,0 мин сом акча каражаты жылдырылсын.

2. Чаткал айыл Өкмөтүнүн атайын каражаттык эсебинен билим берүү
тармагынан тамак-аш сатып алуу үчүн өткөрүлгөн конкурстун негизинде
22181100 статьясынан 100,0 мин сом үнөмдөлгөн акча каражаты
башкаруу тармагынын ар кандай чыгымдарына 22154900 статьясына
чечимдин негизинде жылдырылсын.

3. Бюджеттик акча каражатын мыйзам чегинде жумшоону колго алуу жагы
Чаткал айыл өкмөтүнүн ФЭБнун башчысы Т.Абдыкеримовго
милдетендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,жер жана
агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын V сессиясынын

Токтому № 2
“28”__04____ 2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Чаткал жайыт комитетинин 2017-жылга
карата бюджетин бекитүү жөнүндө”
Чаткал айылдык кенешинин бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын V–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал жайыт комитетинин 2017-жылга карата болжолдуу бюджетинин киреше бөлүгү 2017-жылга 651 738,63 мин сом суммасында бекитилсин.

2. Чаткал жайыт комитетинин 2017-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгү 2017-жылга 651 738,63 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.

3. Чаткал жайыт комитетине 2017-жыл үчүн 19, 193 га жер жайыт үчүн пайдаланууга берилсин.

4. Чаткал жайыт комитетине жайыт акысын төлөөдө Чаткал айыл аймагына 1 баш ШМБ 50 сом,башка айыл аймактар үчүн 1 баш ШМБга 90 сом, башка райондор үчүн 1 баш ШМБга 150 сом өлчөмүндө бекитилсин.

5. Бекитилген сметанын негизинде акча каражатын жумшоо жагы Чаткал жайыт комитетинин төрагасына жана эсепчисине жүктөлсүн.

6. Чаткал жайыт комитетинин 2017-жылга карата түзүлгөн иш планы жактырылсын жана бекитип берүү жагы Чаткал айыл өкмөтүнө сунушталсын.

7. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет жана финансы , агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссияга милдетендирилсин

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын V сессиясынын

Токтому № 3
28.04. 2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Ар кандай маселелерди кароо жөнүндө”
Чаткал айылдык кенешинин жер жана агрардык маселелер боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын V–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл аймагына караштуу Кыз булак участкасына арка орнотуу үчүн тийиштүү жер участогу бөлүнүп берилсин.

2. Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу Чандалаш участкасындагы бакты арендага берүүнүн баасы төмөндөгүдөй бекитилсин:
 Көп жылдык мөмө берүүчү бакка 1 га жер үчүн 3000 сом
аренда акысы белгиленсин.
3. Абдрахманова Дилбардын арызы талаш тартыш жерлерди тактоо комиссиясынын чечиминин негизине ылайык иш жүргүзүлсүн.

4. Ак булак участкасынан жуут куруу үчүн жерди карап чыгуу жер боюнча түзүлгөн комиссияга тапшырылсын.

5. Айылдардын арасындагы ички көчөлөргө шагыл төгүү боюнча иштерди жүргузүү мүмкүнчүлүгүнө жараша аткаруу айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

6. Айылдардагы ички жолдорду кенейтүү, талаш тартыш жерлерди чечүү Чаткал айыл өкмөтүндөгү түзүлгөн комиссиясына мыйзамдуу иш алып баруу жагы милдетендирилсин.

7. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү Чаткал айылдык кенешинин мыйзамдуулук жана айыл чарба боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын V сессиясынын

Токтому № 4
28.04. 2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“Кургак учук ооруусуна акча каражатын
бөлүп берүү жөнүндө”
Чаткал айылдык кенешинин бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын V–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл аймагында кургак учук каттоодо турган атуулдарга Чаткал айыл өкмөтүнүн бюджетинен катоодо турган жарандарга даарылануу үчүн акча каражаты бөлүнүп берилсин.

2. Бөлүнгөн акча каражатын даарылануу үчүн жумшоого Чаткал айыл өкмөтүнүн соц адиси тарабынан көзөмөлгө алынсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү Чаткал айылдык кенешинин маданият жана билим берүү, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VI кезексиз сессиясынын

Токтому № 1
“2”__06____ 2017-жыл Жаңы-Базар айылы

ОсОО “Жайсанголд” ишканасына жер
байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык
изилдөө иштерин жүргүзүү жөнүндө

Чаткал айыл аймагына караштуу 2,45 га жер аянтына жер байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдоо иштерин жүргүзүүгө макулдук берүү маселесин карап чыгып жана талкуулап КРнын Жер кодексинин 28-3 беренесинин,КРнын Өкмөтүнүн 01.04.2006-ж.
№ 261 токтомунун жана ОсОО “Жайсанголд” ишканасына берилген №5134 лицензиясынын негизинде Чаткал айылдык кенешинин кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. ОсОО Жайсанголд ишканасына Чаткал айыл аймагына караштуу 2,45 га жер аянтына жер байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.
2. Жер байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштери мыйзам чегинде жүргүзлүшүн камсыз кылуу жагы Чаткал айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айыл айылдык кенешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VI сессиясынын

Токтому № 2
“2”__06____ 2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Кен казуу ишканаларынын
кайрылуулары жөнүндө”
Чаткал айылдык кенеши Чаткал айыл өкмөтүнүн “Кальтон” жана “Консалидейт Аурум” ЖЧК нын кайрылуусун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын кезексиз VI–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. “Кальтон”ЖЧК сынын жана “ Консалидейтед Аурум” ЖЧК сынын ишканасынын кайрылуу каттары боюнча ар бир фирманын башкы жетекчилери Чаткал айыл аймагындагы айыл тургундары менен жолугушуу үчүн чакыртылсын.

2. Айыл аймактын тургундары менен коомдук угуу өткөрүлгөндөн кийин кайрадан сессияга сунуш кылынсын.

3. Коомдук угууну уюштуруу Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысына милдетендирилсин.
4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Чаткал айылдык кенешинин бюджет жана жер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын V сессиясынын

Токтому № 3
2.06.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“ Жер участогун бөлүп
берүү жөнүндө”
Чаткал айылдык кенешинин бюджет,жер жана агрардык маселелр боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын V–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл аймагына караштуу Курулуш айылына спорт зал куруу үчүн 0,80 га жер аянты бөлүнүп берилсин.

2. Жерге тиешелуу архитектуралык документтерди даярдоо Чаткал айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айылдык кенешинин туруктуу комиссиясына милдетендирилсин.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VI сессиясынын

Токтому № 4
02.06.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“АРИСтин ПРЖР-2 долбоорунун жана
ал долбоорун кароо жөнүндө

“АРИСтин ПРЖР-2 долбоорунун” алкагында Чаткал айылдык аймагынын Чаткал айыл өкмөтүндө жайытарды туура пайдалануу үчүн атайын жана айыл чарба техникаларын шаймандары менен сатып алуу боюнча Чаткал жайыт комитетинин сунушун угуп жана талкуулап
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл өкмөтүндөгү Чаткал жайыт пайдалануучуларга ынгайлуу шарт түзүү максатындагы “АРИСтин ПРЖ-2 долбоорунун” алкагында уюштурулуп жаткан атайын жана айыл чарба техникаларын шаймандары менен сатып алуу боюнча долбоору жактырылсын.
2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү Чаткал айылдык кенешинин төрагасынын орун басары С.Субановго тапшырылсын.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VII кезексиз сессиясынын

Токтому № 1
22.06. 2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“ КАЛЬТОН кен казуу ишканасына
ишмердүүлүк жүргүзүүнү
кароо жөнүндө”

Чаткал айыл аймагына караштуу Жарты Суу участкасынан 20га , Кара Корум участкасынан 19га жер аянтына ОсОО “КАЛЬТОН” ишканасынын кен казуу иштерин жүргүзүүгө макулдук берүү боюнча КАЛЬТОН ишканасынан келген катын талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. ОсОО “КАЛЬТОН ишканасынын жетекчиси Ким Бъенг Ук өзүнүн катышуусунда айыл тургундары менен жолугушуу өткөрүлгөнгө чейин кен казуу иштерине уруксат берилбесин.

2. Айыл тургундары менен жолугушууну уюштуруу Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысына милдетендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айыл айылдык кенешинин жер
маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын

Токтому № 2
22.06.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Кен казуу иштерин жүргүзүүгө
макулдук берүү”
Чаткал айыл аймагынын Жаны Базар айылына караштуу Чандалаш участкасынан 7га жер аянтына “КОНСАЛИДЕЙТЕД АУРУМ” ЖЧК ишканасына кен казуу иштерин жүргүзүүгө макулдук берүү маселесин карап чыгып жана талкуулап Чаткал айылдык кенешинин кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ

1. “КОНСАЛИДЕЙТЕТ АУРУМ” ЖЧК ишканасына Чаткал айыл аймагынын Жаны Базар айылына караштуу Чандалаш участкасынан дарыянын он жээгинен 7 га жер аянтына кен казуу иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.

2. “КОНСАЛИДЕЙТЕТ АУРУМ” ЖЧК ишканасына Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык иш жүргүзүү жана рекултуациялык иштерди жүргүзүү, башка төлөмдөрдү өз убагында төлөө жагы милдетендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Чаткал айылдык Кенешинин жер
маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз VII сессиясынын

№ 3 Токтому
22.06.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“ОсОО Сарыджаз Ресурс” ишканасына жер
байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык
изилдөө иштерин жүргүзүү жөнүндө”

Чаткал айыл аймагына караштуу Рават участкасынан 634,2 га жер аянтына кен байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө макулдук берүү маселесин карап чыгып жана талкуулап КРнын Жер кодексинин 28-3 беренесинин,КРнын Өкмөтүнүн 12.04.2006-ж. № 261 токтомунун жана “ОсОО Сарыджаз Ресурс” ишканасына берилген № 5319 АП лицензиясынын негизинде Чаткал айылдык кенешинин кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ

1. ОсОО“Сарыджаз Ресурс” ишканасына Чаткал айыл аймагына караштуу Рават участкасынан 634,2 га жер аянтына кен байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.
2. Жер байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштери КРнын Мыйзамдарынын чегинде жүргүзүлүшүн камсыз кылуу жагы Чаткал айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айыл айылдык кенешинин жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Токтому № 4
22.06. 2017-жыл Жаңы-Базар айылы

ОсОО “АСТАС строй” ишканасына жер
байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык
изилдөө иштерин жүргүзүү жөнүндө”

Чаткал айылдык кенешинин бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын VII–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:

Чаткал айыл аймагына караштуу Чандалаш участкасынан 156 га жер аянтына кен байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө макулдук берүү маселесин карап чыгып жана талкуулап ОсОО “АСТАС строй” ишканасына берилген № 3900 АП лицензиясынын негизинде Чаткал айылдык кенешинин кезексиз сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ

1. ОсОО“АСТАС строй” ишканасына Чаткал айыл аймагына караштуу Чандалаш участкасынан 156 га жер аянтына кен байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.
2. Жер байлыктарын аныктоо боюнча геологиялык изилдөө иштери КРнын Мыйзамдарынын чегинде жүргүзүлүшүн камсыз кылуу жагы Чаткал айыл өкмөтүнө тапшырылсын.

3. АСТАС строй ишканасына өз убагында казылган жерлерди кайра толтуруп калыбына келтирүү иштерин аткаруу милдетендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айыл айылдык кенешинин жер
маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
№ 5 Токтому
22.06.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“ Ар кандай маселелерди
кароо жөнүндө”
Чаткал айылдык кенешинин бюджет,жер жана агрардык маселелр боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын VII–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл Өкмөтүнө салыктар жана жыйымдар боюнча адисине убактылуу 3 айлык мөөнөт менен кошумча оператор алууга уруксат берилсин жана иш аткаруучуга эмгек акы келишимдин негизинде жергиликтүү бюджетин эсебинен төлөнүп берилсин.

2. Жаны Базар айылындагы эски пилораманын жерин тактоо айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

3. Соода точкалары салынган жерлерге мыйзамдуулугун карап чыгып токтом берүү жагы Чаткал айыл өкмөтүнө жүктөлсөн.

4. Жаны базар айылындагы таза суу колдонуучуларга ай сайын 1 жанга 10 сом өлчөмүндө жана үйүнө таза суу киргизген жарандарга 1 жанга 20 сом өлчөмүндө бекитилсин.

5. Ак таш айылындагы Э.Сейталиеванын арызы боюнча өз огородундагы соода точкасын мыйзамдаштырууга уруксат берилсин.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айылдык кенешинин бюджет боюнча, жер жанан турак жай боюнча туруктуу комиссияларына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VIII кезектүү сессиясынын

Токтому № 1
20.07.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“МТС уюштуруу жөнүндө”

Чаткал айыл өкмөтүнүнүн МТС ачуу боюнча билдирүүсүн угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

4. Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун МТС ачуу боюнча билдирүүсү эске алынсын.

5. Чаткал айыл өкмөтүндөгү МТС ачуу боюнча түзүлгөн иш пландарына ылайык Чаткал айыл аймагынын тургундарынын жеке менчигиндеги имараты сатылып алынсын.

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айыл айылдык кенешинин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VIII кезектуу сессиясынын

Токтому № 2
20.07.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Бюджетке өзгөртүү
киргизүү жөнүндө”
Чаткал айыл Өкмүтүнүн финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Т.Абдыкеримовдун сунушун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын VIII–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.Чаткал айыл Өкмөтүнүн 2017-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн 14151200 статьясынан коюлган пландан 6-айдын жыйынтыгы менен ашыкча аткарылган 1000,0 мин сом акча каржатын айыл Өкмөтүнүн жетишпеген статьяларына чыгаша бөлүгүнөн башкаруу тармагынан утурумдук ремонт иштерине 22211100 статьясына 150,0 мин сом, ар кандай чыгымдарына 607,0 мин сом, ал эми билим берүү тармагынын утурумдук ремонт иштерине 22211100 статьясынын негизинде 243,0 мин сом акча каражаты жылдырылсын.

2.Чаткал айыл Өкмөтүнө караштуу мекеме-уюмдарга керектелүүчү жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн конкурстун негизинде жана финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Т.Абдыкеримовдун берген сунушунун негизинде башкаруу тармагына 152.4 мин сом 22211100 статьясына жылдырылсын

3. Бюджеттик акча каражатын мыйзам чегинде жумшоону колго алуу жагы Чаткал айыл Өкмөтүнүн ФЭБнун башчысы Т.Абдыкеримовго милдетендирилсин.

7. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VIII сессиясынын

№ 3 Токтому
20.07.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Чаткал жайыт комитетинин
бюджетин кароо жөнүндө”
Чаткал айылдык кенешинин бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын V–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал жайыт комитетинин 2017-жыл үчүн бюджетинин киреше бөлүгү 2017-жылга 651 738,63 мин сом суммасында бекитилсин.

2. Чаткал жайыт комитетинин 2017-жылдагы бюджетинин чыгаша бөлүгү 2017-жылга 651 738,63 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.

3. Бекитилген сметанын негизинде акча каражатын жумшоо жагы Чаткал жайыт комитетинин төрагасына жана эсепчисине жүктөлсүн.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет жана финансы , агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссияга милдетендирилсин
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VIII сессиясынын

Токтому № 4
20.07.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“Кен казуу иштерин
жүргүзүүнү кароо жөнүндө”

Чаткал айыл аймагына караштуу Ак булак участкасынан 85га , жер аянтына ОсОО “Аркар-Лачын” ишканасынын кен казуу иштерин жүргүзүүгө макулдук берүү боюнча 14.06.2017-жылдагы №14 чыгыш сандуу сунушун талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Чаткал айыл аймагына караштуу Жаны базар айылынын Ак Булак участкасынан 85га, жер аянтына “Аркар-Лачын” ишканасына кен казуу иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.

2. “Аркар-Лачын ишканасына Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык иш жүргүзүү жана рекултуациялык иштерди жүргүзүү, башка төлөмдөрдү өз убагында төлөө жагы милдетендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Чаткал айылдык Кенешинин жер
маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын VIII сессиясынын

№ 5 Токтому
20.07.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Кен казуу иштерин
жүргүзүүнү кароо жөнүндө”

Чаткал айыл аймагына караштуу Жарты Суу участкасынан 20га , Кара Корум участкасынан 19га жер аянтына ОсОО “КАЛЬТОН” ишканасынын кен казуу иштерин жүргүзүүгө макулдук берүү боюнча КАЛЬТОН ишканасынан келген катын талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Чаткал айыл аймагына караштуу Кара Корум участкасынан 19га, Жарты Суу участкасынан 20 га жер аянтына “КАЛЬТОН” ЖЧК ишканасына кен казуу иштерин жүргүзүүгө макулдук берилсин.

2. “КАЛЬТОН” ЖЧК ишканасына Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык иш жүргүзүү жана рекултуациялык иштерди жүргүзүү, башка төлөмдөрдү өз убагында төлөө жагы милдетендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Чаткал айылдык Кенешинин жер
маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги VIII сессиясынын

№ 6 Токтому
20.07.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Баланска алуу жөнүндө”
Чаткал айыл өкмөтүнө алынган кызматтык авто унаа боюнча Чаткал айыл өкмөт башчысынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл өкмөтүнө алынган кызматтык авто унаа боюнча айыл өкмөт башчысы Б.Исабековдун билдирүүсү эске алынсын.

2. Чаткал айыл өкмөтүнө алынган кызматтык авто унаанын баасы 380 000 мин сом эсебинде Чаткал айыл өкмөтүнүн эсебине баланска алынсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Чаткал айылдык Кенешинин бюджет
боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IХ кезексиз сессиясынын
Токтому № 1
29.08.2017-жыл Жаңы-Базар айыл
“Бюджеттеги акча каражатын
бөлүштүрүү жөнүндө”

Чаткал айыл өкмөтүнүнүн ФЭБ башчысынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI чакырылышынын кезексиз IX сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл Өкмөтүнүн финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Т.Абдыкеримовдун сунушу эске алынсын.
2. Чаткал айыл Өкмөтүнүн 2017-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин атайын каражат эсебине жардам иретинде түшкөн 100 000 сом акча каражаты төмөнкү 22154900 статьясынан негизинде туберкулоз ооруусу менен ооруган жарандар үчүн 30 000 сом, бюджетке кирбеген мекемелерди кышка карата отун көмүр менен камсыздоого 22241100статясына 20 000 сом бекитилип берилсин.
3. Жергиликтуу бюджетин атайын каражат эсебине жардам иретинде түшкөн 1 000 000 сом акча каражаты төмөнкү 31112390 статьясына 500 000 сом, 22154900 статьясына 150 000 сом өрт калкандары үчүн,22154900 статьясынын негизинде К.Темировдун курулган үй тамы үчүн жардам иретинде 45 000 сом,22154900 статьясына Чанадалаш көпүрөсүнө автордук көзөмөл жургузуу учун 90000 сом,22221100 статьясына билим беруу мекемелерине спорт инвенарларды алуу үчүн 100000 сом, жаны конуштарга электр линияларын жеткирүүгө 21 100 сом,22154900 статясынын негизинде Т.Жаналиев орто мектеибинин жылытуу системасынын долбоорун даярдоо үчүн 78 900 сом бекитилип берилсин жана чыгаша бөлүгүнүн планына киргизүүгө макулдук берилсин.
4. Жергиликтүү бюджетин айыл өкмөтүнүн конторасын утурумдук ремонтоо үчүн каралган 125 000 сом акча каражатын айрым жетишпеген төмөнкү статьялар боюнча почта түйүнүн ремонтто үчүн 30 000 сом, жаны конуштарга электр линниясын жеткирүүгө 55000 сом, президентик шайлоого карата лозунг даярдоого 15 000 сом, Ак таш айылындагы тез жардам автоунасын ремонтоо үчүн 25 00 сомду жумшоого бекитилип берилсин.
5. Чаткал айыл өкмөтүндөгү МТСтин гаражына бөлүнгөн 835000 сом акча каражтынан 650059 сом чатырын жабуу үчүн түз келишимдин негизинде иштетүүгө жана 184941 сом эмгек акы катары жумшоо үчүн макулдук берилсин.
6. Чаткал айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүнө транспорт салыгынан ашыкча түшкөн төмөнкү 3265500 сом акча каражаты башкаруу тармагынын Курулуш айылдык ФАПын капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн 22211100 статьясына Усупбеков К орто мектебинин жаны курулган 2 корпусун көмүр менен камсыздоо үчүн 117776 сом, билим берүү тармагынын айрым жетишпеген төмөнкү 22241100 статьясына 130000 сом, 22211100 статьясына С.Мырзалиев орто мектебинин жылытуу сиситемасын ремонтто үчүн 78524 сом бөлүнүп берилсин.
7. Бюджеттик акча каражатын мыйзам чегинде жумшоону колго алуу жагы Чаткал айыл Өкмөтүнүн ФЭБнун башчысы Т.Абдыкеримовго милдетендирилсин.
8. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IХ кезексиз сессиясынын
Токтому № 2
29.08.2017-жыл Жаңы-Базар айыл

“Ар кандай маселерди
кароо жөнүндө”
Чаткал айыл өкмөтүнүн жер боюнча, жарандарга жардам берүү сунушун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу Жаны Базар айылындагы Аэрепорт участкасындагы спорт зал куруу үчүн түшүрүлгөн темирлердин орду 0,45 га жер аянты тоголок жана жарым жетимдер, турмуш шарты оор жарандар үчүн там аркага бөлүнүп берилсин.

2. Жаны базар айылына спорт зал куруу үчүн пландалган Аэрепорт участкасындагы жер пилораманын ордундагы жер аянтына жылдырылсын.

3. Курулуш айылындагы Темиров Кенжебекке айыл өкмөтүнүн бюджетинин ар кандай чыгымдарынын эсебинен мүмкүнчүлүккө жараша акча каражаты бөлүнүп берилсин.

4. Э.Кошокбааевдин кайрылуусу боюнча жер комиссиясына мыйзамдуулугун карап чыгуу милдетендирилсин.

5. Ак Булак учаткасындагы Ак булак каналына суу жүрбөй жаткандыгы боюнча айыл тургундарынын кайрылуусу эске алынсын жана тийиштүү органдарга кат жөнөтүлсүн.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Чаткал айылдык Кенешинин
бюджет,мыйзамдуулук жана агрардык боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын Х сессиясынын

Токтому № 1
06.10.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“ Бюджетке өзгөртүү
киргизүү жөнүндө”
Чаткал айыл Өкмөтүнүн финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Т.Абдыкеримовдун сунушун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын VIII–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.Чаткал айыл Өкмөтүнүн 2017-жылга бекитилген жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн 14151200 статьясынан коюлган пландан 6-айдын жыйынтыгы менен ашыкча аткарылган 1000,0 мин сом акча каржатын айыл Өкмөттүн жетишпеген статьяларына чыгаша бөлүгүнөн башкаруу тармагынан утурумдук ремонт иштерине 22211100 статьясына 150,0 мин сом, ар кандай чыгымдарына 607,0 мин сом, ал эми билим берүү тармагынын утурумдук ремонт иштерине 22211100 статьясынын негизинде 243,0 мин сом акча каражаты жылдырылсын.

2.Чаткал айыл Өкмөтүнө караштуу мекеме-уюмдарга керектелуучу жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн конкурстун негизинде жана финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Т.Абдыкеримовдун берген сунушунун негизинде башкаруу тармагына 152.4 мин сом 22211100 статьясына жылдырылсын

3. Бюджеттик акча каражатын мыйзам чегинде жумшоону колго алуу жагы Чаткал айыл Өкмөтүнүн ФЭБнун башчысы Т.Абдыкеримовго милдетендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын Х сессиясынын
№ 2 Токтому
06.10.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“ Там арка үчүн жер
бөлүп берүү жөнүндө”
Чаткал айылдык кенешинин,жер жана агрардык маселелер боюнча комиссиясынын маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын Х–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл өкмөтүнүн Жаны Базар айылындагы Жаны Кыштак участкасынан турмуш шарты оор төмөнкү атуулдарга кезеги менен там арка үчүн 0,15 га жер аянты ар бир жаран үчүн бөлүнүп берилсин:
• Сманов Базарбай 18.07.2011-ж.арызынын негизинде,
• Усупбекова Токтоканга 01.04.2011-ж. арызынын негизинде,
• Шадыканова мария 24.12.2011-ж. арыздын негизинде,
• Сейталиев Жапар 29.08.2014-ж
• Эркинова Нурайга тоголок жетим,
• Сейитбекова Бактыгүлгө 08.02.2012-ж,
• Өмүрбеков Бекболсун 25.03.2014-ж
• Убалиев Бактыбекке 05.03.2015-ж
• Сагынов Союзбекке 01.07.2006 жылдагы №805 токтомдун негизинде.
2. Төмөнку жарандардын атасынан калган үй тамы мураска калтыруунун негизинде макулдук берилсин:
• Айтматов Шумкарбек атасынан калаган үй тамы,
• Жээналы кызы Жумаида атасынан калган үй тамы үчүн.
3. Төмөнкү тоголок жана жарым жетимдердин кезеги менен чандалаш участкасынан там арка үчүн жер бөлүнүп берилсин:
• Дурусбеков Азамат тоголок жетим,
• Эркин кызы Жумасия тоголок жетим.
4. Жер боюнча түзүлгөн комиссиянын актысынын негизинде Кошокбаев Эге Ак таш айылынын Ак Чечек участкасындагы кашардын үй тамы менен 0,15 га, мал сарайга 0,38 га жер аянты берилсин.
5. Жогорудагы атуулдарга мыйзамдын негизинде жер бөлүп берүү жагы Чаткал айыл өкмөтүнүн жер жана турак жай адиси Б.Өмүрбековго милдетендирилсин.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жер жана мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссияга жүктөлсүн

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын Х сессиясынын

Токтому № 3
06.10.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
« Акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө»
Чаткал айылдык кенеши Чаткал айыл Өкмөтүнүн Жаны Базар айылындагы Б.Досматов көчөсүндөгү жарыктандырууну капиталдык ремонтоо боюнча сунушун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги Х сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Жаны Базар айылындагы Б.Досматов атындагы борбордук көчөсүнүн бойундагы жарыктандырууну ремонттоого Чаткал айыл өкмөтүнүн бюджетинен атайын каражатынын эсебинен 350 000 (уч жуз элуу миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

2. Чаткал айыл өкмөтүнүн 2017-жылдын бюджетине өзгөртүүлөдү жана толуктоолорду киргизүү Чаткал айыл өкмөтүнүн ФЭБунун башчысы Т.Абдыкеримовго милдеттендирилсин.

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI кезектеги сессиясынын

Токтому № 1
20.11.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“Айыл өкмөт үнүн 9 айда аткарган
иштерин кароо жөнүндө”

Чаткал айыл өкмөтүнүнүн 2017-жылга карата түзүлгөн соц-экономикалык өнгүү планынын жана айыл өкмөт башчысынын 9 айдагы аткарган иштеринин отчетук маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI чакырылышынын XI сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Чаткал айыл Өкмөтүнүн 2017-жылга карата түзүлгөн соц-экономикалык өнүгүү планынын жана айыл өкмөт башчысынын 9 айдагы аткарган иштеринин отчетук маалыматы көнүлгө алынсын.

2. Чаткал айыл Өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековдун 9 айда аткарган иштери канаттандыраарлык деп баалансын.

3. 2017-жылдагы түзүлгөн Соц-экономикалык өнүгүү програмасындагы айрым аткарылбай калган иштерди аягына чыгаруу Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Исабековго милдетендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI кезектеги сессиясынын
Токтому № 2
20.11.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Бюджетин кошумча киреше
бөлүгүн кароо жөнүндө”
Чаткал айыл Өкмөтүнүн финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Т.Абдыкеримовдун сунушун угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын XI– кезектеги сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айыл өкмөтүнүн 9 айдагы бюджетин аткарылышы б-ча маалымат эске алынсын.
2. Чаткал айыл Өкмөтүнүн бюджетине кошумча киреше бөлүгү бекитилсин жана төмөнкү 459 300 сом акча каражаты төмөнкү статялар б-ча жылдырылсын. Тиркеме 1

3. Бюджеттик акча каражатын мыйзам чегинде жумшоону колго алуу жагы Чаткал айыл Өкмөтүнүн ФЭБнун башчысы Т.Абдыкеримовго милдетендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы бюджет,жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI кезектеги сессиясынын
Токтому № 3
20.11.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Чаткал жайыт комитетинин 9 айда
аткарган иштерин кароо жөнүндө”

Чаткал жайыт комитетинин төрагасынын 9 айдагы аткарган иштери б-ча маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын ХI–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал жайыт комитетинин 9 айда аткарган иштери б-ча отчету эске алынсын
2. Чаткал жайыт комитетинин 9 айда аткарган иштери айрым кемичиликтери менен канаттандырарлык деп табылсын.
3. Чаткал жайыт комитетинин төрагасы М.Матишовго төмөнкү кемчиликтерин аткаруу белгиленсин.
• 2016-жылдагы чогултулбай калан акча каражатарын чогултууну,
• Мал ыландарын болтурбоо үчүн жуут уюштурууну
• Мониторингди оз убагында өткөрүүнү колго алуу
• тез арада жоюуу милдетендирилсин.
4. Сапар чыгымы үчүн акча каражатын жылдыруу 34 мин сом төмөнкү статялар боюнча жылдырылып берилсин.

5. Аткарылышын көзөмөлдөөнү бюджет боюнча комиссиянын төрагасына калтырылсын.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI кезектеги сессиясынын
Токтому № 4
20.11.2017-жыл Жаңы-Базар айылы

“Мекеме уюмдардын кышка карта
даярдыгын кароо жөнүндө”
Чаткал айыл аймагындагы мекеме уюмдардын кышка карата даярдык маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын ХI–сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Мекеме уюмдардын кышка карата даярдыгы б-ча баяндамада көрсөтүлгөн кемичиликтерди тез арада жоюуу жагы эскертилсин.

2. С.Чондоева атындагы бала бакчадагы шашке тамак үчүн кемчилииктерге жол берген мекеменин жетекчилери менен иш алып баруу айыл өкмөтүнө эскертилсин.

3. Шашке тамак үчүн 2017-жылга өткөрүлгөн Тендер б-ча райондук билим берүү бөлүмүнө кемчиликтер б-ча сунуш жөнөтүлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI кезектеги сессиясынын
Токтому № 5
20.11.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“Жер бөлүп берүү жөнүндө”
Чаткал айыл Өкмөтүнүн жер жана турак жай боюнча адисинин маалыматын угуп жана талкуулап Чаткал айылдык Кенешинин VI-чакырылышынын ХI–сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Жер жана турак жай адисинин сунушу эске алынсын жана төмөнкү жарандарга 1 тиркемеге ылайык жазган арызынын негизинде жер бөлүнүп берилсин. (1 тиркеме)
2. Жаны базар айылынын тургуну М.Батырбековдун арызы боюнча Кыз булак участкасындагы жер айыл өкмөтүндөгү жер боюнча комиссиянын негизинде каралып мыйзамдын негизинде бөлүнүп берилсин.
3. Курулуш айылынын тургуну О.Нышанбаевдин мончо куруу боюнча жазаган арызы эске алынсын жана жер аянты бөлүнүп берилсин.
4. Чаткал айыл аймагындагы туберкулез ооруусу менен катталган жарандарга айыл Өкмөтүнүн атайын каражатынын эсебинен акча каражаты өз убагында бөлүнүп берилсин.
5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Чаткал айылдык кенешинин жер жана мыйзмдуулук б-ча туруктуу комисияга милдетендирилсин.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI кезектеги сессиясынын
Токтому № 6
20.11.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
“ Стим грантка долбоордук смета
сунуштоо жөнүндө”
Чаткал айыл аймагында , үлүштүк (дем берүүчү) грант менен кошо каржыланып бүткөрүлүүчү долбоорлору боюнча Чаткал айыл аймагына караштуу айылдар арасындагы артыкчылыктуу долбоорлорду тандоо максатында, Чаткал айыл аймагынын Жаны-Базар айылында 2017-жылдын 19-ноябрында өткөрүлгөн жалпы элдик жыйынынын №47 протоколун карап жана талкуулап, Чаткал айылдык кенешинин VI чакырылышынын XI-сессиясы
Токтом кылат:
1. Чаткал айыл аймагына караштуу Жаны-Базар айылында 2017-жылдын 19-ноябрында өткөрүлгөн жалпы элдик жыйындын №47 протоколу менен, айылдык аймакка караштуу айылдардан артыкчылыктуу долбоорлор катары тандалып алынган төмөнкү долбоорлор сунушталсын:
1) “Таалайбек Бектурганов” атындагы маданият үйүнүн имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүү,
2) Чаткал айыл өкмөтүнүн имаратын ичин капиталдык ондоодон өткөрүү долбоорлору артыкчылыктуу долбоорлор деп бекитилсин.
2. Бул долбоорлордун бекитилген ДСД ылайык сметалык наркы төмөндөгүдөй белгиленсин;
1) “Таалайбек Бектурганов” атындагы маданият үйүнүн имаратын капиталдык ондоодон өткөрүү 1152999 сом, мындан жергиликтүү бюджеттен каржылануучу сумма 230600 сом,
2) Чаткал айыл өкмөтүнүн имаратын ичин капиталдык ондоодон өткөрүү 870864 сом, мындан жергиликтүү бюджеттен каржылануучу сумма 87086 сом.
3. Бул долбоорлорду ишке ашырууда каржылануучу акча каражаты Чаткал айыл аймагынын 2018-жылдын жергиликтүү бюджетинен каржылануусу бекитилсин.
4. Бул токтомдун аткарылуусун жекетчиликке алуу жагы Чаткал айыл Өкмөтүнө милдеттендирилсин.
Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАТКАЛ РАЙОНУ ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧАТКАЛ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ ЧАТКАЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ

Жаны-Базар айылы Досматов көчөсү с.Жаны-Базар ул.Досматова

Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын ХI кезектеги сессиясынын
Токтому № 7
20.11.2017-жыл Жаңы-Базар айылы
«Чаткал айылдык кенешинин төрагасына
2017-жыл ичинде өткөргөн сессияларына
компенсация төлөмдөрүн төлөп берүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 37-беренесинин 6- пунктуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2013-жылдын 4-ноябрындагы № 01/32/137 сандуу катынын негизинде Чаткал айылдык кеңешинин төрагасына 2017- жыл ичинде айылдык кеңештин сессияларына компенсация төлөмдөрүн эсептеп жана төлөп берүү жөнүндө Чаткал айылдык кеңешинин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиянын билдирүүсүн угуп жана талкуулап
Чаткал айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз XI сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Чаткал айылдык кеңешинин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиянын билдирүүсү эске алынсын.
2. Чаткал айылдык кеңешитин ар бир сессиясын даярдоого иш пландын негизинде комиссия түзүү, текшерүү, жыйынтыгын чыгаруу, токтомдордун долбоорун даярдоо, сессия өткөрүү күнү жана сессиядан кийин протоколдорду, токтомдорду кайрадан кароо, толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн кеминде беш күндөн кем эмес, кээ бир учурларда мындан да көп убакыт кетээрин белгилеп сессия өткөрүүгө компенсация өлчөмүн беш күндөн кем эмес күнгө эсептөөлөр жүргүзүү жагы белгиленсин.
3. Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2013-жылдын 4-ноябрындагы № 01/32/137 сандуу көрсөтмөсүнө ылайык айылдык кеңештин төрагасына төлөнүүчү компенсациянын өлчөмүн чыгарылган расчеттордун негизинде төлөп берүү Чаткал айыл өкмөтүнүн ФЭБнун башчысы Т.Абдыкеримовго милдеттендирилсин.
4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Чаткал айылдык Кеңешинин
төрагасы: Эргеш уулу У

Тоют коопсуздугун камсыздоо максатында

Быйыл Чаткал айыл аймагына АРИС программасынын колдоосу менен 2 даана МТЗ-82 трактору, 2 даана чөп таңгактоочу, 2 даана соко жана 2 даана чөп чапкыч алынып берилмекчи. Бул тууралуу АРИС программасынын райондогу өкүлү Майсалбек Молдалиев билдирди.

Ал эми, Чаткал айыл аймагынын башчысы Бакытбек Исабеков билдиргендей, айыл аймакта айыл чарба техникаларынын санын көбөйтүү менен бирге эле, тоют даярдоо аянттарын да кеңейтип, айыл аймак калкынын төрт түлүк малынын тоют жетишсиздигин жоюу максатында тоют сактоочу чоң көлөмдөгү кампаларды куруп, 6-7 миң даанага чейинки ар кандай тоют чөп таңгактарын сактоо максат кылынууда. –Бул максаттарыбызды ишке ашырууга жыл аракеттенип, алга жылып келатабыз. Жакынкы 1-2 жыл аралыгында ишке ашырабыз деп турабыз-дейт Б. Исабеков.

М.Эшназаров

Быйыл жылдагыдан көп мал дарылоодон өткөрүлөт

Район калкынын колундагы төрт түлүк мал быйыл жылдагыга караганда көп ооруларга каршы эмдөөдөн өткөрүлөт. Бул тууралуу Чаткал райондук ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл борборунун башчысы Жунусбек Жолдошев билдирди. Анын билдиришинче, райондук ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл борборуна шарп, чечек, чума, кутурма жана эхинококкоз ооруларына каршы дарылар алынып келинди. Буга кошо эле, малдарды дарылоо учурунда буга чейин ар кандай себептер менен бирка басылбай калган кара малдарга да биркалар басылып, каттоого алынат.

М. Эшназаров

Жаңы бактериологиялык лаборатория ишке кирди

1-февралдан тарта Каныш-Кыя айылындагы жаңыдан курулган бактериологиялык лаборатория иштеп баштады. Бул тууралуу райондук санэпидкөзөмөл борборунун башчысы Гүлбарчын Акылбекова маалымдады. Анын айтымында, мында өтө оор ичеги карын (рак) ооруларынан башка бардык оорулардын жана ичүүчү таза суулардын анализдерин чыгарууга болот.

 

-Буга чейин район тургундары анализдерин чыгаруу үчүн Жалал-Абад, Ош, же Бишкек шаарларына барууга аргасыз болушчу. Мындан ары, анализдерди биздин жаңы лабораториядан чыгарууга  болот. Мындан сырткары, район аймагында иштеген кен казган фирмаларда иштеген жарандарыбыз да ден соолугунун тазалыгын биздин лабораториядан текшертип, бул тууралуу тактама кагазын алышса болот, бул боюнча кен казган фирмалар менен сүйлөшүү жүргүзүүнү максат кылуудабыз.-дейт Г. Акылбекова

 

М. Эшназаров

«Коомдук үрөн фонду» түзүлдү

Каныш-Кыя айыл аймагынын калкын мындан ары ар кандай үрөндөр менен камсыздоо максатында Каныш-Кыя айыл аймагынын “Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин” алдында “Коомдук үрөн фонду” түзүлдү. Бул тууралуу Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы Нургазы Жолдошев билдирди. Бул фонд мындан ары, жогоруда белгилегендей, ар кандай дан жана тоют өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн көбөйтүп, керектөөчүлөргө таркатуу менен алектенет.

IMG_20190212_111418

Эскерте кетсек, район тургундары бүгүнкү күнгө чейин керектүү үрөндөрдү Ош, Чүй облустарынан ташып келип, айрым учурларда үрөндөрдүн сапаты начар чыгып калып, чыгашага учураган мезгилдер болгон. Эми, жаңыдан түзүлгөн “Коомдук үрөн фонду” мындан ары талаптагыдай иштеп турса, район калкы үрөн маселесинде кыйынчылык тартпай калаары шексиз.

 

М.Эшназаров

Кара малды каттоого алуу тартипке салынат

Район тургундары сатылган кара малдарын базадан чыгаруу, жана ошондой эле, сырт жактан сатып алган малдарын базага киргиздирүү тартибин колго албай жаткандыктан, райондо кара малдарды так эсепке алууда башаламандыкка жол берилүүдө.  Бул тууралуу Чаткал райондук ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл борборунун башчысы Жунусбек Жолдошев элдик жыйын учурунда билдирди.

IMG_20190212_155418

Ал кошумча билдиргендей, район тургундары жогорудагыдай тартипти кармануу менен бирге, райондон сырткаркы базарларга чыгарчу малдарга да тиешелүү кагаз алуулары тийиш. Эгерде, сатылчу малга тиешелүү кагазы жок болсо, ал малдарды ташыган айдоочуларга жаңыдан кабыл алынган “Бузуулар кодексине” ылайык, акчалай жазага кириптер кылынмакчы.

Коргон-Сай көпүрөсү кеңейтилет

Коргон-Сай айылынын тушундагы Чаткал дарыясына курулган мал жана жөө адамдар өтүүчү көпүрө быйыл кеңейтилет. Бул тууралуу Коргон-Сай айылында болгон элдик жыйында район акими Канжарбек Эшалиев билдирди.

коргон-сай көпүрөсүнүн ачылышы 2

Анын билдиришинче, көпүрөнү кеңейтүү иши район аймагындагы кен казган фирма тарабынан жүргүзүлмөкчү.

Тактай кетсек, аталган көпүрөнү кеңейтүү коргон-сайлыктардын көптөн берки суроо-талаптарынын бири болуп келген.